header eures

EURES услуги за търсещи работа

В тази статия ще намерите информация относно:

1. Какво е EURES и кои са EURES услугите?

2. Трябва ли да плащам за услугите на EURES?

3. Как мога да кандидатствам по обявите за работа на  сайта http://eures.bg?

4. Каква информация има за държавите в „Условия на живот и труд”?

5. Как мога да се обърна към EURES съветник? В какъв срок ще ми отговорят?

6. Къде да другаде мога да търся обяви за работа за конкретна държава?

1. Какво е EURES?

EURES (Европейски услуги за заетост) представлява мрежа за сътрудничество между Европейската комисия, Европейския орган по труда, обществените служби за заетост на страните членки на Европейския съюз (ЕС), Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, както и други приети организации. Основната цел е улесняването на свободното движение на работници чрез предоставяне на услуги като информиране, консултиране и посредничество в контекста на трудовата мобилност като намиране на работа в друга държава.

Тази интернет страница на EURES България е на Агенция по заетостта, която е член на EURES мрежата. EURES Национален координационен офис също е в рамките на Агенция по заетостта. Другите организации, приети за EURES членове или партньори в България, можете да видите тук.

2. Трябва ли да плащам за услугите на EURES?

EURES предлага безплатни услуги.

Работодателите и посредническите агенции нямат право да вземат такси за започване на работа от търсещите работа.

3. Как мога да кандидатствам по обявите за работа на  сайта http://eures.bg?

Необходимо е да се регистрирате с ролята на „кандидат”. След това от менюто „Работни места”, подменю „Контролен панел на кандидата”, бутон „Добавяне на автобиография”, можете да попълните или прикачите Ваша автобиография. След това натискате бутона „кандидатствай” под избраната обява.

4. Каква информация има за държавите в секцията „Условия на живот и труд”?

В тази секция има статия за всяка държава от EURES мрежата – всички страни членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Информацията е обособена в следните раздели: Обща информация;  Регистрация и установяване; Търсене на работа; Кандидатстване за работа; Жилище - намиране на жилище, цени на жилища, наеми на жилища; Признаване на дипломи и квалификации; Трудови договори – видове, работно време, заплащане, прекратяване на трудовите отношения и др.; Сезонната заетост; Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство; Здравна система; Социална сигурност; Данъци; Образователна система; Живот – включително цени на основни стоки и обща информация за културен и социален живот; Интернет адреси.

Винаги се информирайте преди да заминете да работите в чужбина!

5. Как мога да се обърна към EURES съветник? В какъв срок ще ми отговорят?

EURES съветниците са обучени експерти по въпросите за трудовата мобилност и са служители на Агенция по заетостта.

EURES съветниците в България са специализирани в работа с конкретни държави. Можете да видите координатите и разпределението им по държави тук. Стандартният срок за отговор на запитване по електронна поща е до 5 работни дни.

В Бюрата по труда на Агенция по заетостта също можете да получите информация за EURES услугите.

Можете да се свържете и с EURES Национален координационен офис, който също е в рамките на Агенция по заетостта.

Ако искате да се свържете с EURES съветници от други държави, можете да намерите техни координати на EURES Портала за професионална мобилност тук.

6. Къде другаде мога да търся обяви за работа за конкретна държава?

  • В секцията „Търсене на работа” на EURES Портала за професионална мобилност. Порталът съдържа всички актуални към момента свободни работни места, които са публикувани от публичните служби за заетост в страните от EURES мрежата. Можете да видите как да използвате портала в това видео.
  • На платформата “Европейски дни на труда”. Вижте повече за платформата в това видео и как да се регистрирате тук.
  • Във всяка статия от „Условия на живот и труд” на този сайт са описани начини за търсене на работа в конкретна държава. Един от тях е посредством обществената служба по заетостта.

Оценете услугите ни!

Последна актуализация: август 2021

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES