header eures

Възможност за присъединяване към EURES мрежата в България

network 3

 

Продължава да бъде активна процедурата за присъединяване на различни организации към EURES мрежата в България. Инициативата стартира миналата година и вече три организации се възползваха от тази възможност и придобиха статут на акредитиран EURES член или партньор.

По този начин се разширява партньорският кръг, който предоставя богатия каталог от EURES услуги в областта на трудовата мобилност и който участва в обмена на работни места и профили на търсещи работа лица.

Значителни са ползите и перспективите пред потенциалните EURES членове. Те са свързани с това, че:

  • ЕURES, чрез своята платформа, дава на своите партньори и членове достъп до огромен масив данни със свободни работни места и профили на търсещи работа лица на територията на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария;
  • ЕURES сътрудничи с мрежа от експерти в сферата на трудовата мобилност на територията на ЕС и ЕИП;
  • ЕURES осигурява достъп до развита техническа инфраструктура, която включва ползване на електронни (ICT) инструменти;
  • ЕURES предоставя специализирани EURES обучения, организирани от водещи обучителни компании под ръководството на ЕК;
  • ЕURES предоставя достъп до проекти, свързани с трансгранично сътрудничество в сферата на трудовата мобилност;
  • ЕURES осигурява общо подпомагане и съдействие от Националния координационен офис;
  • EURES мрежата създава условия за дългосрочно сътрудничество в регионални структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните или националните служби по заетост; социалните партньори и други участници от държави членки.

Подробна информация относно начина на кандидатстване и изискванията за присъединяване към EURES мрежата можете да откриете на интернет страницата на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/. А основна информация за организациите, които вече са се присъединили, можете да видите в секцията на сайта www.eures.bg - „Членове и партньори”.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES