header eures

Условия на живот и труд

Австрия

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯфлаг Австрия

Площ – 83 871 кв.км.

Жители – 8 898 457 

Официален език – немски

Столица: Виена

Валута: Евро (EUR)

1. Регистрация и установяване

2. Търсене на работа:

3. Кандидатстване за работа

4. Жилище

5. Признаване на дипломии квалификации

6. Условия на труд и заплащане

7. Прекратяване на трудовия договор:

8. Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

9. Здравна система

10. Социална сигурност

11. Данъци

12. Образователна система

13. Живот 

14.Културен и социален живот

15. Полезни линкове и брошури

Регистрация и установяване

Българските граждани могат да пътуват до Австрия с валидна лична карта или международен паспорт. Като турист можете да останете в Австрия до 3 месеца, без да е необходимо разрешително за пребиваване. Ако желаете да останете в страната за период, по-дълъг от 3 месеца, е необходимо да докажете, че сте материално осигурен и здравната ви осигуровка е покрита, или че имате предложение за работа, или да представите сключен трудов договор, или да представите доказателство, че сте включен в обучителна програма. Преди изтичане на 4-месечния период от влизането Ви в Австрия, трябва да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/, откъдето ще Ви издадат Сертификат за регистрация – Anmeldebescheinigung.

В Австрия се прилага задължението за регистрация. В рамките на 3 дни от преместването в ново жилище (дори ако има смяна на местоживеенето в Австрия), задължително е да се регистрирате в съответното учреждение /областното учреждение за регистрация – Magistratisches Bezirksamt/. За повече информация: www.migrant.at - портал за мигранти, www.help.gv.at - помощен портал за чужденци

Процедури за регистрация и разрешения за пребиваване

Трябва да се регистрирате в компетентната служба за регистрация в рамките на три дни след преместването си в Австрия. Непълнолетните също трябва да бъдат регистрирани.

Съответните органи са:

 • Службата за регистрация (Meldeservice) на местните съвети (Gemeindeamt) или общинските районни служби (Magistrat) (в градовете);
 • Във Виена: службата за регистрация се намира в общинската областна служба (Magistratisches Bezirksamt) на вашия жилищен квартал.

Трябва да носите със себе си следните документи:

 • Един попълнен формуляр за регистрация на пребиваване (Meldezettel) на човек: достъпен от съответните регистриращи органи и онлайн
 • Паспорт, акт за раждане
 • Формуляри за регистрация на пребиваване за всички други места на пребиваване.

Попълненият Meldezettel трябва да бъде подписан от лицето, осигуряващо настаняването, и от вас (Meldepflichtige Лице / лице, задължено да се регистрира).

Гражданите на ЕС / ЕИП и швейцарските граждани и техните семейства (с гражданство на ЕС / ЕИП / швейцарско гражданство) не се нуждаят от виза за влизане в Австрия или разрешение за пребиваване; те са освободени от изискванията за виза и са свободни да се установят, където искат. Това означава, че можете да останете в Австрия до три месеца без допълнителни формалности. Трябва обаче да притежавате валидна лична карта или паспорт, както и зависимите ов Вас хора.

Ако обаче искате да останете по-дълго в Австрия, трябва да имате здравна застраховка и достатъчно средства за издръжка на себе си и роднините си и да можете да докажете, че сте на работа, сте самостоятелно заети или преминавате обучение в Австрия. Трябва да се регистрирате в компетентните органи (Aufenthaltsbehörde) в рамките на 4 месеца след пристигането си в Австрия. Органът издава „документ за право на пребиваване“ (Anmeldebescheinigung). Гражданите на държави от ЕС / ЕИП могат освен това да кандидатстват за „Lichtbildausweis für EWR-Bürger“ (официална идентификация със снимка за граждани на ЕИП) от властите. Lichtbildausweis се брои като доказателство за самоличност.

Издаващият орган е:

 • Компетентната областна власт във вашия жилищен квартал;
 • Компетентният отдел на града или градската власт (Magistratsabteilung);
 • Във Виена: MA 35 (Magistratsabteilung 35).

Специални разпоредби се прилагат за „привилегировани граждани на трети държави“ - т.е. зависими от граждани на ЕС / ЕИП или швейцарски граждани, които нямат гражданство на ЕС / ЕИП / Швейцария.

2. Търсене на работа:

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор . Ако желаете да работите в Австрия, но все още не сте си намерили работа, можете да посетите сайта на австрийската служба за заетост (www.ams.at) или портала на европейската мрежа за мобилност: www.eures.europa.eu 

Работа можете да търсите и чрез националните ежедневници – изданията през уикенда, както и чрез посреднически агенции.

За повече информация: www.ams.at - Австрийска служба за заетост

Намиране на работа

 Можете да научите за възможностите за работа чрез Държавната служба по заетостта (AMS), от обяви за работа във всекидневниците (в онлайн изданията, но също така и в печатната версия на съботното издание на Kurier), чрез частни агенции по заетостта (служители за набиране на персонал) и чрез компании за подбор на персонал в интернет. „От уста на уста“ също е важно: попитайте приятели, роднини и съседи. Можете също така да получите информация за австрийските свободни работни места чрез мрежата EURES чрез службата по заетостта във вашата страна.

Повече от 1 000 специално обучени съветници на EURES работят в службите по заетостта на всички държави от ЕС / ЕИП и в Швейцария, помагайки на търсещите работа да намерят работа в друга държава от ЕС / ЕИП.

Мениджърският персонал се набира от други фирми, пряко или чрез компании за подбор на персонал. В много случаи обаче все пак трябва да кандидатствате директно във въпросната фирма.

Онлайн табла за работа

Не се ограничавайте с реклами във вестници, когато търсите работа. Онлайн таблата за работа са полезно допълнение. Те не само публикуват свободни работни места, но ви позволяват да добавите своя профил и да получите известие по имейл, когато е публикувана обява, която отговаря на вашия профил.

eJob-стая на Австрийската публична служба по заетостта (AMS):

Тази услуга е достъпна за хора, регистрирани в AMS, както и за нерегистрирани лица.

Със сигурност е добра идея да се регистрирате в eJob-Room. Това е възможно дори ако все още нямате местоживеене в Австрия. EJob-Room предоставя общ преглед на всички свободни работни места, обявени в AMS в Австрия и други страни от ЕИП. Регистрираните потребители също могат да публикуват заявлението си за работа в eJob-Room.

Преди да изпратите документите за кандидатстване, можете първо да се свържете с потенциални работодатели по телефона и / или по имейл и да попитате дали обявената работа или позиция все още е налична. Можете да кандидатствате, дори, ако не се обявяват свободни работни места. Това е известно като спекулативно или непоискано  кандидатстване.

За допълнителна важна информация, моля, вижте:

https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben

Прочетете как да тълкувате информация в обяви за работа, например на адрес:

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/bewerbung/Stellenanzeige.html.

Ако сте уговорили час за интервю по телефона, лично или по имейл, вземете автобиографията си, сертификати и потвърждение за предишна работа и се подгответе добре за интервюто.

3. Кандидатстване за работа

За нискоквалифицирани работни места, след публикуване на обявата за работа във вестник или онлайн, първоначалните контакти се осъществяват по телефон. . Документите за кандидатстване трябва да бъдат написани на немски език, освен ако обявата за свободна длъжност не предвижда друг език. Приложенията често се изпращат по имейл или онлайн. Също така е обичайна практика да се изпращат заявления до фирми, които не са обявили свободни работни места (спекулативно / нежелано кандидатстване) - вижте Работа в друга държава-членка / Търсене на работа по-горе.

Пълният пакет за кандидатстване включва:

Писмо за кандидатстване (мотивационно писмо), автобиография или автобиография Europass, сертификати (сертификат за завършване на училище, препоръки, професионални сертификати), доказателства за посещение на съответни курсове, удостоверяване на формални и неформални умения, например под формата на профили на уменията, препоръчително писмо (препоръки) (където е налично) и снимка за кандидатстване.

Писмото за кандидатстване / мотивационното писмо:

Не забравяйте да разберете името на вашето лице за контакт във фирмата (HR мениджър) и се обърнете към него с правилното заглавие (Уважаеми д-р Мюлер). Обърнете се към рекламата във вестника или телефонно обаждане във вашето писмо. Обърнете внимание на най-силните си страни (професионален опит, професионална и лична квалификация, мотивация, ангажираност) и обяснете защо сте идеалният кандидат за позицията. Поискайте лично интервю.

Автобиография или автобиография Europass:

Вашата автобиография трябва да бъде кратка, конкретна и ясно изложена, като представя основните факти. За предпочитане трябва да се състои от не повече от два - или дори по-добре, един - лист A4. Предишните периоди на работа трябва да бъдат подредени хронологично, започвайки с първата Ви работа и завършвайки с последната, или обратно. Това важи и за частта, покриваща Вашето образование и обучение. Много компании искат европейска автобиография / Europass.

Допълнителна информация ще намерите например на: https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/ и на https://europa.eu/europass/de

Полезни линкове

4. Жилище

Когато купувате къща или апартамент в Австрия, вие също придобивате земята или части от земята, на които стои къщата или апартаментът. Договорът за покупка може да бъде сключен в писмена и устна форма. Препоръчително е да сключите договора за покупка в писмена форма.

До момента на сключване на договора обикновено се прилага следната процедура: след един или повече огледи, продавачът или неговият / нейният агент иска писмено предложение от вас, в което потвърждавате, че официално се задължавате да закупите имота на цената на офертата . След около две седмици трябва да бъдете уведомени за решението на продавача. Ако покупката е договорена, договорът се сключва. Офертата трябва да посочва в писмена форма всички устни споразумения, сключени от агента или продавача. Преди да направите предложението си, трябва да проверите дали продавачът е и собственик или агентът наистина е назначен да продаде имота. Собствеността може да се провери чрез справка в поземления регистър. Поземленият регистър е достъпен в окръжния съд и голяма част от него може да бъде разгледан.

Цените на обитаваните от собствениците апартаменти и къщи зависят от редица влияещи фактори като местоположение, транспортни връзки и инфраструктура. По принцип изкупната цена не може да надвишава производствените разходи с повече от 5%. Ако искате да проверите покупна цена, отидете до районния съд или до известната като посредническа агенция, ако има такава. В допълнение към покупната цена има разходи за агенти за недвижими имоти (3–4% от покупната цена плюс 20% данък върху продажбите), данък върху придобиването на земя (до 3,5% от покупната цена), такса за поземлен регистър (1,1 % от покупната цена), разходи за нотариуси и др. NB: Тъй като придобиването на собственост в Австрия не е лесно, винаги трябва да търсите съвет от жилищни експерти в консултативни центрове или от нотариуси. Подходящи нотариуси могат да бъдат намерени на следния сайт: http://www.notar.at

Наеми:

Имате възможност да разгледате апартаменти, преди да подпишете договор за наем. Апартаментите, изброени във вестници или в интернет, често се управляват от агенти за недвижими имоти. Ако апартаментът се разглежда от редица заинтересовани страни едновременно, това е известно като съвместно гледане. Огледите често се уреждат по телефона. Уверете се, че сте задали възможно най-много въпроси по време на огледа и избягвайте да подписвате договор за наем или оферта за наем без надлежно обмисляне, дори ако това е насърчено от наемодателя или агента за недвижими имоти.

Офертата за наем служи като потвърждение, че искате да наемете имота при определени условия. Ако наемодателят приеме това предложение за наем, тогава ще бъде сключен договор за наем.

N.B .: От вас ще се изисква да спазвате всяко предложение за наем, което направите. Също така трябва да избягвате „резервиране“ на имот. Резервацията често е скрита оферта за наем.

Договорите за наем могат да бъдат безсрочни или срочни (например за 5 години). За срочни договори минималният срок е 3 години. Уверете се, че договорът за наем е сключен в писмена форма. Можете също да използвате подходящи формуляри.

Наемните такси за повечето апартаменти с първичен наем в Австрия се уреждат от Закона за наемодателя и наемателя (Mietrechtsgesetz). Законът класифицира по-старите наети апартаменти според техните приспособления (отопление, тоалетна в коридора или в апартамента, топла вода и др.), Но също така определя максимални и препоръчителни стойности за наем, срокове на предизвестие и др. Еднофамилни къщи и фирмените или обслужващите апартаменти, обикновено са изключени от Закона за наемодателя и наемателя. Прехвърлянето на мебели или активи е разрешено. Авансите за наеми и депозити са обичайни при отдаването на апартаменти в стари сгради. Наемът, платим на квадратен метър, зависи от редица фактори, като транспортни връзки, инфраструктура, жилищна площ, обзавеждане на апартаменти, състояние на апартамента. През 2020 г. средната цена на апартамент за първичен наем (наем и текущи разходи; основни жилища) е била 8,3 EUR на квадратен метър площ. Бургенланд и Каринтия са сред най-евтините провинции, Форарлберг, Залцбург и Виена са сред по-скъпите провинции. По-малките апартаменти често са по-скъпи на квадратен метър от по-големите. Текущите разходи (около 25% от нетната рента) и таксите за отопление, газ и електричество също трябва да бъдат взети под внимание.

Преди да сключите договор за наем или договор за покупка, препоръчително е да се консултирате със съответните консултативни органи, като Асоциацията на наемателите (Mietervereinigung), Асоциацията за защита на наемателите (Mieterschutzverband), Асоциацията за информация на потребителите (Verein für Konsumenteninformation) или камарата на труда (Arbeiterkammer).

Полезни връзки

5. Признаване на дипломии квалификации

Получаването на признание за квалификации и компетенции може да изиграе жизненоважна роля в решението на човек да започне работа в друга държава от ЕС. За съжаление различните системи за образование и обучение често затрудняват работодателите и институциите да оценяват правилно квалификациите.

Признаване на професионална квалификация

Като основен принцип гражданите на ЕС трябва да могат да упражняват професията си във всяка друга държава-членка. В действителност различните национални изисквания блокират достъпа до определени професии в приемащата държава.

За да се справи с тези различия, ЕС създаде система за признаване на професионални квалификации. В рамките на тази система се прави разлика между регулирани професии (професии, за които законът изисква определени квалификации) и професии, които не са законово регулирани в приемащата държава-членка.

Европейската комисия създаде набор от инструменти за осигуряване на по-голяма прозрачност и признаване на квалификациите, както за академични, така и за професионални цели:

Европейската квалификационна рамка (ЕКР): Основната цел на рамката е да създаде връзки между различните национални квалификационни системи, за да улесни признаването на дипломи. Физическите лица и работодателите ще могат да използват ЕКР, за да разберат и сравнят по-добре квалификациите, получени в различни страни. Страните ще могат да свържат своите квалификационни системи с ЕКР - а от 2012 г. всички нови квалификации могат да съдържат препратка към ниво на ЕКР.

Националните информационни центрове за академично признаване (NARIC). Мрежа от национални информационни центрове за академично признаване е създадена през 1984 г. по инициатива на Европейската комисия. NARIC предоставят съвети относно академичното признаване на периоди на обучение в чужбина. Разположени във всички държави-членки на ЕС, както и в страните от Европейското икономическо пространство, NARIC играят жизненоважна роля в процеса на признаване на квалификации.

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Тази система има за цел да улесни разпознаването на периоди на обучение в чужбина. Тя позволява трансфер на обучение между различни образователни институции и предлага гъвкав начин за придобиване на степен.

Europass.

 Europass е инструмент за осигуряване на прозрачност на професионалните умения. Състои се от пет стандартизирани документа: автобиография (автобиография); езиков паспорт; добавки към сертификати; добавки към диплома; и документ Europass-Mobility. Системата Europass прави уменията и квалификациите ясно и лесно разбираеми в различни части на Европа. Национални центрове Europass са създадени във всяка държава от ЕС и Европейското икономическо пространство.

Базата данни на Комисията за регулираните професии включва списък с регулирани професии в държавите-членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, плюс точки за контакт и информация за компетентните органи.

Полезни връзки

6. Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Австрийското трудово право е формирано на базата на закони и колективни трудови договори. Колективните трудови договори са валидни в Австрия за 97% от всички работещи.

Трудов договор може да бъде сключен в писмена форма, устно или имплицитно (напр. чрез започване на дейността с последващо плащане). Споразуменията за чиракуване трябва да се сключват в писмена форма.

Правно се прави разлика между трудов договор (Arbeitsvertrag), договор на свободна практика (freier Dienstvertrag) и договор за извършване на работа (Werkvertrag).Ако не бъде сключен писмен трудов договор, както служителите, така и независимите (на свободна практика) изпълнители получават документ за условията (Dienstzettel) незабавно при започване на трудовото правоотношение.

Dienstzettel посочва например мястото на работа, основната заплата, нормалното работно време и др. Ако трудовото правоотношение е за определен период, Dienstzettel посочва и датата, когато трудовото правоотношение приключва.

Промените в трудовия договор не могат да бъдат по-неблагоприятни от разпоредбите на съществуващото законодателство, колективни трудови договори или трудови договори. В случай на неправомерни или неблагоприятни промени, консултирайте се с органите, които представляват вашите интереси: работническия съвет, Камарата на труда или вашия синдикат.

За договорите за извършване на работа се прилагат специални разпоредби (Werkverträge).

Безсрочен трудов договор може да бъде прекратен едностранно (Kündigung). Работодателите и служителите са обект на различни срокове за предизвестие, предвидени в трудовия договор, в споразуменията за извършване на работа, в колективния трудов договор, в Закона за служителите или в Общия граждански кодекс (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - ABGB). Предвидените срокове трябва да се спазват, за да бъде прекратяването на договора юридически ефективно.

Трудовата заетост може да бъде прекратена и чрез уволнение (Entlassung) (прекратяване без предизвестие за трудовото правоотношение от работодателя) или чрез прекратяване по взаимно съгласие (einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses).

Полезни връзки

Работно време и отпуск:

Законът за работното време (Arbeitszeitgesetz) се прилага за почти всички служители от частния сектор на възраст над 18 години. За младите хора и определени групи (например шофьори на моторни превозни средства) се прилагат отделни разпоредби за работното време.

Под работно време се разбира времето от началото до края на работата, с изключение на почивките. Работният ден / работната седмица е работното време в рамките на период от 24 часа / календарна седмица.

Нормалното работно време е:Осем часов работен ден (работно време в рамките на 24-часов период)

 • Осем часов работен ден (работно време в рамките на 24-часов период)

40-часова работна седмица (работно време от понеделник до неделя включително).

Колективните договори в много индустрии са съкратили работния ден или работната седмица, напр. до 38 часа.

Прилагат се максимални граници от дванадесет часа на ден и 60 часа на седмица и ограничението от 48 часа на седмица средно за даден период от 17 седмици.

Различни споразумения за работното време се прилагат за определени сектори, като туризма, хотелиерството и ресторантьорството и търговията на дребно. Попитайте работния съвет, Камарата на труда или вашия синдикат какво правило важи за вашия сектор.

Периоди на почивки:

Ако работният Ви ден е 6 часа или повече, имате право на почивка от поне половин час.

Тази почивка не се заплаща и не се зачита като част от общото работно време.

В края на работния ден служителите имат право на непрекъсната почивка от поне 11 часа. Седмичният период на почивка се урежда от Закона за периодите на почивка (Arbeitsruhegesetz). През почивните дни имате право на непрекъсната почивка от 36 часа.

И тук има много изключения.

Почасова работа

Сътрудниците на непълно работно време не могат да бъдат третирани по-неблагосклонно от тези на пълен работен ден, просто защото работят на непълно работно време.

Допълнителна работа:

Допълнителната работа се класифицира като всяко работно време между договореното работно време (например 25 часа) и работното време, намалено с колективен трудов договор (например 38 часа) или нормалното законоустановено работно време. За допълнителни часове се прилага задължителна премия от 25%. Вие обаче получавате тази премия само ако не намалите допълнителните часове чрез почивка вместо в рамките на тримесечието (или в рамките на друг тримесечен период).

Извънреден труд:

Извънредният труд се начислява, ако нормалното работно време е надвишено. Според Закона за работното време извънредният труд трябва да бъде възнаграден с финансов бонус или кредит за време (50% бонус или 1,5 часа кредит за време на отработен час).

Работа на смени:

При работа на смени, работата се изпълнява от няколко различни работници в рамките на определен период. При определени условия е възможна смяна до 12 часа.

Гъвкаво време:

Със системата за гъвкаво време служителят е в състояние да определи началото и края на нормалното си работно време всеки ден, в рамките на уговорен срок. Задължително е служителят да е на работа през предписания основен период. Времето за гъвкавост трябва да бъде определено в споразумение за работа или споразумение за гъвкаво време.

Работа през нощта, неделя и официални празници:

И мъжете, и жените могат да работят през нощта. Въпреки това, бременни жени, кърмачки и младежи под 18-годишна възраст, например, нямат право да работят през нощта или в неделя или официални празници. Изключения съществуват например в хотелиерството и ресторантьорството и в болниците.

Работа с намалени часове:

Работата е с намалени часове, когато работното време в дадена компания е намалено за ограничен период от време. Работа с намалени часове служи за преодоляване на икономическите смущения и има за цел да предотврати загубата на работниците.

Полезни връзки:

Заплащане:

Служителите получават възнаграждение за услугите, посочени в техния трудов договор. Възнаграждението включва например заплатии доходи от чиракуване (т.е. възнаграждение за чираци).

Размерът на възнаграждението се урежда от закони, колективни трудови договори и / или вътрешни трудови договори; това също зависи от индивидуални фактори като възраст, квалификация, работно време, разпределение на задължения (длъжност), стаж и т.н.

Колективните договори са писмени споразумения, които уреждат например работното време, условията на труд и възнаграждението. Те се договарят между представители на работниците (напр. Синдикати) и представители на работодателите (напр. Търговската камара).

Договорите за работа са писмени споразумения, сключени между работодатели и работнически съвет.

Има споразумения за минимални работни заплати в различните сектори. Минималните заплати обикновено се договарят в колективни трудови договори от синдикатите и представителите на компаниите за различните сектори. В Австрия няма законоустановена минимална работна заплата.

В повечето случаи заплатитеи доходите от чиракуване се превеждат по сметка за заплата / разплащателна сметка. Те се изплащат в последния ден от месеца или в първия ден на следващия работен месец. В някои случаи работниците получават заплатите си седмично с чек или в брой.

Заплатите, ако се уреждат от колективен трудов договор и / или трудов договор, се изплащат на служителите 14 пъти годишно: 12 месечни плащания на заплата плюс едномесечно възнаграждение под формата на коледен бонус и 1 месечен празничен бонус (известни като специални плащания ).

Данъците, осигурителните вноски, вноските в Камарата на труда и други удръжки (напр. Членски внос в синдикатите) се приспадат от вашата брутна заплата от вашия работодател. Работодателите превеждат тези суми на данъчни служби, социалноосигурителни институции, Камарата на труда и др.

Можете да използвате калкулатора на брутната нетна сума, за да определите колко пари имате на разположение след приспадане на данъци и др .:

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/lohnundgehalt/index.html

Служителите обикновено получават писмена декларация за възнаграждение всеки месец, известна като фиш за заплата. Фишът съдържа точна разбивка на удръжките (данъци, социално осигуряване, законово предписани и доброволни вноски и др.).

Изпълнителите на свободна практика получават възнаграждение за продължителността на работното им назначение. При липса на конкретно споразумение те нямат право на специални плащания. Те обаче имат право на документ за условията (Dienstzettel) (вж. 3. Трудов договор), при липса на писмен договор. Ако договорът им продължи за по-дълъг период, те получават възнаграждението си ежемесечно. Изпълнителите на свободна практика трябва да направят свои собствени договорености за плащане на данъци. Работодателите са отговорни за прехвърляне на осигурителни вноски към осигурителни институции (пенсионно осигуряване, застраховка за злополука, осигуряване за безработица и др.) и Австрийската здравноосигурителна каса. Изпълнителите на свободна практика са членове на Камарата на труда и плащат вноска за нея (такса за Камарата на труда).

За изпълнителите резултатът от услугата (работното задание) определя възнаграждението. Възнаграждението обикновено се изплаща след изпълнение на договора. За изпълнителите няма право на ставки, определени от колективен трудов договор или на специални плащания. Лицата, обхванати от договор за извършване на работа и услуги, трябва да се договорят сами за плащането на данъци и осигурителни вноски.

Можете да получите безплатен правен съвет от Камарите на труда, профсъюзите и Търговската камара, чиято зона на отговорност включва самонаетите.

 

Полезни връзки

7. Прекратяване на трудовия договор:

Изпитателен срок:

Изпитателен период се договаря в началото на трудовото правоотношение. По време на изпитателния период, трудовият договор може да бъде прекратен устно от компанията или от служителя, без да се посочват причините. Изпитателният срок е 1 месец (чиракуване: 3 месеца).

Прекратяване на срочен договор:

Заетостта приключва автоматично, когато срокът на договора е изтекъл. Последният ден от срочния договор е посочен в трудовия договор или в Dienstzettel.

Прекратяване по взаимно съгласие:

Когато служител и работодател прекратят трудово правоотношение по взаимно съгласие, не се изисква срок на предизвестие. То може да бъде прекратено устно или писмено. Препоръчва се писмено прекратяване.

Едностранно прекратяване:

Известието може да се направи устно, писмено или имплицитно (предаване на документи за работа). Не е необходимо да се посочва причина за прекратяване. Като предпазна мярка трябва да уведомите писмено и да сте наясно с евентуалните срокове и датите за предизвестие, предвидени в колективния трудов договор, по закон или в дружествени споразумения.

Уволнение:

Уволнението прекратява трудово правоотношение с незабавен ефект. Трябва да има причина за уволнението (напр. Постоянно пренебрегване на задълженията). Уволнението може да се извърши устно, писмено или имплицитно. Дори неоправдано уволнение прекратява трудов договор с незабавно действие, но можете да предявите иск за неправомерно уволнение пред Съда по труда и социалното осигуряване.

Напускане:

Напускането прекратява и трудов договор с незабавно действие. Тази опция се предоставя на служителите в случай на груба небрежност от страна на компанията, например.

Когато трудовото правоотношение е прекратено, служителят има право да получи документите си за работа.

Документите за работа включват: извлечение за заплата, удостоверение за работа, известие за отписване от здравноосигурителната схема, удостоверение за заетост и възнаграждение, фиш за заплата (L16) и препоръка. N.B .: Допълнителна информация може да бъде получена от съответния работнически съвет, Камара на труда или синдикати.

Намаляване на работното време според възрастта:

Частично пенсиониране:

Възрастните служители могат да намалят работното си време с до 60% и да получават обезщетение за заплата до 50% в допълнение към заплатата си, която е адаптирана към работното време. Осигурителните вноски за здравно, пенсионно и осигурително осигуряване за безработица продължават да се плащат на предишните нива от компанията.

Частично пенсиониране може да се вземе 5 години преди редовната пенсионна възраст.

N.B .: Мъжете, родени на или преди 31 декември 1960 г. и жените, родени на или преди 31 декември 1964 г., са изключени от тази система. Тези хора могат да вземат частично пенсиониране 7 години преди редовната си пенсионна възраст.

Частично пенсиониране може да бъде взето за максимум 5 години.

Частична пенсия:

Частичната пенсия не е изплащане на пенсия като такава, а частично пенсионно обезщетение. Частичната пенсия се основава на критериите за допустимост на „коридорната“ пенсия. Вместо „коридорна“ пенсия, служителите получават подкрепа за продължаване на работата на непълно работно време до редовната пенсионна възраст. За мъжете частичната пенсия понастоящем може да бъде взета от 62-годишна възраст.

Пенсия:

Лица, родени преди 1 януари 1955 г .:

Жените могат да се пенсионират на 60, мъжете на 65. Изградените права трябва да представляват или 180 осигурителни месеца през последните 360 календарни месеца, или 180 месечни вноски без ограничения във времето, или 300 осигурителни месеца до крайния срок.

Лица, родени на или след 1 януари 1955 г .:

Нормативната възраст за пенсиониране е 65 за мъжете и 60 за жените. От 2024 г. възрастта за пенсиониране на жените постепенно ще се повишава и ще бъде приведена в съответствие с възрастта за пенсиониране на мъжете. От 2033 г. ще има 65-годишна възраст за пенсиониране.

Изградените права трябва да представляват или 180 осигурителни месеца през последните 360 календарни месеца, или 180 месечни вноски без ограничения във времето, или 300 осигурителни месеца до крайния срок. Като алтернатива са възможни и 180 осигурителни месеца с най-малко 84 осигурителни месеца поради заетост. Заетостта включва, но не се ограничава до времето, прекарано като грижещ се за дете с увреждане.

 

Ранно пенсиониране:

 • Ранно пенсиониране с по-дълги осигурителни периоди
 • Пенсия „Коридор“
 • Тежка трудова пенсия

Прекратяване на трудовото правоотношение на основание инвалидност:

Правилата за възрастта и изискванията са различни за служителите, работниците и самостоятелно заетите лица. От 2017 г. ще има възможност за реинтеграция на непълно работно време: нормалното седмично работно време може да бъде намалено след дълъг период на заболяване, а също така имате законно право на професионална рехабилитация в случай на предстоящо увреждане и / или професионално увреждане .

Полезни връзки

Сезонна работа в Австрия: 

В определени периоди на годината има особено голяма нужда от персонал в някои сектори. Поради това в областта на туризма, селското стопанство и горското стопанство се търсят сезонни работници. Особено в регионите на Източна Австрия (Бургенланд, Долна Австрия, Горна Австрия, Виена) са необходими опитни работници от пролетта до есента (например за събиране на аспержи и вино). В районите на зимните курорти в Западна Австрия, квалифицирани работници с практически опит (ресторантьори, готвачи), както и опитни асистенти (кухненски помощници, почистващ персонал, сервитьори и сервитьорки, персонал в механи и др.) се търсят през месеците ноември до март, както и в туристическите райони в цяла Австрия, особено в месеците от май до октомври. Още информация:Сезонни позиции:https://jobroom.ams.or.at/jobroom/index_as.jsp Някои сезонни трудови разпоредби се прилагат за сезонната работа, като защита срещу уволнение преди края на сезонната заетост.В туристическия сектор се прилагат специални разпоредби на трудовото законодателство (например специални периоди за изчисляване на седмично или месечно работно време, съответните разпоредби за почивни дни).Информация за правата и задълженията на работниците и служителите трябва да бъде получена от Федералната трудова палата най-късно преди започване на работа.Още информация:https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitsvertraege/Arbeiten_als_Saisonnier.html

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

8. Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство е Камарата на труда: www.arbeiterkammer.at 

9. Здравна система

Всяка австрийска провинция има своя собствена здравна администрация, а всяка област има свой отдел за обществено здравеопазване. Всички по-големи общини са законово задължени да наемат общински лекар (общопрактикуващ лекар), с когото можете да се консултирате по всяко време по време на оперативните часове.

Всяко осигурено лице има право да се възползва от съоръженията, предоставяни от австрийската здравна служба (медицински прегледи, скрининг, консултации по майчинство и др.). Разходите се поемат от австрийската схема за социално осигуряване или от схемата за социално осигуряване на държавата, в която сте осигурени.

Здравната каса плаща за посещения на лекари, лекарства, намалени с вноските на пациента, които понастоящем (през 2021 г.) възлизат на 6,50 EUR на лекарствен продукт, и хоспитализация, (за които вноската на пациента през 2020 г. е между 13 EUR и 25 EUR на ден на средно за максимум 28 дни) в държавните болници, както и осигуряване на обезщетение за болест след изтичане на правото на заплащане на болнични. Лекарствата могат да бъдат получени от аптеките или в малките общини от вашия общопрактикуващ лекар.

Първата точка за контакт е общопрактикуващият лекар във вашата община или в близост до вас. Там се извършват общи прегледи, но също така и прости кръвни изследвания, сърдечни изследвания (ЕКГ), физически лечения и др. Ако е необходимо, ще бъдете насочени към лекар специалист или амбулатория. Препращането обикновено е безплатно. Можете също така да се обърнете директно към лекари специалисти във ваша близост. В по-големите населени места често има зъболекар. Ако желаете да посетите зъболекар или медицински специалист, моля, имайте предвид, че винаги трябва да бъде уговорена среща. Обикновено не е нужно да си уговаряте час за посещение на общопрактикуващ лекар, но времето за изчакване може да бъде дълго. Забележка: поради вируса COVID-19, трябва да попитате общопрактикуващия лекар, ако трябва да си уговорите среща.

За да можете да използвате услугите на обществената здравна система, вие и вашите роднини ще трябва да имате здравноосигурителна карта (електронна карта) за всяко посещение при лекар или медицински преглед. В Австрия здравноосигурителна карта е и европейската здравноосигурителна карта. Медицинската услуга се таксува директно от здравната каса, използвайки електронната карта, и няма да се налага да плащате нищо за редица прегледи и лечения от лекари, които имат договор с касата. Някои средства изискват частично плащане за лечение или възстановяват по-голямата част от таксата, ако вече са платени.

На частните лекари обикновено трябва да се плаща в брой или с платежно нареждане; относително малка част от разходите се възстановява чрез вашата здравна каса след представяне на фактурата. Тъй като в Австрия има много добра обществена здравна служба, броят на частните болници и частни клиники е сравнително малък. Можете обаче да получите частно лечение и в държавните болници. За такъв случай си струва да сключите допълнителна застраховка във вашата здравна каса или при частни застрахователи.

Можете да намерите адреси на лекари във вашия район в интернет и на уебсайта на Лекарската камара (Ärztekammer): https: //www.aerztekammer.at/arztsuche

Спешни ситуации:

Туристите и търсещите работа обикновено се лекуват безплатно при спешни медицински ситуации. Във всеки случай носете със себе си своята европейска здравноосигурителна карта или съответния E-формуляр.

Можете да разберете кои лекари и зъболекари дежурят през уикендите и по официалните празници от офиса на местния съвет, в ежедневниците (напр. Kronen Zeitung, Kurier) и на уебсайтовете на Landesärztekammern (провинциални медицински асоциации) под заглавие Wochenenddienst (уикенд услуга) или Bereitschaftsdienst (извънработно обслужване): https://www.aerztekammer.at/notdienste

Спешната медицинска помощ е на разположение от 19:00. до 7 ч. сутринта от понеделник до петък и през целия ден в събота, неделя и официални празници чрез набиране на национален номер 141.

Не е необходим телефонен код за достигане до важни телефонни номера:

 • Пожарна команда: 122
 • Полиция: 133
 • Спасяване: 144
 • Европейски номер за спешни случаи: 112
 • Аптечна гореща линия: 1455
 • Аптечни услуги през нощта и уикенда: http://www.apotheker.or.at
 • Намерете зъболекар: http://www.zahnaerztekammer.at/

Полезни връзки:

10. Социална сигурност

Участието в социално-осигурителната система е задължително за работниците и служителите в Австрия. След започване на работа, работодателят следва да регистрира работника/служителя в съответната осигурителна институция. С регистрацията се издава и социален осигурителен номер за конкретния работник. Социално-осигурителните вноски се разпределят между работника и работодателя и се удържат автоматично от заплатата. Размерът на вноските зависи от това дали работникът е зает в сферата на услугите /администрация, банки и т.н/ или в сферата на производството /фабрики, строителство/, дали е в занаятчийския бранш, дали е работник с минимален доход и т.н.. Отговорна институция за обезщетения при безработица е австрийската служба по заетостта.

Здравното осигуряване в Австрия дава възможност както за безплатно лекуване, така и за изплащане на обезщетения при болест. Възрастта за пенсионно осигуряване в Австрия е 60г. за жените и 65г. за мъжете.

За повече информация: www.sozialversicherung.at

11. Данъци

Данък върху дохода: Законът за данъка върху доходите (Einkommensteuergesetz) изброява конкретни видове доходи: доходи от земеделие и горско стопанство, от самостоятелно заети лица, от търговия и занаятчийски дейности, от заетост, от капиталови активи, от наеми и т.н. В Австрия съществува многостепенна прогресивна скала на данъка върху доходите (от 0 до 55%). Данъкът върху доходите от доходи от трудова дейност се нарича още Lohnsteuer (данък върху заплатите). Нивото на данъка върху дохода зависи от облагаемия доход, получен през календарна година. Календарната година е същата като бизнес годината и обхваща период от 12 месеца.

Данъкът върху заплатите се приспада от заплатите или възнагражденията при източника, заедно с осигурителните вноски и се прехвърля от работодателя в компетентните служби (Quellensteuer - данък при източника). Удържаният данък е предплащане на дължимия годишен данък, който се урежда окончателно с годишната данъчна оценка (Arbeitnehmerveranlagung) за заети лица или с декларацията за данък върху дохода (Einkommensteuererklärung) за самонаети лица. За да се осигури облекчение, различни подлежащи на приспадане суми могат да бъдат компенсирани спрямо данъка върху доходите, в зависимост от обстоятелствата, напр. надбавка за единствения осигуряващ препитание, надбавка за самотен родител и еднократни суми, надбавки и специални разходи, например семейни бонуси, надбавки за пътуване, оперативни разходи, като разходи за служебни пътувания, разходи за втори дом и т.н., и извънредни разходи като болнични такси.

Данъчната декларация трябва да бъде подадена и подаването на данъчна оценка не е задължително, освен в случаите, когато данъкоплатците подлежат на задължителна оценка, както в случаите, когато имат два облагаеми дохода от трудова дейност. В много случаи данъчната оценка ще доведе до възстановяване на част от данъка ви.

Самостоятелно заетите лица подават декларация за данък върху дохода, а заетите лица подават годишната данъчна оценка.

Вноските за социално осигуряване трябва да се внасят както от служители, така и от работодатели (с изключение на застраховката за злополука, която се плаща само от работодателите). През 2021 г. следните ставки на вноските се прилагат еднакво за служителите и работодателите:

 • Здравно осигуряване за физически работници, чиновници, работници на свободна практика, 7,65%, самостоятелно заети лица, обхванати от условията на Закона за социално осигуряване на търговията (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG): 6,80%
 • Застраховка за злополука: за физически работници, служители и служители на свободна практика: 1,20%, самонаети работници: фиксирана месечна сума: 10,42 евро на месец
 • Застраховка за безработица: за физически работници, чиновници и на свободна практика: 6%
 • Пенсионно осигуряване: за физически работници, чиновници и на свободна практика: 22,8%; „нови самостоятелно заети“ лица (Neue Selbstständige), обхванати от GSVG: 18,5%

Освен това служителите и работниците на свободна практика имат 0,5% от брутните си доходи, приспаднати за вноската на Камарата на труда. Служителите плащат допълнително 1% дял от субсидията за жилища. Само за служители може да има и синдикални вноски и църковен данък (вноска за религиозна общност, която се удържа директно от заплатата).

Други данъци:

Данък върху прехвърлянето на земя, данък върху имуществото, данък върху печалбите от сделки с имоти, пътен данък, който е данък за регистрация на превозно средство въз основа на капацитета на двигателя, данък върху капиталовата печалба и др., Данък върху добавената стойност (ДДС), който е косвен данък върху закупуване на продукт или услуга от крайния потребител (сегашните ставки са 10%, 13% и 20%), корпоративен данък от юридически лица (например компании) вместо данък върху дохода, 25%, общински данък, който се заплаща от бизнеса към общината, в която се намират (3% от облагаемия доход), данък върху продажбите, който се дължи от собствениците на предприятия, чийто годишен оборот надвишава 35 000 EUR.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС), известен също като данък върху продажбите, е данък върху доставките или услугите, който се поема само от крайните потребители. По принцип сумите на данъка върху добавената стойност са до 20% (стандартна данъчна ставка). За някои стоки и услуги данъкът върху добавената стойност възлиза на 10% или 13%. За сектори, които са особено засегнати от коронавирусната криза - гастрономия, хотелиерство и култура, както и публикации - намалената данъчна ставка от 5% трябва да бъде удължена до 31 декември 2021 г.

Допълнителна информация за различните данъци можете да получите от данъчната служба и от Федералното министерство на финансите. Всички данъци се заплащат на компетентната данъчна служба.

Австрия е сключила споразумения за двойно данъчно облагане с всички държави-членки на ЕС / ЕИП, Швейцария и много други страни. N.B .: Данъчните оценки, декларациите за данък върху доходите и плащането на други данъци са предмет на конкретни срокове.

За трансграничните работници се прилагат редица специални правила.

Полезни връзки:

12. Образователна система

Много малки и деца в предучилищна възраст получават грижи в детските ясли (Kinderkrippen, за бебета и деца в предучилищна възраст), в детските градини (Kindergärten) и в „детските групи“ (Kindergruppen, за деца на възраст между 3 и 6) и в училищни класове. Много малки деца - средно на възраст от две години - също се гледат в много малки групи от деца, за които се грижат детегледачки (Tageseltern), особено в малките градове и селските райони.

Училището е задължително в продължение на девет години в Австрия, на възраст от 6 до 15 години (1–9 клас). Първите четири години задължително образование се завършват в началните училища (Volksschule); от 10-годишна възраст (средно ниво 1) децата могат да посещават или средно училище (Mittelschule), или по-ниските години на по-високото ниво на общо средно училище (allgemeinbildende höhere Schule (AHS), наричано още гимназия. Съществуват и специални училища за деца в по-голяма нужда от подкрепа или със специални нужди (тежки учебни затруднения, сензорни увреждания и др.) през първите 8 до 9 години от тяхното училищно образование. В много случаи обаче тези деца се обучават заедно с други в така наречените класове за интеграция.

Деветата учебна година (на възраст от 14 до 15 години) може да бъде завършена в политехническо училище или технически колеж (Polytechnische Schule / Fachmittelschule) - училище, наблягащо на професионалната ориентация и подготовката за чиракуване (основно професионално обучение) - или в други видове училища .

Децата, чийто майчин език не е немски, имат възможност да учат немски в училищата.

Всички млади хора подлежат на задължително образование или обучение до 18-годишна възраст.

Родителите и настойниците трябва да гарантират, че младите хора получават допълнително обучение след завършване на задължително образование до 18-годишна възраст. Те имат избор да посещават гимназия, да завършат чиракуване или да предприемат някаква друга форма на обучение, като например стаж.

Други видове училища (средно ниво 2): междинното професионално обучение (от 14-годишна възраст, 9-11-и или 12-ти клас) завършва с окончателен изпит; висшите професионални училища (от 14-годишна възраст, 9-ти до 13-ти клас) завършват с окончателен изпит и общия матурен изпит (матура).

Други категории средни училища или „нови средни училища“ (от 14-годишна възраст, 9-12 клас) също завършват с общия матурен изпит (матура).

Обучение за повече от 200 професии може да се получи в основно професионално обучение (чиракуване) от 15-годишна възраст. Повечето курсове за чиракуване продължават между 3 и 4 години. Занаятът се учи едновременно на работа и в професионалното училище. След периода на чиракуване младият човек (чирак) преминава последен изпит за чиракуване и по този начин става квалифициран техник или търговец (Geselle / Gesellin или калфа).

Матурата (обща матура) е предпоставката за висше образование (университет, академия, технически университет). Квалифицираните абитуриенти от средни професионални училища или квалифицирани чираци могат да се подготвят за постъпване в университет чрез професионален квалификационен изпит (Berufsreifeprüfung или Berufsmatura).

Квалифицираните абитуриенти от средни училища (Mittelschulen) или отпаднали ученици с трудов стаж могат да влязат във висше образование чрез кандидат-университетски квалификационен изпит (Studienberechtigungsprüfung).

В Австрия има различни варианти на курсове по технически изследвания, хуманитарни науки, изкуства и други области на обучение.

Техническите университети предлагат практическо обучение, улесняващо директния достъп до професионалния живот. Образователните колежи (pädagogische Hochschulen) обучават учители за начални училища, средни училища, специални училища и политехнически училища.

В Австрия има също общи и професионални колежи и технически университети и университетски курсове за работещи хора, които се предлагат предимно като вечерни класове.

Частните училища в Австрия представляват около 8% от общия брой. Има и някои училища, които не са публично акредитирани и преподават по определена училищна система, която не е официално призната в Австрия. Частните училища са заведения с такса. В държавните училища няма такси за училище, въпреки че има разходи за родителското сдружение, училищни събития и др. Качеството на държавните училища е високо в сравнение с някои други образователни системи в Европа.

Полезни връзки:

13. Живот 

Разходи за живот

Според проучването на потребителите от 2019 г. средните разходи на глава от населението (възрастен) и домакинството в Австрия включват 10% за образование и отдих, 4% за алкохолни напитки и тютюневи изделия, 6% за здраве и лични грижи, 6% за облекло, 9% за други разходи, 11,5% за отдих / спорт / хобита, 15% за не частно потребление (напр. изплащане на заеми, глоби, такси), 17% за храна и безалкохолни напитки, 14 на сто за транспорт и 21 на сто за жилища и енергия. Месечните разходи на домакинствата са най-високи в Долна Австрия и най-ниски в Бургенланд.

Стойности през 2021 г.

Един литър мляко от 0,99 евро, един килограм пшеничен и ръжен хляб от 0,89 евро, 500 грама пълнозърнест хляб от 0,75 евро, един килограм захар от 0,89 евро, един килограм брашно от 0,45 евро, два килограма ябълки от евро 2,99, 1,5 литра минерална вода от 0,27 евро, 1,5 литра портокалов сок от 0,95 евро, 250 грама масло от 1,49 евро, половин литър бира от 0,47 евро, 500 грама кафе от 2,19 евро, един литър вино от 1,79 евро, един билет за кино: 7–13 евро, вестник средно 1–2,50 евро, обществен транспорт: (еднократно пътуване в провинциалните столици) 1,00–2,90 евро, 1 литър бензин (супер безоловен) през януари 2021 г. от 0,989 евро, 1 литър дизел през януари 2021 г. от 0,948 евро, 1 тениска в зависимост от качеството от 5–10 евро средно, дънки в зависимост от качеството от 30 евро средно, 1 кВтч газ от 0,04–0,11 евро, 1 кВтч електроенергия от 0,17 евро –0,24

Разходите за енергия (газ и електроенергия), разходите за жилища и разходите за бензин, дизел и отоплително масло са нараснали през последните години; разходите за отдих, хобита и спорт и жилище и енергия са сравнително високи в сравнение със средното за ЕС.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tec00120

Полезни връзки:

14.Културен и социален живот

Повечето австрийци прекарват значителна част от свободното си време в клубове и общества. Уикендите се използват за посещение на приятели и роднини, посещение на екскурзии, участие в развлекателни дейности (посещение на кино, театър и др.), спорт или занимания в клубове и общества.

В зависимост от културните съоръжения, които са на разположение, австрийците използват свободното си време вечер, за да прекарват времето си със семействата си, да посещават кино, театър или концерти. В селските райони хората все още се срещат вечер в местната механа или в клубове и общества. Спортът също играе основна роля в развлекателните дейности. Джогинг и фитнес ходене, колоездене и плуване са сред любимите спортове. Традиционно винаги има футболни клубове в много градове и села. В повечето западни провинции ски и сноуборд са много популярни, особено сред децата и младите хора (т.е. като част от Skiverband, която е ски асоциация). По езера и други големи водни обекти има клубове за ветроходство, сърф и гребане.

Дори в селата и по-малките градове има различни клубове и общества (футболни отбори, доброволни пожарни бригади, хорове, клубове по гимнастика, групи за традиционни костюми, оркестри, скаутски войски, спортни клубове и др.). В по-големите градове има широк спектър от културни атракции (театър, кино, художествени изложби, концерти и др.) И спортни съоръжения (тенис, волейбол, фитнес зали и др.).

В повечето по-малки райони католическата църква има семейни, женски и детски групи (Jungschar), които се фокусират върху голямо разнообразие от свързани с църквата теми. Много често католическата църква се ангажира и с местни, регионални и междурегионални социални проекти (напр. Проекти, спонсорирани от Sterninger - деца, които минават от врата на врата по време на Богоявление, пеейки и набирайки средства). В градовете други религиозни общности (Евангелска църква - Аугсбург и Хелветски конфесии - Ислямска общност на Австрия, Израелска религиозна общност, Австрийска будистка общност, православни църкви и др.) Също предлагат допълнителни възможности за социална ангажираност и културни и развлекателни дейности.

Можете да намерите общ преглед на възможностите за развлекателни и клубни дейности в кметството на вашата община и в регионалните и националните ежедневници.

Полезни линкове:

15.Полезни линкове и брошури:

www.migrant.at  - портал за мигранти

www.help.gv.at - помощен портал за чужденци

www.ams.at - Австрийска служба за заетост

www.sozialversicherung.at - социално осигуряване

www.arbeiterkammer.at - Камара на труда

www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xml - Министерство на образованието, изкуствата и културата

www.bmwf.gv.at - Министерство на науката и изследванията

www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/faq - NARIC

Полезна информация за Австрия, контакти (Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия)- https://www.mlsp.government.bg/sluzhba-po-trudovi-i-sotsialni-vprosi-km-posolstvoto-na-republika-blgariya-vv-viena-republika-avstriya

Брошури на Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия:

Какво да предприемем, когато работодателят не ни плаща?

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Австрия.

Последна актуализация: юни 2021

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES