header eures

Винопроизводство и сезонна заетост в ЕС

otkrivasht post

 В края на тази седмица любителите на виното могат да празнуват както българския празник „Трифон Зарезан”, така и деня на влюбените „Свети Валентин”.

Това е подходящ повод да обърнем внимание на топ производителите на вино в Европейския съюз. А за да се стигне до винопроизводството, на първо място са необходими работници, които да приберат реколтата и да създадат крайния продукт. Често това са сезонни работници, които пристигат от друга държава. От перспективата на трудовата мобилност, ще Ви представим кратка информация за  сезонната   заетост в топ 6 производителите на вино в Европа – Италия, Испания,  Франция, Португалия, Германия и Унгария.

 Ковид-19 кризата постави редица сериозни предизвикателства пред сезонната заетост. Поради тази   причина е наложително работниците да работят легално с трудов договор и да знаят трудовите си права   в държавата, в която работят или в която искат да работят.

 1.  Италия

По данни на Евростат от ноември 2020 г., Италия е най-големият производител на вино в Европа с дял от 35 % в ЕС през 2019 г.

Сезонната заетост в сектора в Италия беше драстично засегната от кризата с Ковид-19 там и наложените ограничения. Извънредната ситуация и последвалия локдаун засегнаха броя на сезонните работници, тъй като трябваше да се спазва карантинният период или защото работниците решиха да се върнат в страната си на произход и след това, защото не можеха или не искаха да влязат обратно.

В Италия няма законоустановена минимална заплата. Въпреки това работниците могат да попадат в категория, за която има колективно трудово договаряне, която да установява такава. Средната нетна годишна работна заплата е 21 617,56 EUR (2019 г.). Задължително се сключва трудов договор, в който се регламентира работно време, място на работа, основната заплата, срок на договора при срочни договори и задължения.

Пълната статия за условията на живот и труд в Италия можете да видите на Европейския портал за професионална мобилност. В сайта на EURES България информация за работа в Италия на български език можете да видите тук.

 1.  Испания

Испания е вторият най-голям производител на вино с относителен дял от 27% в ЕС.

Селскостопанският сектор в Испания има най-изразено присъствие в някои регионите Андалусия, Мурсия, Валенсия и Естремадура.

Временно наетите работници обикновено се наемат по временни или краткосрочни трудови договори. В Испания има законоустановена минимална заплата от 1,108 Евро бруто на месец. Незаконно е да бъдат наемани работници със заплащане под минимално установеното. Работодателят трябва да предостави на служителя фиш за работната заплата, в който са ясно посочени информация за фирмата и работника, заплатата и направените удръжки (включително вноските за социално осигуряване на работника и данък върху доходите). Работодателят е отговорен за внасянето на вноските и следователно удържа законово предвидения размер на данъка върху дохода и осигурителните вноски.

Пълната статия за условията на живот и труд в Испания можете да видите на Европейския портал за професионална мобилност. В сайта на EURES България информация за работа в Испания на български език можете да видите тук.

 1. Франция

Франция е на трето място по производство на вино в ЕС с дял от 21%. Ежегодно през месец ноември се пуска младо, червено вино, носещо името си от региона на Божоле в източната част на Франция.

Във Франция има специфичен трудов договор в тази област - договорът за гроздобер, който е специфичен сезонен договор, позволяващ наемане на служител за подготовката на реколтата, нейната реализация и работата по оборудването за съхранение. Той също така има много особености:

 • може да бъде подписана от служител в платен отпуск за дейността му в друга компания;
 • продължителността му е фиксирана на един месец с определен срок, в противен случай се сключва за продължителността на реколтата;
 • може да бъде подновен без период на изчакване. В този случай натрупването на договори не трябва да надвишава 2 месеца от 12;
 • не може да бъде подновен за следващия сезон.

Във Франция има законоустановена минимална заплата от 1,554.58 Евро месечно бруто/10.25 Евро часова ставка бруто за 2021 г. Единствено младежите и наетите по договор за чиракуване и професионална квалификация може да получават заплащане, по-ниско от минимално гарантираното. Разликата между заплатата бруто и нето е в размер приблизително 23%. 

Пълната статия за условията на живот и труд във Франция можете да видите на Европейския портал за професионална мобилност. В сайта на EURES България информация за работа във Франция на български език можете да видите тук.

 1. Португалия

Португалия е на четвърто място по производство на вино в ЕС с дял от 5 %.

Португалският Кодекс на труда предвижда възможността за сключване на краткосрочни трудови договори, именно в случай на сезонни дейности (например в рамките на селскостопански кампании или туризъм, хотелиерство и кетъринг). Договорите до 35 дни не са задължително в писмена форма, но работодателите винаги трябва да уведомяват социалното осигуряване за неговото сключване чрез електронна форма на "Segurança Social Direta", която включва адреса на двете страни, месторабота, дейности, които трябва да бъдат извършвани от служителя, заплатата, началната дата и продължителността на трудовия договор - най-късно на първия работен ден.

По отношение на този специфичен вид договор, включително подновяване, договорите, сключени между служителя и работодателя, не трябва да надвишават 70 дни на година. В противен случай, ако не е посочен друг срок на валидност в писмена форма, автоматично ще се приеме, че договорът е за 6 месеца (като начин за защита на правата на работниците).

Минималната заплата в Португалия  е 775,83 Евро месечно през 2021 г.

Пълната статия за условията на живот и труд в Португалия можете да видите на Европейския портал за професионална мобилност. В сайта на EURES България информация за работа в Португалия на български език можете да видите тук.

 1.  Германия

Германия е на пето място по производство на вино с дял от 4 % в ЕС. В същото време тя е най-големият вносител на вино в рамките на съюза.

От 1 януари 2021 г. общата законоустановена минимална работна заплата е 9,50 евро бруто на час в съответствие със Закона за минималната работна заплата в Германия. Сезонният работник и работодателят могат да договорят отделни ставки в трудовия договор при спазване на минимума.

Работното време за служителите е ограничено. Когато сезонният работник работи 8 часа на ден, трябва да има 30 минути почивка. Работното време е платено, но не и почивките.

Максимумът е общо 60 часа седмично, което трябва да бъде компенсирано в рамките на 6 месеца, за да се намали средното до 48 часа седмично. Това означава, че сезонният работник работи по 10 часа на ден (плюс 45 минути почивка).

Когато сезонният работник работи 6-9 часа, има 30 минути почивка. Когато работи повече от 9 часа, има 45 минути почивка (допълнителни 15 минути плюс 30 минути).

Сезонната работа е в обхвата на социалноосигурителната защита, ако е по-дълга от 3 месеца или сезонният работник е безработен или търси работа или сезонният работник ползва неплатени отпуски, тъй като иска да работи в Германия.

Сезонният работник е в обхвата на:

 • обществено здравно осигуряване
 • обществена застраховка за злополука
 • осигуряване за безработица и
 • публично пенсионно осигуряване.

Има осигурителни вноски за работодателя и за сезонния работник. Работодателят намалява около 20% от заплатата (за вноските на сезонния работник). Работодателят плаща още 20% вноски.

Пълната статия за условията на живот и труд в Германия можете да видите на Европейския портал за професионална мобилност. В сайта на EURES България информация за работа в Германия на български език можете да видите тук.

 1. Унгария

Унгария е на шесто място сред производителите на вино с дял от 2 % в ЕС.

Присъствието на чуждестранни селскостопански работници в страната е било много по-често срещано през 90-те години, но броят им значително намаля оттогава. От май до октомври в Унгария обикновено има 30 000 до 50 000 чуждестранни работници, повечето от тях от Румъния, Украйна, малка част от Сърбия, но днес има по-малко търсене на сезонни работници, отколкото преди десетилетия. В Унгария производството на плодове и зеленчуци е намаляло толкова много, че е необходим много по-малко ръчен труд.

Опростената заетост е нетипична форма на заетост, използвана в много сектори, сезонна селскостопанска работа и сезонна работа в туризма от 2010 г. Тя има редица предимства, лесна е за прилагане и има благоприятна данъчна тежест.

Въпреки, че се прилагат правилата на Кодекса на труда, съгласно установеното за 2020 г. служителите при опростената заетост печелят под минималната работна заплата и гарантираната минимална работна заплата. За 2021 г. минималната заплата в Унгария в Евро е 442 месечно.

Пълната статия за условията на живот и труд в Унгария можете да видите на Европейския портал за професионална мобилност. В сайта на EURES България информация за работа в Унгария на български език можете да видите тук.

Някои съвети, ако работите сезонна работа, особено в селското стопанство или търсите такава в друга страна от EURES мрежата:

В ситуацията с Ковид-19, винаги проверявайте условията за пътуване – какви са условията за влизане в страната; необходим ли е тест за Ковид-19 и какъв; налага ли се карантина и за колко време и т.н. Можете да проверите на интернет страницата на Министерство на външните работи тук.

Предварително проучите работодателя, условията на заплащане и работа. Голяма част от работодателите в секторите на сезонна заетост осигуряват настаняване – трябва да знаете какви са условията на настаняване, от кого се заплаща и на каква стойност, влизат ли обичайните консумативи в него. В условията на Ковид-19 трябва да се информирате и къде ще бъдете настанени в случай на карантина при пристигане и дали работодателят или вие трябва да покриете разходите. Трябва също да знаете какво да очаквате като условия в трудовия си договор и да сте наясно какво подписвате. Не се съгласявайте да работите без трудов договор.

България

Традиционно в България на 14 февруари се чества народния празник Трифон Зарезан - денят на лозарите и виното.

През 2020 г. българските винопроизводители са преработили 115 млн. кг. грозде, а произведеното количество вино от 317 винарски предприятия е 83 млн. литра.

Секторът е с вековни традиции и все по-уверено затвърждава позициите си на европейския и световен пазар на вина. Вина на български производители традиционно участват и печелят награди с впечатляващи резултати в престижни световни класации и форуми. Българските изби успешно произвеждат вина от световно разпознаваеми сортове и типично български такива като Мискет, Мускат, Рубин, Гъмза и др.  За сектора на винопроизводството се търсят различни категории работници, в т.ч. висококвалифицирани специалисти като технолози при производството, както и различни позиции в дистрибуцията.

Износът на българско вино в момента е предимно към държави от ЕС, САЩ, Русия, Япония, африкански страни и много други.

Източници на информация: статия на Евростат, Европейския портал за професионална мобилност, секция „Условия на живот и труд” на националния EURES сайт и др.

Ако статията Ви е харесала, споделете я в социалните медии и участвайте в нашето предизвикателство. Вижте как през профила на EURES България във Фейсбук.

Дата на публикуване: 8 февруари 2021

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES