header eures

Условия на живот и труд

Нидерландия

Обща информация

Площ: 41 543 кв. км.

Население: 16. 979 млн.

Официален език - нидерландски

Регистрация и установяване

За пребиваване до 3 месеца в Нидерландия българските граждани не се нуждаят от разрешение за пребиваване, но подобен документ се изисква от редица институции, като например банки – при първоначално откриване на сметка към тяхната система, данъчната администрация, работодателите също искат да се уверят в законовия статут на бъдещия работник. За период над 3 месеца е необходимо да се подаде молба по образец в IND (организацията за пребиваване в Нидерландия) за издаване на разрешение за пребиваване. За повече информация: http://www.ind.nl/

Търсене на работа 

Нидерландия не прилага разрешителен режим за работниците от България от 01.01.2014 г.  За да можете да работите в Нидерландия, Ви е необходим социалноосигурителен номер (така нареченият SOFI номер). Ако работите за нидерландска агенция за временна заетост, тя може да подаде в данъчната служба заявление за Вашия номер. В случай че не направи това, трябва сами да подадете в данъчната служба молба за получаване на социалноосигурителен номер. Можете да направите това по телефона на английски език: 0031-(0)555385385.

Работа може да се търси чрез: Центъра за работа и доход (CWI) - www.werk.nl – регистрацията в него не е задължителна; специализирани посреднически агенции – обикновено те първо подлагат кандидатите на психологически тест и им правят преценка на възможностите (www.mercuri-urval.com,  www.elanit.nl – за IT&T, www.birdengineering.nl – за биотехнологии, www.fashionsolution.nl  –  за модната индустрия); обяви в пресата и интернет - www.telegraaf.nl,  www.nrc.nl ; трудови борси, организирани от Центъра за работа и доход, посреднически агенции, университети и колежи.

Социална сигурност

Нидерландската социално-осигурителна система е една от най-изчерпателните в Европа. Тя осигурява закрила при болест, майчинство, инвалидност, старост, безработица, а също така и семейни добавки за деца. Повечето вноски за социално осигуряване се приспадат автоматично от заплатата. Те са за сметка както на работника, така и на работодателя. Ако сте легално пребиваващ в Нидерландия, но ви липсват средства за нормален живот поради продължителна неработоспособност или безработица, може да искате помощ от държавата. Право на помощ имате временно и само поради принудителна незаетост. При загуба на работа трябва да се регистрирате възможно най-бързо в Центъра за работа и доход (CWI). Осигурителната агенция на трудещите се (UWV) дава съвети на търсещите работа, пребиваващи легално в Нидерландия, на тел.: 0031 113750350. 

Медицински разходи

Медицинската застраховка е задължителна, когато живеете и / или работите в Нидерландия. Размерът на месечното плащане се определя ежегодно през ноември за следващата година и се различава от един застраховател до друг.

Лицата с ниски доходи имат право на помощ за грижи (zorgtoeslag). Може да имате право на тази помощ, ако вашият доход е 28 500 евро на година или по-малко, ако сте неженени или 35 500 евро, ако съжителствате. Точните условия и сумите, приложими за текущата година, могат да бъдат намерени на уебсайта на данъчните органи: www.belastingdienst.nl.

Общото  застрахователно покритие наистина е доста основно. Затова се препоръчва да вземете „допълнително покритие“ за: редовна стоматологична помощ, физиотерапия и други дългосрочни лечения.

Основната застраховка и допълнителната застраховка не трябва да се сключват със същата застрахователна компания.

Ако живеете в Нидерландия, трябва да се регистрирате при общопрактикуващ лекар (huisarts). Можете да изберете свой GP, но вашият избор е ограничен до квартала, в който живеете. Повечето лекари разполагат с часове за консултации в определени часове, за които трябва предварително да си уговорите среща. Ако се прецени, че е необходимо специализирано лечение, личният лекар ще Ви насочи към болница или медицински специалист. Медицинска помощ от болница или специалист не се  предоставя без препращане от общопрактикуващ лекар!

Данъци

ДОД се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчните служби от работодателя. ДОД се определя в зависимост от така наречената ”three-box” система, т.е. има 3 категории данък:

  • върху доход от заетост и собственост;
  • върху доход от „солидна лихва”;
  • върху доход от спестявания и инвестиции.

По всяка категория данъкът се събира по различен начин. Данъкът върху различните доходи не може да се прехвърля от една категория в друга. Данъкът върху доход от заетост и собственост се изчислява по прогресивна скала. Самонаетите лица трябва да правят предварителни вноски през данъчната година, като размерът им се определя според приходите. Ако работите временно в Нидерландия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За целта може да поискате от данъчната служба съответния формуляр. При попълване на формуляра трябва да посочите номера на Вашата лична банкова сметка.

Данъците за моторните превозни средства зависят от теглото и вида на използваното гориво и може да има леки различия в отделните провинции. Повече информация за нидерландската данъчна система може да намерите на адрес: http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/tax/.   Размерът и типът на местните данъци зависят от местните институции. Най-често това са данъци за собственост, паркиране, притежаване на кучета, такси за канализация и смет, туристическа такса и други.

Повече информация – от местната община. За целта посетете портала www.postbus51.nl

За да може да си възстановите данъците от Нидерландия, ви трябва Jaaropgaaf - годишно обобщение на сумите, които сте получили от своя работодател в края на годината. Той показва обобщената сума на вашата печалба, както и общата сума, която работодателят ви е удържал от вашите заплати и изпратил като данъци на данъчните власти.

Живот и Жилище

Животът в Нидерландия е по-скъп в сравнение с повечето европейски държави – особено в градовете и в централната и западната част .

Обективен проблем е липсата на достатъчно подходящи жилища. 

Често срещан проблем от трудовите мигранти/временните работници, които заминават за работа в Нидерландия, е този с настаняването. Важно е да изискате гаранции за настаняването от работодателя. Трябва да сте наясно какво точно ще Ви се предложи и да не приемате условията по трудов договор, ако настаняването не е приемливо за Вас.

Тъй като жилищата под наем са малко, ще трябва да бъдете включени в т.нар. „чакаща листа”. Препоръчва се да се регистрирате в жилищна агенция. Ако ви се предложи жилище под наем, може да го откажете само при ограничени обстоятелства. Ако сключите договор за наем, обикновено се иска депозит в размер на едномесечния наем. При прекратяване на договор за наем, обикновено се изисква най-малко едномесечно предизвестие. В зависимост от вашия доход, състояние, възраст и семейство, е възможно при определени обстоятелства да получите субсидия за наем. Ако искате да купите къща трябва да се обърнете към Агенция за недвижими имоти.

За повече информация: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-the-environment- Министерство на жилищата и околната среда.

Образование

Задължително е училищното образование за децата и младежите от 5 до 16 годишна възраст. Това важи за всички деца, живеещи в Нидерландия или пребиваващи за по-дълъг период от време, независимо от тяхната националност и религия. След 18 годишна възраст трябва да се плаща такса за обучение. Често се отпускат помощи за обучение във висшите учебни заведения.

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. За признаване на дипломи в Нидерландия има 2 центъра: Nuffic(за висше образование)- в Хага (www.nuffic.nl) и Colo (за професионално образование) в Zoetermeer (www.idw.nl). За допълнителна информация трябва да се обърнете към Информационния център за признаване на документи: P.O. Box 7338 2701 AH Zoetermeer, the Netherlands, telephone +31-79 3217930,email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Colo се състои от 18 центрове, всеки от които e специализиран в различен сектор от икономиката.

2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu.

Информация на  нидерланското Министерство на труда

Ако искате да работите в Нидерландия, трябва да знаете правата си и да сте запознати с основните изисквания за работа и пребиваване. Така ще избегнете разочароващи ситуации. Заплатите в Нидерландия са по-високи от тези във Вашата страна, но това се отнася и за разходите за ежедневни нужди. Ако сте добре информирани, имате по-голям шанс да си намерите подходяща и сигурна работа и престоят Ви в Нидерландия да бъде приятен.   

Трудов договор

Голяма част от работещите в Нидерландия нямат постоянен трудов договор и/или работят почасово. С това Нидерландия се отличава от много други европейски страни. Следователно, гъвкавият труд в Нидерландия, със сигурност в сравнение с други европейски страни, е доста обичаен.

Вашите права и задължения зависят от трудовия Ви договор. Обърнете внимание на следното:

Трябва да получите трудовия договор на езика, който говорите и който е разбираем за Вас. Обикновено се сключва писмен трудов договор, но устният договор също е валиден. Договорете се ясно и точно относно:

  • размера на заплатата Ви;
  • кога точно ще Ви изплащат заплатата;
  • заплащането на допълнителен труд;
  • заплащането на пътните разходи от дома до работното място и обратно;
  • заплащането на пътните разходи за връщане в България.

Работите ли за нидерландско бюро за набиране на персонал за временна заетост? В такъв случай често ще работите за една или за няколко фирми. Специфичното на работата чрез едно такова бюро е, че трудовият договор приключва, ако фирмата, в която бюрото Ви е изпратило, няма повече работа за Вас. Бюрото не е задължено да Ви предложи нова работа. Ще Ви бъдат заплатени само действително заработените часове. Ако бъдете изпратени на работа от бюро за набиране на персонал за временна заетост, можете във всеки един момент да прекратите договора. Попитайте Вашето бюро за останалите условия на работа.

Работите ли за българска фирма в Нидерландия? Ако сте сключили договор с българска фирма или с бюро за набиране на персонал за временна заетост, което Ви изпраща в Нидерландия, тогава става въпрос за командироване или изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (изпращане за изпълнение на временна работа). В случай, че сте командирован може да се осигурявате в България. За целта Вашият работодател или Вие трябва да подадете в България молба за издаване на формуляр А1. При изпращане за изпълнение на временна работа в трудовите договори е необходимо да бъде посочено, че дейността се извършва в съответствие с всички приложими разпоредби на законодателството на Нидерландия, в т.ч. във връзка с осигуряване на временна заетост, трудовоправни, социално-осигурителни и данъчни разпоредби.

При командироване, както и при изпращане за изпълнение на временна работа за Вас се прилагат предвидените в нидерландското законодателство предписания за заплата, работно време, допълнителен труд и безопасност. Това означава, че при всички случаи Ви се полага минималната работна заплата, изплащана в Нидерландия.

Това означава, че при всички случаи Ви се полага минималната работна заплата, изплащана в Нидерландия.

Работите ли директно за нидерландска фирма (а не за бюро за набиране на персонал за временна заетост)? В такъв случай нидерландското законодателство e изцяло приложимо за Вас. Ако сте сключили временен трудов договор, имате право да получавате заплата през целия период на договора. Не можете без причина преждевременно да бъдете уволнени или да напуснете работа. Ако сте сключили безсрочен трудов договор, сте защитени от уволнение. Вашият работодател може да Ви уволни само с разрешение на властите. Често трудовите договори включват пробен период от два месеца. По време на пробния период работникът може да бъде уволнен без разрешение от властите.

"Нулеви договори"

В Нидерландия могат да се сключват трудови договори с вписани нула часове за работа. Това са договори, предоставящи гъвкавост на работодателите, наричани още "нулеви договори". Този тип договор е удобен и лесен за работодателите, защото чрез тях не гарантират работа за работника и не плащат фиксирано възнаграждение. Вместо това му се обаждат само когато те сметнат, че имат нужда от него. За съжаление, обикновено това не означава, че работника може да откаже повикването, под претекст че е зает. В повечето договори нула ”часове” вие сте длъжен да се явите на работа, когато ви се обади работодателя. Няма гаранция за постоянен или дори минимален брой часове на работа.

Този тип договор в рисков, защото може да постави работника в позицията на длъжник - например осигурява му се един или два дни седмична работа, а следва да плаща наем за цялата седмица и да се храни и издържа.

Работна заплата

Винаги имате право на брутната минимална работна заплата, изплащана в Нидерландия. Вашият работодател трябва да удържа данъци и осигурителни вноски и да Ви даде фиш за заплатата, на който да е посочена заплатата, която Ви изплаща и данъците и осигурителните вноски, които удържа. От 01.01.2019 г. законово определената брутна месечна минимална работна заплата е 1615.80 евро за лица над 23 години. За лицата от 15 до 22-годишна възраст минималната работна заплата е по-ниска. Освен това имате право на 8% възнаграждение за отпуск. Минималната работна заплата се актуализира два пъти годишно, на 1-ви януари и на 1-ви юли.

Ако работите в Нидерландия чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост, в повечето случаи съгласно колективния трудов договор за персонала за временна заетост, имате право на заплата, по-висока от минималната. Ако работите допълнително или вечер, имате право на 25% надбавка, а при нощен труд на 50% надбавка върху заплатата Ви.

Други важни факти

Данъци

За да можете да работите в Нидерландия, Ви е необходим социалноосигурителен номер (така нареченият SOFI номер). Ако работите за нидерландско бюро за набиране на персонал за временна заетост, бюрото може да подаде в данъчната служба заявление за Вашия номер. В случай че бюрото не направи това, трябва сами да подадете в данъчната служба молба за получаване на социалноосигурителен номер. Можете да направите това по телефона на английски език: 0031-(0)555385385.

Ако работите временно в Нидерландия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За целта може да поискате от данъчната служба съответния формуляр. При попълване на формуляра трябва да посочите номера на Вашата лична банкова сметка.

Парично обезщетение при болест

При заболяване в повечето случаи работодателят трябва да продължи да Ви изплаща пълния размер на заплатата. Ако работите за бюро за набиране на персонал за временна заетост, при заболяване Ви се полагат 91% от заплатата. При отсъствие поради заболяване трябва да уведомите работодателя си преди 10:00 часа. Ако работите чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост, трябва да уведомите бюрото и фирмата, в която сте назначени на работа, че ще отсъствате поради заболяване.

Безопасност на работното място

Вашият работодател е длъжен да Ви информира относно рисковете при Вашата работа. При необходимост той трябва да Ви осигури безплатно лични предпазни средства (например каска или предпазни обувки).

Жилище

Повечето хора, които идват да работят в Нидерландия, наемат жилище или стая.

Наемане чрез Вашия работодател или чрез фирма за набиране на персонал за временна заетост.

Четете добре написаното с дребен шрифт. Например: Наемът от заплатата Ви ли ще се удържа? Тогава се уговорете, кой ще плаща допълнителните разходи. Например за газ, електричество и вода. Само ако упълномощите с писмено пълномощно работодателя си, работодателят Ви може да удържа максимално 25% от важащата за Вас минимална работна заплата за разходи по жилищното настаняване (газта, електричеството и водата може да бъдат включени в тези разходи).

Наемане чрез жилищна кооперация

Трябва да се регистрирате в жилищна кооперация. На уебсайта на Вашата община са посочени жилищните кооперации във Вашата община. Ако има свободно жилище, ще получите съобщение. Цената на наема се повишава всяка година. Има законова точкова система по този въпрос. С нея можете да проверите, дали цената на наема Ви е реална. Вижте на: rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/. Или се обадете на държавните институции (Rijksoverheid): 1400 или +31-77-465 67 67.

Ако имате оплаквания относно условията в жилището, първо можете да се обърнете към хазяина си. Ако той не вземе мерки и ако продължавате да имате оплаквания по отношение на жилището, можете да се обърнете към общината.

Съдействие при въпроси или проблеми

Общи положения

При въпроси и проблеми във връзка с работата Ви можете да се свържете с нидерландски или български синдикат. Обикновено условието е да членувате в него. Няколко нидерландски синдиката са основали служба, специално предназначена за лица, назначени на работа чрез бюро за набиране на персонал за временна заетост - Сдружение за контролиране на спазването на колективните трудови договори на персонала за временна заетост (Stichting Naleving CAO Uitzendwezen). Ако имате въпроси относно правата или заплатата Ви, можете да ги отправите на нидерландски или английски език към:

SNCU

Postbus 9438

3007 AK Rotterdam

Тел.: 0180 642530

Интернет адрес: www.sncu.nl

Инспекция по труда

За подаване на жалби, касаещи заплащането на минималната работна заплата, безопасните и здравословни условия на труд и работното време, можете да се свържете директно с Инспекцията по труда в Нидерландия.

За целта можете да използвате формуляра на български език на www.arbeidsinspectie.nl (интернет страницата на Инспекцията по труда в Нидерландия).

Можете да изпратите писмо или да се обадите по телефона на английски език:

Arbeidsinspectie

Postbus 820

3500 AV  Utrecht

Тел.: 0031 (0)800 – 270 00 00

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр А1

Вие или Вашият работодател можете да подадете молба за формуляр А1 в:

Национален осигурителен институт, бул. „Александър Стамболийски” 62-64, СОФИЯ 1303

Координари на български EURES съветници и асистенти по въпроси за Нидерландия:

EURES съветник: Мая Генова
Дирекция "Бюро по труда" - Стара Загора
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Помощници:
EURES съветник: Татяна Петкова

Дирекция "Бюро по труда" - Добрич

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Координати на EURES съветници в Нидерландия можете да откриете посредством Европейския портал за професионална мобилност ТУК

Интернет адреси

http://www.government.nl  - Правителство

http://www.werk.nl   -   Служба по заетостта                                         

http://internationalezaken.szw.nl - Министерство на труда

http://www.arbeidsinspectie.nl - Инспекцията по труда в Нидерландия                      

http://www.belastingdienst.nl/organisatie/en/ - Данъци                                                          

http://www.minvws.nlhttp://www.kennisring.nl/ - Социална сигурност                                          

http://www.minocw.nl/ - Образование                                                         

http://www.nuffic.nl,  http://www.idw.nl  - Признаване на дипломи          

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES