header eures

Условия на живот и труд

Унгария

Обща информация
 
Площ: 93 030 кв. км.
Жители: 9,798 млн. души
Езици: унгарски
 
Регистрация и установяване
 
Унгария е пълноправен член на Шенгенското пространство.
Българските граждани, както и всички граждани на ЕС се възползват от принципа на свободното придвижване в рамките на ЕС. Те могат да влязат и пребивават до 3 месеца в Унгария с валиден документ за самоличност /лична карта или паспорт/.
Членове на семейството, които не са граждани на ЕС, могат да влязат в Унгария с валиден паспорт и с входна виза, когато това е изискване. Визата се получава без заплащане по ускорена процедура.
Не се нуждаят от виза граждани на страни извън ЕС, когато член от семейството им , гражданин на ЕС има разрешение за престой в Унгария
Гражданите от страни-членки на ЕС и членове на техните семейства имат право на престой в Унгария до 3 месеца без специални условия или изисквания. Не се изисква регистрация при имиграционните власти.
Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на престой повече от 3 месеца в Унгария, ако са наети/самонаети, включени са в обучение, могат да издържат самостоятелно себе си и семействата, включително да поемат здравните осигуровки.
За престой по-дълъг от 3 месеца трябва да се уведомят властите и да се издаде специален документ. Компетентната институция ще издаде регистрационен сертификат за гражданите от ЕС карта за пребиваване на гражданите извън ЕС, получаващи право на престой.
В Унгария Министерството на вътрешните работи и Службата за имиграция и гражданство и нейните регионални дирекции са компетентните институции по въпросите за чужденците. Изключение прави издаването на визи, което е функция на Министерство на външните работи и търговия.
Гражданите от ЕС и членовете на техните семейства имат право на постоянно пребиваване след повече от 5 години непрекъснат легален престой в Унгария.  
 
Търсене на работа
 
За търсене на работа всеки български гражданин може да се регистрира в офисите на Обществената служба по заетостта и в лицензираните частни посреднически агенции.
Информация за свободни работни места можете да намерите в сайта на Националната служба за заетост http://www.nfsz.munka.hu или в EURES портала: http://www.ec.europa.eu/eures, или http://www.learn4good.com/jobs/.
 
Гражданите от страни на ЕС имат право да ползват предлаганите посреднически услуги, а при упражняване на трудова заетост имат право на същите условия на труд и същото заплащане, както гражданите на страната домакин.
 
Социална сигурност
Работодателят удържа следните суми от брутната заплата и ги внася в съответната финансова институция - NAV (National Tax and Customs Administration https://en.nav.gov.hu/):
  •        социално осигуряване за пенсия – 19,5 % за сметка на работодателя.
  •        социално осигуряване за пенсия – 10,0 % за сметка на работника.      
  •        здравно осигуряване и осигуряване срещу безработица - 8,5 % за сметка на работника
  •        1,5 % за професионално обучение за сметка на работодателя
  •        15,0 % данък върху общия доход
Социалното осигуряване е задължително и включва пенсионно и здравно осигуряване и осигуряване за безработица. Осигурените лица получават карти наричани TAJ. Социалната защита включва всичките 3 вида придобивки: придобивки основани на осигуряването, универсални придобивки и социално подпомагане.
Държавният бюджет заплаща за гражданите, които подлежат на здравно осигуряване, но не могат да си плащат вноските. Здравното обслужване обхваща: преглед, спешна помощ, GP услуги /личният лекар се избира свободно/, амбулаторно обслужване, хоспитализиране. Всички граждани на Унгария под 18 и над 60 годишна възраст, които са здравно осигурени имат право на безплатни стоматологични услуги, като на частично заплащане подлежат някои специфични услуги.
В Унгария има установена минимална работна заплата. От 01.01.2018 г. за нискоквалифициран труд тя е HUF 138 000 /около 854,00 лв./ месечно, а за квалифициран труд- HUF 180 500 /около 1117,00 лв./ месечно.
 
Данъци
 
Основните данъци в Унгария са: данък общ доход, данък добавена стойност,  данък за превозно средство и данък наследство.
Размерът на данък общ доход от 1 януари 2018 г. е 15 % за всички доходи.
Съществуват данъчни облекчения, като от облагаемата сума се приспадат суми за платени такси за образование, за направени дарения. Облекчения ползват и семействата с деца.
Данъкът на работещите лица се удържа от работодателя и внася в съответните финансови институции.
Стандартната ставка на ДДС е 27 %, като се прилагат намаления за определени стоки и услуги.
 
Живот
 
Според статистическите данни през първата четвърт на 2017г. унгарските домакинства харчат средно 26,8% за храна, 21,6% за поддръжка на дома /при наем на жилище – до 50-60 %/. Тези две групи разходи са следвани от разноски за транспорт и комуникации /17,8%/ и разходи за здравеопазване и лична хигиена, облекло и развлечения. 
Информация за подходящи жилища за закупуване или наемане можете да намерите чрез посреднически агенции, интернет или обяви във вестниците. Има големи различия между цените в големите градове и провинцията. Цената на новопостроени жилища в столицата и в големите градове в западната част на страната може да бъдат между HUF 270 000 и HUF 350 000 на квадратен метър. Може да се намери жилище и на половината на тази цена в малките градове или села, както и цена от HUF 500 000 /напр.в частта Буда от гр.Будапеща/.
 
Образование
 
В Унгария има следните учебни заведения: детски ясли /до 3 год.възраст/, детски градини, основни и средни училища, колежи и университети.
Основното образование продължава 8 години. Средното образование започва от 9 –ти клас и в зависимост от типа училище приключва след 10-ти, 11-ти или 12-ти клас.  Висшето образование е представено от държавни и частни колежи и университети. 
Полага се изпит при кандидатстване за учебно заведение за средно и по-високо образование. Всяка година се издава брошура, даваща подробна информация за висшите учебни заведения. Задължителното обучение обхваща възрастта от 6 години до 18 години. Съгласно законодателството, детските градини, основното и средното образование, обучение в специални и професионални средни училища, както и общежитията са безплатни.
В допълнение към държавните институции все по-разпространени са частни детски градини и училища, за които се плащат такси.
Важно е преди преместване в друго училище, родителите да вземат от предишното училище всички сертификати и документи, нужни за регистрацията на детето в новото училище.
 
Признаване на дипломи
 
С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Унгария / Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, Oktatási Hivatal/ можете да намерите на : http://www.naric.hu/.
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.
България има подписана спогодба с Унгария за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование от 1975 г.
 
Интернет адреси:
http://www.hungary.hu/ – Правителствен портал
http://www.kum.hu - Министерство на външните работи
http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en – Служба по имиграцията и гражданството
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources - Министерство на човешките ресурси
http://www.onyf.hu/hu/ - Пенсионно-осигурителен фонд
http://www.oep.hu/ - Здравно-осигурителен фонд
http://www.gyogyinfok.hu/ - Национален информационен център на Министерството на здравеопазването
http://www.nav.gov.hu/ - Администрация за данъчен и митнически контрол
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak  - Унгарски информационен център за академично признаване
 
Посолство на Република България в Унгария
Адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария
Телефон: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38
Факс: +36 1 322 52 15
Дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/hungary

Посолство на Унгария в София
Адрес: 1000 София, ул. „6-ти септември” 57
Телефон: +359 2 963 11 35; +359 2 963 11 36
Факс: +359 2 963 21 10
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Website: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES