header eures

Условия на живот и труд

Лихтенщайн

Обща информация      
Площ – 160 кв.км.
Жители – 38 111
Официален език – немски
 
Регистрация и установяване
Българските граждани могат да пътуват до Княжество Лихтенщайн с валидна лична карта или международен паспорт. Пътуващите за Лихтенщайн български граждани (приносители на обикновени, служебни и дипломатически паспорти) не се нуждаят от виза. Не се изискват специални имунизации.
Като турист можете да останете в Лихтенщайн  до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма.
 
Търсене на работа:
Икономиката на Лихтенщайн е силно фокусирана в индустрията и сектора на услуги. Ежедневно над 6 хиляди души пристигат на работа от Швейцария и Австрия.  В промишлеността е заето 45,2 % от трудоспособното населениеДнес във финансовия сектор работи около 16% от населението. В селското стопанство работната сила е около 2%. Безработицата е много ниска. Лихтенщайн e една от най-силно развитите държави. 37, 000 са работните места, от които половината от тях са заети от местното население, а повече от 19 000 са работници, които идват отвъд границата.
 
Социална сигурност:
Системата за социална сигурност на Лихтенщайн предоставя обезщетения, финансирани предимно от вноски от осигурени лица и/или техните работодатели и частично допълнени от държавно финансиране.
Ако сте служител, вашият работодател трябва да извърши необходимите формалности за гарантиране, че сте социално осигурени. Ако сте самостоятелно заето или безработно лице, вие трябва да се регистрирате в съответните социалноосигурителни органи сами.
В Лихтенщайн отделни министерства са отговорни за различните клонове на социалната сигурност. Освен за вътрешните и външните икономически въпроси, Службата по икономически въпроси (AmtfürVolkswirtschaft) е отговорна за осигуряването за безработица.
Всички граждани на възраст от 16 години трябва да имат здравни осигуровки. Гражданите могат да се възползват от отлични медицински грижи. Социалната система е на високо ниво и основната и задача е да отговори на нуждите на населението. Създават се равни възможности на всички деца, независимо от финансовите възможности на семейството.
 
Данъци:
Поради ниските данъци върху общия доход (3%) Лихтенщайн е седалище на много чуждестранни фирми, които са изнесли своите фирми и производство. 
 
Живот:
Културата и животът представя свободния дух на обществото. Това е една отворена и успешна общност.
Културата на Лихтенщайн е силно повлияна от християнството, което господства тук от 5 век, както и от културите на съседните немскоезични страни - Швейцария и Австрия.
 
Образование:
Процентът на образовани хора в Лихтенщайн е един от най-високите. Развиват се много институцииза подпомагане на учениците, както и учениците с увреждания.
Лихтенщайн има ефективна образователна система, която улеснява ученето през целия живот и отваря отлични възможности за образование на всички в страната. Обучението е отворено за всички деца и юноши, независимо от техния произход, религия, пол или специални нужди.
 
Признаване на дипломи
От 2016 г. е опростена процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Отпада изискването за заверка с апостил и академични справки, издадени от висшите училища за държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.
Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните от ЕС и ЕИП, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.
За повече информация потърсете на сайта: http://www.regierung.li/ministries/ministry-for-home-affairs-education-and-environment/education
 
Полезни линкове:
http://www.visahunter.com/articles/how-to-find-a-job-in-liechtenstein-as-a-foreigner/ - Търсене на работа, права и задължения на чуждестранни граждани в Княжество Лихтенщайн
https://www.liechtenstein.li/en/economy/labour-market/ - Информация за пазара на труда и безработицата
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 48, 144);">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.http://www.liechtenstein.li – Правителство на Княжество Лихтенщайн
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 48, 144);">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.http://www.avw.llv.li – Служба по икономически въпроси, осигуряване за безработица
//Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.//www.asd.llv.li" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 48, 144);">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.http://www.asd.llv.li – Служба по социални въпроси
 

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES