EURES мрежата и нейните български представители се включват в кампанията на Европейския орган по труда за сезонна работа

Печат

pic новинаДнес EURES мрежата започва информационна и комуникационна кампания за сезонна работа, координирана на общоевропейско равнище от Европейския орган по труда (ЕОТ).

Стартиращата инициатива представлява едно от трите направления на по-широката кампания на ЕОТ за сезонна работа „Права през всички сезони”, в която неотдавна се включи Агенцията по заетостта.  EURES България също се включва в съответното направление на кампанията, което ще продължи от юли до октомври 2021 г. Целта ще бъде да се повиши осведомеността сред търсещите работа и работодателите за техните права, задължения и възможности и да се подкрепи справедливия подбор на персонал в Европа.

Очакванията са да се популяризират и EURES подкрепящите услуги, за да могат всички страни да се възползват от сезонната работа при честни условия. Фокусът ще бъде върху набирането на персонал в ключови сектори като селското стопанство, туризма, хотелиерството и ресторантьорство и строителството. Ще се разчита на големия обхват на EURES мрежата, която предлага своите услуги в 31 държави, като по този начин подкрепя свободното движение на работна сила повече от 25 години.

По време на кампанията EURES ще публикува в социалните медии, използвайки хаштаг #Rights4AllSeasons, #EURESeasonalWorks и #EURESjobs. Кампанията ще достигне връхната си точка по време на седмицата на действие, включваща дейности в Европа от 20 до 24 септември.

Агенцията по заетостта вече се включи като водещ партньор за България в основното направление на общоевропейската кампания на ЕОТ за повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници „Права през всички сезони”, обявено на 15 юни. Освен с информационни материали относно правата при работа зад граница, Агенцията по заетостта планира да участва в кампанията и с поредица от информационни събития в цялата страна през септември. Тези срещи ще съберат на едно място търсещите сезонна работа в рамките на ЕС с експерти от Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и други заинтересовани институции, които ще отговорят на конкретни въпроси и ще предоставят подробна информация за трудовите и осигурителните права на наетите в страните от ЕС.

EURES направлението на кампанията можете да следите и в профилите на EURES България в социалните медии:

Дата на публикуване: 7 юли 2021