header eures

Условия на живот и труд

Унгария

Обща информацияфлаг Унгария
Площ: 93 030 кв. км.
Жители: 9,798 млн. души
Езици: унгарски
Столица: Будапеща
Валута: Форинт (HUF)
 
Регистрация и установяване
Унгария е пълноправен член на Шенгенското пространство.
Българските граждани, както и всички граждани на ЕС, се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Унгария с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.
Членове на семейството, които не са граждани на ЕС, могат да влязат в Унгария с валиден паспорт и с входна виза, когато това е изискване. Визата се получава без заплащане по ускорена процедура.
Не се нуждаят от виза граждани на страни извън ЕС, когато член от семейството им , гражданин на ЕС има разрешение за престой в Унгария
Гражданите от страни-членки на ЕС и членове на техните семейства имат право на престой в Унгария до 3 месеца без специални условия или изисквания. Не се изисква регистрация при имиграционните власти.
Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на престой повече от 3 месеца в Унгария, ако са наети/самонаети, включени са в обучение, могат да издържат самостоятелно себе си и семействата, включително да поемат здравните осигуровки.
За престой по-дълъг от 3 месеца трябва да се уведомят властите и да се издаде специален документ. Компетентната институция ще издаде регистрационен сертификат за гражданите от ЕС карта за пребиваване на гражданите извън ЕС, получаващи право на престой.
В Унгария Министерството на вътрешните работи и Службата за имиграция и гражданство и нейните регионални дирекции са компетентните институции по въпросите за чужденците. Изключение прави издаването на визи, което е функция на Министерство на външните работи и търговия.
Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на постоянно пребиваване след повече от 5 години непрекъснат легален престой в Унгария.  
 
Търсене на работа
За търсене на работа всеки български гражданин може да се регистрира в офисите на Обществената служба по заетостта и в лицензираните частни посреднически агенции.
Информация за свободни работни места можете да намерите в сайта на Националната служба за заетост https://nfsz.munka.hu/, в EURES портала https://ec.europa.eu/eures, или https://www.learn4good.com/jobs/.
Гражданите от страни на ЕС имат право да ползват предлаганите посреднически услуги, а при упражняване на трудова заетост имат право на същите условия на труд и същото заплащане, както гражданите на страната домакин.
 
Жилище

Информация за подходящи жилища за закупуване или наемане можете да намерите чрез посреднически агенции, интернет или обяви във вестниците. Има големи различия между цените в големите градове и провинцията. Цената на новопостроени жилища в столицата и в големите градове в западната част на страната може да бъдат между HUF 270 000 и HUF 350 000 на квадратен метър. Може да се намери жилище и на половината на тази цена в малките градове или села, както и цена от HUF 500 000 /напр.в частта Буда от гр.Будапеща/.

Наемът за малко жилище с 1 спалня в добро състояние в Будапеща достига 80- 100 000 HUF.//без разходите за битови сметки/.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Унгария / Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Oktatási Hivatal/ можете да намерите на: http://www.naric.hu/.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass

България има подписана спогодба с Унгария за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование от 1975 г.

Социална сигурност и здравна система

Работодателят удържа следните суми от брутната заплата и ги внася в съответната финансова институция - NAV (National Tax and Customs Administration https://en.nav.gov.hu/):

  • социално осигуряване за пенсия – 19,5 % за сметка на работодателя.
  • социално осигуряване за пенсия – 10,0 % за сметка на работника.      
  • здравно осигуряване и осигуряване срещу безработица - 8,5 % за сметка на работника
  • 1,5 % за професионално обучение за сметка на работодателя
  • 15,0 % данък върху общия доход

Социалното осигуряване е задължително и включва пенсионно и здравно осигуряване и осигуряване за безработица. Осигурените лица получават карти наричани TAJ. Социалната защита включва всичките 3 вида придобивки: придобивки основани на осигуряването, универсални придобивки и социално подпомагане.

Държавният бюджет заплаща за гражданите, които подлежат на здравно осигуряване, но не могат да си плащат вноските. Здравното обслужване обхваща: преглед, спешна помощ, GP услуги /личният лекар се избира свободно/, амбулаторно обслужване, хоспитализиране. Всички граждани на Унгария под 18 и над 60 годишна възраст, които са здравно осигурени, имат право на безплатни стоматологични услуги, като на частично заплащане подлежат някои специфични услуги.

В Унгария има установена минимална работна заплата. По данни на Евростат минималната месечна работна заплата за 2020 г.в Унгария възлиза на 487,10 EUR.

Данъци

Основните данъци в Унгария са: данък общ доход, данък добавена стойност,  данък за превозно средство и данък наследство.

Размерът на данък общ доход от 1 януари 2018 г. е 15 % за всички доходи.

Съществуват данъчни облекчения, като от облагаемата сума се приспадат суми за платени такси за образование, за направени дарения. Облекчения ползват и семействата с деца.

Данъкът на работещите лица се удържа от работодателя и внася в съответните финансови институции.

Стандартната ставка на ДДС е 27 %.За определени стоки и услуги като продажбата на книги, храни се прилагат 5 % ДДС.

Образователна система

В Унгария има следните учебни заведения: детски ясли /до 3 год.възраст/, детски градини, основни и средни училища, колежи и университети.

Основното образование продължава 8 години. Средното образование започва от 9 –ти клас и в зависимост от типа училище приключва след 10-ти, 11-ти или 12-ти клас.  Висшето образование е представено от държавни и частни колежи и университети. 

Полага се изпит при кандидатстване за учебно заведение за средно и по-високо образование. Всяка година се издава брошура, даваща подробна информация за висшите учебни заведения. Задължителното обучение обхваща възрастта от 6 години до 18 години. Съгласно законодателството, детските градини, основното и средното образование, обучение в специални и професионални средни училища, както и общежитията са безплатни.

В допълнение към държавните институции все по-разпространени са частни детски градини и училища, за които се плащат такси.

Важно е преди преместване в друго училище, родителите да вземат от предишното училище всички сертификати и документи, нужни за регистрацията на детето в новото училище.

Интернет адреси:
https://www.kormany.hu/en - сайт на унгарското правителство
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en – Служба по имиграцията и гражданството
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources - Министерство на човешките ресурси
http://en.afsz.hu/Engine.aspx, https://www.munka.hu/- Национална служба по заетостта
https://www.onyf.hu/hu/ - Пенсионно-осигурителен фонд
http://www.oep.hu/ - Здравно-осигурителен фонд
https://www.nav.gov.hu/ - Администрация за данъчен и митнически контрол
https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak - Унгарски информационен център за академично признаване
Посолство на Република България в Унгария
Адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария
Телефон: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38
Факс: +36 1 322 52 15
Дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: https://www.mfa.bg/embassies/hungary

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Унгария.


Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES