header eures

Условия на живот и труд

Унгария

Обща информацияфлаг Унгария
Площ: 93 030 кв. км.
Жители: 9,798 млн. души
Езици: унгарски
Столица: Будапеща
Валута: Форинт (HUF)
 
Регистрация и установяване
Унгария е пълноправен член на Шенгенското пространство.
Българските граждани, както и всички граждани на ЕС, се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Унгария с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.
Членове на семейството, които не са граждани на ЕС, могат да влязат в Унгария с валиден паспорт и с входна виза, когато това е изискване. Визата се получава без заплащане по ускорена процедура.
Не се нуждаят от виза граждани на страни извън ЕС, когато член от семейството им , гражданин на ЕС има разрешение за престой в Унгария
Гражданите от страни-членки на ЕС и членове на техните семейства имат право на престой в Унгария до 3 месеца без специални условия или изисквания. Не се изисква регистрация при имиграционните власти.
Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на престой повече от 3 месеца в Унгария, ако са наети/самонаети, включени са в обучение, могат да издържат самостоятелно себе си и семействата, включително да поемат здравните осигуровки.
За престой по-дълъг от 3 месеца трябва да се уведомят властите и да се издаде специален документ. Компетентната институция ще издаде регистрационен сертификат за гражданите от ЕС карта за пребиваване на гражданите извън ЕС, получаващи право на престой.
В Унгария Министерството на вътрешните работи и Службата за имиграция и гражданство и нейните регионални дирекции са компетентните институции по въпросите за чужденците. Изключение прави издаването на визи, което е функция на Министерство на външните работи и търговия.
Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на постоянно пребиваване след повече от 5 години непрекъснат легален престой в Унгария.  
 
Търсене на работа
За търсене на работа всеки български гражданин може да се регистрира в офисите на Обществената служба по заетостта и в лицензираните частни посреднически агенции.
Информация за свободни работни места можете да намерите в сайта на Националната служба за заетост https://nfsz.munka.hu/, в EURES портала https://ec.europa.eu/eures, или https://www.learn4good.com/jobs/.
Гражданите от страни на ЕС имат право да ползват предлаганите посреднически услуги, а при упражняване на трудова заетост имат право на същите условия на труд и същото заплащане, както гражданите на страната домакин.
 
Жилище

Информация за подходящи жилища за закупуване или наемане можете да намерите чрез посреднически агенции, интернет или обяви във вестниците. Има големи различия между цените в големите градове и провинцията.

Наемът за малко жилище с 1 спалня в добро състояние в Будапеща достига 80- 100 000 HUF.//без разходите за битови сметки/.Наемът за жилище над 100 кв.м надвишава 150-200 000 HUF. По-подробна информация може да се намери на Европейския портал за мобилност: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8734&acro=living&lang=en&parentId=7813&countryId=HU&living=

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Унгария / Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Oktatási Hivatal/ можете да намерите на: http://www.naric.hu/.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass

България има подписана спогодба с Унгария за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование от 1975 г.

Условия на труд и заплащане

Трудовите договори в Унгария съдържат задължително описание на трудовите задължения, мястото на работа и работната заплата. В рамките на 15 дни след започването на работа работодателят е длъжен да информира наетото лица за броя на работните часове на ден, начина на заплащане, вида на обезщетения при напускане, ако трудовият договор е на непълно работно време или заетостта е по-малка от 1 месец.

Броят на заетите в селскостопанския сектор през 2019 г. достига 35,5 хил. души средно на месец. Търсенето на сезонна работна ръка намалява непрекъснато през последните няколко години поради намаляване на произведената селскостопанска продукция.

Как да намерите сезонна работа?: министерството на земеделието има онлайн сайт “Munkaszüret” www.munkaszuret.hu, който директно предоставя възможностите за работа по сектори и региони.

От 2020 г. временните и сезонни трудови договори в областта на градинарството, горското стопанство, животновъдството и др. имат множество ползи и осигуряват по-голяма заетост от 15 на 20 дни месечно, от 120 дни на 180 дни в годината. По-подробна информация може да се намери на сайта на европейската комисия на следния линк:

Simplified Employment Act (Act LXXV/2010)
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/act-lxxv-of-2010-on-simplified-employment

В Унгария има установена минимална работна заплата. Считано от 2021 г. минималната работна заплата, изчислена от унгарски форинти към Евро, e 442 Евро за месец.

По-подробна информация може да се намери на Европейския портал за мобилност: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8371&acro=living&lang=en&parentId=7780&countryId=HU&living=

Съгласно законодателството от 2020 г. временните договори също гарантират минимално заплащане на труда. Минималното заплащане за квалифицирани работници е 1054 HUF на час, а за неквалифицираните работници – 787 HUF на час.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство е Министерство на икономиката - Инспекция по труда в Унгария. Контакти:

Ministry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate

P.O. Box 481
HU-1369 Budapest

Website: http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=123&set_lang=123
Tel.: +36 14 33 04 02
Fax: +36 14 33 04 02
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Социална сигурност и здравна система

Работодателят удържа следните суми от брутната заплата и ги внася в съответната финансова институция - NAV (National Tax and Customs Administration https://en.nav.gov.hu/):

  • социално осигуряване за пенсия – 19,5 % за сметка на работодателя.
  • социално осигуряване за пенсия – 10,0 % за сметка на работника.      
  • здравно осигуряване и осигуряване срещу безработица - 8,5 % за сметка на работника
  • 1,5 % за професионално обучение за сметка на работодателя
  • 15,0 % данък върху общия доход

Социалното осигуряване е задължително и включва пенсионно и здравно осигуряване и осигуряване за безработица. Осигурените лица получават карти наричани TAJ. Социалната защита включва всичките 3 вида придобивки: придобивки основани на осигуряването, универсални придобивки и социално подпомагане.

Държавният бюджет заплаща за гражданите, които подлежат на здравно осигуряване, но не могат да си плащат вноските. Здравното обслужване обхваща: преглед, спешна помощ, GP услуги /личният лекар се избира свободно/, амбулаторно обслужване, хоспитализиране. Всички граждани на Унгария под 18 и над 60 годишна възраст, които са здравно осигурени, имат право на безплатни стоматологични услуги, като на частично заплащане подлежат някои специфични услуги.

Данъци

Основните данъци в Унгария са: данък общ доход, данък добавена стойност,  данък за превозно средство и данък наследство.

Размерът на данък общ доход от 1 януари 2018 г. е 15 % за всички доходи.

Съществуват данъчни облекчения, като от облагаемата сума се приспадат суми за платени такси за образование, за направени дарения. Облекчения ползват и семействата с деца.

Данъкът на работещите лица се удържа от работодателя и внася в съответните финансови институции.

Стандартната ставка на ДДС е 27 %.За определени стоки и услуги като продажбата на книги, храни се прилагат 5 % ДДС.

Образователна система

В Унгария има следните учебни заведения: детски ясли /до 3 год.възраст/, детски градини, основни и средни училища, колежи и университети.

Основното образование продължава 8 години. Средното образование започва от 9 –ти клас и в зависимост от типа училище приключва след 10-ти, 11-ти или 12-ти клас.  Висшето образование е представено от държавни и частни колежи и университети. 

Полага се изпит при кандидатстване за учебно заведение за средно и по-високо образование. Всяка година се издава брошура, даваща подробна информация за висшите учебни заведения. Задължителното обучение обхваща възрастта от 6 години до 18 години. Съгласно законодателството, детските градини, основното и средното образование, обучение в специални и професионални средни училища, както и общежитията са безплатни.

В допълнение към държавните институции все по-разпространени са частни детски градини и училища, за които се плащат такси.

Важно е преди преместване в друго училище, родителите да вземат от предишното училище всички сертификати и документи, нужни за регистрацията на детето в новото училище.

Живот

Според статистическите данни през първата четвърт на 2018 г. унгарските домакинства харчат средно 28,0% за храна, 20,0% за поддръжка на дома /при наем на жилище – до 50-60 %/. Тези две групи разходи са следвани от разноски за транспорт и комуникации /11,0%/ и разходи за здравеопазване и лична хигиена, облекло и развлечения. 

Унгария има богат социален и културен живот. Множеството киносалони в големите центрове за пазаруване, арт кина в интернет мрежата и театри предоставят различни варианти за прекарване на свободното време. Операта в Будапеща, Музикалната академия и Дворецът на изкуството в Будапеща предлагат богата програма от произведения за любителите на класическата музика. Унгарските изпълнители на класическа музика са признати навсякъде по света.

Младите хора в Европа са запознати с летния фестивал „Sziget”, както и с фестивала на открито „Szeged Open-Air Festival” и други фестивали като VOLT, EFOTT, „Balaton Sound and Fishing on Orfű”.

В Унгария има голям брой минерални извори, които насърчават развитието на СПА туризма в страната.

Интернет адреси:
https://www.kormany.hu/en - сайт на унгарското правителство
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en – Служба по имиграцията и гражданството
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources - Министерство на човешките ресурси
http://en.afsz.hu/Engine.aspx, https://www.munka.hu/- Национална служба по заетостта
https://www.onyf.hu/hu/ - Пенсионно-осигурителен фонд
http://www.oep.hu/ - Здравно-осигурителен фонд
https://www.nav.gov.hu/ - Администрация за данъчен и митнически контрол
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak - Унгарски информационен център за академично признаване
Посолство на Република България в Унгария
Адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария
Телефон: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38
Факс: +36 1 322 52 15
Дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: https://www.mfa.bg/embassies/hungary
 
Посолство на Унгария в София
Адрес: 1000 София, ул. „6-ти септември” 57
Телефон: +359 2 963 11 35; +359 2 963 11 36
Факс: +359 2 963 21 10
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Website: https://szofia.mfa.gov.hu/bgr

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Унгария.


Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES