header eures

Условия на живот и труд

Литва

Обща информацияфлаг Литва
Площ: 65 300 кв.км.
Жители: 2.794 млн. (2020г.)
Официален език: литовски
Столица: Вилнюс
Валута: Евро (EUR)
 

 

Регистрация и установяване

Чужденци, които са граждани на друга държава -членка на ЕС, могат да влязат в Република Литва и да останат там до 3 месеца от първия ден на пристигане. Гражданите на държавите-членки на ЕС и членовете на техните семейства, които пребивават в Република Литва повече от 3 месеца в рамките на 6-месечен период, трябва да получат удостоверение заправото им на пребиваване в Република Литва. Такова удостоверение може да бъде издадено на граждани на държави -членки на ЕС и членове на техните семейства за срок до 5 години. Гражданите на държавите -членки на Европейската асоциация за свободна търговия и членовете на техните семейства, упражняващи правото на свободно движение на хора, са субект на същите разпоредби като гражданите на държавите -членки на ЕС и членовете на техните семейства.

Чужденец, който иска постоянно или временно пребиваване в Република Литва, трябва да получи разрешение за пребиваване, като следва процедурата, предвидена в законодателството на Република Литва. На чужденците се издават разрешения за пребиваване в Република Литва от два вида:

 • разрешение за временно пребиваване;
 • разрешение за постоянно пребиваване.

Разрешения за временно пребиваване за Република Литва се издават на чужденци, които не са граждани на държава -членка на ЕС. Чужденците трябва да подадат първоначални заявления за разрешение за временно пребиваване и други документи в литовската дипломатическа мисия или консулски орган в съответната държава, докато чужденците, пребиваващи в Литва, трябва да ги подадат в миграционната служба на полицейското подразделение на окръга, обслужващ района, в който чужденецът възнамерява да пребивава. Разрешението за временно пребиваване обикновено се издава за една година, макар че може да бъде издадено и за по -кратък период. Заявление за разрешение за постоянно пребиваване и други документи трябва да бъдат подадени в миграционната служба на полицейското подразделениена окръга, обслужващ района, в който чужденецът възнамерява да декларира местожителството си. Разрешение за постоянно пребиваване се издава на чужденец за 5 години. В края на този период разрешителното се подновява. Заявлението за разрешение за временно/постоянно пребиваване трябва да бъде разгледано в рамките на 6 месеца от подаването на заявлението.

За повече информация потърсете интернет страницата на Министерство на вътрешните работи на република Латвия, департамент „Миграция”: 

Търсене на работа

Гражданите на държавите -членки на ЕС и членовете на техните семейства, които възнамеряват да работят в Република Литва по трудов договор, не се нуждаят от разрешение за работа. Тези хора могат да участват в процедури за набиране на персонал и да си намерят работа при същите условия като гражданите на Литва. Моля, имайте предвид обаче, че лицата, които желаят да работят в държавната служба, правоприлагащите институции и в някои други области, трябва да са граждани на Република Литва.

Работодателите, които искат да наемат персонал, разполагат с редица възможности за търсене, както и безработните и работещите, които искат да сменят работата си. Първо, те могат да използват услугите на службата по заетостта. Услугите на службата по заетостта се предоставят безплатно.

Друг начин за търсене на служители или работодатели е чрез частни агенции по заетостта. След ратифицирането и влизането в сила на Конвенцията за частните агенции по заетостта, услугите на частните агенции по заетостта са безплатни за търсещите работа в Литва. Нарушенията на разпоредбите относно предоставянето на услуги за подбор на персонал се наказват с глоба (член 173, параграф 13 от Кодекса за административните нарушения). Всеки, който е станал свидетел на такива нарушения или е бил засегнат от тях, трябва да се свържат с полицията.

Обяви за свободни работни места могат да бъдат намерени и в медиите. Обявите за работа се публикуват в национални ежедневници и местната преса. Търсещите работа могат също така да публикуват свои собствени публикации в пресата, като посочват тяхната квалификация, трудов стаж и вида работа, която търсят.

Публикуването на свободни работни места и автобиографии в интернет става все по-популярно, както и услугите на професионални кадрови компании, които помагат при търсене, подбор и оценка на потенциални служители. В допълнение, отделите за персонал на големите компании често изграждат бази данни за потенциални служители, така че е възможно да се изпрати CV на такива компании директно.

Кандидатстване за работа

Най-общо търсещите работа трябва: да представят автобиография (CV) и мотивационно писмо, да преминат тестове за подбор и да отидат на интервю с работодателя. Тези изисквания очевидно не се прилагат за тези, които търсят ръчна работа, за които като цяло са достатъчни автобиография и интервю.

Автобиографията е един от важните начини за представяне пред бъдещ работодател. Няма строго определени правила за писане на автобиография, но автобиографията трябва да включва: лични данни, данни за контакт, трудов опит, образование, умения и способности, хобита и препратки. Автобиографията трябва да съдържа и данните за контакт на лицата, чиито добри препоръки могат да ви помогнат да получите работа. Трябва да се подчертае, че европейската автобиография, известна като автобиография Europass, набира популярност в Литва.

Мотивационното писмо трябва да съдържа: кратко самопредставяне, обяснение защо се интересувате от работата и компанията, защо сте подходящият човек за работата и указание как бихте могли да допринесете за успеха на търговско дружество. Мотивационното писмо трябва да бъде убедително. Избройте всички качества и умения, които ви правят подходящи за работа, като не забравяте да подкрепите твърденията си с факти. Не преразглеждайте просто това, което сте написали в автобиографията си. Мотивационното писмо трябва да се използва за разясняване на фактите, споменати в автобиографията, и за предоставяне на повече информация за вас. Мотивационното писмо трябва да съдържа: кратко самопредставяне, обяснение защо се интересувате от работата и компанията, защо сте подходящият човек за работата и указание как бихте могли да допринесете за успеха на търговско дружество.

Интервюто за работа е двустранен диалог, позволяващ на работодателя да прецени дали потенциалният служител ще бъде подходящ, а кандидатът да реши дали иска да продължи кариера с този конкретен работодател.

Жилище

В Литва можете да отседнете в хотел, да наемете къща, апартамент, двуфамилна къща. Когато купувате или наемате жилище, е важно да попълните необходимите правни документи. Можете да потърсите помощ от агенция за недвижими имоти, адвокатска кантора или нотариална кантора. Частни контакти, помощ от приятели, колеги, познати, роднини или бизнес партньори са само част от начините за търсене на квартира. Като алтернатива можете да публикувате своя собствена обява, в която да посочите какъв тип настаняване търсите. Цените на апартаментите могат да варират. Те зависят от града, квартала и района, в който се намира наетият имот, състоянието на сградата (дали апартаментът е в стара, реновирана, нова или ремонтирана сграда), обзавеждането на апартамента (дали апартаментът е обзаведен и разполага с домакински уреди), броя на стаите и жителите, наличието на паркинг и др.

Разходите за наем на квартира в големите градове на Литва са както следва:

Във Вилнюс едностаен апартамент ще струва 260 евро и повече на месец под наем, двустаен апартамент - 400 евро и повече на месец и тристаен апартамент -550-620 евро и повече на месец. В град Каунас месечният наем за едностаен апартамент започва от 200 евро, за двустаен - 300 евро, а тристайните се предлагат на цена 400 евро и повече.

В Клайпеда средният месечен наем за едностаен апартамент е 180 евро, за двустаен около 315 евро, а за тристаен апартамент около 400 евро. В Шяуляй цените за наем на апартаменти са подобни на тези в Клайпеда: средният месечен наем за едностаен апартамент също е 180 евро.

Обърнете внимание, че това са средни цени за отдаване под наем на апартаменти, публикувани на портала Aruodas.lt, и могат да бъдат предмет на промяна в зависимост от местоположението, оборудването, годината на строителство, отоплителната система и други параметри.

Признаване на дипломи и квалификации

Значението на прозрачността и взаимното признаване на дипломите като решаващо допълнение към свободното движение на работници

Възможността за получаване на признание за нечия квалификация и компетенции може да изиграе жизненоважна роля при решението да се заемете с работа в друга държава от ЕС. Следователно е необходимо да се разработи европейска система, която да гарантира взаимното приемане на професионалните компетенции в различните държави -членки. Само такава система ще гарантира, че липсата на признаване на професионални квалификации ще се превърне в пречка пред мобилността на работниците в рамките на ЕС.

Основни принципи за признаване на професионални квалификации в ЕС

Като основен принцип всеки гражданин на ЕС трябва да може свободно да упражнява професията си във всяка държава членка. За съжаление практическото прилагане на този принцип често се възпрепятства от националните изисквания за достъп до определени професии в приемащата страна.

За да се преодолеят тези различия, ЕС създаде система за признаване на професионални квалификации. В рамките на тази система се прави разграничение между регулирани професии (професии, за които определени квалификации се изискват по закон) и професии, които не са законово регламентирани в приемащата държава членка.

Европейският съюз е предприел важни стъпки към постигането на прозрачност на квалификациите в Европа:

 • Засилено сътрудничество в професионалното образование и обучение, с намерението да се комбинират всички инструменти за прозрачност на сертификатите и дипломите, в един единствен, лесен за употреба инструмент. Това включва например европейското CV или Europass обучения.
 • Разработване на конкретни действия в областта на признаването и качеството в професионалното образование и обучение.

Европейската комисия представи поредица от инструменти, насочени към осигуряване на по -добра прозрачност и признаване на квалификациите както за академични, така и за професионални цели.

1. Европейската квалификационна рамка

Европейската квалификационна рамка е ключов приоритет за Европейската комисия в процеса на признаване на професионални компетенции. Основната цел на рамката е да създаде връзки между различните национални квалификационни системи и да гарантира безпроблемно прехвърляне и признаване на дипломите.

2. Националните информационни центрове за академично признаване (NARIC)

Мрежа от национални центрове за академично признаване е създадена през 1984 г. по инициатива на Европейската комисия. NARIC предоставят съвети относно академичното признаване на периоди на обучение в чужбина. Разположени във всички държави членки на ЕС, както и в страните от Европейското икономическо пространство, центровете NARIC играят жизненоважна роля в процеса на признаване на квалификациите в ЕС.

3. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS)

Европейската система за трансфер на кредити има за цел да улесни признаването на периоди на обучение в чужбина. Въведен през 1989 г., той функционира, като описва образователна програма и придава кредити към нейните компоненти. Той е ключово допълнение към високо оценената програма за мобилност на студенти Erasmus.

4. Europass

Europass е инструмент за гарантиране на прозрачността на професионалните умения. Състои се от пет стандартизирани документа:

 • автобиография (Curriculum Vitae),
 • езиков паспорт,
 • приложения към сертификати,
 • приложения към дипломите и
 • документ Europass-Mobility.

Системата Europass прави уменията и квалификациите ясно и лесно разбираеми в различните части на Европа. Във всяка държава от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство националните центрове Europass са създадени като основни звена за контакт на хора, търсещи информация за системата Europass. 

Условия на труд и заплащане

Деца на възраст от 14 до 16 години могат да бъдат наети за извършване на следната лека работа: работа в зеленчукови и овощни градини; събиране на билки; грижа за малки домашни любимци и домашни птици; засаждане, залагане и поливане на дървета и храсти; немеханизирано изгребване и струговане на сено; поставяне на реклами, вестници и плакати на билбордове; доставка, куриерска и пощенска работа; продажба на вестници и списания; етикетиране на цените, сортиране и опаковане на стоки; лека помощна работа; обличане за играчки; почистване на играчки; сортиране и опаковане на пране; сервиране на маса, при условие че има писмено съгласие от един от родителите или друг законен представител на детето, медицинско свидетелство от лекаря на детето, потвърждаващо годността на детето за определена работа и когато работата трябва да се извършва по време на училището година, писмено съгласие от училището на детето.

Лица под 18 години не могат да бъдат наети да извършват:

 • работа, която е твърде трудна физически или психически;
 • работа, включваща излагане на токсични, канцерогенни, мутагенни или други вредни за здравето вещества;
 • работа, включваща излагане на йонизираща радиация или други фактори, вредни за здравето;
 • работа, свързана с повишен риск от злополуки или професионални заболявания и работа, която младите хора не могат да извършват безопасно поради липса на опит или предпазливост.

Лица под 18 години не могат да заемат повече от една работа едновременно, ако общото работно време надвишава работното време, определено в Закона за безопасност и здраве при работа.

Видове трудов договор.

 • Безсрочен трудов договор
 • Трудов договор за определен срок
 • Трудов договор, основан на проект
 • Трудов договор за споделяне на работното място
 • Трудов договор с множество работодатели
 • Трудов договор за временна работа
 • Трудов договор за чиракуване
 • Сезонен трудов договор

Трудовият договор обикновено се подписва за неопределен период от време.

Трудов договор за определен срок

Трудовият договор за определен срок може да бъде сключен за определен период от време или за периода за изпълнение на определена работа. Срокът на срочен трудов договор или последователни трудови договори за една и съща работа е 2 години (с изключение на случаите, когато служителят е назначен за временна работа на работното място на временно отсъстващ служител) и 5 ​​години за извършване на различна работа.

Трудов договор, основан на проект

Трудов договор, основан на проект, означава срочен трудов договор, по силата на който служител се задължава да работи за постигане на конкретен резултат от проекта, докато работи по установения си работен график на или извън работното място, а работодателят се задължава да плати договорения размер на обезщетението за това.

Трудов договор за споделяне на работното място

Двама служители могат да се споразумеят с работодател за споделяне на едно работно място, без да надвишават максималния стандарт за работно време, установен за един служител. Работното време на служителите се установява и променя със съгласието на самите служители.

Трудов договор с множество работодатели

Трудовият договор, който трябва да бъде сключен със служител, може да посочи двама или повече работодатели вместо един работодател за една и съща работа. Ако работното време на служителя не е разпределено за всеки работодател поотделно, то служителят изпълнява задачи на няколко работодателя едновременно.

Трудов договор за временна работа

Това означава споразумение между служител на агенция за временна работа и агенция за временна работа, в съответствие с което работникът на временната агенция се задължава да работи през определен период от време в полза и под ръководството на лицето, определено от агенцията за временна работа, тоест предприятието потребител, а агенцията за временна работа се задължава да компенсира това. Максималният срок на трудов договор за временна работа е 3 години.

Трудов договор за чиракуване

Трудов договор за чиракуване се сключва, когато се наеме лице, което се стреми да придобие квалификация или компетенции, необходими за професията под формата на обучение за чиракуване. Трудовият договор за чиракуване е трудов договор за определен срок и максималният му срок е 6 месеца, с изключение на случаите, когато официален или неформален договор за обучение определя по-дълга продължителност на обучението.

Сезонен трудов договор

Съгласно Кодекса на труда за изпълнение на сезонна работа се сключва сезонен трудов договор. Сезонната работа се отнася до работа, която поради природни или климатични условия не може да се извършва през цялата година и следователно се извършва само през определени периоди (сезони), за не повече от 8 месеца за период от 12 последователни месеца и е включена в списък със сезонни работни места. Списъкът на видовете сезонна работа, спецификата на сключването, изменението и прекратяването на сезонен трудов договор, както и особеностите на работното време, времето за почивка и заплащането за работа се определят от правителството на Република Литва през в съответствие с този кодекс.

 Най -голямото търсене на сезонни работници в Литва се очаква през втората половина на лятото.

През четирите месеца на 2020 г. броят на регистрираните свободни работни места е бил 64 204, което е със 7,5% по -малко в сравнение със същия период на миналата година. 8,3% (5 306) от тези свободни работни места са били работни места по срочен трудов договор. Работодателите в селскостопанския сектор регистрираха 3 699 свободни работни места, от които 12,5% бяха работни места на срочен трудов договор. През януари - април тази година са регистрирани 10 780 безработни, от които 4 118 са в земеделския сектор. В момента са регистрирани 118 работни места за сезонна работа, от които 74 са в селскостопанския сектор.

През 2019 г. броят на свободните работни места, регистрирани за сезонна работа, е 1 500, т.е. с 13% по -малко от 2018 г. Данните показват, че броят на търсещите работа в аграрния сектор също постоянно намалява през последните няколко години. През 2019 г. 667 души са били наети по сезонни или срочни трудови договори с помощта на специалисти от службите по заетостта.

През 2019 г. работодателите са регистрирали 9300 свободни работни места в селскостопанския сектор. 17% всички предложения за работа са за сезонни и срочни трудови договори.

Трудови договори

Както индивидуалните, така и колективните трудови отношения са важни в системата на трудовите отношения. Въпреки че двустранните (индивидуални) трудови отношения са по-популярни в Република Литва, интересът към колективните трудови правоотношения нараства. Всички работни места в предприятие, институция или организация, предприети от физическо лице съгласно споразумение с работодателя или негов упълномощен представител, трябва да се основават на официален трудов договор. Тази разпоредба не се прилага за работа, извършвана по договори за работа, защитена с авторски права. Във всеки трудов договор страните трябва да се споразумеят за задължителните условия на договора, като например мястото на работа и задълженията на служителя, т.е.професия, специализация, квалификация и специфични функции.

За някои видове трудови договори трудовото законодателство и колективните договори могат да установят други задължителни условия, по които страните трябва да се споразумеят (продължителност на договора, характер на сезонна работа и др.).

Във всеки трудов договор страните се договарят за условията на възнаграждение за труд: система на възнаграждение, размер на заплатите, процедура за изплащане и др. Други условия на трудов договор могат също да бъдат приети със споразумение между страните, освен ако трудовото законодателство, други нормативни актове актове или колективен договор забраняват това (пробация, комбинация от професии, материална отговорност и т.н.). Трудовият договор трябва да бъде съставен в писмена форма в съответствие със стандартен модел. Писменият трудов договор трябва да бъде съставен в два екземпляра. Едно подписано копие от трудовия договор отива при служителя, а другото се пази от работодателя. Работодателят носи отговорност за правилното изпълнение на трудовия договор. След изтичане на срока на трудовия договор работодателят или служителят има право да прекрати договора. Ако никоя от страните не прекрати трудовия договор, той се счита за неопределен.

По взаимно съгласие между страните трудовият договор може да предвиди изпитателен срок. Условията на изпитателния срок трябва да бъдат посочени в трудовия договор. Изпитателният срок не може да надвишава 3 месеца. В предвидените от закона случаи служителят може да бъде помолен да премине по -дълъг изпитателен срок, ако това е необходимо, за да се оцени годността на служителя за работа, въпреки че това не може да бъде по -дълго от 6 месеца. Ако работодателят установи, че работата на служителя по време на изпитателния срок не е задоволителна, той може да уволни служителя преди края на изпитателния срок, като уведоми писмено работника 3 дни предварително; в такъв случай работодателят не е длъжен да плаща обезщетение. Работодателят може да прекрати трудов договор, като изпрати на служителя писмено предизвестие за 2 месеца. Работодателят може да променя условията за възнаграждение без писмено съгласие на служителя само ако заплатите на определена категория служители или заплатите в определен отрасъл или предприятие са променени от законодателството, правителствените резолюции или колективния договор. Никаква промяна в условията на възнаграждение не може да бъде направена без писменото съгласие на служителя, когато такава промяна води до намаляване на заплатите.

Работно време:

Продължителност на работното време

Стандартното работно време на служител е четиридесет часа седмично, освен ако разпоредбите на трудовото законодателство не установяват намалено стандартно работно време за служителя или страните се договарят за работа на непълно работно време. Максималното работно време, включително извънреден труд, но изключващо работата по споразумение за допълнителна работа, не може да надвишава четиридесет и осем часа през всеки седемдневен период. Работното време, включително извънреден труд и работа по споразумение за допълнителна работа, не може да надвишава дванадесет часа, с изключение на обедната почивка, през работния ден (смяна) и шестдесет часа през всеки седемдневен период. Броят на работните дни не може да надвишава шест през седем последователни дни.

Когато служител изпълнява своята дежурна работа (активно дежурство), продължителността на работния ден (смяна) не може да надвишава 24 часа, но не може да надвишава стандартното работно време на служителя през максимален счетоводен период от 3 месеца. Когато служител трябва да е на място, определено от работодателя, и да е готов да изпълнява работата си, когато е необходимо (дежурен режим), продължителността на работния ден (смяна) може да бъде до 24 часа, но не може да надвишава стандартно работно време през максимален счетоводен период от 2 месеца. Служителят трябва да може да яде и да почива както когато е активен, така и в режим на готовност.

Намалено работно време

Правителството на Република Литва определя съкратено стандартно работно време и процедури за заплащане за лица, чиято работа включва по-голям психически или емоционален стрес, и изброява тези работни места, професии и длъжности и определя намалено стандартно работно време за служители, работещи в работна среда, където оценката на риска е установила, че нивата на вредни за здравето фактори надвишават разрешените нива (количества) на законодателството за безопасност и здраве при работа и не е възможно да се намалят количествата в работната среда чрез технически или други мерки до нива, които не са вредни за здраве.

„Извънреден труд“ означава времето, в което служител действително работи над общата продължителност на работното време на един работен ден (смяна) или счетоводен период, установен за него от модела на работното време. Работодателят може да инструктира извънреден труд само със съгласието на служителя, с изключение на такива извънредни случаи, когато:

 • Непредвидена работа, необходима за обществения интерес, се извършва или има за цел да предотврати бедствия, опасности, инциденти или потенциални бедствия или да премахне непосредствените последици от това;
 • Необходимо е да завършите работата или да премахнете повреда, причиняваща спиране на работа от голям брой служители или влошаване на материалите, продуктите или инсталациите;
 • Това е предвидено в колективния трудов договор.

Максималният брой извънредни часове е 180 годишно. В колективния трудов договор може да се уговори повече извънреден труд.

Годишен отпуск:

На служителите се предоставя годишен отпуск от най -малко 20 работни дни (за 5 работни дни седмично) или най -малко 24 работни дни (за 6 работни дни седмично). Отпускът се изчислява в работни дни. Дните на почивка не се включват в продължителността на отпуска. Трудови договори и колективни трудови договори, както и разпоредбите на трудовото законодателство могат да предвиждат по -дълги периоди на отпуск.

Процедура за предоставяне на годишен отпуск. Годишен отпуск се предоставя поне веднъж през работната година. Продължителността на поне една от частите на годишния отпуск не може да бъде по -малка от 10 работни дни или по-малко от 12 работни дни (за 6 работни дни седмично). За първата пълна година работа годишният отпуск обикновено се дава по отношение на поне половината от броя на работните дни на година работа.

Възнаграждение за годишен отпуск На всички служители е гарантирано средно възнаграждение за годишния им отпуск (надбавка за отпуск). Помощта за отпуск ще се изплаща не по -късно от последния работен ден преди началото на годишния отпуск.

Отпуск по бременност и раждане (майчинство). Майките имат право на 70 календарни дни отпуск по бременност и раждане преди раждането и 56 календарни дни след раждането (70 календарни дни в случай на усложнено раждане, близнаци или много раждания). Отпускът за бременност и раждане (майчинство) се изчислява като натрупване на права и се дава на жената изцяло, независимо от дните на отпуска, взети преди раждането. Служителите, определени за настойници на новородени деца, получават отпуск за период, считано от деня на определянето им за настойник до достигане на бебето на възраст от 70 дни.

Отпуск по бащинство. След раждане на служителите се предоставя непрекъснат отпуск по бащинство от тридесет календарни дни. Този отпуск се предоставя по всяко време от датата на раждане на детето до навършване на 3 -годишна възраст (в случай на сложно раждане, близнаци или много раждания, от датата на раждане до достигане на 6 месеца).

Родителски отпуск (отглеждане на дете). По избор на семейството, майката (осиновителката), бащата (осиновителят), баба, дядо или други роднини, които действително отглеждат детето, или служител, определен за настойник на детето, получават отпуск за отглеждане на дете (родителски), докато детето достигне на възраст от 3 години. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части. Служителите, които имат право на този отпуск, могат да го ползват последователно.

Официални празници. Бизнесът, офисите и организациите са затворени за следните празници: 1 януари (Нова година); 16 февруари (Ден на възстановяването на държавата Литва); 11 март (Ден на възстановяването на независимостта на Литва); Великденска неделя и Великденски понеделник (според западната традиция); 1 май (Международен ден на труда); първата неделя на май (Ден на майката); първата неделя на юни (Ден на бащата); 24 юни (празник Свети Йоан); 6 юли (Ден на държавността - коронация на крал Миндаугас); 15 август (Успение Богородично); 1 ноември (Ден на всички светии); 2 ноември (Ден на всички души); 24 декември (Бъдни вечер); 25 и 26 декември (Коледа).

Заплащане

Литовското правителство определя минималната почасова заплата (3,93 евро на час) и минималната месечна работна заплата (642 евро на месец) в съответствие със Закона за заплатите. Часовата заплата или месечната заплата на служител не може да бъде по-ниска от минималната почасова заплата или минималната месечна заплата, определена от правителството на Литва. Минималната месечна заплата за служител може да се изплаща само за ръчен труд.

Средната месечна работна заплата преди облагане с данъци (с изключение на отделни компании) през третото тримесечие на 2020 г. е 1 454,8 евро, според статистиката на Литва. В Литва данъците трябва да се плащат само от постоянно пребиваващи; нерезидентите плащат данъци в предвидените от закона случаи.

Възнаграждението за труд включва основно възнаграждение и всички допълнителни доходи, изплащани директно от работодател под каквато и да е форма на служител за извършената работа. Мъжете и жените получават еднакво заплащане за една и съща работа или работа с еднаква стойност. По предложение на Тристранния съвет правителството определя минимална почасова ставка и минимална месечна заплата. По предложение на Тристранния съвет правителството може да определи различни минимални почасови ставки и различни минимални месечни заплати за отделните отрасли на икономиката, регионите или групите служители. Часовата ставка или месечната заплата на служител не може да бъде по-малка от предписаните минимални суми. Колективните договори могат да определят по-високи минимални ставки от тези, установени от правителството. Работата в почивни или национални празници, ако те не са включени в редовния график, се заплаща не по-малко от двойно време или се компенсира, по желание на служителя, като се даде допълнителен почивен ден през съответния месец или от добавяне на ден към годишния отпуск на служителя. Работата по национални празници, която е част от редовен график, се възнаграждава най-малко двойно спрямо  заплатата на служителя.

Настоящата версия на Кодекса на труда предвижда, че заплатата се изплаща в Литва два пъти месечно -е аванс и самата заплата. Ако служителят поиска това в писмена форма, работодателят може да изплаща заплатата веднъж месечно. Най-често заплатите се изплащат по банковата сметка на служителя. Разписките не са задължителни.

Прекратяване на трудов договор:

Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие: всяка от страните по трудов договор може да предложи на другата страна по трудовия договор да прекрати трудовия договор. Предложението за прекратяване на трудовия договор трябва да бъде представено в писмена форма. В него са посочени условията за прекратяване (кога трудовият договор приключва, размерът на обезщетението, процедурата за предоставяне на неизползван отпуск, и др.). Ако другата страна по трудовия договор се съгласи с предложението, тя трябва да изрази писмено съгласието си. Ако страната по трудовия договор не отговори на предложението в рамките на пет работни дни, се счита, че предложението за прекратяване на трудовия договор е отхвърлено.

Прекратяване на трудов договор по инициатива на служителя без уважителни причини: безсрочен трудов договор и срочен трудов договор, сключен за период по-дълъг от 1 месец, може да бъде прекратен с писмено изявление на служителя след уведомление за това до работодателя най-малко 20 календарни дни предварително.

Прекратяване на трудов договор по инициатива на служителя по уважителни причини:

Трудовият договор може да бъде прекратен с писмено изявление на служителя до работодателя поне 5 календарни дни предварително в следните случаи:

 • служителят бездейства не по своя вина повече от 30 последователни дни или ако този период възлиза на повече от 45 дни през последните 12 месеца;
 • на служителя не е изплащано пълното възнаграждение за работа (месечна заплата), дължащо се на повече от 2 последователни месеца, или ако работодателят не изпълнява повече от 2 месеца подред задълженията си, установени от разпоредби на трудовото законодателство, уреждащи безопасността и здравето при работа;
 • служителят не може да си върши работата поради заболяване или увреждане или поради факта, че у дома се грижи за член на семейството (дете (осиновено дете), баща (осиновител), майка (осиновителка), съпруг или съпруга), за които в съответствие с процедурата, установена със законодателни актове, е установена специалната нужда от постоянна грижа или специална нужда от постоянно присъствие (помощ);
 • служител с безсрочен трудов договор е навършил законоустановената възраст за право на пенсия за старост и е придобил право на пълна пенсия за старост, когато работи за този работодател.

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя без никаква вина от страна на служителя:

Работодателят има право да прекрати безсрочен или срочен трудов договор предсрочно поради следните причини:

 • работата, извършена от служителя, става излишна за работодателя поради промени в организацията на работа или по други причини, свързани с дейността на работодателя;
 • служителят не успее да постигне договорено изпълнение;
 • служителят отказва да работи при изменени или допълнителни условия на трудовия договор или да промени вида на работното време или местоработата;
 • служителят не е съгласен да продължи трудовото правоотношение в случай на прехвърляне на бизнеса или част от него;
 • съд или орган на работодателя взема решение, поради което работодателят се прекратява.

Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя по вина на работника: работодателят има право да прекрати трудов договор без предизвестие и без обезщетение, ако работникът, поради виновното си действие или бездействие, наруши задълженията, установени с разпоредбите на трудовото законодателство или с трудовия договор.

Съобщението за прекратяване на трудовия договор трябва да бъде представено в писмена форма. Съобщението за прекратяване на трудовия договор уточнява причината за прекратяване на трудовия договор и законовата разпоредба, посочваща основанията за прекратяване на трудовия договор, както и деня, в който трудовият договор приключва. Работодателят, със съгласието на служителя, има право по всяко време преди края на срока на предизвестието да реши да прекрати трудовия договор, като отложи деня, в който трудовата заетост приключи, за последния ден от срока на предизвестието и не позволявайки на служителя да работи в периода на предизвестието, но изплащйкивъзнаграждението за работа, дължимо на служителя, за целия период на предизвестие.

Ограничения при прекратяване на трудов договор: трудовият договор със служителка, която е бременна жена, може да бъде прекратен по време на бременността и до навършване на 4 -годишна възраст на детето по споразумение на страните, по инициатива на служителя, по инициатива на служителя по време на изпитателния период , без волята на страните, и при изтичане на срочен трудов договор в края на неговия срок.

Трудовият договор не може да бъде прекратен със служители, които се грижат за дете (осиновено дете) под 3 години, ако няма вина от страна на служителя. Трудови договори със служители по време на бременност и раждане (майчинство), бащинство или родителски отпуск не могат да бъдат прекратени по преценка на работодателя.

Уволнението по инициатива на работодателя при липса на вина от страна на служителя или по преценка на работодателя на служител, призован за задължителна военна служба или алтернативна служба за национална отбрана, е забранено.

Условия за вземане на пенсия за старост: пенсия за осигурителен стаж се отпуска, когато лицето е навършило законоустановената пенсионна възраст и е плащало вноски за социално пенсионно осигуряване в продължение на най -малко 15 години. Възрастта за пенсиониране се увеличава всяка година от 2012 г. насам и до 2026 г. тя ще бъде 65 години за мъже и жени. През 2020 г. пенсионната възраст е 63 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Авансово пенсионно осигуряване могат да получат лица, които имат не повече от 5 години преди навършване на възрастта си право на пенсия за старост, имат необходимия стаж за право на пенсия за старост, не получават други периодични плащания или доходи, не са наети и не получават никакви други трудови или други осигурителни доходи (по трудов договор, на основание членство или служба, от независими дейности, от земеделски дейности, от чужбина).

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство в Литва е Valstybinė darbo inspekcija (VDI).

Държавният инспекторат по труда, който е под ръководството на Министерството на социалното осигуряване и труда, отговаря за предотвратяването на трудовите злополуки и профилактиката на професионалните заболявания, безопасните и здравословни условя на труд, превенцията на нарушенията на нормативните актове, регулиращи трудовите правоотношения, съблюдава за спазването на Кодекса на труда на Република Литва, както и законодателството и нормативните актове, регулиращи безопасните и здравословни условия на труд и отношенията между работодатели и работници и служители в предприятия, институции, организации и други организационни структури, независимо от правната им форма, вид или област на дейност, включително случаите, когато работодателят е физическо лице.

Задачите, функциите, структурата на Инспекцията по труда, както и правата, задълженията, отговорностите на инспекторите по труда, и процедурата на проверките, се определят от Закона за държавната инспекция по труда на Република Литва, Правилника за държавната инспекция по труда на Република Литва, Правилник за дейността на Държавната инспекция по труда на към Министерството на социалното осигуряване и труда.

Инспекторите по труда дават съвети на работниците и работодателите как по-добре да прилагат законодателството в областта на труда, безопасните условия на труд и колективните трудови договори.

Инспекторите по труда също са компетентни да контролират недекларирания труд и да координират дейностите на институциите, работещи по този въпрос.

Държавна инспекция по труда на Република Литва

Ул. Алгирдо 19
LT-03607 Вилнюс
Литва
Телефон: +370 5 265 0193
Факс: +370 5 213 9751

Телефон за консултация: +370 5 213 9772

E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайт: https://www.vdi.lt/

Здравна система

Здравната система се финансира основно от Националната здравноосигурителна каса, която обхваща всички постоянно пребиваващи лица чрез задължително здравно осигуряване.

Благодарение на Националната здравноосигурителна каса към Министерството на здравеопазването (VLK), всички жители на Литва, които плащат задължително здравно осигуряване или за които се плащат такива вноски, са освободени от плащане на такси за цялото медицинско лечение, медицински съвети, и друга помощ в здравните заведения. Всички тези услуги се заплащат от Фонда за задължително здравно осигуряване (PSDF). В резултат на това физическите лица плащат вноски веднъж месечно и не е необходимо да извършват допълнителни плащания. Всички граждани на Република Литва и чужденци, постоянно пребиваващи в Литва, както и чужденци, законно работещи и временно пребиваващи в Литва, трябва да плащат здравноосигурителни вноски. Ако има застрахователно събитие, те имат право на лични здравни услуги, които се покриват от PSDF.

Задължителното здравно осигуряване гарантира, че необходимите лични здравни услуги, разходите за които се възстановяват от бюджета на Фонда за задължително здравно осигуряване, ще бъдат предоставени на осигуреното лице веднага щом придобият статута на лице, обхванато от задължителното здравно осигуряване. За осигурено лице се счита лице, за което по реда, установен със Закона за здравното осигуряване, се плащат здравноосигурителни вноски по установената ставка, или който сам плаща такива вноски.

Приходите на Фонда за задължително здравно осигуряване включват:

 • вноски за задължително здравно осигуряване, платени от или за осигурени лица;
 • вноски от държавния бюджет за осигурени лица, чието осигуряване се изплаща от публични средства;
 • бюджетни кредити от държавния бюджет за покриване на разходите по производството и адаптирането на ортопедични технически средства;
 • средства, възстановени от или върнати от здравни институции или аптеки за незаконно предоставени или платени за лични здравни услуги, незаконно предписани, отпуснати или платени за лекарства и медицински помощни средства;
 • средства, възстановени по предвидения от закона ред от физически и юридически лица за вреди, причинени на здравето на осигуреното лице, когато разходите за предоставените им здравни услуги са платени от бюджета на Фонда за задължително здравно осигуряване.

Ако сте обхванати от PSD, плащането за вашето лечение към институцията, която е сключила споразумение с Териториалната здравноосигурителна каса (TLK), ще се извършва от здравноосигурителните каси.

Здравното заведение трябва да информира пациентите, че могат да получават безплатно услуги, платени от здравноосигурителните каси. Ако лице, обхванато от PSD, бъде помолено да заплати допълнително за услуги за медицинско лечение в здравно заведение или да закупи лекарства или медицински помощни средства за своя сметка, лицето трябва първо да попита защо се изисква това и да поиска документи, обосноваващи законосъобразност на допълнителните плащания. Ако причината за допълнителни плащания не може да бъде изяснена в комуникацията между пациента и лекаря, тогава трябва да се свържете с администрацията на здравното заведение.

Ако се разболеете, потърсете съвет от семейния лекар

Ако човек се разболее, той трябва първо да се свърже със семейния лекар, работещ в здравното заведение, в което е регистрирано това лице. Всички лица, обхванати от PSD, могат да изберат семейния медицински център или поликлиника, включително тази, която се намира най-близо до мястото им на пребиваване, и да изберат семейния лекар. Възможно е също да изберете и да се регистрирате в избран център за психично здраве. Избраните институции трябва да имат лиценз за предоставяне на тези услуги и да имат споразумение с TLK, като в този случай услугите, предоставяни от семейния лекар, не трябва да се заплащат.

Безплатни стоматологични услуги

Стоматологичното лечение първо трябва да се потърси в здравното заведение, в което лицето е регистрирано. Ако институцията няма зъболекар, тя трябва да предостави информация за стоматологичните практики, които предоставят безплатни стоматологични услуги на лица, регистрирани в тази институция. Стоматологичното лечение може да изисква плащане за пълнене и други стоматологични материали, лекарства и устройства за еднократна употреба. Изключение се прилага за деца, редовни ученици в общообразователните училища и редовни ученици в професионални училища до навършване на 24-годишна възраст, както и за социално слаби лица (те трябва да представят удостоверение, издадено от общинския отдел за социално подпомагане от мястото на пребиваване). Те не са длъжни да плащат за материали и устройства за еднократна употреба, използвани за стоматологично лечение.

Семейният лекар ще ви насочи към необходимия специалист

Пациентите, които са обхванати от PSD и имат насочване от семеен лекар към други лекари специалисти за изследвания или консултации, които не могат да бъдат извършени от семейния лекар, могат да получат безплатни услуги, независимо от тяхната сложност. Това е приложимо както за държавни здравни заведения, така и за частни, които имат споразумения с TLK, според които им се заплащат здравните услуги, предоставяни на населението. Не се изисква направление от семейния лекар, когато търсите съвет от дерматовенеролог за кожни и венерически заболявания, както и за многократно търсене на съвет от един и същ специалист по същата причина (напр. лекарят инструктира, че трябва да има повторна среща, за да продължи преглед или лечение на пациента) или ако пациентът страда от хронично заболяване, за което се нуждае от дългосрочно наблюдение. Ако пациентът желае да получи съвет от лекар специалист без направление от семейния лекар, пациентът ще трябва да плати за това. Освен това ще се изисква плащане, ако пациентът е насочен към лекар специалист от лекар, работещ в здравно заведение, което не е сключило споразумение с TLK.

Изключение - списъкът на услугите, които трябва да бъдат платени

Процедури, които не са пряко свързани с лечението на болестии не се възстановяват от бюджета на PSDF, се предоставят от здравните институции на платена основа. Списъкът на услугите, за които получателите трябва да плащат, се утвърждава от министъра на здравеопазването. Списъкът включва акупунктура и мануална терапия, здравни проверки за пътуване в чужбина, закупуване на цивилно оръжие, получаване на шофьорска и развлекателна авиационна книжка, допълнителни индивидуални грижи и грижи за пациенти, аборти, операции по козметична хирургия и козметични процедури, имплантиране на зъби и други услуги. Самите здравни институции трябва да одобрят ясна процедура за предоставяне на услуги, които да се заплащат, и да я направят достъпна за пациентите.

Допълнителни изключения, когато може да се наложи плащане

Ако пациентите, които имат право на безплатни здравни услуги, направят своя собствен избор, без препоръка на лекар, действителната цена на тези прегледи се заплаща от пациентите. В тези случаи изборът на пациента трябва да бъде обоснован и ясно посочен (чрез документиране на избраните прегледи) и удостоверен с подписите на пациента и лекаря в медицинската документация. Плащането на услугата се извършва на касата на здравното заведение и се издава касова бележка на пациента. В случай, че пациентът избере по-скъпи услуги по своя собствена инициатива, той или тя трябва да плати разликата между действителната и основната цена на тези услуги на касата на лечебното заведение. В случай на несигурност ви съветваме първо да се опитате да разрешите всички проблеми в лечебното заведение.

По този начин тези, които решат да дойдат в Литва за лечение, първо трябва да се поинтересуват за процедурата за възстановяване на разходите за здравеопазване в страната, в която са осигурени, и да разберат дали е необходимо предварително разрешение. Тази информация се предоставя от националното звено за контакт за трансгранично здравеопазване (www.lncp.lt).

На застрахованите лица се възстановяват разходите за възстановяващи се лекарства и медицински изделия, предписани за извънболнична помощ. Разходите за закупуване на възстановими лекарства за извънболнична помощ се изчисляват от Министерството на здравеопазването съгласно процедурата, установена от правителството или друга институция, упълномощена от правителството (разходите се възстановяват на цени на дребно).

Няма такова нещо като напълно безопасни лекарства. Някои могат да причинят леки странични ефекти, а други по-сериозни странични ефекти. Съответно лекарствата са поставени в два списъка-лекарства с рецепта и лекарства без рецепта. Лекарствата, отпускани с рецепта, се продават стриктно според рецептите, изписани от лекарите, докато лекарствата без рецепта могат да бъдат закупени без рецепта. Лекарствата се продават в аптеките. Общият телефонен номер за спешни случаи в Литва е 112.

Данъци

Режимът за данъчно облагане на постоянно пребиваващи в Литва от 1 януари 2021 г .: от договорената заплата се приспадат следните данъци за „служители“:

 • 20% или 32% - данък върху доходите на физическите лица (прилага се само ако доходът надвишава размера на 60 средни заплати в страната);
 • 19.50% - осигурителни вноски;
 • 2,4% до 3% - вноски към пенсионната схема (таксуват се, ако са избрани от служителя).

Въз основа на договорената работна заплата ще бъдат добавени следните „работодателски“ данъци:

 • осигурителни вноски; те се изчисляват върху размера на изчислените заплати или други възнаграждения, свързани с трудовото правоотношение; приносите на доходите, получени от един и същ застрахован (работодател), се изчисляват въз основа на сума, която не надвишава 60 средни заплати;
 • 0,32%-гаранционен фонд и вноски за дългосрочна безработица.

Доходите, получени от работодатели по трудово правоотношение или равностойни отношения, се облагат с данък върху дохода в размер на 20%. Данъкът върху дохода върху заплатите се изчислява и внася в бюджета от работодателите. Приходите преди данъци се облагат с лични данъчни облекчения. Колкото по-висок е доходът, толкова по-малко е данъчнато облекчение.

През 2021 г. максималното месечно данъчно облекчение е 400 евро за резиденти, чиито доходи от заетост не надвишават една минимална месечна работна заплата (MMW) - 642 евро (през 2020 г., 607 евро). За други резиденти, чийто доход от заетост надвишава 642 евро, приложимото месечно данъчно облекчение в данъчния период 2021 г. трябва да се изчисли по следната формула:

Месечни данъчни облекчения = 400 EUR - 0,18 x (месечният доход на резидента от заетост - една сума от MMW в сила от 1 януари 2021 г. (642 EUR)).

Прагът, от който се прилага данъчното облекчение, се увеличава от 2 712,26 EUR (2020) на 2 864,22 EUR (2021).

Трябва да се отбележи, че обезщетенията за майчинство/бащинство, доходи от индивидуални дейности, приходи от продажба или друго разпореждане с имущество, което не се използва за отделни дейности, приходи от лизинг на имущество, лихви, приходи от разпределена печалба, доход на член на субект с неограничена отговорност, получен от облагаемата печалба на предприятието, роялти, такси, годишни плащания (бонуси) на членовете на управителния и надзорния съвет, пенсии и наеми, издръжка, присъдена от съда или получена по договор, обезщетения по договори за животозастраховане, пенсионни ренти, печалбите от лотария и хазарт, както и наградите в спортни състезания се броят като годишен доход на постоянно пребиваващ в Литва в допълнение към доходите от трудови правоотношения и равностойни отношения, получени през периода на данъка върху доходите за целите на изчисляване на годишното данъчно облекчение.

Данъчните облекчения за физически лица са важни, тъй като тази част от дохода не се облага с данък върху доходите на физическите лица. Допълнителното лично данъчно облекчение, което се прилагаше за хората, отглеждащи деца, беше премахнато през 2018 г. В началото на 2018 г. допълнителното лично данъчно облекчение беше заменено с детска помощ. От 1 януари 2021 г. детските надбавки възлизат на 70 евро.

Вноските за задължително здравно осигуряване (PSD) трябва да се плащат от всички постоянно пребиваващи в Литва (освен ако вноските за PSD не се плащат от тях от работодателя или държавата). Самоосигуряващите се лица са длъжни да плащат вноски за PSD, равни на 6,98% от минималната месечна работна заплата (MMW) всеки месец до последния ден на текущия месец (тъй като MMW се е увеличила до 642 EUR от 1 януари 2021 г., вноската на PSD също се е увеличил до 44,81 евро на месец). Всички лица (както със, така и без PSD) имат право да посещават държавни и общински, както и частни здравни заведения. Разликата е, че неосигурените трябва да покриват всички здравни услуги в частни и държавни, както и общински здравни заведения от собствения си джоб.

Периодът на данъка върху дохода е идентичен с календарната година. За доходите, получени от непостоянно пребиваващо лице чрез постоянен обект в Литва, първият период на плащане на данък върху дохода се счита за календарната година, през която постоянното предприятие е било или е трябвало да бъде регистрирано. Всеки постоянен жител на Литва има право на данъчно облекчение за доходите на физическите лица и може да възстанови част от своите разходи, напр. животозастрахователни премии, доброволни пенсионни спестявания, такси за професионално, висше университетско/неуниверситетско образование.

Образователна система

Предучилищното образование - по програма за предучилищно образование се предоставя на деца от раждането им до навършване на 6 години. Институционалното предучилищно образование не е задължително и се предоставя, ако родителите желаят. Може да е задължително в отделни случаи (за деца от „семейства със социален риск“ и т.н.). Предучилищното образование се осигурява от държавни и недържавни ясли и детски градини.

Образование преди началното: продължителността на предучилищното образование преди началното е 1 година. Предоставя се на 6-годишни (в изключителни случаи на 5-годишни) деца и има за цел да ги подготви по-добре за училище. Предучилищното образование е задължително от 1 септември 2016 г. Целта на предучилищното образование е да помогне за подготовката за успешно обучение в училище.

Групи за предучилищно образование се създават в детски градини или училища. В отдалечените села общините могат да създадат такива групи в многофункционални читалища или да предоставят безплатни училищни автобуси до най-близкото училище, което има такава група. На общините се предлагат гъвкави модели на предучилищни групи: няколко дни в седмицата, уикенд, по време на ваканцията на учениците, лагерен тип и други. В предучилищните групи децата усвояват нови умения, които ще им помогнат в училище: да общуват с връстници, непознати възрастни и да се ориентират в нова среда. Социалните, здравните, световните знания и художествените компетенции на децата се развиват най-вече чрез игра. Ако едно дете получава образование у дома, родителите му биват информирани за новостите в предучилищното образование и се съветват по важни въпроси за образованието на детето. Ако родителите желаят, на детето им се предоставя безплатна специална педагогическа и психологическа помощ.

Началното образование е задължително за всички деца, които навършат 7 -годишна възраст през тази календарна година. Дете на 6 години може също да бъде допуснато до първи клас, ако е получило образование по програма за предучилищно образование през предходната година. Началното образование обхваща 1-4 клас (обикновено на възраст 7-11). Началните класове могат да се създават в училищните детски градини, както и в началните, основните училища, прогимназиите (общообразователните институции за по-ниските класове) и гимназиите (общообразователните институции за по-високите класове).

Приемане

За да регистрирате дете в основно училище, трябва да се свържете с администрацията на избраното училище. Обикновено училище приема деца, живеещи в рамките на прилежащия му район (според декларираното място на пребиваване). Въпреки това, ако има свободни места в клас, училището може да приеме и деца от други области. Приемът може да се извършва през цялата учебна година. За списъка на документите, които трябва да се представят, датите за прием, необходимостта от регистрация на мястото на пребиваване и други въпроси, трябва да се свържете с избраното училище.

Такси.

Началното образование, с изключение на частни образователни институции, е безплатно. Родителите плащат за допълнителни услуги като кетъринг и грижи за деца след уроци.

Всички ученици, независимо дали посещават частна образователна институция или държавна, получават така наречената „кошница на ученика“. Това са средства, отпуснати за образование. Финансовите средства, където е държавно или общинско училище, се отпускат от държавата/общината. В случай на недържавно училище липсващите средства се разпределят от основателя на училището и се заплаща такса от родителите. Училището може да бъде подкрепено от спонсори.

Език.

Обикновено е литовски. Има институции, които осигуряват образование на други езици: английски, руски, полски, френски, немски, беларуски и др.

Първата степен на средното образованиее задължителна и обхваща 5-10 клас. Обикновено тези училища посещават деца на възраст от 11 до 16. Те получават образование в училища, прогимназии и гимназии. Прогимназиалното образование от 9-10 клас съответства на гимназия I-II клас. В Литва образованието е задължително до навършване на 16 -годишна възраст. Целта на тази образователна програма е да осигури основно морално, социокултурно и гражданско образование, обща грамотност, основите на технологичната грамотност, както и да култивира националното съзнание, да насърчи способността да се търсят и вземат решения и избори и да продължи обучението .

Съдържанието и процесът на преподаване на национално ниво са описани в документи, одобрени от министъра на образованието и науката. Програмите за прогимназиално и средно образование в плановете за общо образование определят насоките за прогимназиалното образование, общия обхват на учебните предмети, целевите резултати от обучението, препоръките за организацията на образователния процес и др. Общите програми за начално и прогимназиално образование дефинират цели, структура и очаквани резултати от обучението. По отношение на общите планове и общите програми, училищното ръководство и учителите съставят учебни планове на ниво училище и клас.

Съдържанието на прогимназиалното образование по общите програми обхваща следните области на предметите:

 • морално възпитание (етика и различни религии или когнитивни програми);
 • език (майчин език, национален език и чужди езици);
 • математика;
 • естествени науки;
 • социално образование (история, география, гражданско образование, икономика и предприемачество, психология);
 • художествено образование (изкуство, танци, музика, театър и съвременни изкуства);
 • информационни технологии;
 • технология;
 • физическо възпитание;
 • развитие на общи компетентности и житейски умения.

Приемане.

 Обикновено училище приема деца, живеещи в рамките на прилежащия му район (според декларираното място на пребиваване). Въпреки това, ако има свободни места в клас, училището може да приеме и деца от други области. Приемът може да се извършва през цялата учебна година. За списъка на документите, които трябва да се представят, датите за прием, необходимостта от регистрация на мястото на пребиваване и други въпроси, трябва да се свържете с избраното училище.

Такси.

 Образованието, с изключение на частните общообразователни училища, е безплатно. Родителите плащат само за допълнителни услуги.

Език.

 Обикновено е литовски. Има институции, които осигуряват образование на други езици: английски, френски, руски, полски и др.

Достигане на първата степен на средното образование. Прогимназиалното образование се придобива след завършване на 10 клас (или клас II в гимназията) и полагане на задължителния тест за базови образователни постижения (PUPP).

Втората степен на средно образование не е задължително и продължава 2 години (III и IV клас на гимназия или 11 и 12 клас на средното училище). Учениците се обучават според индивидуалните образователни планове. Програмата може да включва модули от програмата за професионално образование. Програмата за средно образование се предлага в средни училища, гимназии и професионални училища.

Учениците могат също да изберат образование, което по-добре отговаря на техните ценности, светоглед, религиозни убеждения и философски възгледи. Такова образование се предоставя в нетрадиционни училища. Нетрадиционните училища могат да работят според програми, изготвени от тях самите; обаче общият брой учебни предмети и часове, разпределени за отделен учебен предмет в 1-12 клас, може да не се различават с повече от 25% от тези, предвидени в държавните общообразователни планове.

Програмите за професионално обучение са предназначени за хора от различни възрасти и нива на образование, които се стремят да придобият квалификация или умения, необходими за извършване на законово регламентирана работа или професия. Програмите за първоначално професионално обучение водят до присъждане на първоначална квалификация, докато продължаващите програми за професионално обучение допълват съществуващите квалификации или помагат при придобиването на допълнителни квалификации. Училищата за професионално обучение също позволяват на хората да придобият прогимназиално или гимназиално образование в допълнение към квалификация. Първоначалното професионално обучение се финансира от държавния бюджет и е достъпно за лица на възраст най-малко 14 години. Най -добрите завършили училища за професионално обучение или завършили с трудов стаж в съответствие с професионалната си квалификация получават допълнителни точки за посещение на висшите училища.

Ученето в литовските училища за висше образование може да се извършва в рамките на учебни програми, които присъждат степени или програми, които не водят до степен. Учебните програми, присъждащи степен, се разделят на две категории: тези, ръководени от колежи и тези, управлявани от университети. Има три нива на обучение: първото води до професионална бакалавърска степен или бакалавърска степен; вторият води до магистърска степен, а третият води до докторска степен. Професионалните бакалавърски програми се управляват от колежи, а бакалавърските - от университетите. Програмите, водещи до втора степен, могат да се изпълняват само от университети, докато програми за обучение от трето ниво могат да се предлагат само от университети или университети заедно с изследователски институти. Студентите в литовските висши училища или сами плащат обучението си, или получават държавно финансиране. Приоритет за държавните стипендии за програми от първо ниво се дава на студентите според тяхното представяне в последните изпити, образование, други резултати и специални способности.

Образованието за възрастни е достъпно за всеки на възраст над 18 години, който се интересува от този вид образование. Ако дадено лице не е завършило прогимназиално или гимназиално образование, то може да учи в гимназии за възрастни, образователни центрове или колежи с общо образование с класове за възрастни.

Лицата, притежаващи диплома за образование и/или квалификации, присъдени в чужбина и желаещи да учат или работят в Литва, може да се наложи да се обърнат към органите, отговорни за оценката и признаването на чуждестранни дипломи и квалификации в Литва. Професионална квалификация може да бъде призната само ако професията е регулирана в Литва. За академично признаване на чуждестранни дипломи за висше образование притежателите трябва да кандидатстват в Центъра за оценка на качеството във висшето образование. Информация за образователните възможности в Литва се предоставя от отворената система за информация, съвети и насоки на AIKOS. Това помага на потребителите (ученици, студенти, служители и други заинтересовани страни) да планират своето обучение или професионална кариера, като им предоставя необходимата информация за професии, квалификации, програми за обучение, институти за образование и наука, правила за прием, лицензи за обучение , приложения към сертификат Europass, статистика за обучение и свободни работни места и др.

 

Културен и социален живот

Литва е равнинна, зелена страна, запазила голяма част от естествения си блясък - открита природа, гори, езера и реки. Тя също така има уникален морски бряг, който се състои не само от красиви пясъчни плажове, но и от Куршската коса, която отделя Курския залив от Балтийско море.

Едно от основните културни области на Литва е театърът. Литовският театър датира от дълбока древност. Представленията се поставяха под една или друга форма в хамбари, стопански дворове и дори църкви. Оценката на символиката и театралния спектакъл остава жива и днес. Литва може да се похвали с голям брой отлични режисьори, актьори и професионални и любителски театрални групи; те са известни в чужбина и са много ценени и винаги привличат широка публика. Литовските театри печелят международно признание и щедро споделят таланта на своите режисьори с големите театри по света.

Литва е домакин на различни фолклорни фестивали през цялата година. Масленият вторник е денят на сбогуване със зимата и настъпване на пролетта. Скоро след това панаирът Kaziukas в началото на март изпълва пазарни площади, и улици с богатство от ръчно изработени стоки от местни занаятчии, включително изделия от дърво, керамика и лен. На Цветница се събират пръски от трева и декоративни храсти и се връзват на снопове (известни като „вербос“). Нощта на Свети Йоан се пада на 24 юни, най -късата нощ в годината. Фестивалът на песента се провежда на всеки 4 години във Вилнюс в средата на лятото. В Литва се провеждат и различни фестивали. Подробна информация е на разположение на www.renginiai.kasvyksta.lt.

Интернет адреси:

https://www.sodra.com/ - Държавен социално-осигурителен фонд

http://www.on.lt/ - жълти страници

http://finmin.lrv.lt/ – Министерство на финансите

https://www.smm.lt/ – Министерство на образованието

http://www.ldb.lt – Национална служба по заетост

      

Република България няма функциониращо посолство в Литва. В края на 2011 г. по финансови причини и по решение на българското правителство посолството във Вилнюс бе закрито. Територията на Литва се покрива от посолството на Република България във Варшава, Полша

Посолство на Република България във Варшава, Полша
Адрес:  Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland
Тел.: +4822 629 4071/ +4822 629 4072/ +4822 629 4073/ +4822 629 4074/ +4822 629 4075
Дежурни телефони в извънработно време: + 48 22 629 40 71/72

Факс:  +4822 628 22 71
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: https://www.mfa.bg/embassies/poland

Консулска служба с консулски окръг териториите на Полша, Латвия и Литва
Wydzial konsularny Ambasady Republiki Bulgarii
Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland
Факс: +4822 628 13 40
Приемно време: По - Пт, 9.00 - 12.00 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български почетен консул в страната

Гр. Вилнюс
Адрес: Klaipedos str., 3, LT-01117, Vilnius, Lithuania
Тел.: +37064155184,
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Република България е акредитирано посолството на Република Литва в Букурещ

Посолство на Република Литва в Букурещ
Канцелария: Bucureşti, B-dul Primăverii, nr.51, et. 1, ap. 2, Sector 1, cod 011973
Тел.: +40 21 3115997; +40 21 3173373
Факс: +40 31 3115919
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://ro.mfa.lt/

Почетен консул на Литва в България
Канцелария: София, ул. „Виктор Григорович“ № 3, ет. 1
Тел.: +359 888 540 700

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Литва.

Последна актуализация: юни 2021

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES