header eures

Условия на живот и труд

Кипър

Кипър

Обща информация

Площ: 9 250 кв.км

Население: 888 005 души

Езици: гръцки, турски

Столица: Никозия

Валута: Евро (EUR)

 

1.Регистрация и установяване

2.Търсене на работа

3.Кандидатстване за работа

4.Жилище

5.Признаване на дипломи и квалификации

6.Условия на труд и заплащане

7.Сезонна заетост

8.Здравна система

9.Социално осигуряване

10.Данъци

11.Образование

12.Живот

13.Културен и социален живот

14.Полезни сайтове

Регистрация и установяване

Граждани на ЕС са свободни да влизат, напускат, пътуват и пребивават в Кипър. Те могат да извършват всякаква икономическа дейност, да бъдaт наети по трудовоправни взаимоотношения или самостоятелно заети лица, да са заети в сферата на услугите, или да са ангажирани в каквато и да е образователна дейност в Кипър при еднакви условия, които са в сила и за кипърските граждани.

От 1-ви май 2004 година граждани на държавите-членки на ЕС/ЕИП и Швейцария могат да работят в Кипър без ограничения. Ако ще останете по-малко от три месеца в Кипър, необходими са ви валиден паспорт или лична карта, издадени от държавата, на която сте гражданин и доказващи вашето гражданство.

Ако едно лице желае да остане и да работи за срок по-голям от 3 месеца, следва да се регистрира, като за целта следва да извърши следните действия:

 • да подаде заявление за издаване на Удостоверение за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate – ARC) до местния имиграционен отдел на Полицията. Това заявление трябва да бъде подадено преди да изтече четиримесечният период, до местния имиграционен отдел на Полицията (налагат се глоби за неспазване срока). Удостоверението за регистрация на гражданин на ЕС се издава за кратък период от време от датата на внасяне на молбата;
 • Да подаде заявление за социално-осигурителен номер, след подписването на трудов договор в Кипър.

Удостоверението за Регистрация се издава в срок от шест месеца.

За повече информация: тел. +357 22804400; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Търсене на работа

Като гражданин на ЕС, в Кипър можете свободно да работите, без да е необходимо да притежавате разрешително за работа. Можете да се регистрирате в бюрото по труда като безработен, където да получите подходяща информация и насоки, както и съдействие за намиране на работа. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или свидетелство за професионална квалификация, преведени на гръцки или английски език. Не може да се регистрирате като безработно лице, ако не пребивавате в Кипър.

Поради COVID-19 пандемията, процедурата за регистрация като ново безработно лице и за завършване на регистрацията е променена от 17 март 2020г.  Кандидатите вече могат да подадат заявлението за регистрация по факс и/или имейл и не е необходимо да посещават лично областното или местното бюро по труда.

Трябва да въведете следната информация във формуляра за кандидатстване, озаглавен „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО БЕЗРАБОТЕН”:

 • трите имена;
 • номер на Лична карта или Удостоверение за регистрация на чужденец (ARC);
 • телефон за връзка;
 • име на последния работодател;
 • писмо за освобождаване от последния Ви работодател или напускане, подпечатан от последния работодател.

Важно: Регистрацията се счита за завършена само след като служител от Министерството на труда се обади на кандидата на предоставения от него телефонен номер. Кандидатите са отговорни за предоставяне на коректен телефонен номер, така че служителят да успее да им се обади, за да завърши регистрацията им.

Министерството на труда уведомява Социалноосигурителните служби и не е необходимо на всеки кандидат да му бъде издадено потвърждение за статуса му на безработен.

В Кипър има много частни агенции за намиране на работа. Някои от тях са фокусирани върху намирането на работа на работници от чужбина. Други частни агенции по заетостта разполагат с база данни за вакантни свободни работни места, както и възможност за подаване на биографични справки онлайн.

Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана платформа за свободни работни места към Обществената служба по заетостта: http://www.mlsi.gov.cyhttps://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy

Вестниците се считат за важен източник, когато търсите работа в Кипър. Можете да намерите полезни връзки на интернет страниците на всички основни вестници в Кипър и на правителствения интернет портал: http://www.cyprus.gov.cy

Най-добрият начин да намерите работа преди да се преместите в Кипър е чрез EURES портала. Обществената служба по заетостта към Министерството на труда има интернет система за търсене на работа чрез EURES уебсайта. Актуализираният уебсайт на EURES Кипър може да се намери на следния адрес: www.eures.gov.cy

Работодателят е длъжен в срок от един месец от започване на работа да информира писмено работника за условията за назначаване и работа. В случай на неизпълнение на това задължение, могат да бъдат подадени оплаквания или сигнали до Директора на Отдела по трудовоправни отношения на телефон +357 22451500, или по електронна поща на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Кандидатстване за работа

Заявлението за работа, придружено с автобиография и мотивационно писмо, може да бъде подадено чрез Публичната служба по заетостта, или директно до работодателя, или чрез служител по заетостта в Областното бюро по труда. Много е важно да посочите в писмото номера на свободното работно място.

Обичайна практика е да публикувате вашата автобиография и през големи частни трудови борси.

Автобиографията е много важен елемент при търсенето на работа. Няма стандартизирана автобиография. Най-широко разпространената форма е EUROPASS. Същата следва да бъде подготвена внимателно и точно, с цел да предостави обща представа за вашите възможности, знания, опит и квалификация. Обикновено автобиографията се изпраща с мотивационно писмо. Съвети как да подготвите вашето CV може да намерите на уебсайта на EUROPASS. Извършва се предварителна оценка на автобиографиите и се извършва подбор на кандидати, допуснати до интервю. Често работодателите провеждат писмени изпити или форми на практически тестове. Интервютата за хора, които не владеят гръцки език, обикновено се провеждат на английски език.

Жилище

Когато търсите настаняване, можете да разгледате вестниците на гръцки и на английски език, включително специализираната преса. Можете също да получите помощ от агенти по недвижими имоти, които се специализират в намирането на недвижими имоти за продажба и отдаване под наем.

При наемане на жилище обикновено се предплаща с два наема предварително, като депозит на собственика. Ако имотът бъде върнат в същото състояние, в който е отдаден на наемателя, то парите предплатени като депозит се връщат след изтичането на договора за наем. Обикновено договора за наем е за една година, но в някои случаи може да се постигне и по-малък договорен период от време.

Можете също да помолите вашия работодател за помощ при намирането на жилище под наем, тъй като би трябвало да познава местния пазар на недвижими имоти по-добре от Вас.

Можете да получите информация за агенти по недвижими имоти чрез следния имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Кипърската асоциация на предприемачите на недвижими имоти и чрез обаждане на +357 22 88 97 59 . Също и чрез обаждане на +357 22 889759 на Съвета за регистрация на агенти по недвижими имоти.

Цените за наемане или закупуване на жилище варират в зависимост от региона и областта, в който се намира, както и от отдалечеността му от градския център и др. Ориентировъчно, цената за закупуване на апартамент варира от €1 400 до €2 000 на квадратен метър. Цената за наемане на сравнително нов, необзаведен апартамент варира от €6 до €12 на квадратен метър. Разходите за електричество, водоснабдяване и климатизация не са включени в цената на наема.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: https://www.enic-naric.net/.

Националния център в Кипър можете да намерите на: http://www.mlsi.gov.cy/ . Справки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass.

Условия на труд и заплащане

Минималната възраст за постъпване на работа в Кипър е 15 години.

Заетост за непълно работно време: равното третиране на работниците на непълно работно време се гарантира от специален закон. Законът дефинира понятието „служител на непълно работно време“ като служител, чиито часове на работа, изчислени седмично или средно за период на заетост от една година, са по-малко в сравнение с нормалната продължителност на работното време на съпоставим работник, който работи на пълно работно време.

Заетост с конкретна продължителност (срочен трудов договор): работниците, наети на срочен трудов договор не трябва да се поставят в по-неблагоприятно положение в сравнение с работниците по трудов договор за неопределено време, освен когато това е оправдано по обективни причини. Когато работникът е бил нает от същия работодател на срочен трудов договор повече от 30 месеца, договорът се счита за трудов договор за неопределено време.

Работа от разстояние

Работата от разстояние, при която наетото лице работи от вкъщи, все още не е често срещана практика в Кипър.

Сезонна заетост: в Кипър няма законодателство или разпоредби, които да отличават статута на сезонните работници. Техният статут и разпоредбите за заетостта попадат в рамките на незадължителните колективни договори между синдикатите на работодателите и държавата. Повечето от търсещите работа лица, които намират сезонна заетост в Кипър в сектори като туризма, се наемат на частни споразумения (договори) с работодателя. Споразумението е за определено време (обикновено от април до ноември). Въпреки това следва да се спазва „Основния закон за организацията на работното време от 2003г.“, който уточнява:

 1. минималните дневни и седмични периоди на почивка
 2. годишния отпуск
 3. почивките
 4. максималното седмично работно временна
 5. нощна работа и смяна
 6. темпото на работа

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Въпреки, че в Кипър трудовия договор не е задължителен, законът изисква всеки един работодател писмено да уведоми служителите си за сроковете и условията, при които ги наема на работа. Това трябва да се осъществи в рамките на един месец след постъпване на работа. Такъв документ се подписва от работодателя и служителя и в него е посочена информация относно работното място, адреса на регистрация на организацията/компанията, служебните задължения, датата на започване на работа и, ако е договорено, датата на прекратяване на трудовоправните взаимоотношения, платения отпуск, заплата, работни часове и тн.

Възнаграждения: заплатите обикновено се изплащат месечно или седмично, след като бъдат удържани данъците и социалните осигуровки. Заплатите се определят по два начина – или се договарят с работодателя, или се базират на колективните трудови договори, които са в сила за различните сектори на икономическа дейност. За да бъдат защитени уязвимите групи трудещи се, се издава годишно постановление, което определя минималната работна заплата на някои професии, като например продавачи, чиновници, детегледачи (помощен персонал при отглеждане на бебета и деца), служители по охраната и др. Минималната работна заплата за новоназначени служители е 870 евро, която се увеличава до 924 евро след непрекъсната работа от 6 месеца при същия работодател. Публичната служба по заетостта не приема оферти от работодатели за разкриване на свободни работни места, предлагащи по-ниска заплата от заплатата за професия, която е предвидена в постановлението. В платежния документ следва да се посочат данните за служителя, основната заплата, удръжките и нетната заплата. Обичайният начин на изплащане на възнаграждението е с чек, придружен от фиш за заплащане. Като алтернатива, заплатата може да бъде изплатена по банкова сметка и служителят може да получи само фиш за заплащане. Ако има колективен договор, заплащането е в съответствие с тези стандарти и условията на този договор. Работодателят е отговорен за плащането на осигуровките за социално и здравно осигуряване, както и за данъка върху доходите на служителите. На служителя се предоставя информация за общите удръжки в края на годината, а през годината общите удръжки се показват на фиша за заплата.  Полезна информация може да бъде получена от отдел „Трудови отношения“ или чрез обаждане до Министерството на труда и социалното осигуряване (+357 22 40 16 00)

Работно време: работното време варира в зависимост от сектора и професията. Повечето офиси и фирми работят от 08.00 до 17.30 часа, с обедна почивка от 13.00 до 14.30 часа. Обикновено в сряда работата спира в 13.00 часа. Магазините остават отворени и в неделя. Работното време (максималният брой отработени часове) се определя с колективен трудов договор. В повечето компании, продължителността на седмичното работно време варира от 38 до 40 часа. Извънреден труд се заплаща за работа, извършена извън определеното работно време.

Трябва да знаете, че:

 • Всеки работник трябва да има минимум 11 непрекъснати часа почивка в рамките на 24 часа, и един непрекъснат период на почивка от поне 35 часа седмично;
 • максималната работна седмица е 48 часа, вкл.и извънредния труд;
 • нощният труд е труд, който се полага между 23.00 и 06.00 часа и не трябва да надвишава 8 часа за 24 часа;

Прекратяване на трудовото правоотношение: заетостта може да бъде прекратена от работодателя или служителя. Първите 26 седмици от заетостта, представляват изпитателен срок. През този период работодателят или служителят може да прекрати трудовия договор без предизвестие. Служителят има право на обезщетение, ако работодателят го уволни след изтичане на изпитателния срок. Размерът на обезщетението зависи от трудовия стаж на служителя.

Орган, който отговаря за спазването на трудовото законодателство

Информация относно условията на заетост в Кипър, подробности за правата и задълженията на служителите и на работниците, в съответствие с трудовото законодателство, може да намерите на следния уабсайт www.mlsi.gov.cy/dlr При наличие на запитвания, проблеми или оплаквания от подобен характер, можете да се обърнете към Министерството на труда и социалната политика на телефон +357 22 451500/1.

Здравна система

Създадената през юни 2019 г. Обща система за здравеопазване (The General Healthcare System – GHS) е модерна и всеобхватна здравна система, осигуряваща равен достъп до здравни услуги за всички граждани, като им позволява да избират доставчици на здравни услуги както от частния, така и от публичния сектор. Предоставят се следните здравни услуги, а именно: здравеопазване, предоставяно от лични лекари или специалисти, лабораторни изследвания, болнично здравеопазване, спешни случаи, превантивна стоматологична помощ и др.

Бенефициентите на тези услуги са всички граждани, чието обичайно местопребиваване е територията на Кипър и попадат в следните категории:

 •  Кипърски граждани;
 •  Граждани на ЕС, които работят или са придобили право на постоянно пребиваване, в съответствие с националното законодателство;
 •  Граждани на трети страни, които са получили право на постоянно пребиваване или право на равно третиране, в съответствие с националното законодателство;
 •  Членове на семейството на лица, попадащи в горепосочените категории.

Бенефициентите придобиват право на достъп до здравни услуги при условие, че са се регистрирали в GHS и в списъка с пациенти на личния лекар, който са избрали. Регистрацията може да се извърши онлайн или чрез посещение на личния лекар.

Гражданите на държави-членки на ЕС, които живеят в Кипър, могат да получат достъп до здравеопазването чрез GHS като се регистрират в регистъра на бенефициентите и в списъка на избрания личен лекар. За да се запише в регистъра на бенефициентите, заинтересованата страна трябва да бъде регистрирана в Гражданския регистър или в регистъра на отдела по Миграция.

Размерът на здравноосигурителната вноска се разпределя между осигуряващ, здравноосигурен и държавата, по следния начин: работодатели – 2.90%, служителите 2.65% от месечната заплата и държавата – 14.7%. Здравноосигурителната вноска при самоосигуряващите се лица е в размер на 4.00%.

Полезна информация може да получите на уебсайта на GHS www.gesy.org.cy или чрез безплатно обаждане от Кипър на 17 000, при обаждане от чужбина +357 22 01 7000, или чрез изпращане на имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на уебсайта на GHS: www.gesy.org.cy. Работното време на Контактния център на GHS е от 08.00 до 20.00 часа всеки работен ден, и от 08.00 до 16.00 часа в събота. Контактният център не работи в неделя и в дните на официални празници.

Социално осигуряване

Схемата за социално осигуряване налага задължително осигуряване на всички работещи в Кипър лица. Социалните осигуровки се начисляват върху брутната работна заплата на всеки служител и се внасят всеки месец.

Социалноосигурителната система в Кипър се финансира чрез вноски, обвързани с доходите, които се разпределят между работника, работодателя и държавата. Размерът на осигурителните вноски е: 6.8% върху дохода за сметка на работника, 6.8% за сметка на работодателя и 4.3% се поемат от държавата. В случай че сте самоосигуряващо се лице, размерът на вноските е: 12.6% върху дохода за сметка на самоосигуряващото се лице и 4.3% за сметка на държавата.

Схемата осигурява семейни социални помощи, социални помощи за бременни и по болест, помощи за безработица, помощи за оцеляване, помощи за инвалидност, за сираци и възрастни, помощи за самотни родители и социално подпомагане в случай на смърт, помощи при трудови злополуки или професионални заболявания.Периодът на обезщетението за временна нетрудоспособност обикновено не надвишава 156 дни.

Можете да се запознаете подробно с правата за социално осигуряване в Кипър тук

Данъци

Живущите  в Кипър данъкоплатци  се облагат с данък върху всички доходи, придобити или получени от източници в Кипър и в чужбина. Дадено лице се счита за постоянно пребиваващ, ако пребивава в Кипър за един или повече периоди, които при сумиране надвишават 183 дни през една и съща данъчна година. Данъчните ставки за физически лица са:

Облагаем доход Коефициент на облагане се определя както следва:

От  0 до 19 500 € - 0 %

От 19 501 - 28 000 EUR - 20%

От 28 001–36 300 € -  25%

От 36 301 – 60 000 € – 30%

Над 60 001€ -  35%

При изчисляването на облагаемия доход се приспадат вноски за членски внос в синдикални и професионални сдружения, дарения за одобрени благотворителни организации, вноски от социалноосигурителни фондове, вноски от пенсионния фонд, осигурителни вноски и премии за животозастраховане и др.

Препоръчваме Ви да се свържете с отдел „Данъци” на телефон +357 22 660484)с цел подробности за Вашия конкретен случай (имейл адресът на данъчния отдел е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).

Ставките на ДДС варират в зависимост от вида на продукта или услугата, като се прилагат както следва:

 •  нулева ставка (0%) за храна, лекарства и др..
 •  намалена ставка (5%) за книги, вестници, водоснабдяване и др.
 •  намалена ставка (9%) за кетъгинг услуги, таксита, селски и туристически автобуси
 •  стандартна ставка (19%). 

Образование

Предучилищното образование в Кипър включва деца от 3-годишна възраст до 5г. и 8м., но е задължително за децата след навършването им на 4г. и 8 м. Посещението в частно детско училище струва от 1 500 до 3 500 евро на дете на месец, като цената в държавните училища е по-ниска. Началното образование е безплатно в държавните училища и обхваща деца, които са навършили 6 годишна възраст преди 1 септември на годината, в която започват да посещават училище (от 2021г.)  Възрастта е единственият критерий за приемане на деца в начално образование. За да могат да се запишат в средно училище, децата трябва да имат сертификат за завършено начално училище.

В Кипър ходенето на училище е задължително до 15 годишна възраст. Същото важи за всички деца, които живеят в Кипър, независимо от тяхното гражданство или вероизповедание.

Второто ниво на средно образование е за лица между 15 и 18 години. Тези, които желаят, могат да се запишат в технически и средни училища. Училищната година е разделена на три срока, всеки по 3 месеца.

Съществуват и много частни предучилищни, начални и средни училища, предлагащи обучение както на гръцки, така и на английски и френски.

Има 170 частни детски ясли, 30 частни начални училища и 39 частни средни училища (гръцки, английски, френски и руски), които работят с одобрението на Министерството на образованието, културата, спорта и младежта. Разходите за  присъствие са между 4 500  и 6 500 евро годишно.

Децата, които не говорят гръцки получават специални уроци по гръцки, за да им е по-лесно да се присъединят към държавните училища, в които посещението е задължително и безплатно.

В Кипър има 3 държавни университета и голям брой частни колежи.

За повече информация – на страницата на Министерство на образованието и културата: www.moec.gov.cy или на Информационната мрежа по въпроси на образованието в Европа EURYDICE:  www.eyridice.org. В Министерството ще получите информация за лицензираните държавни и частни градини, начални и средни училища и техникуми, висши учебни заведения.

Живот

Можете да намерите сравнителна информация за всички страни от ЕС на уебсайта на „Европа в цифри“ на ЕС. Това ще ви позволи да сравните ситуацията във вашата страна със ситуацията в Кипър.

Като цяло, разходите за живот в Кипър са сравнително високи, когато се вземат предвид заплатите и цените. Голямото увеличение на цените на горивата през последните години доведе до верига от повишаване на цените на всички продукти и услуги.

Средната цена в ресторант е от 14 до 25 евро на човек, включително напитката.

Културен и социален живот

Кипър е най-горещият остров в Средиземноморието. Радва се на интензивен средиземноморски климат с дълги, топли и сухи лета от средата на май до септември. От октомври до март има умерен зимен климат с по-ниски температури и оскъдни валежи. По високите планини има снеговалежи от декември до февруари. Поради малките размери на острова, хората могат да се насладят на редовни пътувания до красивите плажове и планински райони. Островът е пълен с паметници на културата, класически гръцки и римски паметници, църкви, манастири и други забележителности.

Можете да намерите повече информация за културния и социалния живот в Кипър като посетите интернет-страницата на Кипърската организация по туризма (www.visitcyprus.com): “What’s on” - “Events”.

В Кипър има голям брой таверни, предлагащи традиционни ястия и много ресторанти, предлагащи различни кухни. Има много развлекателни центрове в крайбрежните летни курорти като Агия Напа, както и в останалите градове и области.

Полезни сайтове:

http://www.mlsi.gov.cy (Министерство на труда и социалното осигуряване)

https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy (Национална база данни с работни места)

http://www.mfa.gov.cy (Министерство на външните работи)

http://www.moec.gov.cy(Министерство на образованието и културата)

https://www.moh.gov.cy (Министерство на здравеопазването)

https://ccci.org.cy (Търговска и индустриална камара)

https://www.visitcyprus.com (Кипърска туристическа организация)

https://www.cytayellowpages.com.cy (Yellow Pages - фирми)

https://www.cyprusnet.com (Обща информация за Кипър)

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Кипър.

Последна актуализация: юни 2021

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES