Временно отлагане на Предстоящ пакет от услуги за завръщане на българи

Печат

Временно се отлага анонсираната по-рано процедура „Национална EURES мрежа“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване най-рано през юни 2020 г. Отлагането се дължи на обявеното извънредно положение на територията на България във връзка с разпространението на COVID-19.

Актуална информация за отварянето на процедурaтa ще бъде обявена на сайтовете на ОПРЧРАгенцията по заетостта и EURES България, както и на техните фейсбук страници.

През 2020 г. работещи извън България лица биха могли да се възползват от стимули, които да подпомогнат завръщането им на българския пазар на труда. Това ще се осъществява чрез допълнителните дейности, които ще бъдат финансирани по Компонент ІІ на проект „Национална EURES мрежа”, изпълняван от Агенция по заетостта.

Допустимите получатели на подкрепата от Европейския социален фонд са търсещpaketi croppedи работа лица до 54-годишна възраст (вкл.) с висше образование, които през последните 6 месеца са били заети, самоосигуряващи се и/или получаващи обезщетения в друга държава от ЕС, новозавършили образованието си в друга държава от ЕС.

Новите възможности, за които ще можете да се кандидатства, ще включват следното при определени условия:

Кандидатстването ще се реализира чрез сайтовете на EURES България и Агенцията по заетостта.

Можете да следите официалната интернет страница на Агенция по заетостта (https://www.az.government.bg/), на която ще бъде публикувана информация при стартиране на услугата.