header eures

Условия на живот и труд

Португалия

Обща информацияфлаг Португалия

Площ: 92 345 кв. км.

Население: 10.17 млн. (2021)

Езици: португалски

Столица: Лисабон

Валута: Еврo (EUR)

1. Регистрация и установяване

Регистрация и установяване

За гражданите на България се прилагат правилата, валидни за всички граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария – за период на пребиваване до три месеца няма условия и формалности, освен необходимостта от притежаване на валидна лична карта или паспорт. Същото се отнася и за членовете на техните семейства.

Граждани на ЕС / ЕИП / Швейцария, които възнамеряват да живеят в Португалия за повече от три месеца, трябва да се регистрират в рамките на 30 дни след края на първите три месеца в страната в най-близката Имиграционна служба (SEF) или в Общината по местоживеене. При регистрацията се издава Регистрационен сертификат, който е валиден за 5 г. (или приблизителният период на пребиваване, ако е по-малък от 5 г.).

Гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария, които живеят в Португалия като членове на семейството, трябва да поискат от Câmara Municipal (местния съвет) за района, в който живеят, да бъдe издадено удостоверение за регистрация. Преди това трябва да бъдат представени валиден документ за самоличност или паспорт, документ, доказващ семейните отношения, и удостоверение за регистрация на гражданина на ЕС/ЕИП/Швейцария, който те придружават или ще се присъединят.

Повече информация ще намерите на сайта на Имиграционната служба: www.sef.pt

Търсене на работа

Не е лесно да си намерите работа в Португалия, ако не владеете португалски език. Обществената служба по заетост (IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional) има мрежа от 83 Бюра по труда, където можете да получите информация за свободни работни места в страната. Техните адреси може да намерите на: www.iefp.pt/redecentros. За да се регистрирате, ви е необходим паспорт или лична карта.

Интернет страницата на Националната агенция по заетост в Португалия е www.iefp.pt. Можете да прегледате информацията за свободни работни места на: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/

Вестници, в които всекидневно се публикуват обяви със свободни работни места са: Diário de Notícias, Público, Jornal de Notícias and Correio da Manhã

Информация за свободни работни места може да намерите и на: http://superemprego.sapo.pt;  https://www.bonsempregos.com/; www.еmpregosonline.pt; https://www.net-empregos.com/; https://www.custojusto.pt/

Работодателите и компаниите за набиране на персонал в Португалия все повече използват платформи като LinkedIn, за да намерят потенциални кандидати, особено в сегменти, изискващи квалификация с висше образование.

Временната и почасова работа намира все по-широко разпространение в Португалия. Съществуват над 250 агенции за предлагане на този тип труд. Агенциите за временна работа получават лиценз от службите по заетостта (TWA). Данните за връзка с агенциите за временна заетост, оторизирани да извършват тази дейност в Португалия, редовно се актуализират на портала IEFP на следния адрес: www.iefp.pt/empresas-trabalho-temporario.

Кандидатстване за работа

Заявленията за кандидатстване обикновено са кратки и прости и никога не са повече от една страница A4. Съдържанието трябва да подчертава доколко вашият опит, квалификация и очаквания съответстват на търсения от работодателя професионален профил. Трябва да бъде приложена и автобиография (CV). Тези заявления вече могат да бъдат заменени с текст в имейла, към който е приложена автобиографията. Копия на сертификати за квалификация се изискват по-късно, при реално назначаване. Процесът на набиране на персонал отнема средно около два месеца.

Формулярите за кандидатстване се използват широко в Португалия, за кандидати със или без квалификация, и се предлагат в много разновидности (все по-често в онлайн формат). Някои от тях са доста стандартизирани и обхващат лична информация, образование, опит и езикови познания, докато други се фокусират главно върху предишен професионален опит.

В Португалия CV-то обикновено се представя в обратен хронологичен ред (като се започне от опит и квалификации, придобити по-скоро), и се състои от една или две страници. Все по-често се използват функционалният модел (за професионалисти с богат опит) и инфографският модел (на една страница, особено за млади хора с по-малък професионален опит). Включването на снимка обикновено се оценява.

При явяване на интервю се оценява най-вече професионалния опит, професионалното обучение и знанията за компанията и основния й сектор на дейност. На интервюто трябва да се носят някои документи, като например копия от вашето CV, дипломи, доказателства за предишен опит (удостоверения за работа), препоръки от бивши работодатели и други документи, които смятате, че могат да бъдат полезни. Външният вид (дрехи, прическа и т.н.) също е много важен.

Използването на психологически тестове е доста често срещано в Португалия, особено в големите компании или когато набирането се извършва от агенции за подбор на персонал или консултанти по подбор на персонал.

Жилище

В големите градове (Лисабон, Порто) и туристическите райони е трудно да се намери жилище. Наемите варират в зависимост от местоположението, качеството и броя на стаите. Например: апартамент с една стая (T1) от между 500 и 1 400 евро на месец, в сравнение с две-три стаи (T2 или T3) между 800 и 3000 евро на месец в Лисабон. В цените на наемите в повечето случаи не се включват разходите за вода, електричество, телефон, газ, както и за обзавеждане. Трудно се намира жилище с централно отопление и климатизация.

Покупната цена на тристаен апартамент в Големия Лисабон варира между 100 000 евро и 1 500 000 евро (в зависимост от местоположението, възрастта на сградата и нейното състояние и евентуалната необходимост от обновяване).

Договорите за наем обикновено са за минимум 6 месеца. Прието е да се изискват един-два месечни наема като депозит предварително. В големите градове се предлагат обзаведени стаи за студенти.

Нараства броят на уебсайтовете, предлагащи квартири за наемане/закупуване на жилище в Португалия, най-вече в столицата Лисабон, както и в Порто. Най-известните са: www.comprarcasa.pt; www.inci.ptwww.visitportugal.com; www.pousadasjuventude.pt

Агенциите за недвижими имоти и вестниците също са добър начин да намерите висококачествено жилище, което да наемете или закупите. Вестниците публикуват реклами, предлагащи имоти за отдаване под наем („aluga-se“) или за закупуване („vende-se“). Винаги се уверете, че агенцията, която публикува рекламата или с която ще договаряте, е лицензирана.

Обикновено информация за къщи и апартаменти, които се продават или се дават под наем може да се намери във вестници и при лицензирани посреднически агенции за недвижими имоти.

Настаняването, предлагано от работодателя, е много полезен бонус и е препоръчително да търсите такъв тип работа още преди да тръгнете за Португалия.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net.Националният център в Португалия /NARIC Portugal/, може да намерите на адрес: Av. Duque d’Ávila 137, 1069-016 Lisboa, Portugal и телефон  213 126 000/, както и в интернет на: https://www.dges.gov.pt/
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/bg

Условия на труд и заплащане

Трудови договори - видове и съдържание:

Трудовите договори не подлежат на никакви специфични формалности, освен ако законът не предвижда друго. Различните видове договори са: срочни трудови договори, договори за неопределен срок, с прекъсвания, на непълно работно време, договори за работа от разстояние (фиксиран или неопределен) и временни трудови договори. Португалското законодателство изисква те да бъдат изложени в писмен вид.

Когато договорът е писмен трябва да включва следната информация:

идентификация, подписи и адрес / главен офис на страните (служител / работодател);

причини за установяване на договора, по-специално споменаване на съответните факти;

цел на договора, включително професия / задачи, които трябва да бъдат изпълнени;

заплата;

място на работа и нормално работно време;

дата на започване на работа;

дата, на която договорът влиза в сила;

датата на изтичане на срочните договори.

Работодателят трябва да информира служителя за съответните аспекти на договора, като: мястото на работа, професионалната категория или кратко описание на задълженията на служителя, датата, на която договорът трябва да бъде подписан и датата, на която той ще влезе в сила, очакваната му продължителност (за срочен договор), сроковете за предизвестие, които трябва да се спазват от двете страни в случай на прекратяване, размера на заплатата, честотата на плащане, нормалното дневно и седмично работно време, право на почивка, номер на полицата за застраховка при трудова злополука и приложимото колективно споразумение.

При постоянни договори изпитателният срок е:

  • 90 дни за повечето работници;
  • 180 дни за работни места, включващи техническа сложност или високо ниво на отговорност;
  • 240 дни за ръководни длъжности и старши персонал.

За срочни договори изпитателният срок е:

  • 30 дни, ако срочният договор е за шест месеца или повече;
  • 15 дни в случай на срочни договори за по-малко от шест месеца или договори с неопределена продължителност, която не се очаква да надвишава шест месеца.

Сезонна заетост:

Португалският Кодекс на труда в чл. 142, предвижда възможността за сключване на краткосрочни трудови договори в случаи на сезонни дейности (например в рамките на селскостопански кампании или туризъм, хотелиерство и кетъринг). Договорите до 35 дни не са задължително в писмена форма, но работодателите винаги трябва да уведомяват социалното осигуряване за неговото сключване чрез електронна форма на "Segurança Social Direta" - най-късно на първия работен ден. Тя включва адреса на двете страни, местоработата, дейностите, които трябва да бъдат извършвани от служителя, заплатата, началната дата и продължителността на трудовия договор.

При сключване на този специфичен вид договор, включително неговото подновяване, трябва да се има предвид, че договорите, сключени между служителя и работодателя, не трябва да надвишават 70 дни на година. В противен случай, ако не е посочен друг срок на валидност в писмена форма, автоматично ще се приеме, че договорът има 6 месеца (като начин за защита на правата на работниците).

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Заплащане:

На всички служители се гарантира минимално месечно възнаграждение, което се определя ежегодно със специално законодателство. През 2022 г. минималното възнаграждение е 705 евро, но се изплаща за 14 месеца.  Служителите имат право на коледен бонус, равен на едномесечно заплащане, което трябва да се изплаща до 15 декември всяка година (14-ти месец). В допълнение към това служителите имат право и на бонус за почивка/платен отпуск  (13-и месец),.

В някои сектори заплатите се определят чрез колективно договаряне.

Месечните, дневните и почасовите заплати са най-често срещаните системи за плащане. Годишен пакет заплата се използва от големи компании.

Заплатите обикновено се плащат по банков път, въпреки че някои работодатели все още плащат с чек или в брой. Независимо от начина на плащане, служителят има право на фиш, който показва възнаграждението (брутно заплащане, добавка за обяд и др.) и удръжките (данък върху доходите на физическите лица [IRS]), социалноосигурителни вноски, които трябва да се правят от служителя, обикновено 11% от брутната работна заплата и всякакви други вноски). Работодателят е отговорен за прехвърлянето на удържаните суми на осигурителните и данъчните органи.

Работно време:

Нормалното работно време като правило не може да надвишава 8 часа на ден или 40 часа седмично. Трудовото законодателство позволява гъвкавост в ежедневното или седмичното работно време, чрез колективно договаряне или по споразумение между работодател и служител. Ограничението от 12 часа на ден или 60 часа на седмица никога не може да бъде надвишено и служителите имат право на съответните допълнителни периоди на почивка.

Всеки работник може да работи извънреден труд само за максимум 150 часа годишно в средни и големи компании или 175 часа годишно в микро и малки предприятия. Извънредното работно време в нормален работен ден дава право на служителите на следните увеличения на заплатите: 25% от заплатата за първия час или част от него; 37% за следващ час или част от тях в работни дни; 50% на час или част от тях в дните за задължителна или допълнителна седмична почивка или официални празници. Служителите, които работят извънредно имат право на платен отпуск, който да бъде използван в рамките на следващите три дни. Служителите, които работят извънреден труд в деня на задължителната седмична почивка, имат право на един платен почивен ден вместо него, който да бъде взет в рамките на следващите три работни дни.

Съгласно колективните трудови договори нощната работа може да обхваща периода между 22:00 и 7:00ч. на следващия ден и тя е обект на увеличение на заплащането с 25% или повече (когато това се определя от колективно споразумение) над еквивалентна работа през деня.

Прекратяване на трудовите отношения:

Трудовите договори могат да се прекратят поради изтичане (т.е. в края на срока на договора и при обстоятелствата, уредени от закона), когато са инициирани от работодателя или служителя, както и по взаимно съгласие между страните. Когато трудовият договор приключи, работодателят трябва да предостави на служителя удостоверение за наемане на работа, в което се посочват датите на започване и прекратяване и заеманата длъжност или длъжности и други документи за официални цели, по-специално за социалното осигуряване.

Служителите могат да уведомяват за прекратяване на договора, независимо от наличието на основателна причина, чрез писмено съобщение до работодателя с предизвестие най-малко 30 или 60 дни, в зависимост от това дали служителят е работил по-малко или повече от две години в компанията. В случай на срочни договори, трябва да се изпрати 30 или 15 дни преди прекратяване в зависимост от това дали продължителността на договора е повече или по-малка от шест месеца. Има и други срокове за предизвестие въз основа на вида на трудовия договор.

Орган, отговорен за спазване на трудовото законодателство

Държавният орган, който контролира спазването на условията на труд в Португалия е Autoridade para as Condiçôes do Trabalho - www.act.gov.pt

Здравна система

В Португалия обществените здравни услуги са част от Националната здравна служба - Serviço Nacional de Saúde (SNS), под наблюдението на Министерството на здравеопазването, чрез здравни центрове и обществени болници. Гражданите на ЕС могат също да получат лечение от SNS съгласно приложимото законодателство на ЕС.

За да можете да се възползвате от здравеопазването на SNS, трябва да се регистрирате веднага след започване на работа в здравния център в района, в който живеете, като представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт), социалноосигурителна карта и документи за удостоверяване на пребиваването в страната. Здравният център ще издаде номер на SNS потребител (лична здравна карта) и ще ви определят семеен лекар (в зависимост от наличността).

Здравните центрове предоставят обща практика и семейна медицина, грижа за майчинството и детето, обществено здравеопазване, услуги от медицински сестри, имунизация, някои диагностични тестове и някои специализирани консултации.

Болниците имат амбулаторни (специализирани), стационарни и спешни служби.

В допълнение към здравните центрове и публичните болници съществуват различни частни здравни заведения и здравни специалисти на свободна практика, които предоставят допълнителни здравни услуги, частно или чрез споразумения с SNS.

Допълнителна полезна информация има на портала на SNS - https://www.sns.gov.pt/

Когато тръгвате за Португалия, трябва да носите със себе си своята европейска здравноосигурителна карта, тъй като можете да я използвате за да получавате здравни грижи, докато не бъдат издаден вашия SNS номер.

Пациентите на SNS са частично (или в някои много специфични случаи изцяло) субсидирани, когато купуват лекарства, предписани от лекари на SNS или частни лекари, при условие че представят номера на своя SNS потребител. Лекарствата с рецепта се продават само в аптеките. Аптеките се идентифицират със зелен кръст на бял фон.

Социална сигурност

Социалноосигурителните вноски се внасят както от работника, така и от работодателя. Те се приспадат директно от заплатата и са 11% за сметка на работника. Самоосигуряващите се трябва да заплащат 29.6%  от декларирания доход месечно и  34,75% за специални категории самостоятелно заети лица (еднолични търговци и собственици на дружества с ограничена отговорност от един член, както и техните съпрузи или партньори).

За допълнителна информация посетете: www.seg-social.pt  При започване на нова работа, в рамките на 24 часа, работникът трябва да уведоми за това системата за социално осигуряване по интернет.

Можете да се запознаете подробно с вашите пенсионни права, обезщетения за безработица, семейни обезщетения и други социалноосигурителни права в Португалия и тук

Данъци

Данъкът върху доходите на физическите лица (IRS)  се пресмята ежегодно. Необходимо е да имате данъчен идентификационен номер (NIF), който се издава от данъчните служби след представяне на документ за самоличност. Годишните данъчни декларации трябва да бъдат подадени в периода от 1 април до 31 май (данъчния календар може да се коригира ежегодно в отговор на извънредни обстоятелства). Декларацията се подават само по електронен път, чрез Портала за финанси.

IRS се начислява върху стойността на следните категории доходи: от заетост, от бизнес и професионални услуги, от инвестиции, от собственост, от пенсии и капиталови печалби, Има данъчни облекчения върху следните разходи: за здравеопазване, образование, жилищни ремонти, жилищни спестявания, пенсионно спестовни планове и др.

Размерът на данъка върху доходите варира според седем-точкова скала на годишния доход. През 2020 г. той варира от 14,5% за доходи под 7 112  евро до 48,0% за доходи над 80 823 евро.

Работодателят удържа процент от месечната заплата на служителя  в зависимост от семейното му положение и броя на зависимите лица. Сума от 25% се удържа от заплатата на чуждестранни лица.

Повече информация на Портала за финанси: https://www.portaldasfinancas.gov.pt  

Покупките, продажбите и вносът на стоки и услуги подлежат на облагане с Данък върху добавената стойност (IVA). Приложимите тарифи варират в зависимост от вида стоки и услуги: 6% за някои храни, определени лекарства и други фармацевтични продукти; настаняване в хотел; пътнически транспорт, градско строителство и реставрационни работи и други основни потребности; 13% за развлекателни билети, гориво и някои хранителни продукти, между другото; 23% за други стоки и услуги.

Образователна система

Предучилищно образование: за деца на възраст между три и пет години посещението в предучилищна възраст не е задължително. Тя се предоставя от детски градини, които се ръководят от различни държавни организации, частни институции за социална солидарност, частни училища и кооперации, съюзи и други организации.

Задължително обучение: задължителното обучение е безплатно и продължава до 12-та година, или докато детето навърши 18 години.
Основното образование обикновено обхваща деца и младежи на възраст между шест и 15 години и се състои от три последователни цикъла: първият цикъл (четири години) осигурява общо образование с един-единствен учител (понякога се подкрепян в специализирани области); 2-ри цикъл (две години) и 3-ти цикъл (три години), при които всеки предмет се преподава от един учител.
Средното образование включва три години образование (10-та, 11-та и 12-та година на училищното образование) и е задължително до 18-годишна възраст.

Ученици от предучилищна възраст до 9 – ти клас, включени в общественото образование, чийто майчин език не е португалски, имат право на подпомагане – освен редовното обучение по португалски, могат да получават и допълнителни извънредни часове при необходимост. Приемът е в съответствие с района, в който живеят родителите.

Висше образование: студентите могат да учат до ниво на Licenciado [бакалавърска степен] (1-ви цикъл), Mestre [магистърска степен] (2-ри цикъл) и Doutor [PhD] (3-ти цикъл). Бакалавърските курсове продължават средно три години, а магистърските - от една до две години. Има и петгодишни интегрирани магистърски курсове, водещи директно към магистърската степен. Кандидатурите обикновено се подават онлайн през юли и началото на август чрез уебсайта на Генерална дирекция за висшето образование. За да бъдат приети, гражданите на ЕС/ЕИП/Швейцария трябва да притежават академична квалификация, еквивалентна на 12-та година на обучение.

По-подробна информация за образователната система ще намерите на сайта на Министерството на образованието и науката: www.min-edu.pt

Живот

Разходи за живот

Ориентировъчни месечни разходи:

1.Храни и напитки в супермаркета:

Мляко (1 литър): от 0,49 до 1,65 евро

Хляб (1 кг): 1,50 до 5,57 евро

Яйца (6): от 0,79 до 2,68 евро

Месо (свинско, 1 кг): от 3,29 до 15,95 евро

Месо (говеждо, 1 кг): от 4,99 до 34,75 евро

Солена треска (1 кг): от 7,99 до 24,88 евро

Риба (хек, 1 кг): 5,99 евро до 17,49 евро

Портокали (1 кг): от 0,99 до 1,85 евро

Ябълки (1 кг): от 1,49 до 3,99 евро

Картофи (1 кг): от 0,60 до 1,49 евро

Бира (1 литър): от 0,89 до 4,76 евро

Бутилка вино (0,75 л): от 1,39 до 47,95 евро

Кока-Кола (1 литър): от 0,40 до 2,00 евро

2. Вода: цените варират в зависимост от общината.  

Използвайки Лисабон като еталон, тарифите варират в зависимост от нивата на потребление:

 до 5 m3 на месец: 0,4166 EUR/m3 (плюс 6% ДДС)

6-15 m3 на месец: 0,7790 EUR/m3 (плюс 6% ДДС)

16-25 m3 на месец: 1,8334 EUR/m3 (плюс 6% ДДС)

над 25 m3 на месец: 2,3333 EUR/m3 (плюс 6% ДДС)

3. Електричество: можете да изберете оператор. Цените варират в зависимост от договореното време за захранване и доставка. Пример за тарифите на EDP Comercial (най-старият оператор на пазара) - BTN (нормално ниско напрежение), за договорена мощност от 20,7 kVA, проста тарифа, 0,1555 EUR / kWh за разходите за енергия, плюс постоянна такса (1,0537 EUR / ден) плюс 23% ДДС.

4. Природен газ: ставката на Лисабон е 0,0543 EUR / kWh; за потребление от 270 кВт за период от 30 дни, месечно общо 22 евро, като сумата от данъка върху ползването на земята и 23% ДДС е включена в сметката.

5. Гориво: цените в Португалия се коригират в съответствие с промените в цената на барел петрол и цената може да варира от място до място.

Бензин с октаново число 95 (литър): от 1,445 до 1,699 евро;

98 октанов бензин (литър): от 1,570 до 1,667 евро;

Дизел (литър): от 1,289 до 1,474 евро.

Културен и социален живот

Португалия има своя собствена театрална традиция и много малки музеи и галерии, дори в по-малките градове и градове.

„Фадо“ е известен в целия свят като национална музика и сега се счита за част от нематериалното културно наследство на човечеството. Фолклорът също е доста богат и разнообразен.

Повечето градове имат кина, които показват предимно филми на английски език. Филмите и телевизионните програми не се дублират, но обикновено имат субтитри на португалски език.

Португалската кухня е много разнообразна, богата на зеленчуци, месо и риба, а мидите са много популярни. Страната е добре известна и с отличните си вина. Дори през работната седмица често се отделя час за обяд. Нормално е и да се пие вино (на сравнително приемливи цени) по време на хранене.

Футболът е националният спорт, но има и други популярни забавления, като лека атлетика, колоездене и хокей на лед. В градовете има добри спортни съоръжения (обикновено с такси за прием), особено за водни спортове, футбол, голф, тенис, гимнастика и т.н.

Интернет адреси:

https://www.portugal.gov.pt/ - Правителство 

www.sef.pt – Имиграционна служба

www.iefp.pt – Националната агенция по заетост

www.act.gov.pt – Инспекция по труда

www.min-edu.pt - Министерство на образованието и науката

www.seg-social.pt – социално осигуряване

https://www.portaldasfinancas.gov.pt -  данъци

Посолство на Република България
Embaixada da Republica da Bulgaria

Адрес: Rua do Sacramento a Lapa, 31, 1200-792 Lisboa, Portugal
Тел.: +351 213 976 364; +351 213 976 367
Факс: +351 213 979 272
Дежурен телефон в извънработно време: +351 933 611 337
Работно време: 08.30 – 13.00 ч.; 14.00 – 17.00 ч.
Консулска служба
Работно време: 10.00 – 13.00 ч.
Мобилен тел.: +351 933 611 337 - за спешни случаи, след работно време и в почивни и празнични дни
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/portugal

Посолството на Португалия в България
Адрес: София: ул. „Позитано” № 7, бл. 3, ет. 5
Телефон: +359 2 448 41 10; +359 2 448 41 09; +359 2 448 01 08
Факс: +359 2 448 41 02
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Португалия.

Последна актуализация: май 2022

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES