header eures

7 признака, че сте предприемач по душа

Предприемачите могат да бъдат от всякаква възраст, пол или националност, а предприятията им да бъдат от всякакъв размер, но най-успешните имат много общи характеристики. В настоящата статия ще проучим тези характеристики, за да ви помогнем да определите дали сте предприемач по душа.

 

Имате визия

Лесно е да се погледне към Steve Jobs (Стив Джобс) или Bill Gates (Бил Гейтс) и да се сметне, че да си предприемач означава да печелиш милиони и твоята марка да е най-голямата в света. Макар че това е похвална амбиция, успешният бизнес трябва да започне с идея. Предприемачите умело разпознават нишите на пазара, които могат да се запълнят с нов продукт, определят кое търсене не е задоволено или разработват ново решение на стар проблем.

Можете да се фокусирате върху бъдещето

Макар че настоящето е важно, успешните предприемачи през цялото време държат под око и бъдещето. Те предвиждат предстоящите затруднения, възможности и тенденции и правят необходимото, за да останат начело в своя отрасъл и да могат да реагират бързо на промени при потребителите и нуждите им.

Можете да поемате (добре обмислени) рискове

Две думи могат да се окажат разликата между успешния и неуспешния предприемач: добре обмислен. Предприемачите поемат рискове въз основа на внимателно обмисляне или планиране и не се ръководят от емоции. Създаването и разрастването на бизнес изисква да се поемат определени рискове, но е важно да се прави разлика между риск и безразсъдство. Успешният предприемач знае кога да поема рискове, но знае и кога да ги избягва.

Отличавате се с гъвкавост

Способността за приспособяване към промените е от жизнено значение за успеха в света на бизнеса. Както пазарите, така и хората са непредвидими и ако предприемачът може да се приспособи и да се адаптира към неочаквани ситуации (а не да се бори с тях), това само ще му помогне да успее.

Съпричастни сте

Когато хората си мислят за успешен предприемач, понякога те си представят безмилостна фигура, която поставя своите цели над чувствата на другите. Действителността рядко е такава. Важно е служителите, клиентите и акционерите да чувстват, че това, което казват, има значение и че има кой да ги чуе. Най-успешните собственици на бизнес са онези, които могат да вземат под внимание мненията и чувствата на всички участници в бизнеса и ясно да им покажат, че работят за постигането на споделена визия.

Самомотивирате се

Да си шеф на себе си означава сам да се мотивираш и да не разчиташ на други хора да го правят. Предприемачите нямат ръководител, който да проверява напредъка, да гарантира, че спазват сроковете, или да ги поучава, когато закъсняват сутрин. Те сами носят отговорност да гарантират, че всичко върви гладко и че работата се извършва навреме.

Ключът към запазването на мотивацията е страстта. Ако наистина харесвате своята идея, ще бъдете дори още по-категорично решени да постигнете успех.

Провалът не ви обезсърчава

Провалът представлява неизменна част от това да започнеш бизнес и да станеш предприемач. Тези, които могат да го преодолеят и да приложат научените уроци в бъдеще, ще успеят в дългосрочен план. Вместо да гледат отрицателно на провала, предприемачите го приемат като възможност да станат по-добри.

Това е всичко: 7 признака, че сте предприемач по душа. Надяваме се, че това ще ви помогне да разпознаете предприемача в себе си!

В партньорство с европейския портал за професионална мобилност EURES.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES