header eures

Условия на живот и труд

Словения

Обща информацияфлаг словения
Площ: 20 273   кв. км.
Жители: 2 094 060 души (към 2019г)
Езици: словенски (в общините с италианско и унгарско малцинство, като втори официален език се ползва италиански
и унгарски език)
Столица: Любляна
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване
Съгласно законодателството на Република Словения при пристигане в страната българските граждани са длъжни в тридневен срок да регистрират адреса си на временно пребиваване пред компетентните словенски органи. Това може да се извърши чрез администрацията на хотел, общежитие, чрез словенските наемодатели или лично от българския гражданин в местното полицейско управление. 
При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, административните формалности изискват гражданите да се пререгистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; документ - доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.
Повече информация може да намерите на интернет адрес: https://e-uprava.gov.si/
 
Търсене на работа
Българските граждани могат да започнат работа в Словения без разрешения за работа. Работа може да се търси по различни начини:
- чрез бюрата по труда, където може да се регистрирате и да ползвате предлаганите от тях услуги. Обявите за работните места са изложени както на информационните табла, така и на интернет адреса на службата по заетостта - https://www.ess.gov.si/;
- обяви в пресата - вестници Delo–delova borza dela, Dnevnik, Večer, Primorske novice, Gorenjski glas;
чрез лицензирани посреднически организации;
- чрез EURES портала за професионална мобилност - https://ec.europa.eu/eures
 
Жилище
 
Наемане на жилище:
 
  • Уверете се, че сте сключили надлежен договор за наем със собственика на избрания апартамент;
  • След като наемете апартамента, направете подробен приемо-предавателен протокол (ако установите, че има повреди по апартамента или оборудването в него, информирайте незабавно своя хазяин и прикрепете снимков материал);
  • Наемодателят може да поиска да заплатите гаранционен депозит за апартамента (от един до три месечни наема). Тези пари трябва да бъдат върнати при изтичане на договора и пребиваването Ви, стига по апартамента или оборудването му да няма повреди;
  • Ще бъдете най-добре защитени, ако наемете апартамент чрез агенция за недвижими имоти, която трябва да Ви окаже пълно съдействие и да Ви информира за действащото законодателство в областта на недвижимите имоти в Република Словения.
Покупка на недвижим имот:  
 

Придобиването на имуществени права върху недвижими имоти за чужденци в Република Словения се регулира от Министерството на правосъдието на Република Словения.

Новият закон за реципрочността, който урежда начина и процедурата за установяване на реципрочност, се прилага от 17 септември 2017 г.

Цялата необходима информация за придобиването на права на собственост върху недвижими имоти може да бъде намерена на адрес:

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE (Министерство на правосъдието)

Župančičeva 3

1000 Любляна

Тел.: +386(0)1 369 5342

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Уеб сайт: Министерство на правосъдието

Признаване на дипломи
 
В ЕС няма автоматично признаване на универститеските дипломи. Ако искате да продължите образованието си в друга страна от ЕС, може да ви се наложи да преминете национална процедура на признаване на вашата академична степен или диплома. Ако вече знаете, че по-късно ще искате да учите в друга страна, проверете дали дипломата ви ще бъде призната там. Обикновено можете да получите „декларация за сравнимост" на вашата университетска степен, в което се посочва как тя се съотнася към дипломите, издавани в страната от ЕС, в която отивате. За да го направите, свържете се с центъра ENIC/NARIC в тази страна. Националният център в Словения може да намерите на: http://www.arhiv.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/enic_naric_center_slovenia/.
Преди това не забравяйте да проверите:
  • колко ще струва услугата (дали има такса);
  • колко време ще отнеме оценката – от няколко седмици до няколко месеца в зависимост от страната, целта и сложността на досието ви;
  • какъв вид документ ще получите – пълно приравняване или сравнителен доклад;
  • какво можете да направите, ако не сте съгласни с оценката (как да обжалвате)
Ако предоставите документи във формат „Европас" (като например приложение към дипломата), дипломата ви ще може да бъде сравнена и призната по-лесно.
 
Education Recognition Unit
Kotnikova 38,1000 LJUBLJANA
Tel.: (01) 478 47 45 (if calling from abroad: 00 386 1 478 47 45)
Fax.: (01) 478 47 24 (if calling from abroad: 00 386 1 478 47 24)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:https://europa.eu/europass/bg
 
Условия на труд и заплащане
 
Трудов договор:
Законодателството и в двете държави, България и Словения, е съобразено с европейските  изисквания и трудово-правните отношения се регламентират със съответните трудови договори между работник и работодател. Българските граждани следва да подписват договори само на разбираем за тях език и ясни условия. 

Законът за заетостта (ZDR-1) определя елементите / информацията, която трудовият договор трябва да съдържа: договарящите страни, длъжността, местоработата, периода, за който е сключен договорът, независимо дали е за пълен работен ден или работа на непълно работно време, дневно или седмично работно време и разпределението на работното време, размерът на основното заплащане и всяко друго възнаграждение, периодът на изплащане, денят на плащането и начина на изплащане на заплатите, годишен отпуск, периодът на известие и информация относно съответния колективен трудов договор или устава на работодателя. Трудовият договор трябва да бъде съставен в писмена форма.

След като подпишете трудовия договор, работодателят е длъжен да ви регистрира за здравно осигуряване, пенсионно осигуряване / осигуряване за инвалидност и осигуряване за безработица от деня, в който започнете работа по трудов договор.

Всички разпоредби в трудов договор, които нарушават разпоредбите, съществуващи в колективен трудов договор или устава на работодателя, са невалидни.

Ако има промяна в длъжността или подробности за вида работа, местоработата, продължителността на трудовия договор или седмичното / месечно работно време (заетост на пълно или непълно работно време), работодателят трябва да прекрати договора и да ви предложи нов трудов договор, който да подпишете.

Трудовата заетост за определен срок се сключва чрез срочен трудов договор.

Можете също така да сключите специален трудов договор с работодател, който предоставя труд на друг работодател в съответствие с правилата, регулиращи пазара на труда.

Ако подпишете трудов договор на непълно работно време, вие се възползвате от правата и задълженията, произтичащи от заетостта пропорционално.

Ако сте наети като управител или специално упълномощено лице с правомощия за прокуриране, можете да се съгласите на различни права, задължения и отговорности, произтичащи от трудовия договор във вашия трудов договор по отношение на условията и ограниченията на срочна заетост, работно време, осигуряване на почивки и периоди на почивка, възнаграждение, дисциплинарна отговорност и прекратяване на трудовия договор.

Работно време

Пълното работно време се определя седмично и обикновено е 40 часа седмично. Може да бъде по-кратко, но не по-малко от 36 часа седмично. Когато има повишен риск от нараняване или увреждане на здравето, пълното работно време може да бъде по-малко от 36 часа седмично. Пълното работно време не може да бъде разпределено за по-малко от 4 дни в седмицата.

Работодателят трябва предварително да уведоми служителите, ако трябва да изпълняват извънреден труд, и трябва да ги заплати съответно. Въпреки това, извънредният труд е ограничен до максимум 8 часа седмично, 20 часа месечно или 170 часа годишно. По изключение и с одобрението на работника, извънреден труд до 230 часа годишно се допуска в определени сектори, напр. здравеопазване, но това трябва да бъде предвидено в колективния договор за определен сектор или определена професия. Имате право на почивка от поне 12 непрекъснати часа на всеки 24 часа. Седмичният период на почивка трябва да продължи най-малко 24 часа без прекъсване.

Когато пълното работно време е организирано нередовно или временно преорганизирано, то не може да надвишава 56 часа седмично. Този тип договореност не може да продължи повече от 6 месеца. Работата през нощта е работа, която се извършва между 23 ч. И 6 ч. сутринта. Когато организирането на работното време води до въвеждане на нощна смяна, нощната работа включва 8 непрекъснати часа между 10:00. и 7:00 ч. Работното време на нощния работник не може да продължи над 8 часа на ден (средно изчислено за период от 4 месеца). Нощната работа е забранена за работници на възраст под 18 години, бременни жени и кърмачки. Има ограничения за извънреден и нощен труд за възрастни работници.

Заплащане

Минималната работна заплата в Словения през 2021 г. е 1 024 евро месечно.

Сезонна работа

В Словения нуждите на сезонните работници в земеделието са предимно за бране на ягоди, работа в хмелни градини и подрязване на овощни дървета през пролетта; събиране и производство на зеленчуци през лятото; бране на плодове през есента (например ябълки и грозде). Повечето оферти са в Североизточна и Източна Словения. Сезонната работа в земеделието е по реда на гражданското законодателство (Закон за земеделието). Работниците получават специални договори за временна и случайна заетост в селското стопанство. Освен това се спазват елементи от Закона за трудовите отношения (напр. забрана на дискриминация, равно третиране, забрана на детския труд, работно време, почивки) и се спазват елементи от разпоредбите относно безопасността и здравето при работа. Работниците са включени в здравно, пенсионно осигуряване и осигуряване за увреждания.

Има и потребности от сезонна работа в туризма. Основно през лятото: сервитьори, готвачи, камериери и др.и през зимата: сервитьори, готвачи, камериери и ски инструктори. Тези професии обикновено се изпълняват от работници, работещи на трудов договор с определено време според Закона за трудовите отношения, а също и от студенти (студентска работа).

Закон за земеделието: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Инспекция по труда - https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/

Инспекцията по труда упражнява надзор в три области. В рамките на Службата за инспекция на трудовите отношения,инспекторатът осъществява надзор върху прилагането на закони, подзаконови актове, колективни трудови договори и общи актове, уреждащи трудовите правоотношения, заплатите и други доходи, произтичащи от трудови правоотношения, наемането на работници в страната и в чужбина, участието на работниците в управлението и др. стачки и безопасността на работниците на работното място, освен ако в разпоредбите не е предвидено друго.

 
Социална сигурност и здравна система

Социалното осигуряване се осигурява от редица мерки в различни области, включително аспекти като здравеопазване, трудово законодателство, жилищно настаняване и образование. Важен аспект на социалното осигуряване е социалното подпомагане, при което редица услуги и финансови обезщетения се предоставят на групи и лица, които сами по себе си нямат достатъчно средства за издръжка. Социалната справедливост, солидарността и равните възможности са в основата на всички мерки, насочени към осигуряване на социална сигурност и социално включване за всички жители на Словения.

Системата за социална сигурност на Словения обхваща социално осигуряване, семейни обезщетения и схемата за социална помощ. Схемите за социална сигурност включват задължително осигуряване за пенсия и за инвалидност, задължително здравно осигуряване, осигуряване за безработица и осигуряване за закрила при отглеждане на дете. Те са задължителни за всички заети лица и за самостоятелно заетите лица. Системата се финансира от вноските за социално осигуряване, плащани от служителите и работниците
Когато започнете работа, работодателят трябва да ви регистрира в социално - осигурителната система до 8 дни от датата на започване на работа. Самонаетите лица сами се регистрират, когато започнат самостоятелна дейност. Социалните осигуровки се плащат както от работодателя, така и от работещия, като се удържат от месечното му възнаграждение. Всички работещи, самонаети лица и пенсионери са здравноосигурени. Доброволната здравна осигуровка ви дава допълнителни права – като например пълната стойност на здравните услуги, които частично се поемат от задължителното здравно осигуряване. Тя се прави в застрахователна компания. Повече информация може да намерите на интернет сайтовете на Здравноосигурителния институт- http://www.zzzs.si/ и  Института за пенсионни осигуровки и осигуровки за инвалидност - https://www.zpiz.si/.
  
Данъци
Ако сте постоянно или временно пребиваващ в Словения, или ако генерирате облагаем доход на национална територия, или ако притежавате облагаема подвижна или недвижима собственост, вие сте данъчнозадължено лице и се нуждаете от собствен данъчен номер.
 
Каква е процедурата за получаване на данъчен идентификационен номер?

Трябва да попълните формуляр DR-02, заедно с инструкциите, достъпни на уебсайта (достъпни на словенски, италиански, унгарски, английски и немски език; формулярът може да бъде получен и във финансовото бюро) . Процедурата може да се извърши по три начина:

1.Лично подаване на заявлението за вписване в данъчния регистър във финансовото бюро; В допълнение към формуляра DR-02 трябва да имате документ за самоличност (лична карта или паспорт) и документите, съдържащи информацията, която трябва да бъде вписана в данъчния регистър (или променена и актуализирана);

2.Чрез упълномощено лице. В този случай упълномощеното лице трябва, освен с формуляра DR-02, попълнен с вашата информация, да разполага с пълномощно и копие от вашия документ за самоличност и документите, съдържащи информацията, която трябва да бъде вписана в данъчния регистър (или променена и актуализирана) );

3.По поща. В допълнение към формуляра DR-02 трябва да прикачите копие от идентификационния документ и документите, съдържащи информацията, която трябва да бъде вписана в данъчния регистър (или променен и актуализиран).

Ще получите удостоверение за присвоения данъчен идентификационен номер веднага или по пощата в рамките на няколко дни.

Задължение за уведомяване за промените

В случай на промяна на данни или допълнителни нови данни (напр. Нов адрес, банкова сметка) лицата трябва да докладват на данъчния орган за всяка промяна на данните от заявлението в рамките на осем дни след настъпването на промените. Промените на данни или допълнителна информация могат да бъдат съобщени във формуляра DR-02 (физическо лице), DR-03 (физическо лице с актив), формуляра DR-04 (юридическо лице) или на всеки друг документ с цялата информация, съдържаща се в предписаната форма.

Данък върху дохода е данък върху доходите на физическите лица и се начислява за доходи, произтичащи от: заетост, дейност, извършване на селскостопански или горски дейности, пенсии, капитали и отдаване под наем на имущество. тяхното възнаграждение, което се взема предвид при окончателното определяне на данъка върху дохода.
Освен данъка върху доходите, физическите лица в Словения плащат данъци, вноски и други задължителни мита, като данък върху наследствата и дарения, данък върху продажбите на недвижими имоти, данък върху печалбите, натрупани чрез хазартни игри, данък върху моторните превозни средства, данък върху лихвите, компенсация такса за ползване на земя за строеж, екологични налози и социалноосигурителни вноски.
През февруари 2018 г. средната месечна брутна заплата в Словения е 1 638 евро (1 066,33 евро нето).
Повече информация за данъците може да намерите на интернет сайта на Данъчната администрация - https://www.fu.gov.si
 
Образователна система
Образователната система се организира главно като обществена услуга, при която публични и частни институции и частни оператори, на които е предоставена концесия, предоставят публично одобрени програми.

Родителите могат да запишат детето си в държавно или частно детско училище, което осигурява предучилищно образование от момента, в който детето навърши 11 месеца, докато започне задължително образование. Родителите могат да избират между различни програми, предлагани от дадена детска градина. Публичните детски училища записват и приемат деца през цялата година въз основа на заявления, при условие че има свободни места. Детските градини осигуряват предучилищни образователни програми през цялата година.

Задължителното начално образование в Словения се организира като цялостна деветгодишна програма за начално училище. То е безплатно и продължава от 6 до 15-годишна възраст. То се предоставя от държавни и частни начални училища, както и от учебни заведения за деца със специални нужди. Средното образование се дели на общо, по-ниско професионално, професионално и средно професионално и техническо образование. Средното образование продължава между 2 и 5 години, като децата обикновено се записват на 15-годишна възраст. Учебната година продължава от 1 септември до 24 юни. Уроците за средношколците в последната им година завършват през втората половина на май. Уроците се провеждат 5 дни в седмицата (от понеделник до петък).

Програмите за по-ниско професионално образование продължават 2 години и са насочени към ученици, завършили своите основни училищни изисквания и успешно завършили най-малко седмата година от 9-годишната програма на основното училище или завършили основното образование по адаптирана програма. След завършване на по-ниско професионално образование учениците се квалифицират за основни професии. Сертификатът за завършен изпит дава възможност на ученика да намери работа или да се запише в първата година на програма за средно професионално образование.

Средното професионално образование продължава 3 години и завършва с последен изпит, който позволява на ученика да намери работа или да продължи образованието си. Средното професионално и техническо образование продължава 4 години и завършва с изпит за професионална матура (напускане на училище). Това позволява на ученика да се запише в курсове за висше професионално обучение. Програмата за общо образование (гимназия) е основа за по-нататъшно обучение в университета. Словения има общи и професионални гимназиални програми, като първата се предоставя от общи и класически гимназии, а втората от технически, икономически и художествени гимназии.

Висшето образование в Словения включва кратък цикъл на висше техническо образование и висше образование. Висшето образование с кратък цикъл се осигурява от публични и частни висши професионални колежи. Тези практически ориентирани програми продължават 2 години. Висшето образование се осигурява от държавни и частни университети и други висши учебни заведения и се осъществява в университетски факултети, художествени академии и професионални колежи. Курсовете във всички висши учебни заведения се осигуряват въз основа на актуализираните програми за обучение в Болоня. Учебните програми от първи цикъл са университетски програми и програми за професионални колежи, докато учебните програми за втори цикъл са магистърски програми. Завършилите получават диплома и професионално или академично звание. Учебните програми се организират за редовни или задочни програми. Академичната година продължава от 1 октомври до 30 септември. Езикът на преподаване във висшите учебни заведения е словенски, въпреки че определени учебни програми се преподават на английски, хърватски или сръбски.

Записването е възможно в следните висши учебни заведения в Словения през учебната 2019/20 година: Евро-средиземноморски университет, Нова Универса (Нов университет), Университет Приморска, Университет Любляна, Университет в Марибор, Университет в Ново място, Университет на Нова Горица, както и редица независими висши учебни заведения. След завършване на професионална висше образование или университетска програма от първи цикъл, завършилите могат да продължат обучението си в следдипломни магистърски професионални курсове и по-късно в курсове, за да получат званието доктор на науките. Изключение от това са стандартните професионални курсове от втори цикъл, например по медицина, ветеринарна наука, фармация и теология.

Живот
Брутен вътрешен продукт на Словения - през първото тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие страната отчита икономически растеж 4.5%

Инфлация- ( -1.3 %)

Ниво на безработица –3,8 % мъже, 5,5 % жени

Културният живот в Словения е много динамичен. Страната има две национални оперни и балетни къщи (Любляна, Марибор) и голям брой театри (Марибор, Любляна, Нова Горица, Кран). Недържавните театри също са популярни.

Най-важните институции в областта на изобразителното изкуство са Народна галерия (Национална галерия) и Модерна галерия (Музей на съвременното изкуство), както в Любляна, така и Пилонова галерия (Pilon Gallery) в Айдовщина. За класическата музика най-известните оркестри са Словенската филхармония (Словенска филхармония) и Симфоничният оркестър RTV Словения (Симфоничен оркестър на RTV Slovenija).

Словения има богата и разнообразна мрежа от културни организации и асоциации и всяка година в туристическите райони на Словения се провеждат голям брой представления и събития. Те включват много голям брой малки мащабни местни събития, включващи истории от ежедневието, обичаите на работата и живота и историята. Някои от тези традиционни събития включват фестивалите Jurjevanje, Kurentovanje и Furmanski Praznik, дни на националните костюми, джоустинг и др. Словения също е страна на хорове, фолклорни групи и духови оркестри. Любителите на спорта могат да се насладят на традиционните ежегодни състезания за ски скокове и ски летене, както и други състезания по ски.

Най-популярните индивидуални спортове са алпинизъм, скално катерене, планинско катерене, ски, плуване, бягане и колоездене, а основните отборни спортове са футбол, хандбал, баскетбол и волейбол. Участието в маратони също е много популярно. Възрастни и деца могат да се присъединят към спортни клубове, които предлагат широка гама от развлекателни програми. Изграждането и модернизацията на спортни съоръжения се финансират от държавата или местната общност. Много съоръжения са и частна собственост. Словения има голям брой спортни клубове. Едни от най-популярните форми за семеен отдих, особено през почивните дни между май и ноември, са планинско катерене и семейни екскурзии до околността.

Словения също има дълга традиция на доброволни пожарни дружини. 

Интернет адреси
https://www.gov.si/ - Правителство                                             
https://www.ess.gov.si/ - Служба по заетостта
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-delo/ - Инспекция по труда                    
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ - Министерство на труда, семейството, социалните грижи и равните възможности                                      
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/ - Министерство на финансите                                                  
https://www.zpiz.si/, http://www.zzzs.si/ - Социална сигурност                               
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ - Образование    
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Словения.
                                                 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES