Повече от 630 души се информираха за правата си като сезонни работници

Печат

finish week of action

Повече от 400 души онлайн се информираха за правата си като сезонни работници, а 230 посетиха четирите информационни срещи за популяризиране правата на сезонните работници, наети в страните от ЕС. Събитията, организирани от Агенция по заетостта в Перник, Видин, Свищов и Гоце Делчев, бяха проведени в рамките на седмицата на Европейския съюз за сезонните работници – част от общоевропейската кампания наЕвропейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”.

Целта на публикуваните онлайн материали и присъствените срещи бе да се обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници.

Агенция по заетостта и EURES мрежата в България организираха информационните събития съвместно със своя основен партньор – Инспекцията по труда, както и с представители на партньорите от НОИ, НАП и фондация Кампания А21.

Всички експерти бяха на разположение на присъстващите, за да ги информират за правата им като мобилни сезонни работници от гледна точка на съответната компетентна институция и да отговарят на конкретни въпроси. Най-често коментирани бяха темите, засягащи преноса на социалноосигурителните права на работещите в чужбина наши съграждани, както и признаването/възстановяването на техните здравни осигуровки.

Посетителите на събитията се интересуваха също от начините за търсене на работа в ЕС, предлаганите свободни работни места и условията за заемането им. Обсъждани бяха конкретни казуси, свързани с пенсиониране след работа в друга европейска страна, сигурност на офертите за работни места в интернет, легитимност на фирми, обявили наемане на работници за ЕС, законосъобразност на подписан трудов договор за работа и т.н.

Повече от половината присъствали на срещите заявиха в специално изготвена анкета желание да продължат работа като мобилни сезонни работници в европейски държави като Ирландия, Германия и Великобритания. По-голямата част от тях споделиха, че използват официалните информационни пространства по темата, като сайтовете на Агенция по заетостта и eures.bg, но 15% от тях заявиха, че все още се информират за сезонна работа чрез познати и близки. 95% от участниците в информационните събития оцениха като полезни срещите си с различните експерти.

Освен в рамките на „Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници” всички заинтересовани ще могат да продължат да се информират по темата за сезонната заетост и онлайн – чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници, която е качена в You Tube канала на Агенция по заетостта: https://www.youtube.com/watch?v=55-br-KXLEc&t=4s. Там могат да бъдат намерени още интересни материали на наши партньорски организации.

Информация регулярно се публикува и във Фейсбук страницата на кампанията „Права през всички сезони” https://www.facebook.com/BGRights4AllSeasons. Там е публикувано и ново, разширено, „Ръководство за декларирана сезонна работа” https://www.facebook.com/BGRights4AllSeasons/posts/261782525949655. Следете най-новото по темата и във Фейсбук страницата на Агенцията по заетостта https://www.facebook.com/EmploymentAgencyBulgaria.

Полезна информация за трудовите права и задължения на мобилните работници е публикувана също на сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/11419.

За да научите повече за условията на живот и труд в отделните държави от ЕС, посетете сайта www.eures.bg. Подробности за общоевропейската кампания на Европейския орган по труда можете да намерите тук: https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons.

Всички бюра по труда в страната ще продължат да бъдат на разположение за въпроси и консултации, свързани с актуална информация за сезонната работа.

Дата на публикуване: 27 септември 2021 г.