header eures

Какво е EURES

Какво е EURES

coverОт началото на своето функциониране през 1994 г. EURES действа като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, обществените служби по заетост (ОСЗ) в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Конфедерация Швейцария. 

Целта на  сътрудничеството между Комисията и Обществените служби за заетост (ОСЗ) e  предоставяне на информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и работодателите, както и на всеки един гражданин на Съюза, който желае да се възползва от принципа на свободно движение на работниците.  Регламент 2016/589 от 2016 г. предвижда реорганизиране и разширяване на мрежата с оглед на допълнителното й укрепване.  Новата структура обхваща Европейската комисия, Национални координационни бюра (в страните от ЕС/ЕИП), EURES членове (ОСЗ и други организации, които след акредитация, участват в обмена на работни места и автобиография, и предоставят всички посреднически услуги, предвидени в Регламента) и EURES партньори (различни организации, които също след акредитация предоставят част от EURES услугите или участват само в обмена на работни места или кандидатури за работа).

Агенция по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент, изпълнява проект  BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа” по Оперативна програма „Развите на човешките ресурси”  2014 – 2020. Информация за проекта може да намерите тук

attention sign vector 11835118Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че услугите за работодатели и търсещи работа лица свързани с регистрация и посредничество на  Агенция по заетостта са БЕЗПЛАТНИ!

EURES България, като част Агенция по заетостта, напълно БЕЗПЛАТНО предоставя на своята обновена интернет страница https://eures.bg/index.php?lang=bg, комплекс от услуги за търсещи работа лица и за работодатели.

Българските и чуждестранни работодатели БЕЗПЛАТНО могат да регистрират своите фирми/организации и работни места. Регистрациите преминават проверка от администратори на сайта и се потвърждават в рамките на един работен ден.

БЕЗПЛАТНО се предоставят и услуги на търсещите работа лица - регистрация,  създаване и  прикачване на автобиография в самия сайт, кандидатстване по обявените работни места, от които се интересуват.   

Процесът по кандидатстване се извършва в реално време и работодателят вижда подадените автобиографии по конкретно работно място в профила си в рамките на сайта.

Всички тези услуги са БЕЗПЛАТНИ както за работодателите, така и за търсещите работа.

ВАЖНО!!! EURES България не носи отговорност в случаи, в които частни посреднически фирми са публикували работни места на националния EURES сайт и не извършват безвъзмездно последващи услуги по наемане на работа на кандидатите. Обръщаме внимание, че съгласно чл. 28, ал. 7 от Закона за насърчаване на заетостта посредническите фирми извършват дейност по наемане на работа задължително безплатно - без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от страна на търсещите работа или наетите на работа лица, а срещу заплащане - от работодателите, на които предоставят услуги.

При въпроси или сигнали можете да се свържете с нас на посочените в „Контакти” телефони и електронна поща или като използвате формата за обратна връзка.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES