header eures

Условия на живот и труд

Обединеното кралство

От 1/02/2020 г. Обединеното кралство престава да бъде член на Европейския съюз. Въпреки това, по силата на споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, свободното движение на работници между Обединеното кралство и държавите членки, включително предоставянето на услуги на EURES, продължи да съществува за преходен период до 31/12/2020 г.

Национална информация за края на преходния период може да бъде намерена на интернет страниците на:

На официалната страница на Агенцията по заетостта в интернет е публикувана следната информация:  

  1. За работа на български граждани във Великобритания  - в рубрика „Международна дейност”, подрубрика „Работа в чужбина”, на следният линк: https://www.az.government.bg/pages/rabota-v-chuzhbina/
  1. За работа на граждани на Великобритания в Република България - рубрика „Международна дейност”, подрубрика „Заетост на чужденци”, „Нормативна уредба”, на посоченият линк: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-na-chuzhdenci-normativna-uredba/

 

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES