header eures

Условия на живот и труд

Чехия

Обща информация:флаг Чехия


Площ: 78 866 кв. км

Население: 10 649 800

Официален език: чешки

Столица: Прага

Валута: Чешка крона (CZK)

1.Регистрация и установяване

2.Търсене на работа:

3.Кандидатстване за работа:

4.Жилище

5.Признаване на дипломи и квалификации:

6.Условия на труд и заплащане

7.Сезонна работа

8.Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

9.Здравна система

10.Социална сигурност

11.Данъци

12.Образователна система

13.Живот

14.Културен и социален живот

15. Полезни линкове и брошури


Регистрация и установяване:

Ако престоят ви в Чехия надвишава 30 дни, сте задължени да съобщите в полицията за чужденци мястото и предполагаемата продължителност на пребиваването си, в срок до 30 дни от влизането ви на територията на Чешката република. Ако планирате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите удостоверение за пребиваване, което се издава от полицията за чужденци. За целта ще са ви необходими валиден документ за самоличност, доказателства за здравна осигуровка /Европейска здравна карта и документ, доказващ причината за пребиваването ви – трудова заетост, обучение, икономическа активност/ самонаето лице.

При постъпване на работа, Вашият работодател е длъжен да води отчет за Вас като негов работник, поради което ще са му необходими данни за адреса, на който пребивавате в Чехия, адреса в държавата, където пребивавате постоянно, номер на документа, с който сте влезли в страната, най-високо придобитата от вас степен на образование.

За повече информация: http://www.domavcr.cz/ – практически информации за Чешката република, – сайтът е достъпен освен на чешки и на още 6 езика; https://www.policie.cz/ – Полиция за чужденците, информацията е достъпна на чешки и английски език.

Търсене на работа:

Работа можете да търсите чрез бюрата по труда в Чехия, където работодателите са задължени да публикуват всички свои свободни работни места. Можете да посетите и чешкия портал EURES на страниците на Министерството на труда и социалните грижи, където ще намерите препратка „Търсите работа в Чешката република “ („Hledáte práci v ČR“), същото и в английска версия.

Друга възможност е да се обърнете към частните посреднически агенции. Списък на лицензираните агенции може да се намери на страницата на Министерството на труда и социалните грижи. Услугите, предлагани от частните посредници, са безплатни.

Националните ежедневници също често посвещават цели подлистници на информация за възможностите за заетост. Такива вестници са: MF DNES – излиза вторник и четвъртък, Hospodařské noviny – понеделник, Lidové noviny – сряда.

Едни от най големите работодатели в Чешката Република са Agrofert, Česká pošta s. p., ŠKODA AUTO a.s., ČEZ a.s. and České dráhy (Czech Railways).

Като цяло търсенето на работна ръка през първото тримесечие на 2020 година намаля, особенно в преработващата промишленост и сектора свързан с автомобилната промишленост. Търсене се наблюдава в сферата на здравеопазването и социалните услуги, а също и в сферата на информационните технологии. Също така се търсят сезонни работници, работа се предлага и в сферата на ресторантьорството и хотелиерството, оператори в производството, работа в складове, заварчици, бояджии, шофьори.

За повече информация: https://www.mpsv.cz/  - портал на Министерството на труда и социалната политика, където има линк към чешкия EURES портал www.uradprace.cz/web/en/eures/ и към други институции.

За чужденците, в това число и граждани на Европейския съюз търсещи работа в Чешката република, полезен е интегрираният портал https://www.uradprace.cz/web/en/, чрез който може да се стигне и до различни частни трудови агенции.

Кандидатстване за работа:

Когато кандидатствате за работа от решаващо значене е да имате добре изготвени CV /автобиография/ и мотивационно писмо. Вашето CV не трябва да превишава повече от 2 страници. Освен вашите лични данни, като име, адрес, телефон, дата на раждане и др., CV-то трябва да съдържа информация и за вашето образование и трудов стаж, като същите се отразяват в обратен хронологичен ред.

Изготвянето на мотивационно писмо е не по-малко важно от изготвянето на CV. Мотивационното писмо показва вашите бъдещи планове; защо искате да работите за дадената компания;каква е вашата специална квалификация и вашите умения. Може да бъдете поканени на интервю, като въпросите, които ще ви бъдат зададени, обикновено касаят вашия опит и квалификация. Носете с вас CV и копия на сертификатите, които притежавате. Първото впечатление, което ще направите, е много важно, затова се облечете подходящо. Възможно е да бъдете тествани с цел установяване на вашите умения и способности.

Важно е да знаете, че гражданите на  Европейският съюз, както и членовете на техните семейства, имат същия легален статус, както и гражданите на Чешката република.

Жилище

Наличието на достъпни жилища и цените на наема са в зависимост от географското разположение на жилището. В по-големите градове е много разпространено наемането на апартаменти, като цената зависи от големината на апартамента, мястото му, обзавеждането и също от възрастта на сградата.

Предложенията за даване под наем и за продажби, най-често можете да намерите на специализираните страници на интернет. Наемът по правило се плаща месечно и често се дава аванс в размер на наема за поне един месец напред.

За повече информаци: http://www.arkcr.cz – Асоциация на офисите за недвижими имоти; www.czech.cz – Официална страница на Чешката република; http://byty.hyperinzerce.czhttp://reality.avizo.cz – Предложения на агенциите за недвижими имоти.

Средната цената на квадратен метър на апартамент, който се намира в централната градска част, е средно 99 254 крони /3 718.63 EUR/, докато средната цена на квадратен метър на апартамент в крайградската зона е 69 591крони /2 607.31 EUR/

Средната цена за наем на апартамент с една спалня в центъра на града е 14 990 крони /561 евро/, средна цена на същия апартамент в крайградската част е 11 711 крони /438 евро/ . Средният наем на апартамент с 3 спални в централната градска част е 24 323 крони /911 евро/, докато средният наем за същия апартамент в крайградската зона е 17 966 крони / 673евро/.

Справка: https://www.numbeo.com/property-investment/country_result.jsp?country=Czech+Republic

Специализирани интернет сайтове ще ви помогнат при търсене на подходящо за вас жилище: https://www.flatio.com/i/apartments-for-rent-czech-republichttps://www.expats.cz/praguerealestate/apartments/for-rent

Признаване на дипломи и квалификации:

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация:

  • Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център / в Чешката Република можете да намерите на www.enic-naric.net/czech-republic.aspx.
  • Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/eu

За да бъдете наети на нерегулирана професия в Чешката република не е задължително вашата диплома и квалификация официално да бъдат признати. Достатъчно е вашите документи за образование и специалност да бъдат преведени на чешки и заверени от оторизиран преводач.

Условия на труд и заплащане

Трудовият договор за заетост между работодателя и работника трябва да бъде в писмена форма. Трудовият договор трябва да включва длъжността, място на работа и датата, от която влиза в сила. Всеки договор включва изпитателен срок, който не може да бъде повече от 3 пълни месеца за неръководни длъжности и 6 месеца за ръководни. Трудовите договори могат да бъдат безсрочни и срочни за определен срок. Условията в трудовия договор могат да бъдат променяни само чрез писмено съгласие на двете страни. Заетостта по време на изпитателния срок не може да бъде прекратена през първите 14 дни на изпитателният срок, след което всяка от страните може да прекрати договора, дори и без да посочва конкретна причина за това.

Продължителността на работната седмица е 40 часа за редовна смяна и 38.75 за сменен режим на работа. Продължителността на една смяна не може да превишава 12 часа.

През 2022 г. основният размер на минималната работна заплата за установено седмично работно време от 40 часа е 16 200 CZK /приблизително 656 EUR/ месечно или 101.25  CZK за един час. Средната работна заплата в Чехия е 38 911 CZK което е  1570 EUR При определянето на размера на заплатата не се включва извънредният труд или добавките за извършването на труд по време на държавен празник, за нощен труд, за труд, извършван в тежка работна среда, и за труд, извършван в събота и в неделя.

Равнището на безработица през първото тримесечие на 2021 година е 3.3%.


Сезонна работа

Работата на непълно работно време или сезонната работа са много разпространение в Чехия. При сезонната заетост има възможности за работа, най-вече в туризма и услугите в големите градове и туристическите райони. Тези сектори  бяха сериозно засегнати от мерките на COVID-19. Броят на свободните работни места, подходящи за граждани на ЕС / ЕИП, също е ограничен поради факта, че повечето работни места изискват свободно владеене или добро владеене на чешки език. Други възможности са сезонните работни места в селското, горското стопанство или строителството.

За сезонните работни места са типични, освен стандартните срочни трудови договори, споразумения за работа, извършена извън заетостта - споразумение за завършване на работа (dohoda o provedení práce) и споразумение за извършване на работа (dohoda o pracovní činnosti). Споразумение за завършване на работа може да се сключи само когато обхватът на работа не надвишава 300 часа през календарна година за един работодател. Служителите плащат социални и здравноосигурителни вноски само ако месечният им доход е по-висок от 10 000 CZK и само в месеци, в които този праг на дохода е надвишен. Споразумението за извършване на работа не позволява извършването на работа над половината от определеното седмично работно време (обикновено 20 часа). Съответствието с договорения максимален брой седмични работни часове се оценява за целия период на работа, но не по-дълъг от 52 седмици. Служителите плащат вноски само в случай, че доходите им надвишават 3 000 CZK на месец.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Трудовото законодателство се контролира от държавната инспекция по труда - www.suip.cz. В случай, че работодателят не спазва своите задължения, които му налага законодателството, може да се подаде сигнал за проверка и контрол от инспекцията по труда (Státní úřad inspekce práce) (http://epp.suip.cz/epp/index.php)

Здравна система

Здравното осигуряване в Чехия е задължително за постоянно пребиваващите там и е в размер на 4.5% от брутната заплата на работниците. Ако не подлежите на задължително здравно осигуряване, можете да си направите частна здравна осигуровка чрез Общата здравно осигурителна компания в Чехия /Všeobecná zdravotní pojišťovna/.

За повече информация: www.cssz.cz - Социално-осигурителната администрация на Чешката Република, www.kancelarzp.cz/en/– Здравно осигурително бюро.

Социална сигурност

Всеки, който работи в Чешката Република, се осигурява чрез чешката социално – осигурителна администрация. Работодателят е задължен да удържа от месечната заплата на работниците си дължимите социално – осигурителни вноски, които са в размер на 6.5% от съответната брутна заплата. Вноските за сметка на работодателя са в размер на 24.8%. Справка: https://www.cssz.cz/web/en/insurance-rates

Социално-осигурителната система в Чехия е изградена върху 3 основни принципа - задължително социално осигуряване, което покрива обезщетения при болест, безработица и пенсионно осигуряване; държавна социална помощ, чрез която държавата участва при покриване на разходите за препитание и други основни лични нужди на семействата и техните деца; социални помощи за хората, които са неспособни да посрещнат основните си нужди.

Ако сте работили в Чехия и останете безработен, вие ще имате право на обезщетения за безработица, ако сте работили 12 месеца през последните 3 години. В този случай трябва да се регистрирате в най-близкото бюро по труда, където да представите документ за самоличност, доказателство за последната ви месторабота и документ за образование. Сумата на обезщетенията за безработица се изчислява като процент от средната ви месечна заплата, получавана при последната месторабота: за първите 2 месеца е в размер на 65%, за следващите два месеца е в размер на 50% и за оставащия период – 45%. Продължителността на периода за които ще получавате парично обезщетение зависи от вашата възраст: 5 месеца за тези, които са под 50 години, 8 месеца за лицата между 50 и 55 години и 11 месеца за тези, които са над 55 години.  Справка: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1106&langId=en&intPageId=4482

Ако сте безработен в Чехия и сте с право на обезщетение за безработица, придобито в друга страна /където е била последната Ви месторабота/, Вие можете да кандидатствате за получаване на това обезщетение в Чехия, но за не повече от 3 месеца (възможно е удължаване до 6 месеца). За целта трябва да сте се сдобили с формуляр U2 от социално-осигурителната институция в държавата, където е била последната ви месторабота, който формуляр да представите в чешкото бюро по труда в 7-дневен срок от влизането в Чехия. Обезщетенията се изплащат от бюрото по труда.

Здравното осигуряване в Чехия е задължително и се заплаща от работодателя 9% и работника 4.5% начислени върху брутната заплата на работниците. Самонаетите лица се осигуряват с 13.5 % върху 50% от тяхната печалба. Неосигурените лица могат да се осигурят чрез месечна вноска от 1971 CZK. Държавата заплаща осигуровките на безработните; пенсионерите; ученици и студенти; жени, които са в отпуск по майчинство; жени, които се грижат за деца под 7 годишна възраст и за повече деца под 15 години; затворници; войници и лица, които са на социално подпомагане.

Справка: https://www.kancelarzp.cz/en/links-info-en/health-insurance-system-in-cz

Данъци

Работодателят удържа данъците от заплатите на работниците и служителите. Унифицираният данък върху общия доход на физическите лица е в размер на 15% и се начислява върху данъчна основа, която се образува от брутната заплата и вноските в/у нея, които са за сметка на работодателя/т.нар. супер брутна заплата/. С данъци се облагат и печалби от отдаване под наем, печалби от лотарии, бизнес дейности, дивиденти и т.н. ДДС е в размер на 20%, като за някои продукти и услуги се прилага редуцирана ставка от 10%.

https://www.mfcr.cz/ – Министерство на финансите.

За да кандидатствате за данъчно възстановяване от Чехия, трябва да имате оригинални формуляри, които получавате от работодателя си в края на данъчната година или в края на работния период. Те съдържат информация за доходите ви през годината и данъците, които сте платили.

Образователна система

В Чехия са развити всички степени на образователната система. Детските градини са част от училищната система и са предназначени за деца от 3 до 6-годишна възраст, които по принцип не се финансират от държавата.

Задължителното /основно/ образование продължава девет години, обикновено от 6-ата до 15-ата година на детето и се разделя на ниско ниво /първите 5 години/ и високо ниво /следващите 4 години/. Средното образование включва: общообразователни гимназии, в които курсът на обучение може да продължи от 4 до 8 години, техникуми, в които продължителността на обучение е 4 или 5 години, професионални училища с продължителност на обученито 3 години и консерватории, в които обучението е м/у 6 и 8 години. След полагане на съответните изпити при приключване на средното образование, учениците могат да продължат образованието си в колежи или университети. Началното, средното и висшето образование е безплатно. Тече дискусия за въвеждане на такси за обучение във висшите училища. Съществуват и частни училища, в които обучението се заплаща.

За повече информация: www.msmt.cz - Министерство на образованието, младежта и физкултурата, www.nuov.cz – Национален институт за професионално образование, www.uiv.cz – Институт за информация в областта на образованието. 

Живот

Разходи за живот

Средната месечна работна заплата е 34 000 CZK /1 276 EUR/ . Минималната работна заплата за 2020 година е 14 600 CZK месечно /548 EUR/или 87,30 CZK за един час / 3.27 EUR/ . Нормалното работно време е 40 часа седмично. Най-високо е заплащането в региона на столицата Прага, а най-ниско – в региона на Карлови Вари. Основната част от приходите в едно домакинство се изразходват за храна и домакински разходи.

Около една четвърт от доходите си чехите харчат за храна, безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн. Други 25% са разходи за жилище. Около 20% от доходите се изразходват за културен и социален живот.

Цените на някои основни стоки, в чешки крони и приравнени в евро:

Хляб: 30 CZK /1.14 EUR/, Мляко (1 л): CZK 25  /0.95 EUR/, Яйца (10 бр.): CZK 35 /1.34 EUR/, Бутилирана минерална вода (1,5 л): CZK 15 /0.57 EUR/, Захар (1 кг): CZK 25 /0.95 EUR/, Картофи (1 кг): 30 CZK /1.14 EUR/, Домати (1 кг): 70 CZK /2.67 EUR/, Замразено пиле (1 кг): 100 CZK /3.82 EUR/, Биг Мак: CZK 85 /3.24 EUR/, Биг Мак: CZK 85 /3.24 EUR/, Пица Маргерита (в ресторант): 130 CZK /4.96 EUR/, Пържола (в ресторант): 300 CZK /11.45 EUR/, Пържола (в ресторант): 300 CZK /11.45 EUR/, Електричество (средно домакинство): 2 000 CZK /76.33 EUR/, Бензин (безоловен 95): 27 CZK /1.03 EUR/, Банкова сметка - безплатно или таксувано: 100 CZK 3.82 EUR

Обменният курс с еврото е 25 CZK до 27 CZK.

Културен и социален живот

Едни от най изтъкнатите личности в Чешката история са крал Карл IV определян като „бащата” на нацията, реформаторът на католическата църква Ян Хус и Франтишек Палацки, който е историк, политик и водеща фигура в чешкото национално Възраждане, който също е определян като бащата на нацията. Що се отнася до съвременната история на страната личностите, които се открояват са Томаш Гариг Масарик - първият президент на независима Чехословакия - 14 ноември 1918 г. , и Вацлав Хавел - първият президент, избран демократично след падането на комунизма.

В Чехия има множество исторически паметници, като замъци, сгради и църкви с великолепна архитектура. Голяма част от архитектурното богатство е съсредоточено в столицата, която неслучайно е наричана Златна Прага. В страната има множество защитени природни паркове, които са с красива природа и ландшафт. Чехия е известна и със своите лечебни минерални извори. Град Карлови Вари е основан през XIV век и е известен балнеокурорт в Чехия, популярен с горещата минерална вода, която има лечебен ефект за редица заболявания. 

Едни от най популярните културно-исторически забележителности в столицата Прага са Кралският замък в Храдчани, Карловият мост, Старе место или Старият град в центъра на столицата, Староместки площад, Вацлавският площад, Православната катедрала „Св. св. Кирил и Методий”, Катедралата „Свети Вит” една от най големите готически катедрали в света, Часовниковата кула „Орлой” където на всеки кръгъл час може да видите „разходката на апостолите”, Националният музей, който е най големият държавен музей и е създаден през 19 век и други.

Чехия е се нарежда сред първите места по консумация на бира. Разнообразието от тъмна, светла, горчива и сладка бира е впечатляващо. В Прага има много стари традиционни бирарии, в които посетителите могат да опитат традиционната чешка бира.

Посолство на Република България в Чехия:

Praha 1, ul. Krakovska 6

Тел.: 00420 2222-12-011

Факс: 00420 2222 11-728

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайт: https://www.mfa.bg/embassies/czech 

Полезни линкове и брошури:

Брошура на EURES Чехия: Информирана миграция - сигурна миграция. 
Информирана миграция - безопасна миграция- видео в YouTube.com
http://www.domavcr.cz/ - практически информации за Чешката република
https://www.policie.cz/ - Полиция
https://www.mpsv.cz/web/en - Министерството на труда и социалните грижи,
https://www.jobs.cz/https://www.prace.cz/ - сървъри за търсене на работа,
https://www.cssz.cz/- социално-осигурителната администрация на Чешката Република, 
https://www.kancelarzp.cz/cs/ - Здравно осигурително бюро ,
https://www.mfcr.cz/ - Министерство на финансите,
https://reality.avizo.cz/ - предложения на агенциите за недвижими имоти,
https://www.msmt.cz/ - Министерство на образованието, младежта и физкултурата,
http://www.nuov.cz/ - Национален институт за професионално образование,
https://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/ - Институт за информация в областта на образованието,
https://www.edu.cz/- Училищен образователен и информационен портал,
http://www.suip.cz/bulgarian-documents - информационна брошура на български език относно трудовото право
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-eures-poradce - Списък с EURES съветниците в Чешка Република

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Чехия.

 

Последна актуализация: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES