header eures

Условия на живот и труд

Финландия

Обща информацияфлаг Финландия

Площ:  338 424,38 кв. км.

Население:  5.5 млн.

Езици: фински, шведски

Религия: Християнство - Лютерантство (68.7%) и около 1.1% Православно Християнство

Форма на управление: Република, парламентарна демокрация

БВП на глава от населението: 43,485 евро (2019 год.)

Валута: Евро (EUR)

Столица: Хелзинки

Регистрация и установяване

За гражданите на България се прилагат правилата, валидни за всички граждани на ЕС/ЕИП - те не се нуждаят от разрешение за пребиваване. В случай, че пребиваването им във Финландия надвишава три месеца се извършва регистрация от Финландската имиграционна служба (Maahanmuuttovirasto) - https://migri.fi. Издава се на базата на валидни причини  и/или достатъчно средства. Валидни причини могат да бъдат: пристигнали сте във Финландия за работа, при член от семейството или като студент. Ако нито една от тези причини не е налице, можете да пребивавате, докато имате средства да се издържате. За регистрацията се заплаща такса от 54 евро. В случай, че българският гражданин се придружава от членове на семейството му, те се регистрират отделно.

Разрешението за пребиваване (residence card), обикновено е валидно за пет години. След пет години можете да получите разрешение за постоянно пребиваване. Ако работата ви е за период по-малък от една година, разрешението ви за пребиваване ще бъде издадено само за срока на вашия ангажимент. Необходими документи за издаване на регистрация са в зависимост от причината ви: заявление за регистрация, документ за самоличност, договор за работа, здравноосигурителна карта, удостоверение за брак или гражданско партньорство, удостоверения за раждане на вашите деца (легализирани), банкови извлечения, дипломи, или други документи, поискани от властите. При регистрацията във Финландската имиграционна служба, с доказването на правото ви за престой в страната, получавате Финландски идентификационен номер.

По закон, чужденците трябва да бъдат въведени в Публичния регистър, ако остават във Финландия за повече от една година. Тази регистрация става в Digital and Population Data Services Agency (https://dvv.fi/en/individuals) или данъчен офис (tax office - verotoimisto) - https://www.vero.fi/en/individuals/, където също можете да получите Финландски идентификационен номер. Гражданите на ЕС трябва да представят документ за самоличност, заедно с документа за регистрация от Финландската имиграционна служба, доказващ правото им да живеят в страната.

Чужденците, които живеят във Финландия временно (ако е до една година), могат да изпратят декларация за доброволна регистрация до Института за социално осигуряване (Kela) - http://www.kela.fi, или до данъчната служба (tax office - verotoimisto).

Заплати и други плащания във Финландия се извършват електронно, така че ще трябва да си откриете банкова сметка. За това ви е нужно документ за самоличност (паспорт/лична карта), а също и вашия Финландски идентификационен номер.

Търсене на работа

Препоръчва се търсенето на работа да стане в България преди пристигането ви в страната. Добре е да се запознаете с живота на Финландското общество – от вестници, интернет, и други. По този начин, с добра предварителна подготовка, адаптирането и включването в новото общество ще е по-лесно.

Ако вече сте се преместили във Финландия, без да сте си намерили работа, трябва да се регистрирате като търсещ работа в най-близкото бюро по труда (TE office). По-големите бюра имат експерти, които са специализирани в обслужването на имигранти, и могат да ви помогнат да си намерите работа. Службата по заетостта има национална телефонна линия, която също дава съвети за намиране на работа. Обслужването се предлага на фински, шведски, английски и руски. ТЕ има интернет страница (https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/), където има публикувани обяви за работа, но за съжаление засега са само на фински и шведски.

Много компании имат интернет страници, където можете да намерите информация за налични работни места. В интернет има и компании, които са специализирани в намиране на работа.

Информация за работни места във Финландия можете да намерите в интернет на Европейският портал за мобилност(http://eures.europa.eu). Посетете също и сайта на Финландската служба по заетост, в който се публикуват и обяви за работа: http://www.mol.fi.

Свържете се с най-близкия EURES съветник. Информация може да потърсите и в бюрото по труда по Вашето местоживеене или на националния EURES сайт в България – www.eures.bg.

Кандидатстване за работа

Автобиография (CV в Europass формат) може също да бъде използвано за кандидатстване за работа и във Финландия. То трябва да е обновено и да включва и последната ви работа, която да е посочена на първо място, след това и останалите. След което следва образованието, като последното се поставя на първо място. CV не трябва да надвишава две страници на А4. Ако желаете, можете да добавите и снимка. Добавянето на снимка е общоприета практика напоследък, но не е абсолютно необходимо. Трябва да се посочат имената на двама човека за референция, или забележка, в която да се посочи, че референции могат да се дадат допълнително при поискване. CV не се подписва. Europass формат CV може да бъде създадено на EURES портала за професионална мобилност (https://ec.europa.eu/eures) или на страницата на Europass (https://europa.eu/europass).

Мотивационното писмо (Application letter) е в допълнение към CV, с което да обясните защо кандидатствате за тази работа, и защо вие сте точният кандидат за нея. То не трябва да надвишава една страница. Към него се прилагат копия от документи, ако това е посочено в обявавата за работа. То се подписва.

Кандидатсване по Интернет (Electronic application) се използва все повече от работодателите.

Жилище

По-голяма част от финландците (2/3) притежават собствени жилища. Наличността на жилища и цените на наемите силно варират според населеното място.

Да наемете жилище в голям град на приемлива цена може да се окаже дълъг процес. Наемите в Хелзинки са много по-високи от останалата част на Финландия, особено в центъра на града. Ако вече имате работа, или оферта за работа, можете да попитате вашия работодател за помощ при намиране на жилище. Можете да получите допълнителна информация за различните видове жилищна подкрепа от Института за социално осигуряване (Kela) - http://www.kela.fi.

Жилища под наем могат да бъдат намерени чрез агенти за недвижими имоти, в интернет или в обявите за „собственост за отдаване под наем“, поставени във вестниците.

Средният наем за 2019 год. е бил:

  • За района на Хелзинки – средно 19.8 евро/кв.м./месец
  • За останалите райони на Финландия – средно 15.2 евро/кв.м./месец

Добра идея е договорът за наем, и измененията му, да са в писмена форма.

Информация за наемане на имоти ще намерите на: http://www.vuokralaiset.fi.

Законодателството на Финландия позволява на чужденците да закупят недвижим имот. Жилища често се закупуват или със спестявания, или със заем за поне 10-20 години.

Средната цена на недвижими имоти за 2019 год. е била 2 081 евро/кв.м (3 616 евро на кв.м. за района на Хелзинки).

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация:

1. Европейска квалификационна рамка (t European Qualifications Framework) – най-важнияt инструмент за Европейската комисия в процеса за признаване на професионалните компетенции. Основната му задача е да създава връзки между различните национални квалификационни системи и да създава гладко трансфериране и признаване на дипломи.

2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:  www.enic-naric.net.

Националния център във Финландия можете да намерите на: https://www.enic-naric.net/finland.aspx.

3. Европейска система за трансфер и натрупване на кредити(European Credit Transfer System (ECTS) – цели да улесни признаването на периоди от обучение от друга страна. Много важна част е от студентската програма Erasmus.

4. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа.

Състои се от 5 стандартизирани документа:

            - CV

            - Документ за език

            - Сертификати

            - Дипломи

            - Europass-Mobility документ

Europass системата прави възможно уменията и квалификациите да бъдат ясно разбрани в различни части от Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass.

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Младежите на възраст над 15 години, след завършване на задължителното си обучение, могат да започнат постоянна работа. Временна работа за кратък период, по време на училищни ваканции и след разрешение от родител, също може да бъде извършена от младежи, навършили 14 години.

Повечето договори са за постоянна работа, въпреки че и договори с фиксиран период от време стават популярни напоследък. Почасовата работа във Финландия не е толкова популярна, колкото в останалите европейски страни.

Финландия предлага много възможности за сезонна работа. Лятото сезонни работници са нужни в редица сектори, като например селско стопанство, градинарство, ресторантьорство, туризъм. Сезонната заетост във Финландия зависи от необходимостта от допълнителна работна сила тогава, когато нуждите от работници са по-високи от нормалните за този сектор.

Има студентски организации, като AIESEC и IAESTE, които предлагат работа на студенти от други страни, за натрупване на опит. Финландският отдел на Service Civil International (KVT) организира работни лагери, предимно през лятото.

Трудов договор се подписва при започване на работа. В него работникът се съгласява да извършва определен обем работа за работодателя срещу определено заплащане и други бонуси. Договор може да бъде сключен устно, писмено или на електронна форма. Препоръчително е обаче да е в писмена форма. Дори когато договор е сключен устно, работодателя трябва да поднесе на работника условията на работа в писмена форма. Условията на работа в договора се определят от нуждите на работодателя и на работника, а също така и с редица наредби (за работни часове, за официални годишни празници, за минимална заплата, за колективни трудови договори за съответния сектор, договорени от съответния профсъюз, и др.).

Работно време: във Финландия, стандартното работно време е 8 часа на ден, 40 часа на седмица. Отклонение от това става, ако и двете страни са се съгласили в договора, но пак не трябва да надвишава 8 часа на ден и 40 часа на седмица средно. Екстра часове, над 8 часа, се извършва само след изричното съгласие на работника всеки път. От началото на 2020 год вече се следи общото работно време, което не трябва да не надвишава 48 часа на седмица за период от 4 месеца. Часовете над 40 се заплащат повече.

Минимална работна заплата: във Финландия няма отделен закон за минималната работна заплата. В повечето сектори това се определя от колективните трудови договори за този сектор, сключени от профсъюзите. Заплатата трябва да бъде придружена от писмено обяснение, показващо размера на заплатата, и всички удръжки.

Средната работна заплата във Финландия е EUR 3 529 на месец (2019 год).

Прекратяване на трудовия договор: Договор, сключен за опреден период от време, се прекратява в края на определения срок, без да са нужни допълнителни предизвестия.Постоянен договор може да се прекрати след предизвестие, съгласно Наредбата за трудови договори, и заявен срок в известието, заявен в договора. Ако в договора има изпитателен срок, той може да бъде прекратен веднага по време или след изтичането му.

Сезонна работа

Броят на чуждестранните сезонни работници само в агробизнеса (полета, оранжерии, грижи за животните) варира между 14 000-20 000 в нормално време. Работниците идват предимно от страни извън ЕС (Украйна, Белорусия, Русия, Тайланд, Виетнам). По време на COVID-19 кризата, броят им е намалял. Значителен брой сезонни работници има в Лапландия през нормалния зимен туристически сезон (повечето са граждани на ЕС).

Сезонните работници в агробизнеса са много важни във Финландия, защото са от решаващо значение за снабдяването с хранителни продукти.

Независимото производство на храни се счита за политически решаващо за Финландия. Агробизнесът трудно може да се справи без чуждестранни сезонни работници поради недостига на работна сила от десетилетия. Работните позиции изискват много интензивен труд, а фермите и оранжериите са предимно отдалечени без обществен транспорт. Заплатите са ниски в сравнение със средните заплати (но данъчното облагане трябва да е по-ниско за тези, които идват на временна работа). Допълнителна обща информация за сезонна работа в селското стопанство, може да откриете на: https://www.xn--titsuomesta-n8a5u.fi/for-job-seeker-en/

Най-разпространения вид сезонна работа е брането на ягоди, то е много трудоемко, а една ферма може да наеме стотици берачи.

При подбора на персонал за сезонна заетост, EURES Финландия организира и Европейски дни на труда, чрез платформата https://www.europeanjobdays.eu, включително специално събитие на платформата за Лапландия.

Сезонните работници могат да влязат във Финландия по време на Covid-19 спрямо правилата, важащи в конкретния момент за влизане в държавата. Финландското правителство желае да осигури влизане на работници, които са от решаващо значение за сигурността на доставките във Финландия през вегетационния сезон 2021 г., което включва и сезонна работа в земеделието, горското стопанство, градинарството и рибарството. Здравната сигурност е важен и задължителен въпрос във фермите.

Орган, отговорен за спазване на трудовото законодателство

Членство на работниците в профсъюзи във Финландия е често срещано (около 70%). Има много профсъюзи във Финландия – те принадлежат към една от трите централни федерации:

            - Централна Организация на Финландските профсъюзи (SAK) – в нея членуват 21 профсъюзи

            - Финландската конфедерация на служителите на твърда заплата (STTK) – 17 профсъюзи като членове

            - Конфедерация на профсъюзи за професионален и управленски персонал (AKAVA), в която членуват 35 профсъюзи

Законодателството защитава правата и на работниците, и на работодателите, независимо къде членуват.

Органът за мониторинг на здравето и безопасността при работа наблюдава за спазването на законите за труда, което главно се състои в предотвратяване, и оказване на помощ при диспути.

Здравна система

Във Финландия, както публичният, така и частният сектор предлагат висококачествени здравни услуги. В публичния сектор основната болнична помощ се предоставя от общинските здравни центрове. Почти всяка община има поне един здравен център. Специализираната грижа за публичния сектор е отговорност на болниците в общинска или държавна собственост.

Ако сте се преместили да живеете постоянно във Финландия, и имате вече КELA карта, можете да получите медицинска помощ във всяка едно от държавните медицински заведения. Те могат да се използват и ако пребивавате временно - за получаване на спешна медицинска помощ, ако имате Европейска здравноосигурителна карта, издадена в България (ЕЗОК).

Повече информация може да поискате от KELA, или от страницата https://www.eu-terveydenhoito.fi/.

Цените на здравните услуги варират от община до община.

Частният сектор предлага здравни услуги и болнични грижи в най-големите общини. Институтът за социално осигуряване ще възстанови част от таксите, начислени от частните лекари, ако клиентът има карта Kela или европейска здравноосигурителна карта. Заявление за възстановяване трябва да се подаде до Института за социално осигуряване в рамките на шест месеца.

Лекарствата се продават само в аптеките.

Социална сигурност

Вашите социално – осигурителни права във Финландия са същите като във всяка друга държава от ЕС/ЕИП. Започвайки работа в страната, вие се включвате във финландската социално-осигурителна система.

На http://www.kela.fi ще намерите много информация за: семейство, образование, безработица, жилища, пенсионно осигуряване, болест, инвалидност, рехабилитация, и други.

Данъци

Средната работна заплата във Финландия е EUR 3 529 на месец (2019 год). В сравнение с останалите държави от ЕС, данъците във Финландия са сравнително високи. С данъчните приходи се финансират висококачествени обществени услуги (здравеопазване, образование, грижа за децата и старите хора).

Ако работите във Финландия до 6 месеца, работодателят ще удържа от заплатата ви 35% данък (около 17 евро на ден).

Трябва да плащате данъци, ако живеете във Финландия постоянно (повече от 6 месеца), наравно с финландските граждани. Започвайки работа във Финландия, от данъчната инспекция ще ви издадат карта за индивидуално данъчно облагане (verokortti), която давате на своя работодател, за да ви удържа данъка от вашата заплата.

Ще бъдете облаган за всичките си доходи (от и извън Финландия).

Данък върху печалбата се плаща както на държавата, така и на общината. Размерът на данъка, който се плаща на държавата, се определя според националната скала за данък върху доходите. Всяка община определя своя данъчна ставка всяка година. През 2020 г. общинската данъчна ставка варира между 17,00% и 23,50%. Средната общинска данъчна ставка е 19,97%.

В зависимост от религията някои плащат църковен данък - 1-2% (2020 год.)

Плащанията за пенсионно осигуряване и безработица също се приспадат от нетните заплати на служителите през 2020 г., при средна ставка 8,40% и 1,18% за плащания за здравно осигуряване. Те са включени в процента на предварително плащане, който се удържа по силата на данъчната карта.

Дивиденти от дялове, спечелени лихви, доходи от наем и други капиталови печалби се облагат с фиксирана ставка 30-34% (през 2020 г.).

ДДС върху храната е 14%, а ДДС върху стоки като книги, билети за влак и автобус и прически е 10% (през 2020 г.)

Пътният данък се събира чрез основен пътен данък и данък върху превозни средства, които използват други видове мощност или гориво освен бензин. Допълнителна информация е на разположение от Финландската агенция за транспорт и съобщения (TRAFICOM) - https://www.traficom.fi/en/.

Данъчните служби предоставят насоки за имигрантите по всички въпроси, свързани с данъчното облагане. Съвети ще получите и ако се обадите на номера за обслужване на клиенти на данъчната администрация, 029 497 050- от Финландия , +358 29 497 050 - от извън Финландия.

Образователна система

Образователната система във Финландия има различни нива. Тя включва основно образование, средно (след основното) и висше. Образованието за възрастни е достъпно на всички нива на образование. Основното образование се осигурява повечето от общински начални училища. Финландия също има около 40 частни основни училища. Частните училища включват Steiner училища, религиозни училища и някои училища за езици, които не са национални.

Образованието във Финландия обикновено е безплатно на всички нива, водещи до квалификация, за финландците и гражданите на държавите-членки на ЕС / ЕИП. Възможно е обаче да се направят разходи за семинари, пътувания, настаняване, учебни материали, членски внос в здравеопазването и студентските асоциации. От 1 август 2017 г. за всички, които започват проучвания във Финландия извън ЕС / ЕИП, се начисляват такси за образование.

Образованието във Финландия е задължително. Започва от 7-годишна възраст и завършва след усвояването на всички задължителни дисциплини, или след 10 години от започването.

Информация за образователната система и за обучението за имигранти може да получите на: www.oph.fi, на страниците на всяка община, или в бюрата по труда (TE offices).

Живот

Финландия има богат интернационален културен живот, най-вече в Хелзинки. Страната има над 1000 музея, много театри и концертни зали.

Открояващите се четири сезона предлагат много възможности за спортуване на открито, от ски до походи. Популярни спортове на закрито са игри с топки, хокей на лед, плуване.

Важна част от Финландската култура е сауната - повечето домове я имат. Съществена част от финландската идентичност е Дядо Коледа, който живее в Лапландия!

Цифрите, представени от Statistics Finland за 2019 г., показват, че четириte области които представляват най-големите разходи са: разходи за жилища и отопление (24%), транспорт (14%), храна (13%) и развлекателни дейности (11 %).

В сравнението на цените на хранителни и безалкохолни напитки в страните от ЕС и ЕИП, Финландия е на десето място в списъка (2018 год.). Цените на хранителни и безалкохолни напитки във Финландия са с 20% по-високи от средните за Европа. Цените на алкохолните напитки са с 80% по-високи от средните.

Ето някои примерни цени от 2018 г.:

Полуобезмаслено мляко (л)      0,9 евро

Масло (500 г)                               3.3 евро

Яйца (кг)                                       3.2 евро

Кайма от говеждо месо (кг)         10,11 евро

Пъстърва (кг)                                11,16 евро

Пакет кафе (550 г)                        3,95 евро

Картофи (кг)                                  0,91 евро

Банани (кг)                                   1,44 евро

Домати (кг)                                   3,05 евро

Бензин 95 E10 (л)                       1,52 евро

Дизел (л)                                      1,40 евро

Билет за кино                             13.02 EUR

Интернет адреси:

https://migri.fi – Финландска имиграционна служба

https://dvv.fi/en/individuals - Digital and Population Data Services Agency - за регистрация на чужденци, оставащи във Финландия за повече от 1 година

https://www.vero.fi/en/individuals/ - Данъчна служба

https://www.expat-finland.com/employment/ - Guidebook for Moving to Finland, Living in Finland, and Working in Finland/Ръководство за преместване във Финландия, живот във Финландия и работа във Финландия

http://www.poliisi.fi - Полицейски управления

http://www.mol.fi - Финландската служба по заетостта

https://www.eu-terveydenhoito.fi - информация за Финландската здравна система

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/ - oбяви за работа на Службата по заетостта във Финландия

https://europa.eu/europass - Europass

https://www.traficom.fi/en/ - Финландската агенция за транспорт и съобщения (TRAFICOM)

http://www.kela.fi - Социална сигурност

http://www.vuokralaiset.fi – информация за наематели на жилища

http://www.kela.fi - Социална сигурност

http://www.vuokralaiset.fi – информация за наематели на жилища

https://www.suomi.fi/frontpage - Обществени услуги

https://finland.fi/ - Информация за Финландия

https://www.visitfinland.com/ - Информация за Финландия за туристи

https://finterest.fi/ – информация за събития (спортни, културни, детски, и др.) и услуги

https://www.infofinland.fi/en/information-about-finland/basic-information-about-finland - Основна информация за Финландия (история, климат, трафик, религия, медия, и др.)

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Финландия.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES