header eures

Условия на живот и труд

Финландия

Обща информацияфлаг Финландия

Площ:  338 424,38 кв. км.

Население:  5.5 млн.

Езици: фински, шведски

Религия: Християнство - Лютерантство (68.7%) и около 1.1% Православно Християнство

Форма на управление: Република, парламентарна демокрация

БВП на глава от населението: 43,485 евро (2019 год.)

Валута: Евро (EUR)

Столица: Хелзинки

 1. Регистрация и установяване
 2. Търсене на работа
 3. Кандидатстване за работа
 4. Жилище
 5. Признаване на дипломи и квалификации
 6. Условия на труд и заплащане
 7. Минимална работна заплата
 8. Прекратяване на трудовия договор 
 9. Сезонна работа
 10. Здравна система
 11. Социална сигурност
 12. Данъци
 13. Образователна система
 14. Живот
 15. Интернет адреси

Регистрация и установяване

За гражданите на България се прилагат правилата, валидни за всички граждани на ЕС/ЕИП - те не се нуждаят от разрешение за пребиваване. В случай, че пребиваването им във Финландия надвишава три месеца се извършва регистрация от Финландската имиграционна служба (Maahanmuuttovirasto) - https://migri.fi. Издава се на базата на валидни причини  и/или достатъчно средства. Валидни причини могат да бъдат: пристигнали сте във Финландия за работа, при член от семейството или като студент. Ако нито една от тези причини не е налице, можете да пребивавате, докато имате средства да се издържате.

Разрешението за пребиваване (residence card), обикновено е валидно за пет години. След пет години можете да получите разрешение за постоянно пребиваване.

Търсене на работа

Препоръчва се търсенето на работа да стане в България преди пристигането ви в страната. Добре е да се запознаете с живота на Финландското общество – от вестници, интернет, и други. По този начин, с добра предварителна подготовка, адаптирането и включването в новото общество ще е по-лесно.

Ако вече сте се преместили във Финландия, без да сте си намерили работа, трябва да се регистрирате като търсещ работа в най-близкото бюро по труда (TE office). По-големите бюра имат експерти, които са специализирани в обслужването на имигранти, и могат да ви помогнат да си намерите работа. Службата по заетостта има национална телефонна линия, която също дава съвети за намиране на работа. Обслужването се предлага на фински, шведски, английски и руски. ТЕ има интернет страница (https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/), където има публикувани обяви за работа, но за съжаление засега са само на фински и шведски.

Много компании имат интернет страници, където можете да намерите информация за налични работни места. В интернет има и компании, които са специализирани в намиране на работа.

Информация за работни места във Финландия можете да намерите в интернет на Европейският портал за мобилност(http://eures.europa.eu). Посетете също и сайта на Финландската служба по заетост, в който се публикуват и обяви за работа: http://www.mol.fi.

Свържете се с най-близкия EURES съветник. Информация може да потърсите и в бюрото по труда по Вашето местоживеене или на националния EURES сайт в България – www.eures.bg.

Кандидатстване за работа

Автобиография (CV в Europass формат) може също да бъде използвано за кандидатстване за работа и във Финландия. То трябва да е обновено и да включва и последната ви работа, която да е посочена на първо място, след това и останалите. След което следва образованието, като последното се поставя на първо място. CV не трябва да надвишава две страници на А4. Ако желаете, можете да добавите и снимка. Добавянето на снимка е общоприета практика напоследък, но не е абсолютно необходимо. Трябва да се посочат имената на двама човека за референция, или забележка, в която да се посочи, че референции могат да се дадат допълнително при поискване. CV не се подписва. Europass формат CV може да бъде създадено на EURES портала за професионална мобилност (https://ec.europa.eu/eures) или на страницата на Europass (https://europa.eu/europass).

Мотивационното писмо (Application letter) е в допълнение към CV, с което да обясните защо кандидатствате за тази работа, и защо вие сте точният кандидат за нея. То не трябва да надвишава една страница. Към него се прилагат копия от документи, ако това е посочено в обявавата за работа. То се подписва.

Кандидатсване по Интернет (Electronic application) се използва все повече от работодателите.

Жилище

По-голяма част от финландците (2/3) притежават собствени жилища. Наличността на жилища и цените на наемите силно варират според населеното място.

Да наемете жилище в голям град на приемлива цена може да се окаже дълъг процес. Наемите в Хелзинки са много по-високи от останалата част на Финландия, особено в центъра на града. Ако вече имате работа, или оферта за работа, можете да попитате вашия работодател за помощ при намиране на жилище. Жилища под наем могат да бъдат намерени чрез агенти за недвижими имоти, в интернет или в обявите за „собственост за отдаване под наем“, поставени във вестниците.

Ориентировъчни цени за наем за 2021 год.(източник: numbeo.com):

 • Апартамент (1 спалня) в центъра на града - 720.58 EUR –( 500.00-1200.00);
 • Апартамент (1 спалня) извън център – 576 EUR (400-900);
 • Апартамент (3 спални) в центъра на града - 1,236.02EUR (900.00-2100.00);
 • Апартамент (3 спални) извън център - 965.07 EUR (700.00-1500.00).

Законодателството на Финландия позволява на чужденците да закупят недвижим имот. Жилища често се закупуват или със спестявания, или със заем за поне 10-20 години.

Ориентировъчни цени за закупуване на жилище за 2021 год.(източник: numbeo.com)

 • Цена на квадратен метър за закупуване на апартамент в центъра на града - 5,004.61 EUR (2,500.00- 10,000.00);
 • Цена на квадратен метър за закупуване на апартамент извън центъра на града - 2,927.41 EUR (1,500.00- 5,500.00).

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация:

1. Европейска квалификационна рамка (European Qualifications Framework) – най-важният инструмент за Европейската комисия в процеса за признаване на професионалните компетенции. Основната му задача е да създава връзки между различните национални квалификационни системи и да създава гладко трансфериране и признаване на дипломи.

2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:  www.enic-naric.net.

Националния център във Финландия можете да намерите на: https://www.enic-naric.net/finland.aspx.

3. Европейска система за трансфер и натрупване на кредити(European Credit Transfer System (ECTS) – цели да улесни признаването на периоди от обучение от друга страна. Много важна част е от студентската програма Erasmus.

4. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа.

Състои се от 5 стандартизирани документа:

 • CV
 • Документ за език
 • Сертификати
 • Дипломи
 • Europass-Mobility документ

Europass системата прави възможно уменията и квалификациите да бъдат ясно разбрани в различни части от Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass.

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Младежите на възраст над 15 години, след завършване на задължителното си обучение, могат да започнат постоянна работа. Временна работа за кратък период, по време на училищни ваканции и след разрешение от родител, също може да бъде извършена от младежи, навършили 14 години.

Повечето договори са за постоянна работа, въпреки че и договори с фиксиран период от време стават популярни напоследък. Почасовата работа във Финландия не е толкова популярна, колкото в останалите европейски страни.

Трудов договор се подписва при започване на работа. В него работникът се съгласява да извършва определен обем работа за работодателя срещу определено заплащане и други бонуси. Договор може да бъде сключен устно, писмено или в електронна форма. Препоръчително е обаче да е в писмена форма. Дори когато договор е сключен устно, работодателя трябва да поднесе на работника условията на работа в писмена форма. Условията на работа в договора се определят от нуждите на работодателя и на работника, а също така и с редица наредби (за работни часове, за официални годишни празници, за минимална заплата, за колективни трудови договори за съответния сектор, договорени от съответния профсъюз, и др.).

Работно време: във Финландия, стандартното работно време е 8 часа на ден, 40 часа на седмица. Отклонение от това става, ако и двете страни са се съгласили в договора, но пак не трябва да надвишава 8 часа на ден и 40 часа на седмица средно. Екстра часове, над 8 часа, се извършва само след изричното съгласие на работника всеки път. От началото на 2020 год. вече се следи общото работно време, което не трябва да не надвишава 48 часа на седмица за период от 4 месеца. Часовете над 40 се заплащат допълнително.

Минимална работна заплата: във Финландия няма отделен закон за минималната работна заплата. В повечето сектори това се определя от колективните трудови договори за този сектор, сключени от профсъюзите. Заплатата трябва да бъде придружена от писмено обяснение, показващо размера на заплатата, и всички удръжки.

Като пример минималната работна заплата за 2022 год. е около EUR 1 500 на месец.

Прекратяване на трудовия договор: Договор, сключен за опреден период от време, се прекратява в края на определения срок, без да са нужни допълнителни предизвестия. Постоянен договор може да се прекрати след предизвестие, съгласно Наредбата за трудови договори и съгласно колективния договор или трудовия договор. Ако в договора има изпитателен срок, той може да бъде прекратен веднага по време или след изтичането му.

Сезонна работа

Броят на чуждестранните сезонни работници само в агробизнеса (полета, оранжерии, грижи за животните) варира между 14 000-20 000 в нормално време. Работниците идват предимно от страни извън ЕС (Украйна, Белорусия, Русия, Тайланд, Виетнам). По време на COVID-19 кризата, броят им е намалял. Значителен брой сезонни работници има в Лапландия през нормалния зимен туристически сезон (повечето са граждани на ЕС).

Сезонните работници в агробизнеса са много важни във Финландия, защото са от решаващо значение за снабдяването с хранителни продукти.

Независимото производство на храни се счита за политически решаващо за Финландия. Агробизнесът трудно може да се справи без чуждестранни сезонни работници поради недостига на работна сила от десетилетия. Работните позиции изискват много интензивен труд, а фермите и оранжериите са предимно отдалечени без обществен транспорт. Заплатите са ниски в сравнение със средните заплати (но данъчното облагане трябва да е по-ниско за тези, които идват на временна работа). Допълнителна обща информация за сезонна работа в селското стопанство, може да откриете на: https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/for-job-seeker-en/

Най-разпространения вид сезонна работа е брането на ягоди, то е много трудоемко, а една ферма може да наеме стотици берачи.

При подбора на персонал за сезонна заетост, EURES Финландия организира и Европейски дни на труда, чрез платформата https://www.europeanjobdays.eu, включително специално събитие на платформата за Лапландия.

Сезонните работници могат да влязат във Финландия по време на Covid-19 спрямо правилата, важащи в конкретния момент за влизане в държавата. Финландското правителство желае да осигури влизане на работници, които са от решаващо значение за сигурността на доставките във Финландия през 2021 г., което включва и сезонна работа в земеделието, горското стопанство, градинарството и рибарството. Здравната сигурност е важен и задължителен въпрос във фермите.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Орган, отговорен за спазване на трудовото законодателство

Членство на работниците в профсъюзи във Финландия е често срещано (около 70%). Има много профсъюзи във Финландия – те принадлежат към една от трите централни федерации:

 • Централна Организация на Финландските профсъюзи (SAK) – в нея членуват 21 профсъюзи;
 • Финландската конфедерация на служителите на твърда заплата (STTK) – 17 профсъюзи като членове;
 • Конфедерация на профсъюзи за професионален и управленски персонал (AKAVA), в която членуват 35 профсъюзи.

Законодателството защитава правата и на работниците, и на работодателите, независимо къде членуват.

Органът за мониторинг на здравето и безопасността при работа наблюдава за спазването на законите за труда, което главно се състои в предотвратяване, и оказване на помощ при диспути.

Здравна система

Ако сте пристигнали във Финландия да работите, можете да бъдете обхванати от националната здравноосигурителна схема въз основа на вашата работа. Схемата за здравно осигуряване обхваща работници, които получават поне 726,27 евро месечно възнаграждение (през 2021 г.), независимо от това колко дълго работят във Финландия.

Ако обаче пристигнете във Финландия, за да живеете тук постоянно, може да бъдете обхванати от схемата за здравно осигуряване по местоживеене. В този случай застрахователното ви покритие не зависи от доходите ви от заплати.

Ако сте обхванати от финландската здравноосигурителна схема, данъчната администрация събира вноската за здравно осигуряване в частта, дължима от от вас. Освен това вашият работодател трябва да плати здравноосигурителната вноска на работодателя.

Не се изисква обаче да плащате здравноосигурителни вноски във Финландия, ако имате Удостоверение А1 или друго удостоверение, доказващо, че все още сте обхванати от системата за социално осигуряване на вашата държава, в която се явявате местно лице за данъчни цели.

За повече информация вижте: https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/work_in_finland/health-insurance-contributions-collected-from-workers-who-arrive-in-finland/ 

Във Финландия, както публичният, така и частният сектор предлагат висококачествени здравни услуги. В публичния сектор основната болнична помощ се предоставя от общинските здравни центрове. Почти всяка община има поне един здравен център. Специализираната грижа за публичния сектор е отговорност на болниците в общинска или държавна собственост.

Ако сте се преместили да живеете постоянно във Финландия, и имате вече КELA карта, можете да получите медицинска помощ във всяка едно от държавните медицински заведения. Те могат да се използват и ако пребивавате временно - за получаване на спешна медицинска помощ, ако имате Европейска здравноосигурителна карта, издадена в България (ЕЗОК).

Повече информация може да поискате от KELA, или от страницата https://www.eu-terveydenhoito.fi/.

Цените на здравните услуги варират от община до община.

Частният сектор предлага здравни услуги и болнични грижи в най-големите общини. Институтът за социално осигуряване ще възстанови част от таксите, начислени от частните лекари, ако клиентът има карта Kela или европейска здравноосигурителна карта. Заявление за възстановяване трябва да се подаде до Института за социално осигуряване в рамките на шест месеца.

Лекарствата се продават само в аптеките.

Социална сигурност

Вашите социално – осигурителни права във Финландия са същите като във всяка друга държава от ЕС/ЕИП. Започвайки работа в страната, вие се включвате във финландската социално-осигурителна система.

На http://www.kela.fi ще намерите много информация за: семейство, образование, безработица, жилища, пенсионно осигуряване, болест, инвалидност, рехабилитация, и други.

Данъци

В сравнение с останалите държави от ЕС, данъците във Финландия са сравнително високи. С данъчните приходи се финансират висококачествени обществени услуги (здравеопазване, образование, грижа за децата и старите хора).

Трябва да плащате данъци, ако живеете във Финландия постоянно (повече от 6 месеца), наравно с финландските граждани. Започвайки работа във Финландия, от данъчната инспекция ще ви издадат карта за индивидуално данъчно облагане, която давате на своя работодател, за да ви удържа данъка от вашата заплата.

Ще бъдете облаган за всичките си доходи (от и извън Финландия).

Данък върху дохода се плаща както на държавата, така и на общината. Размерът на данъка, който се плаща на държавата, се определя според националната скала за данък върху доходите. Всяка община определя своя данъчна ставка всяка година. В зависимост от религията някои плащат църковен.Плащанията за пенсионно осигуряване и безработица също се приспадат от нетните заплати на служителите. Те са включени в процента на предварително плащане, който се удържа по силата на данъчната карта.

Дивиденти от дялове, спечелени лихви, доходи от наем и други капиталови печалби се облагат с фиксирана ставка.

Пътният данък се събира чрез основен пътен данък и данък върху превозни средства, които използват други видове мощност или гориво освен бензин. Допълнителна информация е на разположение от Финландската агенция за транспорт и съобщения (TRAFICOM) - https://www.traficom.fi/en/.

Данъчните служби предоставят насоки за имигрантите по всички въпроси, свързани с данъчното облагане. Съвети ще получите и ако се обадите на номера за обслужване на клиенти на данъчната администрация, 029 497 050- от Финландия , +358 29 497 050 - от извън Финландия.

Образователна система

Образователната система във Финландия има различни нива. Тя включва основно образование, средно (след основното) и висше. Образованието за възрастни е достъпно на всички нива на образование. Основното образование се осигурява повечето от общински начални училища. Финландия също има около 40 частни основни училища. Частните училища включват Steiner училища, религиозни училища и някои училища за езици, които не са национални.

Образованието във Финландия обикновено е безплатно на всички нива, водещи до квалификация, за финландците и гражданите на държавите-членки на ЕС / ЕИП. Възможно е обаче да се направят разходи за семинари, пътувания, настаняване, учебни материали, членски внос в здравеопазването и студентските асоциации. От 1 август 2017 г. за всички, които учат във Финландия извън ЕС / ЕИП, се начисляват такси за образование.

Образованието във Финландия е задължително. Започва от 7-годишна възраст и завършва след усвояването на всички задължителни дисциплини, или след 10 години от започването.

Информация за образователната система и за обучението за имигранти може да получите на: www.oph.fi, на страниците на всяка община, или в бюрата по труда (TE offices).

Живот

Финландия има богат интернационален културен живот, най-вече в Хелзинки. Страната има над 1000 музея, много театри и концертни зали.

Открояващите се четири сезона предлагат много възможности за спортуване на открито, от ски до походи. Популярни спортове на закрито са игри с топки, хокей на лед, плуване.

Важна част от Финландската култура е сауната - повечето домове я имат. Съществена част от финландската идентичност е Дядо Коледа, който живее в Лапландия!

Цените на хранителни и безалкохолни напитки във  Финландия  са повисоки в сравнение с редица от страните от ЕС и ЕИП.Цените на алкохолните напитки са значително по-високи от средните.

Ето някои примерни цени от 2021 г. (източник numbeo.com):

Полуобезмаслено мляко (л)      0.95 евро

Масло (500 г)                              3.3 евро

Яйца (кг)                                      2.11 евро

Кайма от говеждо месо (кг)       14.17 евро

Пъстърва (кг)                              11.16 евро

Пакет кафе (550 г)                      3.95 евро

Картофи (кг)                                1.03 евро

Банани (кг)                                   1.61 евро

Домати (кг)                                   3.04 евро

Бензин 95 E10 (л)                       1.55 евро

Дизел (л)                                      1.80 евро

Билет за кино                              14.00 евро

Интернет адреси:

https://migri.fi – Финландска имиграционна служба

https://dvv.fi/en/individuals - Digital and Population Data Services Agency - за регистрация на чужденци, оставащи във Финландия за повече от 1 година

https://www.vero.fi/en/individuals/ - Данъчна служба

https://www.expat-finland.com/employment/ - Guidebook for Moving to Finland, Living in Finland, and Working in Finland/Ръководство за преместване във Финландия, живот във Финландия и работа във Финландия

http://www.poliisi.fi - Полицейски управления

http://www.mol.fi - Финландската служба по заетостта

https://www.eu-terveydenhoito.fi - информация за Финландската здравна система

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/ - oбяви за работа на Службата по заетостта във Финландия

https://europa.eu/europass - Europass

https://www.traficom.fi/en/ - Финландската агенция за транспорт и съобщения (TRAFICOM)

http://www.kela.fi - Социална сигурност

http://www.vuokralaiset.fi – информация за наематели на жилища

https://www.suomi.fi/frontpage - Обществени услуги

https://finland.fi/ - Информация за Финландия

https://www.visitfinland.com/ - Информация за Финландия за туристи

https://finterest.fi/ – информация за събития (спортни, културни, детски, и др.) и услуги

https://www.infofinland.fi/en/information-about-finland/basic-information-about-finland - Основна информация за Финландия (история, климат, трафик, религия, медия, и др.)

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Финландия.

Последна актуализация: август 2021

Частично обновяване на информацията за заплащане: май 2022

 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES