header eures

Условия на живот и труд

Литва

Обща информацияфлаг Литва
Площ: 65 300 кв.км.
Жители: 2.794 млн. (2020г.)
Официален език: литовски
Столица: Вилнюс
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване
Гражданите на Република България имат право на пребиваване на територията на Република Литва за срок до 3 месеца, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. 
При пребиваване, надвишаващо три месеца в рамките на 6 месеца, гражданите на страна членка на ЕС и членовете на техните семейства трябва да се регистрират в миграционните служби и да получат документ, удостоверяващ правото им на уседналост в Република Литва. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка. Удостоверенията се издават за срок до 5 г. 
За повече информация потърсете интернет страницата на Министерство на вътрешните работи на република Латвия: https://www.migracija.lt/
 
Търсене на работа
Гражданите на държавите-членки на ЕС и членовете на техните семейства, които възнамеряват да работят в Република Литва по трудов договор, не се нуждаят от разрешително за работа. Те могат да участват в процедури за набиране на персонал и да намерят работа при същите условия като литовските граждани. Имайте предвид, обаче, че лицата, които желаят да работят в държавната служба, правоохранителните органи и в някои други области, трябва да бъдат граждани на Република Литва.
Според данните, предоставени от литовските служби по заетостта, най-търсените специалности в страната са следните:
 • Специалисти: рекламни и маркетингови специалисти, администратори и изпълнителни секретари, счетоводители, учители, лекари и медицински сестри, търговски представители, разработчици на приложения, ръководители на строителство;
 • Квалифицирани работници и работници от сектора на услугите: шофьори на тежкотоварни камиони и камиони, готвачи, шофьори на автомобили, таксита и микробуси, бояджии и работници от сродни професии, шивачи, шапкари и кожухари, строители, работници за работа с бетон, водопроводчици и монтажници на тръби, електротехници, заварчици;
 • Неквалифицирани работници: товарачи, чистачи, помощници в офиси, хотели и други заведения, работници, работещи в производството, нискоквалифицирани инженерно-строителни работници, пакетировачи (ръчно), неквалифицирани работници в смесени растително-животновъдни ферми, селскостопански работници, перачи и нивелировачи (на ръка), неквалифицирани работници от горското стопанство, помощници в кухнята.
Най-пълната база данни за работни места и свързаните с тях услуги в Литва е достъпна в литовската база данни на службите по заетостта www.uzt.lt. Препоръчваме и други полезни връзки за търсене на работа в интернет: www.cv.lt , www.cvonline.lt , www.cvmarket.lt , www.cvbankas.lt , www.afr.lt. 
Обявите за свободни работни места могат да бъдат намерени и в медиите. Рекламите се поместват в публикации за работа, национални ежедневници и местната преса. Търсещите работа също могат да поставят свои собствени реклами в пресата, като посочват квалификацията, работния си опит и вида работа, която търсят. Публикуването на свободни работни места и автобиографии в интернет става все по-популярно, както и услугите на професионални компании, които помагат при търсенето, избора и оценката на потенциални служители. Освен това отделите за персонал на големи компании често изграждат бази данни за потенциални служители, така че е възможно кандидатите да изпратят своята автобиография направо до такива компании.
Много от търсещите работа намират работа чрез лични контакти и приятели.
Минималната възраст, на която може да се започне работа, е 14 години. Деца на възраст 14-16 години могат да работят само лека работа, която няма да застраши тяхната сигурност, здраве или развитие, или да им попречи да посещават училище, или да участват в задължителните образователни програми или програми за професионално обучение. Задължително в тези случаи е да има писмено съгласие от един от родителите или друг законен представител на детето, медицинско свидетелство от личния лекар на детето, че конкретната работа не му е противопоказана и писмено съгласие от училището, ако работата е по време на учебната година. Има също ограничения относно работата, която могат да извършват лица под 18-годишна възраст.
 
Кандидатстване за работа

Най-общо търсещите работа трябва да представят автобиография (CV) и мотивационно писмо, да положат тестове за подбор и да отидат на интервю с работодателя. Тези изисквания очевидно не се отнасят за тези, които търсят ръчна работа, за които като цяло са достатъчни автобиография и интервю или просто интервю.

Автобиографията е един от най-важните документи, когато се представяте пред бъдещ работодател. Хората, които преглеждат подадените автобиографии, нямат много време да отделят за всяка от тях, така че е много важно CV-то да е изготвено правилно, информацията, която съдържа, да е структурирана и ясно представена и да няма граматически грешки. Няма строги правила за писане на автобиография, въпреки че тя трябва да съдържа: лични данни, данни за контакт, описание на работния опит на кандидата, образование, умения и способности, хобита и препоръки. CV-то също трябва да съдържа данни за контакт на лицата, чиито добри препоръки могат да ви помогнат да получите работата. Трябва да се подчертае, че единната европейска форма за автобиография, известна като EUROPASS CV, набира популярност в Литва.

Мотивационното писмо трябва да съдържа: кратко представяне на себе си, обяснение защо се интересувате от работата и компанията, защо сте точният човек за работата и указание как бихте могли да допринесете за успеха на компанията. Мотивационното писмо трябва да бъде убедително. Избройте всички качества и умения, които ви правят подходящи за работата, като не забравяте да подкрепите твърденията си с факти. Не преразказвайте просто това, което сте написали в CV-то си. Мотивационното писмо трябва да се използва за разясняване на фактите, споменати в автобиографията, и за да предоставите повече информация за себе си. Накрая, мотивационното писмо трябва да се побере върху един лист А4.

Интервюто за работа е двупосочен диалог, който позволява на работодателя да прецени дали потенциалният служител ще бъде подходящ и позволява на кандидата да реши дали иска да продължи кариера с този конкретен работодател.

Жилище

В Литва можете да отседнете в хотел, да наемете стая, да наемете или да купите вила, апартамент или къща. Когато купувате или наемате жилище, важно е да попълните всички необходими документи. Можете да потърсите помощ от агенция за недвижими имоти или от адвокатска кантора (нотариуси). Частни контакти, помощ от приятели, колеги, познати, роднини или бизнес партньори са само някои от начините за търсене на настаняване. Друга възможност е да публикувате собствена обява, в която да посочите какъв вид настаняване желаете. Цените за наем варират в зависимост от града, областта и района, в който се намира наетият имот, състоянието на сградата (дали апартаментът е в стара, реновирана, нова или ремонтирана сграда), състоянието на апартамента (дали апартаментът е обзаведен и разполага с битови уреди), броя на стаите и жителите, наличието на паркинг и т.н.

Цените за наем в големите агломерации в Литва са както следва:

 • във Вилнюс (градът като цяло, не отделни квартали) едностаен апартамент ще струва средно 280 евро на месец, двустаен апартамент около 420 евро месечно и тристаен апартамент около 550-620 евро на месец;
 • в град Каунас средната цена за едностаен апартамент е 220 евро на месец, за двустаен апартамент около 300 евро, а за тристаен апартамент около 400 евро;
 • в Клайпеда, цените в момента са средно 160 EUR, 315 EUR и 400 EUR на месец съответно.

Имайте предвид, че това са средни цени на наема, публикувани на портала Aruodas.lt и може да варират в зависимост от местоположението на имота, оборудването, годината на строителство, отоплителната система и други параметри. Полезни интернет адреси: www.alioreklama.ltwww.imones.lt

Признаване на дипломи и квалификации

Лицата, които са завършили професионално образование в чужбина и желаят придобитата от тях квалификация да бъде призната в Литва, трябва да подадат заявление за това в съответната служба. Професионалната квалификация може да бъде призната само ако професията е регулирана в Литва. За признаване на чуждестранни дипломи за висше образование, притежателите трябва да подадат заявление в Центъра за качествена оценка във висшето образование. Информация за възможностите за образование в Литва се предоставя от отворената система за информация, съвети и насоки AIKOS. Тя помага на потребителите (ученици, студенти, работещи и други заинтересовани) да планират обучението си или професионалната си кариера, като им дава необходимата им информация за професии, квалификации, обучения и образователни програми, образователни и научни институти, правила за прием, лицензи за обучение, приложения за Europass сертификати, статистика за обучения и работни места и др.

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската квалификационна рамка (EQF) функционира като инструмент за съпоставка на квалификациите, придобити в различните страни. Тя прави паралел между различните национални квалификационни системи, за да улесни признаването на дипломи.
 2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.netНационалния център/ Studijų kokybės vertinimo centras, Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, Lithuania/ в Литва можете да намерите на : http://www.skvc.lt/
 1. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) улеснява признаването на периоди обучение в чужбина, като позволява прехвърлянето на обучение между различни обучаващи институции за по-гъвкав начин за дипломиране.
 2.  Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

 

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Заетостта в Литва изисква официален трудов договор. Трудовият договор обикновено включва:

 • място на работа на служителя (предприятие, учреждение, организация, структурно подразделение и т.н.);
 • описание на функциите за работа;
 • изисквания за работа, като професия, специалност, квалификация;
 • специфични задължения
 • във всеки трудов договор страните трябва да се споразумеят за условията на възнаграждение за работа (система за възнаграждение за работа, размер на заплатата, процедура на изплащане и др.).

Други условия на трудовия договор могат да бъдат установени със споразумението между страните, освен ако трудовото законодателство, други нормативни актове или колективният договор не забраняват това (изпитване, комбинация от професии, отговорност и др.).  

По взаимно съгласие между страните трудовият договор може да предвиди изпитателен срок, който не може да надвишава 3 месеца. Условията на изпитателния период трябва да бъдат посочени в трудовия договор. Работодателят може да уволни служителя преди края на изпитателния период, като го уведоми писмено 3 дни предварително; в такъв случай работодателят не е длъжен да плаща обезщетение.

Видове трудовите договори:

 1. Безсрочни.Трудовият договор обикновено се сключва за неопределено време.
 2. Срочни, временни или сезонни.Срочният трудов договор може да бъде сключен за определен период от време или за извършването на определена работа. Срокът на срочен трудов договор или последователни трудови договори за една и съща работа е 2 години (с изключение на случаите, когато служителят е назначен за временна работа на работното място на временно отсъстващ служител) и 5 години за извършване на различни работи.
 3. Трудов договор въз основа на проект: трудов договор въз основа на проект означава трудов договор за определен срок, при който служителят се задължава да работи за постигане на конкретен проектен резултат, докато работи по установения им модел на работно време на или извън мястото на работа, а работодателят се задължава да плаща уговорен размер на обезщетението за това.
 4. Трудов договор за споделено работното място: двама служители могат да се споразумеят с работодател за споделянето на едно работно място, без да надвишават нормата за максимално работно време, установена за един служител. Работното време на служителите се определя и променя по съгласие на самите служители;
 5. Трудов договор за много работодатели: трудов договор, който трябва да бъде сключен със служител, може да определи двама или повече работодатели вместо един работодател за една и съща работа. Ако работното време на служителя не е разпределено за всеки работодател поотделно, служителят изпълнява задачи на няколко работодатели едновременно;
 6. Трудов договор за чиракуване: трудов договор за чиракуване се сключва, когато се назначава лице, което желае да придобие квалификация или компетенции, необходими за професията, под формата на обучение за чиракуване. Трудовият договор за чиракуване е трудов договор за определен срок и максималният му срок е 6 месеца, с изключение на случаите, когато официален или неформален договор за обучение определя по-голяма продължителност на обучението;
 7. Сезонен трудов договор се сключва за извършването на сезонна работа, която поради природни или климатични условия не може да се извършва целогодишно и затова се извършва само през определени периоди (сезони), за не повече от 8 месеца (за период от 12 последователни месеца) и е включена в списъка на сезонна работа. Краткосрочен трудов договор се сключва за период до 2 месеца. Работодател, който възнамерява да наеме гражданин на трета държава, трябва да се свърже със Службата по заетостта (според седалището на компанията) и да регистрира свободно място.

 

Работно време:

Работното време не може да превишава 40 часа седмично и 8 часа на ден. Изключения може да се разрешат със закон или колективни споразумения. Максималното работно време, включително извънредния труд, не може да надвишава 48 часа за 7-дневен период. Продължителността на работното време за определени категории служители (в здравни учреждения, детски образователни заведения, енергетика, комуникации и възстановителни операции при бедствия и аварии и други служби, които функционират денонощно) и дежурен персонал в закрити помещения може да достига 24 часа на ден. Работното време на тези служители средно не може да надвишава 48 часа за 7-дневен период, и почивката между работните дни не може да бъде по-кратка от 24 часа. За лица, работещи на повече от едно работно място, или извършващи две или повече работи на едно работно място, работното време може да бъде удължено до 60 ч. седмично, като работният ден не може да бъде по-дълъг от 12 часа.

Стандартната работна седмица е 5 дни, но може да бъде удължена на 6-дневна работна седмица.

Извънредният труд не може да надвишава 12 часа за 7 последователни дни и 180 часа годишно.

Годишен отпуск:

Минималният годишен отпуск е 20 календарни дни (при 5-дневна работна седмица) или най-малко 24 работни дни (при 6-дневна работна седмица). Отпускът се изчислява в работни дни. Трудови договори, колективни трудови договори и разпоредби на трудовото законодателство могат да предвиждат по-дълги периоди на отпуск.. Годишният отпуск трябва да бъде предоставен поне веднъж през работната година. Продължителността на поне една от частите на годишния отпуск не може да бъде по-малка от 10 работни дни или по-малка от 12 работни дни (при 6-дневна работна седмица). През първата пълна година на работа обикновено се дава годишен отпуск за поне половината от броя на работните дни за година заетост.

На всички служители е гарантирано средно възнаграждение за полагаемия годишен отпуск, което им се изплаща не по-късно от последния работен ден преди началото на годишния им отпуск.

Официални празници

Неработни дни са следните официални празници: 1 януари (Нова година); 16 февруари (Денят на възстановяване на Република Литва); 11 март (Денят на възстановяване независимостта на Литва); Великден (неделя и понеделник – според Западния християнски календар); 1 май (Международният ден на труда); първата неделя на май (Денят на майката); първата неделя на юни (Денят на бащата); 24 юни (Купанският ден, празник на св. Йоан); 6 юли (Денят на държавността – коронацията на крал Миндаугас); 15 август (Успение Богородично), 1 ноември (Денят на вси светии); 24 декември (Бъдни вечер), 25 и 26 декември (Коледа).

Заплащане:

Възнаграждението за работа включва основна заплата и всички допълнителни суми, изплащани директно от работодателя под каквато и да е форма на служителя за извършената работа. Мъжете и жените получават равно заплащане за една и съща работа или работа с еднаква стойност. По предложение на Тристранния съвет правителството определя минимална почасова ставка на заплащане и минимална месечна заплата. По предложение на Тристранния съвет правителството може да определи различни минимални почасови ставки и различни минимални месечни заплати за отделни отрасли на икономиката, региони или групи работници и служители. Почасовата ставка или месечната заплата на служителя не може да бъде по-малка от предписаните минимални суми. Колективните споразумения могат да определят по-високи минимални ставки от установените от правителството. Работата в почивните дни или националните празници, ако те не са включени в редовния график, се изплащат не по-малко от два пъти или се компенсират, по предпочитание на служителя, с допълнителен почивен ден през съответния месец или добавяне на ден към годишния отпуск на служителя. Работата по време на национални празници, която е част от редовен график, се заплаща най-малко два пъти размера на заплатата на служителя.

Понастоящем Кодекса на труда в Литва предвижда заплатата да се изплаща два пъти месечно, т.е. аванс и самата заплата. Ако служителят го поиска писмено, работодателят може да изплаща заплатата веднъж месечно. Най-често заплатите се изплащат по банковата сметка на служителя. Фишовете за заплати не са задължителни.

От 2021 г. минималната работна заплата е 642 € месечно.

Почасовата ставка или месечната заплата на служител не може да бъде по-ниска от минималната почасова ставка или минималната месечна заплата, определена от литовското правителство. Минималната месечна заплата за служител може да се изплаща само за ръчен труд. Средната месечна брутна работна заплата (с изключение на отделни компании) през третото тримесечие на 2019 г. е била 1 317.6 евро, според Литовската статистика.

От 2019 г. от договорената заплата се приспадат следните удръжки на служителите:

 • 20% или 32% данък върху доходите на физическите лица (прилага се само ако доходът надвишава размера на 84 средни заплати);
 • 19.50% е размерът за социално осигуряване;
 • 2.1% –3% пенсионноосигурителни вноски (ако са избрани от служителя);

Следните данъци за работодателя ще бъдат добавени към договорената заплата:

 • 1.45% за социално осигуряване;
 • 0,32% гаранционен фонд и вноски за дългосрочна безработица.

Доходите, получавани от работодатели по трудови или еквивалентни взаимоотношения, подлежат на облагане с 20% данък общ доход. Той се изчислява и внася в бюджета от работодателите. Доходите преди данъчно облагане подлежат на лична надбавка. Колкото по-голям е доходът, толкова по-малка е личната надбавка. Максимална лична надбавка в размер на 350 евро се предоставя за пребиваващи лица, чиито доходи от заетост или еквивалентни взаимоотношения (наричани по-долу „доходи от заетост“) не надвишават минималната работна заплата. Други жители са обект на месечна лична надбавка, която се изчислява по различна формула. Ако месечният доход от заетост достигне 2 666 EUR (преди данъчно облагане), месечната лична надбавка не се прилага.

Прекратяване на трудов договор:

Трудовият договор може да бъде прекратен:

 • по взаимно съгласие с писмено предложение за прекратяването му от една от страните. Ако ответната страна приеме предложението, трябва да уведоми страната, отправила предложението, в 7-дневен срок. Двете страни подписват споразумение за прекратяване на трудовия договор, уреждащо датата и други условия при прекратяването (обезщетения, неизползван отпуск и др.);
 • с изтичане на неговия срок. След изтичане на срока на трудов договор, работодателят или служителят има право да прекрати договора. Ако никоя от страните не прекрати договора, той се счита за преминал в безсрочен;
 • по молба на работника. Служителят може да прекрати както безсрочен, така и срочен трудов договор преди изтичане на неговия срок с 20-дневно писмено предизвестие до работодателя. Колективен договор може да предвиди различен срок за предизвестие, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец;
 • с писмено предизвестие от работодателя със срок от 2 месеца. На служители, които ще придобият право на пълна пенсия след 5 или по-малко години, лица под 18 години, лица с увреждания и лица, полагащи грижи за дете под 14 години, трябва да бъде връчено предизвестие с 4-месечен срок.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство в Литва е Valstybinė darbo inspekcija (VDI).

Държавният инспекторат по труда, който е под ръководството на Министерството на социалното осигуряване и труда, отговаря за предотвратяването на трудовите злополуки и профилактиката на професионалните заболявания, безопасните и здравословни условя на труд, превенцията на нарушенията на нормативните актове, регулиращи трудовите правоотношения, съблюдава за спазването на Кодекса на труда на Република Литва, както и законодателството и нормативните актове, регулиращи безопасните и здравословни условия на труд и отношенията между работодатели и работници и служители в предприятия, институции, организации и други организационни структури, независимо от правната им форма, вид или област на дейност, включително случаите, когато работодателят е физическо лице.

Задачите, функциите, структурата на Инспекцията по труда, както и правата, задълженията, отговорностите на инспекторите по труда, и процедурата на проверките, се определят от Закона за държавната инспекция по труда на Република Литва, Правилника за държавната инспекция по труда на Република Литва, Правилник за дейността на Държавната инспекция по труда на към Министерството на социалното осигуряване и труда.

Инспекторите по труда дават съвети на работниците и работодателите как по-добре да прилагат законодателството в областта на труда, безопасните условия на труд и колективните трудови договори.

Инспекторите по труда също са компетентни да контролират недекларирания труд и да координират дейностите на институциите, работещи по този въпрос.

Държавна инспекция по труда на Република Литва

Ул. Алгирдо 19
LT-03607 Вилнюс
Литва
Телефон: +370 5 265 0193
Факс: +370 5 213 9751
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ';document.getElementById('cloak336dd24e90f83f89831cb721b57cec3c').innerHTML += ''+addy_text336dd24e90f83f89831cb721b57cec3c+'<\/a>'; E. запитване

https://www.vdi.lt/

Здравна система

Здравната система основно се финансира от Националната здравноосигурителна каса, която покрива всички постоянно пребиваващи лица със задължителни здравноосигурителни фондове.

Благодарение на Националната здравноосигурителна каса към Министерството на здравеопазването, всички жители на Литва, които плащат задължително здравно осигуряване или за които се плащат такива вноски, са освободени от плащане на такси за всички медицински грижи, медицински съвети, и друга помощ в здравните заведения. Всички тези услуги се заплащат от Задължителната здравноосигурителна каса (CHIF). В резултат на това хората плащат вноски веднъж месечно и не е необходимо да извършват допълнителни плащания. Всички граждани на Република Литва, постоянно пребиваващи в Литва, както и чужди граждани, които законно работят и временно пребивават в Литва, трябва да плащат вноски за здравно осигуряване. Ако има застрахователно събитие, те имат право на лични здравни услуги, които са обхванати от Задължителната здравноосигурителна каса.

Задължителното здравно осигуряване гарантира, че необходимите лични здравни услуги, разходите за които се възстановяват от бюджета на Фонда за задължително здравно осигуряване, ще бъдат предоставени на осигуреното лице веднага щом придобие статут на лице, покрито от задължителното здравно осигуряване. Застраховано лице се счита за лице, за което в съответствие с процедурата, установена със Закона за здравното осигуряване, вноските за здравно осигуряване в установената ставка са платени или което само плаща такива вноски. Законът за здравното осигуряване определя видовете здравно осигуряване в Литва и регламентира държавната система за задължително здравно осигуряване, основните принципи на допълнителното (доброволно) здравно осигуряване. Системата за задължително здравно осигуряване се управлява от съвета за задължително здравно осигуряване, Националния здравноосигурителен фонд към Министерството на здравеопазването и местните здравноосигурителни фондове.

Здравноосигурените лица имат право на следните безплатни услуги в здравните учреждения, подписали договор с местните здравноосигурителни фондове:

 • здравни услуги, предоставени от общопрактикуващи лекари (семейни лекари), специалисти и болнични заведения;
 • рехабилитация;
 • профилактика;
 • други услуги, определени като лично здравеопазване.

Лекарствата се продават в аптеките, като най-общо се разделят на две групи: лекарства с рецепта и лекарства без рецепта. Лекарствата с рецепта се продават стриктно според предписанието на лекаря, докато лекарствата без рецепта могат да се купят свободно.

Единният спешен телефонен номер в Литва е 112.

Задължителното здравно осигуряване трябва да се плаща от всички граждани на Република Литва и чужди граждани, постоянно пребиваващи в Република Литва (освен ако вноските не се изплащат от работодателя или държавата). Самоосигуряващите се са длъжни да плащат вноски за задължително здравно осигуряване, равняващи се на 6,98% от минималната месечна работна заплата всеки месец до последния ден на текущия месец. Тъй като към 1 януари 2020 г. минималната работна заплата е 607 евро, това означава, че размерът на здравноосигурителните вноски е 42,37 евро на месец. На всички лица е разрешено да посещават държавни и общински, както и частни здравни заведения. Разликата е, че неосигурените трябва да покриват всички здравни услуги както в частни и държавни, така и в общински здравни заведения от собствените си джобове.

Повече информация можете да намерите на сайта на литовското министерство на финансите: http://www.finmin.lt

Данъци

Данъчният период съвпада с календарната година. За доходи, получени от временно пребиваващо лице, постоянно установено в Литва, първият период на данъчно задължение се счита календарната година, през която лицето е регистрирано или е трябвало да бъде регистрирано с постоянното установяване.Всеки постоянно пребиваващ в Литва има право на облекчение от данък общ доход и може да възстанови част от данъците си, например за застраховка живот, вноски за доброволно пенсионно спестяване, такси за професионално/висше/неуниверситетско образование.

Образователна система

За записване в училище се подава заявление до директора. За дете до 14-годишна възраст заявлението се подава от родителите (настойниците), а дете на възраст 14-16 години може да подаде заявление, придружено с писмено съгласие на един родител/настойник. При постъпило заявление за продължаване на обучението от ученик от друга държава, училището ще признае чуждестранната акредитация на ученика въз основа на представените документи, или въз основа на събраната информация от интервюто с ученика и родителите му, ако не са налични документи. Преди да започнат обучението си в общообразователно училище, учениците, които не владеят литовски при пристигането си от друга страна, могат да учат литовски, като посещават поправителен клас или мобилна поправителна група.

Детските заведения приемат деца до 6-годишна възраст, т.е. докато децата започнат да посещават предучилищна група. Собственикът на заведението (общината, държавата или частен предприемач) определя процедурата и критериите за прием. Предучилищното образование е задължително.След като детето е прието в предучилищна група, родителите (настойниците) и образователната институция подписват договор за обучение, който определя програмата, по която ще се обучава детето, началната и крайната дата на програмата и други условия, които са важни за семейството и институцията (напр. периоди на ваканциите, договаряне на храненията и др.).

Предучилищното образование следва утвърдена от Министерството на образованието и науката програма, която се изпълнява от предучилищния учител.

Общото образование се състои от начално образование (4 години), прогимназия (6 години) и гимназия (2 години). Детето постъпва в системата на началното образование през календарната година, в която навършва 7-годишна възраст. Ако родителите желаят и детето е готово, може да започне училище 1 година по-рано. Първата част на прогимназиалното образование продължава 4 години (5-8 клас) и втората част продължава 2 години (9-10 клас). След това детето може да продължи образованието си по различни програми: гимназиална, за професионално обучение или комбинирана гимназиална и професионална.

Горната степен на средното образование продължава 2 години и завършва със задължителен изпит по Литовски език и литература и друг зрелостен изпит по предмет, избран от ученика.

За повече информация посетете сайта на Министерство на образованието и науката: www.smm.lt

Живот
 
Въпреки че основните разходи за храна, жилище и транспорт в Литва са най-ниските в балтийските държави, те представляват почти половината от средните доходи на домакинствата. За оптималната хранителна кошница (както е съставена от диетолозите), транспорта и жилището, четиричленно семейство във Вилнюс харчи средно по 600 евро на месец. Според статистиката на Литва средният разполагаем доход на домакинствата възлиза на 1 063 евро на месец, а средният разполагаем доход на член от домакинството е 487 евро на месец. Около 46% от нетния доход на литовците (което в случай на четиричленно семейство възлиза на около 1 300 EUR) отиват за основни разходи. Разходите за храна представляват средно една пета от общия доход на семейството. Данните на Евростат показват, че повечето жители на балтийските държави живеят в жилища, които принадлежат на тях или на членовете на техните семейства. Делът на тези хора в Литва е 85%. За тези, които притежават имот, разходите за жилище са по-ниски, отколкото за тези, които наемат или плащат ипотека. Четиричленно семейство, живеещо в апартамент от 70 квадратни метра в стара сграда, ще плати средно 201,20 евро на месец във Вилнюс. В момента купуването на имот с ипотека е по-евтин вариант от наемането. Въпреки това основната пречка за повечето хора тук е първоначалното авансово плащане, което в случай на стара сграда може да бъде до 25% от общите разходи.
 
Културен и социален живот:

Литва е равна, зелена страна, която е запазила голяма част от естествения си блясък - открита природа, гори, езера и реки. Освен това има уникално морско крайбрежие.

Една от основните културни сфери на Литва е театърът.

Литва е домакин на различни фолклорни фестивали през цялата година. Масленият вторник е денят на сбогуване със зимата и посрещане на пролетта. Скоро след това панаирът на Казюкас в началото на март изпълва пазарни места, площади и улици с богатство от ръчно изработени стоки от местни майстори, включително елементи от дърво, керамика и лен. Песенният фестивал се провежда на всеки 4 години във Вилнюс в средата на лятото. Като цяло в Литва се провеждат различни фестивали. Подробна информация е достъпна на www.renginiai.kasvyksta.lt.

Интернет адреси:
https://www.sodra.com/ - Държавен социално-осигурителен фонд
http://www.on.lt/ - жълти страници
http://finmin.lrv.lt/ – Министерство на финансите
https://www.smm.lt/ – Министерство на образованието
http://www.ldb.lt – Национална служба по заетост
      
Република България няма функциониращо посолство в Литва. В края на 2011 г. по финансови причини и по решение на българското правителство посолството във Вилнюс бе закрито. Територията на Литва се покрива от посолството на Република България във Варшава, Полша
Посолство на Република България във Варшава, Полша
Адрес:  Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland
Тел.: +4822 629 4071/ +4822 629 4072/ +4822 629 4073/ +4822 629 4074/ +4822 629 4075
Дежурни телефони в извънработно време: + 48 22 629 40 71/72
Факс:  +4822 628 22 71
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: https://www.mfa.bg/embassies/poland
Консулска служба с консулски окръг териториите на Полша, Латвия и Литва
Wydzial konsularny Ambasady Republiki Bulgarii
Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland
Факс: +4822 628 13 40
Приемно време: По - Пт, 9.00 - 12.00 ч.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Български почетен консул в страната

Гр. Вилнюс
Адрес: Klaipedos str., 3, LT-01117, Vilnius, Lithuania
Тел.: +37064155184,
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Република България е акредитирано посолството на Република Литва в Букурещ
Посолство на Република Литва в Букурещ
Канцелария: Bucureşti, B-dul Primăverii, nr.51, et. 1, ap. 2, Sector 1, cod 011973
Тел.: +40 21 3115997; +40 21 3173373
Факс: +40 31 3115919
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Web site: http://ro.mfa.lt/
Почетен консул на Литва в България
Канцелария: София, ул. „Виктор Григорович“ № 3, ет. 1
Тел.: +359 888 540 700

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Литва.

 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES