header eures

Условия на живот и труд

Чехия

Обща информация:


Площ: 78 866 кв. км

Население: 10 649 800

Официален език: чешки


Регистрация и установяване:

Ако престоят ви в Чехия надвишава 30 дни, сте задължени да съобщите в полицията за чужденци мястото и предполагаемата продължителност на пребиваването си, в срок до 30 дни от влизането ви на територията на Чешката република. Ако планирате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите удостоверение за пребиваване, което се издава от полицията за чужденци. За целта ще са ви необходими валиден документ за самоличност, доказателства за здравна осигуровка /Европейска здравна карта и документ, доказващ причината за пребиваването ви – трудова заетост, обучение, икономическа активност/ самонаето лице.

Българското посолство в Прага

При постъпване на работа, Вашият работодaтел е длъжен да води отчет за Вас като негов работник, поради което ще са му необходими данни за адреса, на който пребивавате в Чехия, адреса в държавата, където пребивавате постоянно, номер на документа, с който сте влезли в страната, най-високо придобитата от вас степен на образование.

За повече информация: www.domavcr.cz – практически информации за Чешката република, www.policie.cz – Полиция за чужденците


Търсене на работа:

Работа можете да търсите чрез бюрата по труда в Чехия,  където работодателите са задължени да публикуват всички свои свободни работни места. Можете да посетите и чешкия портал EURES на страниците на Министерството на труда и социалните грижи, където ще намерите препратка „Търсите работа в Чешката република “ („Hledáte práci v ČR“), същото и в английска версия.

Друга възможност е да се обърнете към частните посреднически агенции. Списък на лицензираните агенции може да се намери на страницата на Министерството на труда и социалните грижи. Най-добрият начин да намерите такава агенция на местно ниво е като проверите в телефонния указател. Услугите, предлагани от частните посредници са безплатни.

Националните ежедневници също често посвещават цели подлистници на информация за възможностите за заетост. Такива вестници са: MF DNES – излиза вторник и четвъртък, Hospodařské noviny – понеделник, Lidové noviny – сряда.

За повече информация: http://portal.mpsv.cz/eures – EURES на портала на Министерството на труда и социалните грижи, www.jobs.czwww.prace.cz – сървъри за търсене на работа.


Социална сигурност:

Всеки, който работи в Чешката Република, се осигурява чрез чешката социално – осигурителна администрация. Работодателят е задължен да удържа от месечната заплата на работниците си дължимите социално – осигурителни вноски, които са в размер на 6.5% от съответната брутна заплата. Вноските за сметка на работодателя са в размер на 25%.

Социално-осигурителната система в Чехия е изградена върху 3 основни принципа - задължително социално осигуряване, което покрива обезщетения при болест, безработица и пенсионно осигуряване; държавна социална помощ, чрез която държавата участва при покриване на разходите за препитание и други основни лични нужди на семействата и техните деца; социални помощи за хората, които са неспособни да посрещнат основните си нужди.

Ако сте работили в Чехия и останете безработен, вие ще имате право на обезщетения за безработица ако сте работили 12 месеца през последните 3 години. В този случай трябва да се регистрирате в най-близкото бюро по труда, където да представите документ за самоличност, доказателство за последната ви месторабота и документ за образование. Сумата на обезщетенията за безработица се изчислява като процент от средната ви месечна заплата, получавана при последната месторабота: за първите 2 месеца е в размер на 65%, за следващите два месеца е в размер на 50% и за оставащия период – 45%.

Ако сте безработен в Чехия и сте с право на обезщетение за безработица, придобито в друга страна /където е била последната Ви месторабота/, Вие можете да кандидатствате за получаване на това обезщетение в Чехия, но за не повече от 3 месеца (възможно е удължаване до 6 месеца). За целта трябва да сте се сдобили с формуляр U2 от социално-осигурителната институция в държавата, където е била последната ви месторабота, който формуляр да представите в чешкото бюро по труда в 7-дневен срок от влизането в Чехия. Обезщетенията се изплащат от бюрото по труда.

Здравното осигуряване в Чехия е задължително за постоянно пребиваващите там и е в размер на 4.5% от брутната заплата на работниците. Ако не подлежите на задължително здравно осигуряване, можете да си направите частна здравна осигуровка чрез Общата здравно осигурителна компания в Чехия /Všeobecná zdravotní pojišťovna/.

За повече информация: www.cssz.cz - Социално-осигурителната администрация на Чешката Република, www.cmu.cz – Център за международни плащания


Данъци:

Работодателят удържа данъците от заплатите на работниците и служителите. Унифицираният данък върху общия доход на физическите лица е в размер на 15% и се начислява върху данъчна основа, която се образува от брутната заплата и вноските в/у нея, които са за сметка на работодателя/т.нар. супер брутна заплата/. С данъци се облагат и печалби от отдаване под наем, печалби от лотарии, бизнес дейности, дивиденти и т.н. ДДС е в размер на 20%, като за някои продукти и услуги се прилага редуцирана ставка от 10%.

www.mfcr.cz – Министерство на финансите.

 
Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта: www.dendax.com и да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За да кандидатствате за данъчно възстановяване от Чехия, трябва да имате оригинални формуляри Potvrzeny, които получавате от работодателя си в края на данъчната година или в края на работния период. Те съдържат информация за доходите ви през годината и данъците, които сте платили. За повече информация: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-chekhiya
www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466
 

Живот:

Средната месечна работна заплата /бруто/ е 27 297 чешки крони което е приблизително 1 005 евро. Минималната работна заплата за 2019 година е 13350 чешки крони, което е 519 евро или 1000 лева. Нормалното работно време е 40 часа седмично. Най-високо е заплащането в региона на столицата Прага, а най-ниско – в региона на Карлови Вари. Основната част от приходите в едно домакинство се изразходват за храна и домакински разходи.

Замъкът Храдшин в Прага

Достъпността за намиране на настаняване и цените на наема са в зависимост от географското разположение на жилището. В по-големите градове е много разпространено наемането на апартаменти, като цената зависи от големината на апартамента, мястото му, обзавеждането и също от възрастта на сградата.  Предложенията за даване под наем и за продажби, най-често можете да намерите на специализираните страници на интернет. Наемът по правило се плаща месечно и често се дава аванс в размер на наема за поне един месец напред.

За повече информаци: http://www.arkcr.cz – Асоциация на офисите за недвижими имоти.

За повече информация: www.czech.cz – Официална страница на Чешката република, http://byty.hyperinzerce.czhttp://reality.avizo.cz – Предложения на агенциите за недвижими имоти.


Образование:

В Чехия са развити всички степени на образователната система. Детските градини са част от училищната система и са предназначени за деца от 3 до 6-годишна възраст.

Задължителното /основно/ образование продължава девет години, обикновено от 6-ата до 15-ата година на детето и се разделя на ниско ниво /първите 5 години/ и високо ниво /следващите 4 години/. Средното образование включва: общообразователни гимназии, в които курсът на обучение може да продължи от 4 до 8 години, техникуми, в които продължителността на обучение е 4 или 5 години, професионални училища с продължителност на обученито 3 години и консерватории, в които обучението е м/у 6 и 8 години. След полагане на съответните изпити при приключване на средното образование, учениците могат да продължат образованието си в колежи или университети.

За повече информация: www.msmt.cz - Министерство на образованието, младежта и физкултурата, www.nuov.cz – Национален институт за професионално образование, www.uiv.cz – Институт за информация в областта на образованието, www.edu.cz – Училищен образователен и информационен портал.


Признаване на дипломи:

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация:

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център / Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání/ в Чешката Република можете да намерите на http://www.naric.cz/. Справки (е-mail): Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.sedefop.europa.eu

Посолство на Република България в Чехия:


Praha 1, ul. Krakovska 6

Тел.: 00420 2222-12-011

Факс: 00420 2222 11-728

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайт: http://www.mfa.bg/en/122/
Вижте по-голяма карта


Полезни линкове:

Информирана миграция - безопасна миграция - видео в YouTube.com

http://www.domavcr.cz - практически информации за Чешката република,

http://www.mvcr.cz/policie/cizinecka.html - полиция

http://portal.mpsv.cz/eures - EURES на портала на Министерството на труда и социалните грижи,

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace - проверка на лицензите на агенциите по труда, www.jobs.czwww.prace.cz - сървъри за търсене на работа,

http://www.cssz.cz - социално-осигурителната администрация на Чешката Република, www.cmu.cz - център за международни плащания,

http://portal.gov.cz - портал на обществената администрация на Чешката република, http://business.center.cz/business/finance/dane - данъци и такси на страниците на Бизнес центъра,

http://www.mfcr.cz - Министерство на финансите,

http://www.czech.cz - официална страница на Чешката република,

http://byty.hyperinzerce.czhttp://reality.avizo.cz - предложения на агенциите за недвижими имоти,

http://www.msmt.cz - Министерство на образованието, младежта и физкултурата,

http://www.nuov.cz - Национален институт за професионално образование,

http://www.uiv.cz - Институт за информация в областта на образованието,

http://www.edu.cz - Училищен образователен и информационен портал,

http://www.suip.cz/bulgarian-documents - информационна брошура на български език относно трудовото право

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam - секция за международна заетост към Министерствот она труда и социалните грижи /с текстове на български език/

https://portal.mpsv.cz/eures/kontakt - Списък с EURES съветниците в Чешка Република
 
 

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES