header eures

Условия на живот и труд

Норвегия

Обща информация
 
Площ: 385 207  кв.kм.
Население: 5,33 млн. души
Езици: норвежки
 
Регистрация и установяване
 
Гражданите на Европейския съюз имат право да работят, учат и живеят в Норвегия без разрешително за престой или документ за пребиваване (residence card) за срок до 3 месеца. Всички граждани на ЕС, които възнамеряват да останат в Норвегия за повече от три месеца трябва да се регистрират в полицията. Регистрацията се извършва първоначално през интернет-сайта на Дирекцията по имиграция и е последвана от предварително уредена среща в полицията, където да подадете документите си – лична карта или паспорт, както и документи от работодателя, ако сте наето лице. След представянето на документите ще получите документ за регистрация, който потвърждава, че живеете в Норвегия. 
Ако сте лице, което търси работа, освен регистрацията след третия месец, следва да имате предвид и че ако не си намерите работа в шестмесечен срок трябва да напуснете Норвегия. След този период на напускане може да се върнете отново в Норвегия, за да търсите работа. При това повторно завръщане следва отново да се регистрирате до третия месец от престоя си и отново имате право да останете, за да търсите работа до 6 месеца.
 Като наето лице в Норвегия имате право да сменяте работата си или да имате повече от един работодател. Имате право да доведете семейството си в Норвегия, като те също следва да се регистрират. След 5 години в Норвегия може да Ви бъде предоставено правото на постоянно пребиваване, което ви дава право да работите и живеете в Норвегия за неограничен период.
Ако ще работите за норвежки работодател, ще трябва да плащате данък в Норвегия. Свържете се с данъчната служба по местоживеене, за да кандидатствате за данъчна карта. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за по-малко от 6 месеца трябва да имате D номер. Ще намерите D номера си в уведомлението относно данъците, което ще получите след като сте кандидатствали да данъчна карта. Ако планувате да останете в Норвегия повече от 6 месеца Данъчната администрация ще прецени дали следва да Ви се издаде D номер или национален ID номер. D номерът или ID номерът са Ви необходими и за разкриване на банкова сметка в Норвегия.
Важно е да предоставяте на норвежките публични органи адреса си за кореспонденция. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за повече от 6 месеца следва също да регистрирате преместванията си в данъчната служба в определен срок.
Голяма част от необходимите регистрации могат на някои места в Норвегия да бъдат извършени с помощта на Центрове за обслужване на чуждестранни работници.
Повече информация можете да получите от Норвежка дирекция за имиграция (UDI) Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo Офис адрес: Hausmannsgate 21 Телефон: (+47) 23 35 16 00 интернет-страница www.udi.no;  имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (начинът за свързване за различните въпроси е описан на интернет-страницата на UDI); Полицейските служби с интернет-страница https://www.politiet.no; Данъчна администрация в Норвегия с интернет-страница http://www.skatteetaten.no/en/person/
 
Търсене на работа
 
Норвегия не прилага никакви ограничения за достъп до нейния трудов пазар за граждани на България. 
В Норвегия повечето работни места се обявяват в Интернет на следните адреси: www.nav.no или www.eures.europa.eu
Имате право да се регистрирате в териториалните поделения на норвежката служба за заетост /NAV/. Можете да се регистрирате и в частни трудови борси. За да ги откриете, посетете  www.gulesider.no  („жълти страници”) (търсете „vikarbyrå”).
Норвежките власти са разработили официален онлайн помощник, наречен Work in Norway (Работа в Норвегия), предназначен за търсещи работа лица и съдържащ информация за търсене на работа, работна среда и преместване, както и за условията за живот и труд. От този сайт можете да намерите препратки към публични портали, които ще Ви бъдат от полза при пристигането Ви в Норвегия и през началните стадии на заетостта.
Порталът Work in Norway (https://www.nav.no/workinnorway/) е разработен в сътрудничество между Службата по труда и благосъстоянието (NAV), Данъчната служба, Дирекцията по имиграция (UDI), Органът по инспекция на труда и Полицията.
 
Условия на работа
 
Ако работите за норвежки работодател в Норвегия, имате правото да получавате същата заплата и да работите при същите условия, както норвежците.
Имате право на безопасно работно място в съответствие с норвежкото законодателство. Когато започнете работа следва да получите писмен трудов договор от работодателя си. Имате право на заплата, отпуск и почивки. Няма общо правило за минимална работна заплата, но има фиксирани минимуми за определени сектори като почистване, строителство, земеделие и др. Ако работите в сферата на почистването или в строителната индустрия трябва да имате HSE карта, издавана от Норвежката Инспекция по труда. Отговорност на работодателя Ви е да подаде документите за такава карта. Самоосигуряващите се лица подават документите си самостоятелно.
За повече информация относно вашите трудови права вижте http://www.arbeidstilsynet.no/, тел. (+47) 731 99 700 .
 
Социална сигурност
 
Ако пребивавате в Норвегия имате право на достъп до здравеопазване. Всички жители, които са регистрирани в Националния регистър като живеещи в Норвегия имат право на общопрактикуващ лекар (GP/fastlege) и могат да избират кой да бъде той, доколкото този лекар приема пациенти. Ако конкретният лекар не приема пациенти, желаещият да се запише при него пациент може да попадне в лист на чакащи за записване.
ицата с D-номера по информация от https://helsenorge.no/ имат право на общопрактикуващ лекар ако са лица, търсещи убежище или определени служители. Други категории лица с D-номер нямат право на достъп до личен лекар, но имат право на определена категория медицински оправдано здравеопазване, за чието предоставяне са отговорни общините.
Ако сте гражданин на Европейския съюз и пребивавате в Норвегия временно, следва да носите със себе си Европейска здравноосигурителна карта, която Ви дава право на достъп до медицински грижи при условията, приложими към норвежките граждани.
Когато работите и плащате данъци в Норвегия, Вие сте задължителен член на Националната осигурителна система, като Вашият работодател е отговорен за членството Ви.
Не ставате член на осигурителната система, ако работите временно за чуждестранния Ви работодател в Норвегия.
За да се счита, че пребивавате в Норвегия и имате членство в качеството си на пребиваващ, престоят Ви следва да продължи или да се очаква да продължи поне 12 месеца, като следва също да е законосъобразен. Ако се преместите в Норвегия, за да останете поне 12 месеца, ставате член на осигурителната система от деня на влизането в Норвегия.
Качеството на задължителен член на Националната осигурителна система в общия случай Ви дава право на достъп до здравеопазване и права, предоставяни от Службата по труда и благосъстоянието (NAV), свързани с временна нетрудоспособност, безработица, детски добавки, отпуск по майчинство, пенсия за прослужено време и др., като част от тях са обвързани с период на заетост. Допълнителна информация може да получите на интернет-адреса  https://www.nav.no/en/Home/Benefits+and+services/Information+about+NAV+s+services+and+benefits?nav-veiviser=12901.
  Осигурителните вноски ще бъдат удържани от вашата заплата заедно с данъка. По-подробна информация можете да научите от интернет-страницата на NAV.
 
Данъци
 
Между Република България и Кралство Норвегия има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите в сила от 30 юли 2015 г. Прилагат се и договореностите в данъчната сфера на ниво Европейски съюз и Европейската икономическа зона.
Данъчната система на Норвегия се основава на принципа, че всеки плаща данъци в съответствие с възможностите си в стремеж данъчната тежест да бъде справедливо разпределена.
За да започнете работа в Норвегия трябва да кандидатствате за данъчна карта (“tax deduction card” – в буквален превод карта за приспадане/удържане на данъци). Данъчната карта е електронна, важи в рамките на календарната година и съдържа информация за размера на данъка, който работодателят следва да удържа, както и информация за норвежкия Ви ID номер. Можете да използвате този номер при комуникация с данъчната служба и при използване на други услуги като банки и в здравната сфера.  
Работодателят Ви удържа определена сума при всяко плащане на заплата и я предава на Данъчната служба. Тази сума обичайно включва социални осигуровки.
Препоръчително е да се уверите, че работодателят Ви е получил данъчната Ви карта, както и че получавате фишове от работодателя. Фишовете показват размера на заплатата Ви, както и данъците, които са удържани от страна на работодателя.. В Норвегия конкретното физическо лице е лично отговорно за това данъците му да бъдат коректно заплащани.  
Всички работодатели в Норвегия трябва да предоставят на данъчните власти информация относно дохода, удръжките от дохода и активите с оглед на това да се изчисли правилно размера на данъка. Тази преценка се прави посредством данъчната декларация (“tax return” е използваният термин в източника на информация ). Ще получите информация относно платените данъци около края на март в годината, следваща годината на облагане. Трябва да проверите тази информация преди крайния срок за подаване, който е 30 април.
След като данъчната Ви декларация („tax return”) бъде обработена, ще получите уведомление относно облагането с данък. Възможно е да Ви бъдат възстановени средства, ако сте заплатили повече данък от дължимия. Ако сте заплатили по-малко от дължимия данък, трябва да заплатите остатъка. Обикновено уведомлението за данъци се получава между юни и октомври.
Важно е да информирате данъчните власти за адреса си за кореспонденция. Възможно е да загубите суми, на които имате право, ако данъчната Ви карта не съдържа коректния Ви адрес. Следва също да уведомите данъчните власти ако се премествате, в случаите, когато живеете в Норвегия за повече от шест месеца.
Норвежката данъчна служба е създала обслужващи центрове за чуждестранни работници (SUA) в градовете Осло, Ставангер, Берген Трондхайм и Керкенес в сътрудничество с норвежката Инспекция по труда, Полицията и Дирекцията по имиграция. Това са центрове за посетители, в които можете да получите помощ. Можете да получите информация в тези центрове относно разрешенията за престой, регистрация в Националния регистър и права и задължения в норвежкия работен живот на www.sua.no.
За повече информация можете да посетите и интернет-адреса на норвежката данъчна служба на skatteetaten.no или да се свържете по телефона на номер 800 80 000, или +47 22 07 70 00 ако звъните от чужбина.
 
Живот
 
Голяма част от агенциите за недвижими имоти само продават жилища, но някои от тях се занимават и с отдаване под наем. Информация за имоти можете да намерите и в интернет на www.finn.no.  При наемане на жилище се сключва договор и обикновено се плаща депозит. Ако нямате средства за депозит, можете да се свържете с общината, в която живеете. Някои общини могат да Ви заемат депозита, а други могат да предоставят гаранция, която някои от наемодателите приемат като алтернатива на депозита. Можете да вземете заем за депозит и от частна банка.
За повече информация относно правата на наемателите може да посетите интернет-адреса http://www.nyinorge.no.
Норвегия е една от страните с най-високи цени за стоки и услуги в Европа. През 2017 г. нивата на цените са били с 43 % по-високи от средните цени в рамките на Европейския съюз. Валутата в Норвегия се нарича норвежка крона (NOK).
Норвежкото законодателство по отношение на алкохола и наркотиците е много стриктно. Забранена е например употребата на алкохол на публични места като улиците или в парка. Шофирането е забранено след консумация на дори малко количество алкохол. Възможно е да бъдат наложени тежки присъди за притежание на дори малки количества нелегални вещества.
Важни номера в Норвегия:
110- Пожари и големи аварии;
112 – Полицейски  и спасителен координационен център;
113 – Спешна медицинска помош
116, 117 – Аварийно – спасителна служба;
 
Образование
 
Всички деца, които живеят в Норвегия, трябва да получат основно и първата степен на средно образование („lower secondary education”). Ако имате дете на възраст между 6 и 15 години трябва да се свържете с основното или средното училище в общината, в която живеете.
По информация от интернет-сайта nyinorge.no (именуван „Нови в Норвегия” и поддържан от норвежката Служба за интеграция и многообразие) всички деца трябва да посещават училище поне 10 години. Първите десет години от училищната система в Норвегия се наричат „grunnskole” и включва основна степен и по-ниската степен на средно образование. Децата започват училище през месец август в годината, в която навършват 6 години. Всички деца, оставащи в Норвегия за повече от 3 месеца, имат право и са задължени да посещават училище. Ако детето не е било в Норвегия за 3 месеца, но е вероятно да остане в страната за повече от 3 месеца, детето има право да посещава училище. В публичните основни и средни (по отношение на по-ниската задължителна степен) училища не се дължи такса.
 Ако сте родител на дете на възраст, попадаща в задължителното образование, следва да се свържете с местното училище или с общината, за да запишете детето си на училище.
 Задължителното образование е разделено на две основни части. Първите седем години (първи до седми клас) се наричат основно училище, а следващите три години (осми до десети клас) се наричат „по-ниска” степен на средно училище.
 Учениците, които посещават тези класове и които имат първи език, различен от норвежкия, имат право на специално езиково обучение по норвежки. Това право може да се използва докато детето придобие езикови познания, достатъчни за да следва нормалния учебен процес в училището.
 Учениците, които не се ползват или не могат да се ползват в достатъчна степен от обичайния начин на обучение, имат право на специално обучение. Това право се прилага без значение от какво произтича необходимостта от специалното обучение.
  Основна информация относно системата на образование след задължителния й етап може да откриете на nyinorge.no .
 
Признаване на дипломи
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Норвегия / Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT),
(P.O. Box 578 1327 Lysaker, Norway Phone: +47 21 02 18 00), можете да намерите на: http://www.nokut.no/
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu
 
Интернет адреси:
 
www.nav.no - Службата по труда и благосъстоянието отговаря на въпроси, касаещи търсенето на работа в Норвегия, както и на въпроси касаещи социалното осигуряване.
https://www.nav.no/workinnorway/en/Home- съвместен портал за въпроси относно работата в Норвегия
www.skatteetaten.no - Норвежка данъчна служба
www.arbeidstilsynet.no - Инспекция по труда
http://www.politi.no  - полицейските управления в Норвегия.
https://www.regjeringen.no/en/dep/hod/id421/ - Министерство на здравеопазването
https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/- Министерство на образованието и изследванията 
www.udi.no – Норвежка дирекция за имиграция
http://www.nyinorge.no – портал относно живота в Норвегия
 
Kъсометражен филм, който разказва как да се информирате за трудовите си права в Норвегия - търсене на работа, сключване на трудов договор, командироване на работници в Норвегия, нива на минимална работна заплата в конкретни сектори и други, може да видите тук: http://bit.ly/2G0xqZn. Той насочва също към основни норвежки институции и центрове, от които при нужда хората могат да потърсят информация или помощ, като препраща към тях чрез конкретни линкове.
Видеоклипът е насочен към вече работещите български работници или към тези, които възнамеряват да търсят работа в Кралството, с цел да бъдат по-добре информирани за трудовите си права.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES