header eures

Условия на живот и труд

Румъния

Обща информация:флаг Румъния

Площ: 238,391 кв. км
Жители: 19 400 000
Официален език: румънскиФорма на управление: парламентарна република
Териториално – административно деление: 41 области и Община Букурещ
Столица: Букурещ
Валут: Румънска лея (RON)

Регистрация и установяване

Българските граждани, както и всички граждани на ЕС се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Румъния с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.

Членове на техните семейства, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да влязат в Румъния с валиден паспорт и поставена от румънските дипломатически мисии и консулски отдели входна виза, ако те идват от страна със задължителна входна виза за Румъния. Списък с държавите, за които входна виза за Румъния е изискуема/неизискуема може да бъде намерен на сайта на Главния инспекторат по имиграцията (IGI): http://igi.mai.gov.ro/en/content/intake.Това става по бърза процедура (до 48 часа) при предварително одобрение от страна на Националния визов център към  Министерство на външните работи: http://evisa.mae.ro/. Изключение от задължителната процедура за получаване на виза са членовете на семействата, които не са граждани на ЕС в случаите на едновременно изпълнение на две условия: 1. при придружаване или присъединяване към гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, който има право на пребиваване в Румъния и 2. при притежаване на валиден документ за пребиваване в друга страна членка като член от семейство на гражданин на ЕС/ЕИП, когото придружава или към когото се присъединява в Румъния.

По изключение, при търсене на работа, гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да влязат и пребивават в Румъния с представяне на валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/ до 6 месеца. Членовете на техните семейства, които ги придружават или се присъединяват към тях, имат същите права за престой в Румъния независимо от гражданството.

Гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария, които желаят да пребивават в Румъния за срок повече от 3 месеца, трябва да получат регистрационен документ от териториалното поделение на Главния инспекторат по имиграция. В зависимост от целта на престоя документите са регистрационен сертификат, карта за пребиваване и карта за постоянно пребиваване. Право на престой, по-дълъг от 3 месеца им дава едно от следните обстоятелства: лицето е наето/самонаето; притежава медицинска осигуровка/застраховка и необходимите средства за издръжка за себе си и членовете на семейството поне на нивото на гарантирания минимален доход в Румъния; прието е за обучение в учебно заведение или за професионална квалификация и разполага с необходимите средства за издръжка за себе си и за членовете на семейството; член е на семейство на европейски гражданин, отговарящ на горните условия или на румънски гражданин с постоянно местожителство в Румъния.

Членове на семействата, които не са граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария имат право да пребивават повече от 3 месеца, ако придружават или се присъединяват гражданин на ЕС/ЕИП/Швейцария, отговарящи на горепосочените условия.

Граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария или членове на техните семейства, които имат легален непрекъснат период на пребиваване в Румъния повече от 5 години, могат да кандидатстват за постоянно пребиваване и карта за постоянно пребиваване. Картата се издава от Главния инспекторат по имиграция след подаване на молба в първите три месеца от пристигането в Румъния.

За подробности и друга информация може да посетите сайта: http://igi.mai.gov.ro/en/content/granting-permanent-residence 

Румънско гражданство се предоставя при заявление от страна на чуждия гражданин при условие, че е пребивавал законно в Румъния през последните 8 години, или през последните 5 години, ако има брак с румънски гражданин и има средства за издръжка. Заявления за гражданство и необходимите документи се подават към Националния орган по гражданството към Министерство на правосъдието.

За повече информация: http://cetatenie.just.ro/index.php/en/ .

Търсене на работа

Търсещите работа лица, граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария могат да се обърнат за информация, консултация и трудово посредничество към териториалните поделение на Националната агенция по заетостта (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM)): https://www.anofm.ro/. Това са 41 окръжни служби и службата в Букурещ, както и 70 местни офиса в цялата страна. Те обслужват както търсещи работа лица, така и работодатели. Услугите са безплатни. 

Европейските граждани имат свободен достъп до трудовия пазар в Румъния и биват назначавани на работа при същите условия, както румънските граждани.

Подробна информация за всички работни места, обявени от всички работодатели /изискване по закон/ на територията на Румъния може да бъде намерена на интернет сайта на Националната агенция по заетостта (секция “Persoane fizice”, подсекция “Locuri de muncă vacante”).

Може да се свържете и с EURES съветник. В Румъния те са 45 на брой и работят в местните служби на Националната агенция по заетостта. Повече информация за EURES Румъния можете да намерите на https://www.anofm.ro/eures/

Съществуват и редица частни посреднически агенции, ориентирани както към търсещи работа лица, така и към работодателите - https://www.manpower.ro/https://www.trk-professional.com/.

На сайта на Националната агенция по заетостта /ANOFM/ може да намерите информация за лицензираните частни посредници, работещи на румънския пазар на труда -  Nea (anofm.ro)

Друг начин за намиране на работа в Румъния е чрез интернет сайтове https://www.ejobs.ro/http://www.myjob.ro/https://www.bestjobs.eu/en/https://ro.jooble.org/ и https://www.hipo.ro/. Тук може да намерите свободно работно място, обявено от самия работодател и да публикувате ваше CV.

В националните, регионалните и местни вестници също може да намерите множество обяви http://www.ziare.ro/.

В определени ситуации е добра идея да се свържете директно с работодателя /особено ако кандидатствате за сезонна работа в провинцията/ или да изпратите ваша автобиография на фирмата /в определени случаи придружена със снимка и мотивационно писмо/.

Владеенето на румънски език ви дава големи предимства. 

Кандидатстване за работа

Всяка кандидатура трябва да отговаря на изискванията на работното място и да предоставя информация за профила на кандидата. Най-често срещаният начин за кандидатстване е чрез изпращане на автобиография, която може да бъде придружена с мотивационно писмо /максимум 1 страница/, описващо мотивите за кандидатстването. Автобиографията трябва да е на румънски език. Ако едно от изискванията на работното място е владеене на чужд език, автобиографията може да бъде изготвена на съответния език. Препоръчително е използването на Europass CV.

Автобиографията трябва да е добре структурирана, като в отделните секции информацията следва хронологично. В секцията професионален опит се започва с настоящата или последната месторабота.

На интервюто кандидатът трябва да предостави автобиография и други документи: дипломи, сертификати, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, препоръки от предходни работодатели. Работодателят може да проведе психологически тест.

Жилище – намиране на жилище, цени на жилища, наеми на жилища

За да избегнете възможни усложнения е препоръчително да знаете къде ще живеете в Румъния още преди да тръгнете за страната. Съществуват много възможности в зависимост от вашите средства и предпочитания.

Ако желаете да наемете апартамент за времето на вашия престой, може да разгледате съответните рубрики на вестниците. Също така може да се свържете с агенция за недвижими имоти или да потърсите оферта за наем или покупко-продажба на имот в интернет: http://www.imobiliare.ro/www.ziare.rowww.agentiiimobiliare.rohttps://www.paginiaurii.ro/cauta/imobiliare/. Цените варират в зависимост на големината на наемания имот, месторазположението и др. Договорът за наем трябва да е в писмена форма и този документ е официален и нотариално заверен. Договорът за наем трябва да бъде регистриран в данъчната администрация от наемодателя и е законово доказателство за вашето пребиваване в Румъния. Битовите сметки обикновено се плащат отделно.

В Букурещ, големите градове и курортните центрове, цените на имотите са по-високи в сравнение с останалата част от страната. При покупко-продажба документите трябва да имат нотариална заверка. В допълнение, трябва да се сключат договори с всички доставчици на услуги – електричество, газ, вода, телефон и др.

Средната цена на м2 ново строителство варира в рамките на EUR 1179-1419, а на старото  - EUR 1152 - 1500.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Румъния(Centrul National De Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED: можете да намерите на:http://www.cnred.edu.ro.

 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.cedefop.europa.eu

 3. Европейска квалификационна рамка – създава връзки между отделните национални системи за квалификация и гарантира безпроблемното трансфериране и признаване на дипломи.

 4. Европейска система за трансфер на кредити – спомага за признаване на периоди на обучение в чужбина.

За да продължите образованието си или да започнете работа в Румъния е необходимо признаване или приравняване на дипломите, придобити в други държави. Тези дипломи трябва да са издадени от управомощени в съответната страна институции. За започване на процеса на признаване, трябва да се подаде заявление, придружено от съответните документи към Националния център за признаване и приравняване на дипломи към Министерството на образованието, науката, младежта и спорта /CNRED/. Центърът автоматично признава сертификати и дипломи, издадени от акредитирани образователни институции в рамките на ЕС, ЕИП и Швейцария. Документи, издадени от трети страни се признават само ако обучението там е сходно на това в Румъния и между двете страни има споразумение за признаване на дипломите. В противен случай се провеждат тестове, изпити или практики.

Румъния е част от международния обмен на студенти чрез програми от рода на Еразъм и подписани протоколи или двустранни споразумения за стипендии и др.

За допълнителна информация, отнасяща се до международното сътрудничество - https://www.edu.ro

 

Условия на труд и заплащане

Преди започване на работа е необходимо издаването на медицинска свидетелство за пригодност за работа от лекар – трудова медицина и уведомяване от страна на работодателя на Националната агенция за инспекция на труда и социална сигурност. Тези формалности изискват предвиждане на достатъчно време между сключването на трудовия договор и започването на работа.

В общия случай, минималната възраст за сключване на трудов договор е 16 години.

Правата и задълженията, относно трудовите правоотношения между работодател и работник се уреждат чрез преговори в колективни и индивидуални трудови договори. 

Индивидуалният трудов договор се сключва на база на договореност, писмено, на румънски език, по едно копие за всяка от страните и се регистрира в общ регистър на заетите.Основни атрибути на трудовия договор са място на работа, длъжност, длъжностна характеристика, начална дата, срок на договора, отпуски, условия за прекратяване, заплащане, работно време и др. Всяка промяна в условията по трудовия договор се извършва чрез сключване на допълнително споразумение преди фактическото действие на промените, с изключение на промени, предвидени от законодателството или колективния трудов договор.

Срочният трудов договор не може да е сключен за срок, по-дълъг от 36 месеца.

Договорът за почасово време се сключва за работно време, по-малко то максималното и заплащането е пропорционално на отработеното време.

Трудовият договор между агенция за временна заетост и работник се сключва за период на отдаване не подълъг от 24 месеца.

Възможна е работа от къщи, дистанционно.

Работа извън уговореното работно място може да е в рамките на 60 календарни дни за 12 месечен период.

Командироване на обект на друго предприятие с цел предоставяне на услуги може да е за срок от 1 година и по изключение да се удължава на всеки 6 месеца.

Организацията на работното време предвижда два почивни дни.

Трудовото законодателство предвижда възможност за срок на изпитване, който е до 90 дни и по изключение за ръководните позиции – до 120 дни.

Завършилите висше образование преминават период на стажуване през първите 6 месеца.

Европейските граждани могат да заемат позиции с изключение на държавните служители, за които се изисква румънско гражданство.

„Гражданските” договори или договорите за предоставяне на услуги могат да бъдат сключени само за извършване на отделни дейности с лица, регистрирани в Националния търговски регистър като юридически лица или еднолични търговци.

Нормалната продължителност на пълното работно време е 8 часа дневно, 40 часа седмично. Максималната продължителност не може да е повече от 48 часа седмично, вкл. извънредния труд. Лицата под 18 години работят 6 часа дневно, 30 часа седмично. Работата извън нормалното работно време се счита за извънреден труд и се полага само със съгласието на работника. Извънредният труд се компенсира с почивки или заплащане.

Труд, полаган между 22 часа и 6 часа се счита за нощен. Компенсацията за нощен труд е или намалено работно време – 7 часа или увеличение на основната заплата с 25 %.

Кодексът на труда предвижда обедна почивка, между дневна почивка, седмична почивка и официални празници. Официалните празници не се включват в платения годишен отпуск. Минималната продължителност на платения годишен отпуск е 20 работни дни. Допълнителен отпуск ползват лицата с намалена работоспособност и работещите при вредни условия. Допълнителен платен отпуск се ползва при сключване на граждански брак, раждане, смърт на член от семейството, кръводаряване и др. Работещите имат право на платен/ неплатен отпуск за професионално обучение. Други видове отпуск – отпуск за временна неработоспособност, отпуск за бременност и майчинство, отпуск за гледане на болно дете и др. За разрешаване на възникнали ситуации в личния живот, работещите имат право на неплатен отпуск.

От 13 януари 2022 година минималната работна заплата за страната е 2 300 RON /467 EUR/ бруто месечно или 1386 RON /281 EUR/ нетна заплата за работен график на пълно работно време от 169,33 часа средно на месец. Минималната работна заплата за завършилите висше образование с поне 1 година трудов стаж по специалността е 2 350 RON бруто. http://www.calculatorsalariu.ro/?action=calcs).

За периода 01.01.2019 – 31.12.2028 г. за работещите в сектор Строителство е гарантирана минимална брутна работна заплата 3 000 RON/месечно. За същия период, работещите в строителството са освободени от плащане на данък общ доход, здравни осигуровки и плащат намалени социални осигуровки. Работодателите също плащат социални осигуровки по намалени ставки.

От месец май 2021 г. средната нетна заплата е  3 492 RON/ месечно. Най-високи са нетните заплати в компютърното програмиране, консултантските и съпътстващите услуги, информационните услуги / 8 192 RON/ месечно,   1 655 EUR/, производство на  суроф нефт и  природен газ / 7 652 RON/ месечно,   1 545 EUR/.

Най – ниските нетни заплати се получават в хотелиерството и хранителнатапромишленост / 1 850 RON/ месечно,  374 EUR/ и шивашка промишленост / 1 917 RON/ месечно,  387 EUR/.

Заплатата включва основната заплата, обезщетения, доплащания и други допълнителни суми. Н

етната заплата е сумата, която работникът получава след удържане на осигуровките и данък общ доход.

Има разлика в доходите в различните части на Румъния. Най-високо е заплащането в районите Букурещ-Илфов, Северозападен и Западен.

Трудовият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие, по инициатива на всяка от страните. Трудовият договор се прекратява и в следните случаи: пенсиониране, излежаване на присъда в затвор, невалидни документи за практикуване на професията, съдебно решение, изтичане на срочния трудов договор, смърт на работодателя/работника и др.

Уволнението е акт на работодателя в случаите на: сериозно нарушаване на трудовата дисциплина, арест за повече от 30 дни, физическа и ментална невъзможност за изпълнение на трудовите задължения, професионална непригодност. Уволнение по причини, независещи от работника може да са индивидуални или колективни. Масовото уволнение представлява уволнение в рамките на 30 дни на определен брой лица в съотношение към наетия персонал. Работникът трябва да бъде информиран за уволнението писмено. Обикновено предизвестието за уволнение е 20 работни дни.

Напускането е доброволен акт на работника, предшествано от писмено предизвестие. Предизвестието не може да е по-дълго от 20 календарни дни за работниците и 45 календарни дни за управленски персонал.

Сезонната заетост се урежда със срочен трудов договор на пълно работно време. Съгласно румънското законодателство за наемането и командироването на чужденци, сезонен работник е чуждестранен гражданин с постоянно местоживеене в друга държава, но легално живее временно на територията на Румъния, нает е на територията на Румъния със индивидуален срочен трудов договор, сключен с работодател, за да работи по време на сезона. Сезонната работа е във връзка с последователността на сезоните и дейностите зависят от сезонните условия. Сезонната работа изисква в определени периоди от годината работна ръка, значително превишаваща обикновената заетост.

Съгласно Кодекса на труда, срочния трудов договор може да бъде продължаван многократно, дори ежемесечно, но за не повече от 36 месеца. Всеки работодател може да сключи не повече от 3 последователни срочни договора с конкретното лице.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Орган, отговарящ за спазване на трудовото законодателство

Органът, отговарящ за спазване на трудовото законодателство е Инспекцията по труда - https://www.inspectiamuncii.ro.

В нейните задължения влиза поддържане на регистър на частните трудови посредници, контрол върху спазването на безопасни и здравословни условия на труд.

Информация за териториалните офиси на Инспекцията по труда може да намерите на сайта на Инспекцията, секция “Contact”.

Здравна система

Всеки здравноосигурен има право на ползване на услуги от здравноосигурителната система на база на задължително плащане на суми към националния здравноосигурителен фонд, администриран от Националната здравно-осигурителна каса (CNAS) и териториалните й поделения.

Съгласно законодателството, чуждестранните граждани и лицата без гражданство са осигурени, в случай че докажат пребиваване в Румъния и плащане на вноски към фонда.

Гражданите на страни-членки на ЕС/ЕИП имат право на медицински грижи в срока на временно пребиваване до 6 месеца, ако притежават валидна Европейска здравна карта. Такава карта може да получи и гражданин на трета държава, ако пребивава легално в ЕС и е покрит от национална здравноосигурителна система в Европа. Картата дава право на получаване на медицинска помощ, която не може да бъде отложена до завръщането в страната по местоживеене. Участието в здравноосигурителната система на страна-членка на ЕС се доказва с формуляр S.

След получаване на разрешение за пребиваване в Румъния, лицата имат задължение за информират властите в страната по местоживеене за промяната.

В зависимост от националното законодателство, съответните компетентни органи от страната-членка на ЕС/ЕИП ще решат дали лицето продължава да е осигурено.

Здравното осигуряване е задължително и дава право на достъп до основен пакет здравни грижи /здравни консултации, лекарствени препарати и основно болнично лечение/. Определени групи лица получават лекарства на намалени цени или безплатно, както и намалена пациентска такса. Някои категории лица са здравноосигурени без заплащане на здравни вноски: деца до 18 г. или студенти до 26 г.; ветерани, вдовици от войната и др.; лица с увреждания без доходи; бременни и майки, наскоро родили без/или с ниски доходи.

Общопрактикуващите лекари оказват първична медицинска помощ /спешна помощ, помощ при остри състояния, наблюдение на хронични болести, превантивна грижа и др./, а също така и допълнителни услуги – семейно планиране, елементарни операции и др. От услугите им се ползват осигурени и неосигурени лица.

Лекарства, за които не се изисква рецепта могат да се закупят свободно от аптеките.

Частното здравеопазване предлага достъп до широка гама от услуги, специалисти и висококачествено оборудване. По принцип частните клиники предлагат абонаментно обслужване и индивидуална здравна застраховка като методи за заплащане.

Може да проверите здравноосигурителния си статус на електронната платформа на Здравно осигурителната каса - http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html 

За допълнителна информация - www.ms.ro (Министерство на здравеопазването)

Социална сигурност

 От 01.01.2018 г. в Румъния има само 3 задължителни социалноосигурителни вноски:

Вноски към бюджета на социалното осигуряване /за пенсии/:

 • 25 % от брутното месечно възнаграждение - лични вноски за сметка на работника; от тях 3,75 % се превеждат на частен пенсионен фонд
 • 4 % от брутното месечно възнаграждение за вредни условия на труд. Вноските са  за сметка на работодателя и са в допълнение към първоначалните 25 % дължими от наетото лице
 • 8 % от брутното месечно възнаграждение за специфични условия на труд. Вноските са  за сметка на работодателя и са в допълнение към първоначалните 25 % дължими от наетото лице.

Вноски към здравноосигурителната система:

 •  10 % от брутното месечно възнаграждение - лични вноски на работника.

Вноски за осигуряване при работа:

 •  2,25 % от брутното месечно възнаграждение - лични вноски за сметка на работника. Включва вноски към фонд „Безработица”, осигуряване за болест, професионално заболяване и вноски към Гаранционния фонд за изплащане на изискуеми заплати.

Социалните осигуровки и данъците се изчисляват и превеждат от работодателя. Осигурителните рискове, които се покриват са старост, инвалидност, злополука, болест, безработица, майчинство, смърт и др.

Командированите работници не плащат осигуровки в Румъния, затова е препоръчително да сключат индивидуална здравна застраховка за периода на работа в страната.

Пенсионната система в Румъния се базира на 3 стълба:

 1. Държавна пенсия. Тя предлага 5 вида пенсии:

 • пенсия за старост. Изисква се минимум 15 години осигурителен стаж, плавно нарастване на възрастта до 63 години за жените до 2030 г. и 65 години за мъжете, пълният осигурителен период плавно ще нараства до 35 години за жените и е 35 години за мъжете:
 • ранно пенсиониране;
 • частично ранно пенсиониране;
 • инвалидна пенсия;
 • пенсия за преживял съпруг/съпруга или деца

За допълнителна информация – Национален пенсионен институт, www.cnpp.ro 

 2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. То е задължително за лица , родени след 01.07.1971 г.и по желание за тези, родени в периода 01.07.1961 – 01.07.1971 г... Дължимата вноска е включена във вноската за ДОО

 3. Доброволно пенсионно осигуряване. Дава възможност за работника и работодателя да правят вноски за пенсия. Освободената от данъци вноска е в размер до 15 % от брутната заплата.

За допълнителна информация – Администрация за финансов контрол, сектор Индивидуални пенсии, https://asfromania.ro/en  

За да се получи обезщетение за безработица трябва да са изпълнени едновременно следните условия:

 • да са внасяни осигуровки 12 месеца в последните 24, преди кандидатстване за обезщетение;
 • да липсват доходи или да са под минималния доход /500 RON/;
 • да не е придобито право за пенсия;
 • регистрация в бюрото по труда.

Обезщетението за безработица се изплаща месечно и за различен период в зависимост от осигурителния стаж: 6 месеца за стаж от поне 1 година или завършващи, 9 месеца за стаж поне 5 години, 12 месеца за стаж над 10 години. Обезщетението се получава месечно.

Допълнителна информация – Агенция по заетостта, секция Законодателство, www.anofm.ro,

Обект на социално подпомагане могат да бъдат лица или семейства в затруднено положение, изоставени деца, деца в институции, лица с увреждания, бездомни, жертви на трафик.

Социалните услуги включват – подпомагане и съпътстващи услуги за посрещане на основни нужди, лична грижа, възстановяване/рехабилитация, социално включване и др.

Социалното подпомагане включва – социални помощи, помощи при природни бедствия, пожар и инциденти, социални стипендии, помощи в натура, храна и материали, помощ за ползване на обществен транспорт, комуникации, помощи за деца, хора с увреждания и др.

За допълнителна информация:

http://www.mmuncii.ro – Министерство на труда и социалната защита

http://www.mmanpis.ro – Национална агенция за плащания и социална инспекция

http://anpd.gov.ro/web - Национална агенция за хората с увреждания

http://www.copii.ro/ - Национална агенция за защита на правата на децата и осиновяването

Romania - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

Компетентните институции в Румъния по прилагане на координацията на социално осигурителните системи са:

 • Националната агенция за плащания и социална инспекция чрез териториалните поделения за издаване на електронни формуляри от серия F, отнасящи се до права за отпускане на семейни помощи;
 • Национална агенция за обществени пенсии за издаване на електронен формуляр A1, удостоверяващ плащането на социални осигуровки в друга страна от ЕС в случаи на командироване или работа в повече от 1 страна едновременно;
 • Регионални пенсионни служби за издаване на електронни формуляри от серия P, при издаване на общо пенсионно решение от институции от различни страни от ЕС при кандидатстване за пенсия за старост, инвалидност или при преживяване;
 • Националната агенция по заетост чрез териториалните поделения за издаване на електронни формуляри от серия U за установяване на периоди на осигуряване, обстоятелства и др. за отпускане на обезщетение за безработица;
 • Национална здравноосигурителна каса чрез териториалните си поделения за издаване на електронни формуляри от серия S за различни въпроси, касаещи здравни услуги.

Допълнителна информация може да бъде на мерена на сайтовете на:

 •  Националната агенция за плащания и социална инспекция: www.mmanpis.ro 
 •  Национална агенция за обществени пенсии: www.cnpp.ro 
 •  Националната агенция по заетост: https://www.anofm.ro/eures/ секция Social Security
 •  Национална здравноосигурителна каса: www.cnas.ro 

Данъци

Данъци се заплащат за доходи, получени от дейности, осъществени на територията на Република Румъния.

Данъците се удържат от брутната заплата и обикновено се заплащат чрез работодателя. Ставката на данъка върху доходите от работна заплата е 10 %. Освен това, пенсиите над определена сума /2000 RON/ също се облагат с данък върху дохода.

Дължими са също така местни данъци и такси /върху недвижимата собственост, МПС, земя и др., разрешителни, лицензи/, както и данък върху печалбата, акциз и др.

Стандартният размер на ДДС е 19 %, като съществуват и намалени ставки /9 % за водоснабдяване и канализация; доставка на храна; храни и безалкохолни напитки; лекарства в хуманната и ветеринарната медицина; хотелски нощувки и 5 % за ресторанти и кетъринг услуги; вестници, книги, учебници, достъп до спортни и културни обекти и събития, определени видове ново жилищно строителство и др./.

Самонаетите лица с регистрация като физическо лице или семейна асоциация трябва да се регистрират в Администрацията за публични финанси, за да получат единен данъчен номер и изчисляване и плащане на данък върху дохода.

За информация относно данък върху доходите – Национална агенция за данъчна администрация (ANAF):

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/scurt_ghid.htm 

Администрация за публични финанси: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm.

Образование

До степен „висше образование” националната образователна система на Румъния включва следните нива:

 1. Предучилищно /0 – 6 години/
 2. Начално, включва подготвителната година и І-ІV клас
 3. Основно и средно, включващо нивата: V-VIII клас; IХ-Х клас и XI – XII/XIII клас
 4. Професионално обучение с продължителност от 6 месеца до 2 години
 5. След средно образование с продължителност 1 – 3 години

Средното образование се завършва с полагане на матура, която е задължително условие за прием във ВУЗ.

Висшето образование е организирано в 3 нива: 1. Бакалавър; 2. Магистър и 3. Доктор

Румъния е приела Болонската система за хармонизиране на образователните системи. Задължителното образование включва класовете от I до X.

Държавната образователна система е безплатна. Обучението се провежда на румънски език. Допуска се и обучение на други езици.

Гражданите на ЕС/ЕИП и Швейцария имат свободен достъп до всяко ниво на образование по същите законови условия както румънските граждани.

При преместване в Румъния, родителите трябва да представят документи, удостоверяващи степента на завършено образование в страната по произход.

Живот

Разходите за живот варират в различните региони и в зависимост от това дали живеете в град или село. По данни на националната статистика, 32 % от разходите са за храна и безалкохолни напитки, 16.5 % - жилища и битови сметки, 8 % - свободно време и култура, 7 % - транспорт, 5 % - здравеопазване, 5 % - съобщения, 9 % - облекло и обувки, 6 % - обзавеждане и поддържане на дома.

Месечни разходи за четиричленно семейство - 1,445.48€ (7,118.26 lei) без наем.

Месечни разходи за един човек 416.97€ (2,053.37lei) без наем.

Битови сметки за апартамент 82 м2EUR 97.

Цени на определени основни стоки: EUR 2 за 12 бр. яйца, EUR 1 за 1 л. прясно мляко, EUR 1 за 1 кг. ориз, EUR 0.5 за 1 кг. картофи, EUR 0.6 за 0.5 кг. бял хляб, EUR 5 за 1 кг. сирене, EUR 1 за 1 л А 95 бензин.

Цени в заведения за обществено хранене: EUR 1,20 за 0.5 л. бира, EUR 1.50 за кафе капучино, EUR 5 за обедно меню в нелуксозен ресторант

Румъния има развита транспортна система, включваща жп, сухопътен, въздушен, речен и морски транспорт и метро в Букурещ.

ЖП транспорт: билети могат да се закупят от гарите, жп бюрата и онлайн на:www.cfrcalatori.ro Железниците са държавна и частна собственост.

Сухопътен транспорт: винетки могат да се закупят онлайн (https://www.roviniete.ro/en) на цена за леки автомобили 3 EUR за 7 дни, 7 EUR за 30 дни и 28 EUR годишна. Информация за обществения автобусен транспорт може да се намери на www.autogari.ro.

Метро в Букурещ: един билет - 2,5 RON, дневна карта - 8 RON, 10 билета - 20 RON.

Сключване на брак: законовата възраст за сключване на граждански брак е 18 години. Документи за сключване на брак се подават в офисите на Гражданско състояние по местоживеене или пребиваване. За информация: http://www.mae.ro/node/1455.

Раждане и смърт – тези събития се декларират и регистрират в офисите за гражданско състояние/местните власти по възникване на събитието.

Интернет адреси:

http://www.anofm.ro/ - Националната агенция по заетостта (Agentia Nationala pentru Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM)):

http://igi.mai.gov.ro/- Румънски имиграционен офис

https://www.politiaromana.ro/ - Полиция

http://www.mai.gov.ro - Министерство на вътрешните работи и административната реформа

http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/ - Главна дирекция по паспортите към Министерството на вътрешните работи и административната реформа

http://www.mmuncii.ro - Министерство на труда, и социалната справедливост

http://www.mfinante.ro/ - Министерство на финансите

http://www.cnas.ro/ - Национална здравно-осигурителна каса

http://www.edu.ro/ - Министерство на образованието, науката и младежта

 https://www.inspectiamuncii.ro – Инспекция по труда

Посолство на Република България в Букурещ, Румъния

Адрес: Bucuresti, sector 1, str. Rabat  nr. 5

Тел.: +40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59

Факс: +40 21 230 7654

Дежурни телефони в извънработно време:

+40 21 230 21 50; +40 21 230 21 59

Работно време: По - Пт,  09.00 - 17.00 ч.

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Website: www.mfa.bg/embassies/romania

Консулска служба

Адрес: Bucuresti, sector 2, str. Vasile Lascar  nr. 32

Тел.: +40 21 318 79 78

Факс: +40 21 318 79 79

Работно време: По – Пт, 09.00 – 17.00 ч.; Визи: 10.00 – 12.00 ч.; Легализации: 14.00 – 16.00 ч.

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Website: www.mfa.bg/embassies/romania

Посолство на Румъния в София

Адрес: 1111 София, бул. “Михай Еминеску” № 4

Телефон: +359 2 971 28 58; +359 2 73 30 81

Факс: +359 2 973 34 12

Web site: http://sofia.mae.ro

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Румъния.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Румъния.

Последна актуализация: юни 2021

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES