header eures

Условия на живот и труд

Лихтенщайн

Обща информацияфлаг Лихтенщайн      
Площ – 160 кв.км.
Жители – 38 557 (2019 г.)
Официален език – немски
Столица: Вадуц
Валута: Швейцарски франк (CHF)
 
Регистрация и установяване
Българските граждани могат да пътуват до Княжество Лихтенщайн с валидна лична карта или международен паспорт. Пътуващите за Лихтенщайн български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) не се нуждаят от виза. Не се изискват специални имунизации.
Като турист можете да останете в Лихтенщайн  до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма.
 
Търсене на работа:
Икономиката на Лихтенщайн е силно фокусирана в индустрията и сектора на услуги. Ежедневно над 6 хиляди души пристигат на работа от Швейцария и Австрия.  В промишлеността е заето 45,2 % от трудоспособното населениеДнес във финансовия сектор работи около 16% от населението. В селското стопанство работната сила е около 2%. Безработицата е много ниска. Лихтенщайн e една от най-силно развитите държави. 37, 000 са работните места, от които половината от тях са заети от местното население, а повече от 19 000 са работници, които идват отвъд границата.
 
Социална сигурност:
Системата за социална сигурност на Лихтенщайн предоставя обезщетения, финансирани предимно от вноски от осигурени лица и/или техните работодатели и частично допълнени от държавно финансиране.
Ако сте служител, вашият работодател трябва да извърши необходимите формалности за гарантиране, че сте социално осигурени. Ако сте самостоятелно заето или безработно лице, вие трябва да се регистрирате в съответните социалноосигурителни органи сами.
В Лихтенщайн отделни министерства са отговорни за различните клонове на социалната сигурност. Освен за вътрешните и външните икономически въпроси, Службата по икономически въпроси (AmtfürVolkswirtschaft) е отговорна за осигуряването за безработица.
Всички граждани на възраст от 16 години трябва да имат здравни осигуровки. Гражданите могат да се възползват от отлични медицински грижи. Социалната система е на високо ниво и основната и задача е да отговори на нуждите на населението. Създават се равни възможности на всички деца, независимо от финансовите възможности на семейството.
 
Данъци:
Поради ниските данъци върху общия доход (3%) Лихтенщайн е седалище на много чуждестранни фирми, които са изнесли своите фирми и производство. 

Всички лица, работещи като самостоятелно заети лица в Лихтенщайн, трябва да плащат данък върху доходите (данък при източника) върху приходите от самостоятелно заета дейност, както и върху други приходи. Компаниите имат задължение да приспадат данъка върху дохода от заплатите на служителите си и да прехвърлят този данък

За повече информация: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/taxes

 
Живот:
Културата и животът представя свободния дух на обществото. Това е една отворена и успешна общност.
Културата на Лихтенщайн е силно повлияна от християнството, което господства тук от 5 век, както и от културите на съседните немскоезични страни - Швейцария и Австрия.
Лихтенщайн има не само едно от най-високите нива на заплати в Европа, но е и една от най-скъпите страни за живот в Европа. Разходите за живот са подобни на тези в съседна Швейцария. Таксите за наем, електричество, транспорт, задължително здравно осигуряване и други постоянни разходи заемат около половината от доходите на средния човек. Този среден доход е между 3500 и 9000 швейцарски франка на месец, в зависимост от сектора. Както и при фиксираните разходи, цените на храните и другите ежедневни стоки и услуги, са сред най-високите в Европа.

В страната съществува и широкообхватна мрежа за обществен транспорт като алтернатива на пътуването с кола. Повечето автобуси се движат често по основните маршрути в цялата страна, а други свързват Лихтенщайн с жп гарите през границата в Австрия и Швейцария. Лихтенщайн има и 9 км железопътна линия с четири гари, управлявани от Австрийските федерални железници. Това свързва гарата във Feldkirch (Австрия) с гарата в Buchs (Швейцария). В момента се правят усилия за по-нататъшно развитие на мрежата за обществен транспорт чрез изграждане на трамвайна линия.  

За повече информация: https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/living-costs и https://www.liechtenstein-business.li/en/living-and-working-in-liechtenstein/living-in-Liechtenstein/transport

Образование:
Процентът на образовани хора в Лихтенщайн е един от най-високите. Развиват се много институцииза подпомагане на учениците, както и учениците с увреждания.
Лихтенщайн има ефективна образователна система, която улеснява ученето през целия живот и отваря отлични възможности за образование на всички в страната. Обучението е отворено за всички деца и юноши, независимо от техния произход, религия, пол или специални нужди.
Въпреки малкия размер на страната, Лихтенщайн предлага широка гама от възможности за образование. Университетът в Лихтенщайн провежда учебни програми по предприемачество, ИТ и управление на бизнес процеси, банково дело и финансов мениджмънт, бизнес администрация и архитектура. Други образователни институции включват Частния университет в Княжество Лихтенщайн и Международната философска академия. В радиус от 70 км има известни висши учебни заведения като Университета на Сейнт Гален. Като член на Европейското икономическо пространство (ЕИП) Лихтенщайн участва активно в програмите на ЕС за професионално обучение, които дават шанс на младежите да събират международен опит след завършване на чиракуване.
Признаване на дипломи
От 2016 г. е опростена процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Отпада изискването за заверка с апостил и академични справки, издадени от висшите училища за държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.
Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните от ЕС и ЕИП, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.
За повече информация потърсете на сайта: http://www.regierung.li/ministries/ministry-for-home-affairs-education-and-environment/education
Полезни линкове:
https://www.liechtenstein.li/en/economy/labour-market/ - Информация за пазара на труда и безработицата
http://www.liechtenstein.li – Правителство на Княжество Лихтенщайн
http://www.avw.llv.li – Служба по икономически въпроси, осигуряване за безработица
http://www.asd.llv.li – Служба по социални въпроси

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES