header eures

Актуализация на новина „За 2021 г. се отлага кандидатстването по поощрителната мярка за завръщане в България с цел работа”

Актуализация: С Решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бяха извършени промени в критерии за избор на операция „Национална EURES мрежа“.

Отпадат предвидените по Компонент II на проекта финансови стимули за български граждани, желаещи да се завърнат на трудовия пазар в България или граждани на ЕС, желаещи да работят у нас за наем на жилище, осигуряване на детегледач/ка за полагане на грижа за деца, ваучери за чуждоезиково обучение за интеграция на членове от семейството, транспорт от и до работното място и стимули към работна заплата в определи териториални области.

Компонент II се премахва с цел целесъобразно и ефикасно управление на предоставяното финансиране по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и адаптиране на мерките към променящите се условия на пазара на труда, свързани с пандемията от Covid-19.

Дейностите по Компонент I на проект BG05M9ОP001-1.009-0001 ”Национална EURES мрежа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд продължават да се изпълняват от Агенцията по заетостта. Всеки, който търси работа, или работодател, желаещ да наеме нови служители, може да получи информация, консултация или посредничество за трансгранична мобилност от Агенцията по заетостта.

Информация към 29 май 2020 г: През 2021 г. ще бъде отворена възможността за кандидатстване по проекта „Национална EURES мрежа“, с която се осигурява финансова подкрепа за работа в България.

Причина за отлагането е пандемията, предизвикана от разпространението на COVID-19, и необходимостта от предприемане на спешни мерки срещу нарастващата безработица. В същото време много българи, които живеят и работят в чужбина, се завърнаха в родината.

Финансовият стимул за работа в България ще се реализира по Компонент II на проекта „Национална EURES мрежа“. Дейностите по Компонент I продължават да се изпълняват от Агенцията по заетостта. Всеки, който търси работа, или работодател, желаещ да наеме нови служители, може да получи информация, консултация или посредничество за трансгранична мобилност от Агенцията по заетостта.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES