header eures

Условия на живот и труд

Австрия

АКТУАЛНО: Промени на режима на влизане в Австрия от 13.02.2021 г.:

 1. Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани /PCR тест / антигенен тест / карантина / изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването / Имунизационен паспорт:

За всички държави, които не са в „зеления списък”, каквато е и България, при влизане в Австрия, гражданите им декларират, че ще бъдат в 10-дневна карантина. Трябва да се извършва онлайн регистрация при влизане в страната.

Не се изисква регистрация:

 • при влизане в страната поради непредвидими семейни събития (смърт, погребение, раждане, тежко заболяване, необходимост от грижа за близки роднини при спешни случаи)
 • за поддържане на товарен и пътнически трафик;
 • поради абсолютно наложителни причини, свързани с грижа за животни или в единични случаи за селскостопански и горски мерки;
 • като част от изпълнението на професионално трансферно пътуване /професионален трансферен полет;
 • в императивния интерес на Република Австрия;
 • за транзитните пътници;
 • като влизане или повторно влизане за редовен пътнически транспорт за работа, училище или семейни причини.

Информацията за Pre-Travel-Clearance- формуляра: собствено и фамилно име, дата на раждане, имейл адрес, адрес на настаняване или пребиваване в Австрия, или адрес на карантината, дата на влизане, предполагаема дата на заминаване (по избор), какви транспортни средства ще бъдат използвани в Австрия (по избор) и държавите на престой от предишните 10 дни.

След като тази информация бъде изпратена чрез онлайн формуляра, на посочения имейл адрес ще бъдат върнати PDF- документ за потвърждение. Този документ трябва да бъде представен при поискване на властите. Автентичността на документа може да се провери с помощта на QR код. Записаните данни се предават на областния административен орган, който отговаря за местоживеенето. Данните се съхраняват в продължение на 28 дни от датата на въвеждане.

С нова наредба на здравния министър №68 от 12 февруари 2021 г. /влизаща в сила на 13 февруари/ се променя съдържанието на лекарския сертификат, който може да се предоставя заедно с резултата от теста /приложение C и D на немски и английски език - https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833844.html и

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833845.html .

Продължава онлайн регистрацията на Pre-Travel- Clearance, която трябва да бъде направена най-рано 72 ч. преди пътуването. Новият регистрационен формуляр /Приложение Е/ може да намерите на

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833846.html. Старите и новите формуляри ще важат успоредно през гратисен период до 18.02.2021 г. след което – важат само новите формуляри. Въвежда се и допълнителен втори линк за онлайн регистрация https://entry.ptc.gv.at/

 1. В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина /налични лаборатории на летища /след кой ден най-рано може да се направи тест на място:

Съгласно новата наредба на здравния министър, влизаща в сила от 10.02.2021 г. българските граждани трябва да представят на границата PCR-тест или антигенен тест, не по-стар от 72 ч., ако нямат такъв, са задължени до 24 ч. да си направят в Австрия PCR - или антигенен тест. Карантината от 10 дни остава, но с опция за „освобождаване” след извършване на тест (PCR или антигенен) след 5-ия ден от влизането. Денят на влизането в Австрия се брои като ден „0”.

Изключения /само тест без карантина/ - пътуване с професионална и бизнес цел, дипломати, екипи за спешна помощ, ученици/студенти, по семейни причини/посещение на семейството, ако живеят разделено.

Трансграничните работници /Pendler/ също ще трябва да се регистрират чрез Pre-Travel-Clearance-формуляра, като регистрацията им ще бъде валидна една седмица, освен в случаите, когато няма съществена промяна в декларираните данни, например различна месторабота. В допълнение те ще трябва да представят резултат от тест, който да не е по-стар от 7 дни при влизане, като за първи ден се счита денят на тестването. Ако такъв тест не е наличен, тази група лица също е задължена да извърши тест до 24 часа от влизането в Австрия, но без да е необходимо да влиза в карантина.

 1. Транзитно преминаване /PCR-тест /антигенен тест /свободно /до колко часа /транзитни коридори:

Към момента няма коридори. Възстановен е контролът на вътрешните граници, като малките ГКППта към Чехия и Словакия са затворени. С другите държави всички ГКПП са отворени. За транзит не е необходим PCR-тест. Времето за транзит не предполага преспиване.

 1. Въведени ограничения /забрани за вносителите /износителите на стоки и услуги: Няма
 1. Граничен режим /отворени /затворени граници /летище:

Няма затворени граници, с изключение на малките ГКПП с Чехия и Словакия.

 1. Вътрешни мерки /полицейски час /забранен вътрешен транспорт

Продължава да важи забраната за излизане, освен при посочените вече с грама изключения. Продължава съществуването на вечерен час - от 20:00 до 06:00 ч. Въведено е задължителното носене на маски FFP2 без клапан на обществени места /като съгласно новата наредба кръгът се разшири с FFP3, N95 r KN95/, като носенето им е задължително и на открити работни места, както и спазването на дистанция от 2 м. Глобата за тяхното неспазване се увеличава на 90 евро.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯфлаг Австрия

Площ – 83 871 кв.км.

Жители – 8 898 457 

Официален език – немски

Столица: Виена

Валута: Евро (EUR)

Регистрация и установяване

Българските граждани могат да пътуват до Австрия с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Австрия до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма. Преди изтичане на 4-месечния период от влизането Ви в Австрия, трябва да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/, откъдето ще Ви издадат Сертификат за регистрация – Anmeldebescheinigung.

В Австрия се прилага задължението за регистрация. В рамките на 3 дни от преместването в ново жилище (дори ако има смяна на местоживеенето в Австрия), задължително е да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/. За повече информация: www.migrant.at - портал за мигранти, www.help.gv.at - помощен портал за чужденци

Търсене на работа:

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор . Ако желаете да работите в Австрия, но все още не сте си намерили работа, можете да посетите сайта на австрийската служба за заетост (www.ams.at) или портала на европейската мрежа за мобилност: www.eures.europa.eu 

Работа можете да търсите и чрез националните ежедневници – изданията през уикенда, както и чрез посреднически агенции.

За повече информация: www.ams.at - Австрийска служба за заетост

Кандидатстване за работа

За нискоквалифицирани работни места, след публикуване на обявата за работа във вестник или онлайн, първоначалните контакти се осъществяват по телефон.

При набиране на кандидати за квалифицирани работни места, е необходимо да напишете мотивационно писмо и да изпратите автобиография (по възможност със снимка).

Наберете документите си за кандидатстване на немски език, освен ако обявата за работа не изисква заявление на друг език. Приложенията често се изпращат по имейл или се изпращат онлайн, затова трябва да са форматирани подходящо, като общия им размер е препоръчително да не надвишава 5 МВ.

Препоръчително е предварително да проучите и разберете кой е вашето лице за контакт, ако такова лице не е указано в обявата. Мотивационното писмо трябва да е правилно адресирано и да е посочена позицията, за която кандидатствате.

Изложете най-силните си аргументи (професионален опит, професионална и лична квалификация, мотивация, ангажираност) и аргументирайте защо сте идеалният човек за тази позиция. Поискайте лично интервю.

Автобиографията трябва да е кратка, сбита и ясна и да съдържа основните факти. Ако е възможно, тя трябва да бъде ограничена до максимум две - или най-добре една страница - формат A4. Списъкът на трудовите ви правоотношения трябва да започне с последното ви трудово правоотношение и да завърши с първото ви трудово правоотношение. Това правило важи и за описване на образованието и допълнителното обучение.

Образеца на Европейското CV /Europass формат/ се изисква от много компании.

В зависимост от профила на длъжността, продължителността на процедурата за кандидатстване може да отнеме между 3 и 6 месеца. В предложенията за работа се обявява, че договорът ще влезе в действие шест месеца по-късно.

След като работодателят анализира всички заявления, се свързва с избраните кандидати за интервю. Имайте предвид, че работодателят може да няма нужда от нов персонал. Тогава помолете кандидатурата ви да бъде съхранена в базата данни на работодателя. 

Жилище

Когато купувате къща или апартамент в Австрия е добре да потърсите съвет от нотариус или специализирани агенции, имайки предвид усложнената процедура за придобиване на недвижими имоти в страната. http://www.notar.at

Наемите и цените на апартаменти варират значително в зависимост от региона. Влияние върху цената оказва и близостта на жилището до удобен транспорт, квартала и удобствата, които той предлага, пристройките, обзавеждането.

Наемането на жилище в Австрия е уредено със Закона за наемите. Преди да сключите договор за наем, се обърнете за съвет към специализирани консултантски агенции: Организацията на наемателите(Mietervereinigung), Асоциацията за защита на наемателите(Mieterschutzverband), Асоциацията за информиране на потребителите(Verein für Konsumenteninformation), Камарата на труда(Arbeiterkammer).

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националния център в Австрия можете да намерите на: www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq .
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

За повече информация за признаването на дипломи ползвайте следните линкове: ENIC NARIC AUSTRIA: www.aais.atwww.bmwfw.gv.at; www.asbb.at 

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Австрийското трудово право е формирано на базата на закони и колективни трудови договори. Колективните трудови договори са валидни в Австрия за 97% от всички работещи.

В Австрия ако едно лице се задължи да извършва работа или изпълнява услуга за друго лице, то двете страни трябва да са сключили трудов договор. Той е задължителен за двете страни, тъй като и двете договарящи страни (работодатели и работници) имат права и задължения. Трудовият договор урежда правата и задълженията на работниците и работодателите, доколкото те не са строго определени в закона, колективния трудов договор или дружествения договор. Основното задължение на работодателя е да заплати възнаграждението, а на служителя да извършва работа.

Един трудов договор (Arbeitsvertrag) може да бъде сключен както в писмена, така и в устна форма. В случай на устна форма на договориране, работникът (служителят) трябва да получи служебен лист (Dienstzettel). Този лист служи като доказателство и съдържа най-важните основни данни за договореното трудово правоотношение.

Затова обърнете най-голямо внимание на съдържанието на трудовия договор / служебен лист (Dienstzettel). Това оказва влияние върху целия ви трудов живот в компанията - и дори извън него. Издаването на писмен трудов договор / служебен лист (Dienstzettel) са безплатни.

Служебен лист е писмен запис на основните права и задължения, произтичащи от трудовия договор. Съдържанието му е указано със закон и работодателят е длъжен да издаде такъв при поискване от работник/служител.

Ако вашият работодател откаже издаване на служебен лист, помолете го да го направи, като определите срок с изпращане на препоръчано писмо. В случай на отказ имате право да подадете жалба пред трудовия и социалния съд.

Работно време и отпуск:

Нормалното работно време в Австрия по закон е 8 часа на ден или 40 часа седмично. В работното време не се включват почивките. Ако работите повече от шест часа на ден, имате право на половин час почивка. Ако е необходимо в интерес на служителите или по причини на компанията, тази почивка може да бъде разделена на две почивки по 15 минути на всеки или три почивки по 10 минути всяка.

В много колективни трудови договори е предвидено намалено работно време, например 38,5 часа седмично.

Разпределението на работното време е част от писмения трудов договор, който се сключва с работодателя. Извънредно отработеното време се заплаща допълнително.

Правото на отпуск възлиза на 5 седмици, а след 25 години трудов стаж – на 6 седмици.

Заплащане:

В Австрия по закон няма минимална работна заплата. Минималното възнаграждение (Mindestlohn) не е фиксирано в закона, а се определя във всеки един колективен трудов договор поотделно. За всеки бранш заплащането е различно, но е винаги минимум 1200 евро бруто. За определяне на отделните категории на заплащане от решаващо значение са например образованието и практиката.

Всеки работодател е длъжен при започване на трудово правоотношение да издаде служебен лист (Dienstzettel), който да показва класификацията според приложимия колективен договор.

В Австрия има над 1000 колективни трудови договори и за информация относно размера на минималната работна заплата е необходимо да се направи допитване до съответния синдикат.

От колективните трудови договори най-често следва и претенция за извънредни плащания: 13-та и 14-та заплата (Sonderzahlungen).

Прекратяване на трудовия договор: 

Пробният срок (Probezeit) в Австрия възлиза най-много на един месец. В този период трудовото правоотношение може да бъде прекратено веднага. След изтичане на пробния период трудовото правоотношене може да бъде прекратено с незабавно действие (Entlassung) само поради някаква важна причина (тежко нарушение на трудовата дисциплина, алкохол или др.). Иначе е възможно само едностранно прекратяване или прекратяване по взаимно съгласие (Kündigung oder einvernehmliche Auflösung). Едностранното прекратяване е обвързано с определени срокове, съдържащи се в колективните трудови договори, които при работниците често са много кратки. Евентуалното едностранно прекратяване в Австрия не се нуждае нито от обосноваване, нито трябва да е в писмен вид. Ако не сте съгласен с прекратяване на трудовото правоотношение, не подписвайте нищо. Така може да загубите право за претенции. Подписването има смисъл само при прекратяване по взаимно съгласие на трудовото правоотношение, тоест когато двете страни желаят да прекратят взаимоотношенията си.   

Основателни претенции към работодателя работещите могат да предяват и пред съда с помощта на профсъюзите или Камарата на труда (www.arbeiterkammer.at). 

Сезонна работа в Австрия: 

В определени периоди на годината има особено голяма нужда от персонал в някои сектори. Поради това в областта на туризма, селското стопанство и горското стопанство се търсят сезонни работници. Особено в регионите на Източна Австрия (Бургенланд, Долна Австрия, Горна Австрия, Виена) са необходими опитни работници от пролетта до есента (например за събиране на аспержи и вино). В районите на зимните курорти в Западна Австрия, квалифицирани работници с практически опит (ресторантьори, готвачи), както и опитни асистенти (кухненски помощници, почистващ персонал, сервитьори и сервитьорки, персонал в механи и др.) се търсят през месеците ноември до март, както и в туристическите райони в цяла Австрия, особено в месеците от май до октомври. Още информация:Сезонни позиции:https://jobroom.ams.or.at/jobroom/index_as.jsp Някои сезонни трудови разпоредби се прилагат за сезонната работа, като защита срещу уволнение преди края на сезонната заетост.В туристическия сектор се прилагат специални разпоредби на трудовото законодателство (например специални периоди за изчисляване на седмично или месечно работно време, съответните разпоредби за почивни дни).Информация за правата и задълженията на работниците и служителите трябва да бъде получена от Федералната трудова палата най-късно преди започване на работа.Още информация:https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitsvertraege/Arbeiten_als_Saisonnier.html

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство е Камарата на труда: www.arbeiterkammer.at 

Здравна система

Всяка австрийска провинция има своя здравна администрация и всеки окръг има своя здравна администрация. Всяка по-голяма общност е задължена по закон да назначи лекар на общността (общопрактикуващ лекар, известен също като общопрактикуващ личен лекар), който можете да посетите по всяко време през работното време.

Всяко осигурено лице може да се възползва от офертите в рамките на австрийската здравна система (медицински прегледи, профилактични прегледи, женска консултация и др.). Разходите за това се поемат от австрийското социално осигуряване или социалното осигуряване на страната, в която сте осигурени.

Първата точка за контакт е общопрактикуващият лекар във вашата общност или във вашия район. Този човек извършва общи прегледи, но също така предлага прости кръвни изследвания, сърдечни тестове (EKG), физически лечения и др. Ако е необходимо, общопрактикуващият лекар ще ви насочи към специалист. Прехвърлянето обикновено не е свързано с разходи. Можете също така да се свържете директно със специалисти във вашия район. Често има зъболекар в по-големите градове.

За да можете да се възползвате от услуги, вие и вашите близки се нуждаете от застрахователна карта (т. Нар. Електронна карта “е-card”) за всяко посещение при лекаря и всеки медицински преглед, която е и европейска здравноосигурителна карта. Лекарят използва електронната карта, за да фактурира директно здравния осигурител. Отделните здравни осигурители начисляват такси за лечение или възстановяват голяма част от вече платената такса и т.н.

Частните лекари обикновено трябва да бъдат заплащани в брой или с платежен лист, сравнително малка част от разходите ще бъдат възстановени от вашия здравноосигурителен доставчик след представяне на фактурата. Тъй като в Австрия има много добра обществена здравна система, броят на частните болници и частните клиники е сравнително малък. Можете обаче да се лекувате и частно в публичните болници. В такъв случай е изгодно да сключите допълнителна застраховка с вашата здравноосигурителна компания или с частни застрахователни компании.

Можете да намерите адресите на лекари във вашия район в телефонния указател или в указателя на телефонния указател, в Интернет и на началната страница на Медицинския съюз.

В случай на спешни случаи обикновено туристите и търсещите работа се лекуват безплатно. Във всеки случай носете със себе си вашата европейска застрахователна карта или съответната електронна форма!

Можете да разберете кои лекари и зъболекари са дежурни през уикендите или на официалните празници в общинската служба, в ежедневните вестници (напр. Krone, Kurier) и на уебсайтовете на регионалните медицински асоциации (обслужване през уикенда / дежурство). Медицинската спешна служба е достъпна през целия ден на австрийския телефонен номер 141 от понеделник до петък от 19:00 до 19:00, в събота, неделя и официални празници.

Важните телефонни номера могат да бъдат набирани директно:

Пожарна: 122
Полиция: 133
Спасяване: 144
Европейски спешен номер: 112
Спешен номер в аптеката: 1455
Аптечно нощно обслужване и обслужване през уикенда: http://www.apotheker.or.at
Намерете зъболекар: http://www.zahnaerztekammer.at/

Социална сигурност

Участието в социално-осигурителната система е задължително за работниците и служителите в Австрия. След започване на работа, работодателят следва да регистрира работника/служителя в съответната осигурителна институция. С регистрацията се издава и социален осигурителен номер за конкретния работник. Социално-осигурителните вноски се разпределят между работника и работодателя и се удържат автоматично от заплатата. Размерът на вноските зависи от това дали работникът е зает в сферата на услугите /администрация, банки и т.н/ или в сферата на производството /фабрики, строителство/, дали е в занаятчийския бранш, дали е работник с минимален доход и т.н.. Отговорна институция за обезщетения при безработица е австрийската служба по заетостта.

Здравното осигуряване в Австрия дава възможност както за безплатно лекуване, така и за изплащане на обезщетения при болест. Възрастта за пенсионно осигуряване в Австрия е 60г. за жените и 65г. за мъжете.

За повече информация: www.sozialversicherung.at

Данъци

Всеки, който живее в Австрия, плаща данъци, независимо дали доходът, който получава, е от източници в страната или извън нея. Ставката в Австрия е прогресивна и зависи от дохода, получен през календарната година. Данъците на работниците се удържат от заплатите им всеки месец заедно със социалните им осигуровки и се превежда директно от работодателя към компетентните служби. Не плащат данък – доход работници, чийто годишен приход не надвишава 11 000 евро. За доходи над 11 хил. евро данъкът расте от 25% до 55% Ако получавате допълнителни доходи /извън работната заплата/, трябва да попълните данъчна декларация.

За повече информация: www.arbeiterkammer.at

Образователна система

Децата до 3 години посещават ясли, по-големите деца ходят в обществени или частни детски градини.

Образованието в Австрия е задължително от първи до девети клас (възрастовата група от 6 до 18 г.). След завършване на девети клас, младите хора могат да бъдат включени в професионално обучение под формата на чиракуване (дуално обучение), да започнат работа или да продължат образованието си. Обучението в средните технически или професионални училища трае респективно 3-4 или 5 години и дава право на учениците, които завършват тези училища, да заемат позиции в зависимост от типа на училището, /търговско, техническо и т.н/. Завършването на средно образование с матура, дава право на учениците да продължат образованието си в академии, колежи и университети. Обучението в държавните училища не се заплаща.

За повече информация: www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xmlwww.bmwf.gv.at http://www.bildungssystem.at/

Живот 

Разходите за енергия (газ и електроенергия), жилищните разходи, както и разходите за бензин и дизелово гориво и мазут са се увеличили през последните години, разходите за свободното време, хобита, спорт, както и за живот и енергия са сравнително високи в сравнение със средния за ЕС.

Примерни стойности за 2019 г.

1 литър мляко от 0,99 евро, 1 килограм  хляб от 1,49 евро, 500 грама пълнозърнест хляб от 0,75 евро, 1 килограм захар от 0,89 евро, 1 килограм брашно от 0,45 евро, 1 килограм ябълки от 1 , 99 евро, 1,5 литра минерална вода от 0,25 евро, 1,5 литра портокалов нектар от 0,99 евро, 250 грама масло от 1,99 евро, 0,5 литра бира от 0,45 евро, 500 грама кафе от 2,19 евро, 1 литър вино от 2,49 евро, билет за кино: 6-10 евро;

Ежедневник средно 1,20 евро, градски транспорт: 1,00-2,70 евро, 1 литър бензин (нормално) през декември 2018 г. от 1,134 евро, 1 литър дизел през декември 2018 г. от 1,044 евро, 1 Tениска според качество - от средно 10 евро, дънки - средно 30 евро, 1 кВтч газ: от 0,05 евро, 1 кВтч електроенергия: от 0,17 евро
 

Интернет адреси:

www.migrant.at  - портал за мигранти

www.help.gv.at - помощен портал за чужденци

www.ams.at - Австрийска служба за заетост

www.sozialversicherung.at - социално осигуряване

www.arbeiterkammer.at - Камара на труда

www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xml - Министерство на образованието, изкуствата и културата

www.bmwf.gv.at - Министерство на науката и изследванията

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq - NARIC

Полезна информация за Австрия, контакти (Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия)- https://www.mlsp.government.bg/sluzhba-po-trudovi-i-sotsialni-vprosi-km-posolstvoto-na-republika-blgariya-vv-viena-republika-avstriya

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Австрия.

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES