Агенцията по заетостта организира поредица от информационни срещи за правата на сезонните работници

Печат

ELA BG 2

Агенцията по заетостта, като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган  по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”, организира поредица от срещи в страната, за да обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от ЕС.

 За да повиши осведомеността на трансграничните сезонни работници за техните права, Агенция по заетостта и EURES мрежата в България, съвместно със своя основен партньор в кампанията – Главна инспекция по труда, ще организират информационни събития в рамките на седмицата за действие (20.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) в градовете Перник (20.09.), Видин (21.09.), Свищов (23.09.) и Гоце Делчев (24.09.).

На срещите се предвижда да бъдат поканени и експерти от други държавни организации, които партнират на Агенция по заетостта в тази кампания. Така ще се разшири информационният обхват с теми, които силно вълнуват сезонните работници, като социалноосигурителни права, данъчно облагане и т.н. и всеки, който има въпроси, ще може да разговаря с квалифициран експерт. 

В рамките на „Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници” всички заинтересовани от сезонната заетост ще могат да се запознаят с важна информация, освен чрез срещите на място, и онлайн – чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници, която до дни ще бъде качена в You Tube канала на Агенция по заетостта.

Освен това, всички бюра по труда в страната ще бъдат на разположение за въпроси и консултации, свързани със сезонната работа. Експертите на Агенцията по заетостта по места също ще могат да предложат информация и допълнителни материали по темата.

За да научите повече за условията на живот и труд в ЕС, посетете сайта www.eures.bg. Подробности за общоевропейската кампания на Европейския орган по труда можете да намерите тук: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.

Дата на публикуване: 13 септември 2021