header eures

Условия на живот и труд

Финландия

Обща информация

Площ:  338 424,38 кв. км.

Население:  5.5 млн.

Езици: фински, шведски

Регистрация и установяване

За гражданите на България се прилагат правилата, валидни за всички граждани на ЕС/ЕИП. В случай, че пребиваването им във Финландия надвишава три месеца се извършва регистрация от Финландската имиграционна служба (Maahanmuuttovirasto) - https://migri.fi. Издава се на базата на валидни причини: пристигнали сте във Финландия за работа, при член от семейството или като студент. Ако нито една от тези причини не е налице, можете да пребивавате, докато имате средства да се издържате. За регистрацията се заплаща такса от 54 евро. В случай, че българският гражданин се придружава от членове на семейството му, те се регистрират отделно.

Разрешението за пребиваване обикновено е валидно за пет години. Ако работата ви е за период по-малък от една година, разрешението ви за пребиваване ще бъде издадено само за срока на вашия ангажимент. Необходими документи за издаване на регистрация са в зависимост от причината ви: заявление за регистрация, документ за самоличност, договор за работа, здравноосигурителна карта, удостоверение за брак или гражданско партньорство, удостоверения за раждане на вашите деца (легализирани), банкови извлечения, дипломи, или други документи, поискани от властите. При регистрацията във Финландската имиграционна служба, с доказването на правото ви за престой в страната, получавате Финландски идентификационен номер.

По закон, чужденците трябва да бъдат въведени в Публичния регистър, ако остават във Финландия за повече от една година. Тази регистрация става в местния Регистрационен офис (https://www.maistraatti.fi) или данъчен офис (tax office - verotoimisto) - https://www.vero.fi/en/individuals/, където също можете да получите Финландски идентификационен номер. Гражданите на ЕС трябва да представят документ за самоличност, заедно с документа за регистрация от Финландската имиграционна служба, доказващ правото им да живеят в страната.

Чужденците, които живеят във Финландия временно (ако е до една година), могат да изпратят декларация за доброволна регистрация до Института за социално осигуряване (Kela) - http://www.kela.fi, или до данъчната служба (tax office - verotoimisto), в допълнение към Регистрационния офис (maistraatti).

Заплати и други плащания във Финландия се извършват електронно, така че ще трябва да си откриете банкова сметка. За това ви е нужно документ за самоличност (паспорт/лична карта), а също и вашия Финландски идентификационен номер.

Търсене на работа

Препоръчва се търсенето на работа да стане в България преди пристигането ви в страната. Добре е да се запознаете с живота на Финландското общество – от вестници, интернет, и други. По този начин, с добра предварителна подготовка, адаптирането и включването в новото общество ще е по-лесно.

Ако вече сте се преместили във Финландия, без да сте си намерили работа, трябва да се регистрирате като търсещ работа в най-близкото бюро по труда (TE office). По-големите бюра имат експерти, които са специализирани в обслужването на имигранти, и могат да ви помогнат да си намерите работа. Службата по заетостта има национална телефонна линия, която също дава съвети за намиране на работа. Обслужването се предлага на фински, шведски, английски и руски. Много компании имат интернет страници, където можете да намерите информация за налични работни места. В интернет има и компании, които са специализирани в намиране на работа.

Ако искате да работите във Финландия, добра идея е да имате някакви познания по фински. В някои части на страната е добре да знаете и малко шведски, който е другия официален език на страната.

Информация за работни места във Финландия можете да намерите в интернет на Европейският портал за мобилност(http://eures.europa.eu). Посетете също и сайта на финландската служба по заетост, в който се публикуват и обяви за работа: http://www.mol.fi.

Свържете се с най-близкия EURES съветник. Информация може да потърсите и в бюрото по труда по Вашето местоживеене или на националния EURES сайт – www.eures.bg.

За условията на труд във Финландия можете да се информирате по-подробно на http://www.mol.fi. На http://eures.europa.eu можете да прочетете за тенденциите на пазара на труда в страната, за условията на труд, договори за работа, работно време, мин. заплащане, отпуски, и др.

Социална сигурност

Вашите социално – осигурителни права във Финландия са същите като във всяка друга държава от ЕС/ЕИП. Започвайки работа в страната, вие се включвате във финландската социално-осигурителна система.

На http://www.kela.fi ще намерите много информация за: семейство, образование, безработица, жилища, пенсионно осигуряване, болест, инвалидност, рехабилитация, и други.

Ако сте се преместили да живеете постоянно във Финландия, и имате вече КELA карта, можете да получите медицинска помощ във всяка едно от държавните медицински заведения. Те могат да се използват и ако пребивавате временно - за получаване на спешна медицинска помощ, ако имате Европейска здравноосигурителна карта, издадена в България (ЕЗОК).

Данъци

Средната работна заплата във Финландия е EUR 3458 на месец (2018 год). В сравнение с останалите държави от ЕС, данъците във Финландия са сравнително високи. С данъчните приходи се финансират висококачествени обществени услуги (здравеопазване, образование, грижа за децата и старите хора).

Ако работите във Финландия до 6 месеца, работодателят ще удържа от заплатата ви 35% данък (около 17 евро на ден).

Трябва да плащате данъци, ако живеете във Финландия постоянно (повече от 6 месеца), наравно с финландските граждани. Започвайки работа във Финландия, от данъчната инспекция ще Ви издадат карта за индивидуално данъчно облагане (verokortti), която давате на своя работодател, за да ви удържа данъка от вашата заплата.

Ще бъдете облаган за всичките си доходи (от и извън Финландия).

Общинските данъци варират от 16.50% до 22.50% (2019). Средно за страната са 19.88%.

В зависимост от религията някои плащат църковен данък - 1-2% (2019 год.)

Осигуровките за пенсии и безработица са около 8.25% (2019).

1.54%  са удръжките за здравна застраховка.

По този начин, на база изброените данъци и осигуровки, на месечен доход от EUR 3458 (2018), удръжките варират от 26 до 30%, (вкл. осигуровките за пенсия и безработица).

Данъчната служба дава указания за имигранти по всички въпроси, свързани с данъци. Съвети също можете да получите и ако се обадите на техния телефон за обслужване на клиенти (029 497 050- от Финландия , +358 29 497 050- от извън Финландия).

Живот

По-голяма част от финландците (70%) притежават собствени жилища. Цените силно варират според населеното място.

Да наемете жилище в голям град на приемлива цена може да се окаже дълъг процес. Средният наем през 2-рата половина на 2018 г. е бил EUR 12.94/кв.м., EUR 15.92/кв.м. за Хелзинки. Добра идея е договорът за наем, и измененията му, да са в писмена форма.

Законодателството на Финландия позволява на чужденците да закупят недвижим имот. Жилища често се закупуват или със спестявания, или със заем за поне 10-20 години.

Информация за имоти ще намерите на: http://www.vuokralaiset.fi.

Можете да получите допълнителна информация за различните видове жилищна подкрепа от Института за социално осигуряване (Kela): http://www.kela.fi.

Жилища под наем могат да бъдат намерени чрез агенти за недвижими имоти, в интернет или в обявите за „собственост за отдаване под наем“, поставени във вестниците.

Финландия има богат интернационален културен живот, най-вече в Хелзинки. Страната има над 1000 музея, много театри и концертни зали.

Открояващите се четири сезона предлагат много възможности за спортуване на открито, от ски до походи. Популярни спортове на закрито са игри с топки, хокей на лед, плуване.

Важна част от Финландската култура е сауната - повечето домове я имат. Съществена част от финландската идентичност е Дядо Коледа, който живее в Лапландия!

Образование

Образователната система във Финландия има различни нива. Тя включва основно образование, средно (след основното) и образование за възрастни (колеж, университет, професионално училище). Голяма част от основното образование се осигурява от общински училища. Финландия също има около 85 частни училища.

Образованието във Финландия предимно е безплатно, и за гражданите на ЕС включително. Допълнително може да се наложи заплащане на кръжоци, екскурзии, пансиони, учебници, медицинско осигуряване.

Задължителното образование във Финландия започва от 7-годишна възраст и завършва след усвояването на всички задължителни дисциплини, или след 10 години от започването.

Информация за образователната система и за обучението за имигранти може да получите на: www.oph.fi.

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net.

Националния център във Финландия можете да намерите на: https://www.enic-naric.net/finland.aspx

  1. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europass.cedefop.europa.eu/

Интернет адреси:

https://migri.fi – Финландска имиграционна служба

https://www.maistraatti.fi – Публичен регистър

https://www.vero.fi/en/individuals/ - Данъчна служба

https://www.expat-finland.com/employment/  - Министерство на икономиката и заетостта

http://www.poliisi.fi - Полицейски управления

http://www.mol.fi - Финландската служба по заетостта

http://www.kela.fi - Социална сигурност

http://www.vuokralaiset.fi – информация за жилища

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES