header eures

Повече от 630 души се информираха за правата си като сезонни работници

finish week of action

Повече от 400 души онлайн се информираха за правата си като сезонни работници, а 230 посетиха четирите информационни срещи за популяризиране правата на сезонните работници, наети в страните от ЕС. Събитията, организирани от Агенция по заетостта в Перник, Видин, Свищов и Гоце Делчев, бяха проведени в рамките на седмицата на Европейския съюз за сезонните работници – част от общоевропейската кампания наЕвропейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”.

Целта на публикуваните онлайн материали и присъствените срещи бе да се обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници.

Агенция по заетостта и EURES мрежата в България организираха информационните събития съвместно със своя основен партньор – Инспекцията по труда, както и с представители на партньорите от НОИ, НАП и фондация Кампания А21.

Всички експерти бяха на разположение на присъстващите, за да ги информират за правата им като мобилни сезонни работници от гледна точка на съответната компетентна институция и да отговарят на конкретни въпроси. Най-често коментирани бяха темите, засягащи преноса на социалноосигурителните права на работещите в чужбина наши съграждани, както и признаването/възстановяването на техните здравни осигуровки.

Посетителите на събитията се интересуваха също от начините за търсене на работа в ЕС, предлаганите свободни работни места и условията за заемането им. Обсъждани бяха конкретни казуси, свързани с пенсиониране след работа в друга европейска страна, сигурност на офертите за работни места в интернет, легитимност на фирми, обявили наемане на работници за ЕС, законосъобразност на подписан трудов договор за работа и т.н.

Повече от половината присъствали на срещите заявиха в специално изготвена анкета желание да продължат работа като мобилни сезонни работници в европейски държави като Ирландия, Германия и Великобритания. По-голямата част от тях споделиха, че използват официалните информационни пространства по темата, като сайтовете на Агенция по заетостта и eures.bg, но 15% от тях заявиха, че все още се информират за сезонна работа чрез познати и близки. 95% от участниците в информационните събития оцениха като полезни срещите си с различните експерти.

Освен в рамките на „Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници” всички заинтересовани ще могат да продължат да се информират по темата за сезонната заетост и онлайн – чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници, която е качена в You Tube канала на Агенция по заетостта: https://www.youtube.com/watch?v=55-br-KXLEc&t=4s. Там могат да бъдат намерени още интересни материали на наши партньорски организации.

Информация регулярно се публикува и във Фейсбук страницата на кампанията „Права през всички сезони” https://www.facebook.com/BGRights4AllSeasons. Там е публикувано и ново, разширено, „Ръководство за декларирана сезонна работа” https://www.facebook.com/BGRights4AllSeasons/posts/261782525949655. Следете най-новото по темата и във Фейсбук страницата на Агенцията по заетостта https://www.facebook.com/EmploymentAgencyBulgaria.

Полезна информация за трудовите права и задължения на мобилните работници е публикувана също на сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/11419.

За да научите повече за условията на живот и труд в отделните държави от ЕС, посетете сайта www.eures.bg. Подробности за общоевропейската кампания на Европейския орган по труда можете да намерите тук: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.

Всички бюра по труда в страната ще продължат да бъдат на разположение за въпроси и консултации, свързани с актуална информация за сезонната работа.

Дата на публикуване: 27 септември 2021 г.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES