header eures

Reactivate

„REACTIVATE” е схема за мобилност, осигуряваща заетост на търсещи работа лица над 35 години в рамките на ЕС. Схемата е инициирана от Европейската комисия и има за цел да помогне на европейските граждани да намерят постоянна работа или възможности за стажуване и чиракуване в друга страна-членка на ЕС. Отделя се еднакво внимание, както на лицата търсещи работа, така и на потенциални работодатели и по-специално на малки и средни предприятия, които търсят подходяща работна сила в рамките на ЕС.
 
Подобно на ”Твоята първа работа с EURES”, насочена към младежите от 18 до 35-годишна възраст, „REACTIVATE” предоставя подходящи за целевата си група възможности за заетост, комбинирани с финансово подпомагане, за подобряване на вътрешната трудова мобилност в ЕС.
 
Обособени са три основни проекта, активни в рамките на схемата на територията на Италия, Германия и Полша. В тях партньори са редица EURES членове и организации.
 
Повече информация за  схемата „REACTIVATE” можете да намерите тук.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES