header eures

Условия на живот и труд

Кипър

Обща информация
 
Площ: 9 250 кв.км
Население: 838,897
Езици: гръцки, турски
 
Регистрация и установяване
 
От 1-ви май 2004 година граждани на държавите-членки на ЕС/ЕИП и Швейцария могат да работят в Кипър без ограничения. Ако едно лице желае да остане и да работи за срок по-голям от 3 месеца, следва да се регистрира, като за целта следва да извърши следните действия:
- Да подаде заявление за издаване на Удостоверение за регистрация на чужденец (Alien Registration Certificate – ARC) до местния имиграционен отдел на Полицията. Това заявление трябва да бъде подадено преди да изтече четиримесечният период, до местния имиграционен отдел на Полицията (налагат се глоби за неспазване срока).
- Да подаде заявление за социално-осигурителен номер, след подписването на трудов договор в Кипър.
Удостоверението за Регистрация се издава в срок от шест месеца.
За повече информация: тел. +357 22804400; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Търсене на работа
 
Като гражданин на ЕС, в Кипър можете свободно да работите, без да е необходимо да притежавате разрешително за работа. Можете да се регистрирате в бюрото по труда, където да получите подходяща информация и насоки. Ако за първи път се регистрирате, трябва да представите валидна лична карта или паспорт, както и копие на диплома или свидетелство за професионална квалификация, преведени на гръцки или английски език.
Друг начин за търсене на работа е чрез интернет базирана платформа за свободни работни места към Обществената служба по заетостта: www.mlsi.gov.cy/dl;  www.pescps.dl.mlsi.gov.cy
Вестниците се считат за важен източник, когато търсите работа в Кипър. Можете да намерите полезни връзки на интернет страниците на всички основни вестници в Кипър и на правителствения интернет портал: www.cyprus.gov.cy    
 
Работодателят е длъжен в срок от един месец от започване на работа да информира писмено работника за условията за назначаване и работа. В случай на неизпълнение на това задължение, може да се сигнализира Отдела по трудовоправни отношения, на телефон +357 22451500, или по електронна поща на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
 
Социално осигуряване
 
Социалноосигурителната система в Кипър се финансира чрез вноски, които се разпределят между работника, работодателя и държавата. Размерът на осигурителните вноски е: 6.8% върху дохода за сметка на работника, 6.8% за сметка на работодателя и 4.3% се поемат от държавата. В случай че сте самоосигуряващо се лице, размерът на вноските е: 12.6% върху дохода за сметка на самоосигуряващото се лице и 4.3% за сметка на държавата.
Социалното осигуряване предвижда редица обезщетения: при женитба, раждане, смърт, погребение, майчинство, болест, безработица, инвалидност, временна нетрудоспособност, при професионална злополука и пенсионно осигуряване. Периодът на обезщетението за временна нетрудоспособност обикновено не надвишава 156 дни.
Можете да се запознаете подробно с правата за социално осигуряване в Кипър тук
 
Данъци
 
Живущите  в Кипър данъкоплатци  се облагат с данък върху всички доходи, придобити или получени от източници в Кипър и в чужбина.
Пребиваващ данъкоплатец е лице, което живее в Кипър общо за повече от 183 дни през данъчната година. Данъчните ставки за физически лица са:
Облагаем доход Коефициент на облагане се определя както следва:
От  0 до 19 500 € - 0 %
От 19 501 - 28 000 EUR - 20%
От 28 001–36 300 € -  25%
Над  36 301€ - 30%
При изчисляването на облагаемия доход се приспадат вноски за членски внос в синдикални и професионални сдружения, дарения за одобрени благотворителни организации, вноски от социалноосигурителни фондове, вноски от пенсионния фонд, осигурителни вноски и премии за животозастраховане и др.
Препоръчваме Ви да се свържете с отдел „Вътрешни приходи” на телефон +357 22 601919 с цел подробности за Вашия конкретен случай (имейл адресът на отдела за вътрешни приходи е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).
 
Ставките на ДДС варират в зависимост от вида на продукта или услугата, като се прилагат както следва:
- нулева ставка (0%) за храна, лекарства и др..
- намалена ставка (5%) за книги, вестници, водоснабдяване и др.
- намалена ставка (9%) за кетъгинг услуги, таксита, селски и туристически автобуси
- стандартна ставка (19%). 
 
Възнаграждения
Заплатите обикновено се изплащат месечно или седмично, след като бъдат удържани данъците и социалните осигуровки.
Минималната работна заплата при назначаване е 870 евро, която се увеличава до 920 евро след непрекъсната работа от 6 месеца при същия работодател.
Публичната служба по заетостта не приема оферти от работодатели за разкриване на свободни работни места, предлагащи по-ниска заплата от заплатата за професия, която е предвидена в постановлението.
В платежния документ следва да се посочат данните за служителя, основната заплата, удръжките и нетната заплата. Обичайният начин на плащане е с чек, придружен от фиш за заплащане. Като алтернатива, заплатата може да бъде платена по банкова сметка и служителят може да получи само фиш за заплащане. Ако има колективен договор, заплащането е в съответствие с тези стандарти и условията на този договор.
 
Живот
 
Можете да намерите сравнителна информация за всички страни от ЕС на уебсайта на „Европа в цифри“ на ЕС. Това ще ви позволи да сравните ситуацията във вашата страна със ситуацията в Кипър.
Като цяло, разходите за живот в Кипър са сравнително високи, когато се вземат предвид заплатите и цените. Голямото увеличение на цените на горивата през последните години доведе до верига от повишаване на цените на всички продукти и услуги.
Средната цена в ресторант е от 14 до 25 евро на човек, включително напитката.
 
Наемане на жилище
Когато търсите настаняване, можете да разгледате вестниците на гръцки и на английски език, включително специализираната преса. Можете също да получите помощ от агенти по недвижими имоти, които се специализират в намирането на недвижими имоти за продажба и отдаване под наем.
При наемане на жилище обикновено се предплаща с два наема предварително, като депозит на собственика. Ако имотът бъде върнат в същото състояние, в който е отдаден на наемателя, то парите предплатени като депозит се връщат след изтичането на договора за наем.
Можете също да помолите вашия работодател за помощ при намирането на жилище под наем, тъй като би трябвало да познава местния пазар на недвижими имоти по-добре от Вас.
Можете да намерите информация за агенти по недвижими имоти на уебсайта Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Агенцията за регистрация на Агенти за имоти или чрез телефонен номер +357 22 66 63 77.
 
Образование
 
Предучилищното образование в Кипър включва деца от 3-годишна възраст до 5г. и 8м., но е задължително за децата след навършването им на 4г. и 8 м. Началното образование е безплатно в държавните училища и обхваща ученици на възраст от 5г. и 8м. до 11г. и 8м. За да могат да се запишат в средно училище, децата трябва да имат сертификат за завършено начално училище.
В Кипър ходенето на училище е задължително до 15 годишна възраст. Същото важи за всички деца, които живеят в Кипър, независимо от тяхното гражданство или вероизповедание.
Второто ниво на средно образование е за лица между 15 и 18 години. Тези, които желаят, могат да се запишат в технически и средни училища. Училищната година е разделена на три срока, всеки по 3 месеца.
Съществуват и много частни предучилищни, начални и средни училища, предлагащи обучение както на гръцки, така и на английски и френски.
В Кипър има 3 държавни университета и голям брой частни колежи.
За повече информация – на страницата на Министерство и културата: www.moec.gov.cy или на Информационната мрежа по въпроси на образованието в Европа EURYDICE:  www.eyridice.org.
 
Признаване на диплома
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net .
Националния център в Кипър можете да намерите на :  www.mlsi.gov.cy/dl . Справки: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.
  
Полезни сайтове:
www.mlsi.gov.cy (Министерство на труда и социалното осигуряване)
www.pescps.dl.mlsi.gov.cy (Национална база данни с работни места)
www.mfa.gov.cy (Министерство на външните работи)
www.moec.gov.cy (Министерство на образованието и културата)
www.moh.gov.cy (Министерство на здравеопазването)
www.moi.gov.cy/pio (Държавен пресцентър)
www.ccci.org.cy (Търговска и индустриална камара)
www.visitcyprus.org.cy (Кипърска туристическа организация)
www.cytayellowpages.com.cy (Yellow Pages - фирми)
www.cyprusnet.com (Обща информация за Кипър)

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES