header eures

Условия на живот и труд

Германия

На сайта на Агенция по заетостта е публикувана информация за сезонните работници в Германия в условията на пандемия. Можете да видите повече на:  https://www.az.government.bg/pages/rabota-v-chuzhbina/

 

Обща информацияфлаг Германия

Площ: 357 050 кв.км

Население: 83.1 млн

Официален език: немски

Столица: Берлин

Валута: Евро (EUR)

Регистрация и установяване

Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”.

Търсене на работа

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Федералната република.

Обща информация на темата за работа в Германия може да се намери на www.make-it-in-germany.com, както и на Европейския портал за професионална мобилност -   www.eures.europa.eu . На този портал трябва Вие да проявите активност - да разгледате оферти, които отговарят на Вашите критерии и на посочените данни за контакт с работодателите да изпратите според изискванията автобиография, мотивационно писмо, дипломи, преведени на немски език, сертификати, препоръки.

Освен това работни места в Германия могат да се търсят на сайта на федералната агенция по труда www.arbeitsagentur.de в рубриката Job Boerse. (https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/ )

Това е база данни, в която са обявени всички работни места и могат да се разгледат и директно да се кандидатства.

Също така обяви за работни места се публикуват във вестници и частни онлайн трудови борси.

Кандидатстване за работа

В повечето случаи при кандидатстване се изискват документи на немски език, освен ако изрично не е упоменато друго в обявата.

Все повече и повече германски компании приемат заявки само по имейл или чрез собствени онлайн формуляри за кандидатстване.

Документите, които са необходими обикновено са мотивационно писмо, автобиография със снимка в горната дясна част на автобиографията и копия на дипломи, сертификати, препоръки и други.

Мотивационното писмо не трябва да е повече от една страница и трябва накратко да описва защо търсите работа, какво ви интересува в предлаганата позиция за работа и защо смятате, че сте най-подходящ кандидат за работата. В заключение можете да посочите готовност да се представите лично.

Преди да си уговорите лично интервю е добре да се информирате дали работодателят възстановява някаква част от направените от Вас разходи за транспорт и престой. Това се отнася най-вече ако кандидатствате от чужбина и не се намирате в Германия. Информирайте се дали работодателят не предпочита интервюто да се извърши по телефон или чрез видео конферентна връзка.

Автобиография трябва да съдържа максимум две страници и да е структурирана „хронологично назад“, което означава, че най-новите данни са изброени на първо място.

Съдържанието трябва да е структурирано в следните раздели:

 1. Данни за контакт;
 2. Професионални дейности;
 3. Висше образование, Училищно и професионално обучение;
 4. Езикови умения (владеене говоримо и писмено);
 5. Други професионални знания и опит (например ИТ умения);
 6. Хоби / Непрофесионални дейности (например доброволен труд).

Към документите за кандидатстване е добре да имате копия на посочените в автобиографията дипломи и сертификати. В някои случаи се изисква превод на немски език на документите, които се прилагат към автобиографията.

Дори ако вече имате професионален опит, често се налага да прилагате дипломите за завършено професионално образование.

За изпращане по електронна поща е препоръчително да комбинирате отделните документи за кандидатстване, като мотивационното писмо, автобиография, сертификати и снимка, за да образувате пълен PDF документ, така че да може да бъде изпратен като прикачен файл. Ако е възможно, размерът на файла не трябва да надвишава 2 мегабайта (MB).

Когато кандидатствате чрез онлайн формуляра за кандидатстване, от друга страна, трябва да съхранявате различните документи за кандидатстване като отделни PDF документи, така че да можете да ги качвате поотделно, ако е необходимо.

Препоръчително е да намерите името на лице за контакт. По този начин можете лично да адресирате мотивационните писма и документите за кандидатстване.

В Германия е общо прието т.нар. „инициативно кандидатстване”, при което кандидатите чрез интернет намират лица за контакти в дадена компания или отдел отговарящ за набирането на служители и по своя инициатива изпращат автобиографията и документи за кандидатстване.

Жилище

Намирането на апартамент в Германия не винаги е лесно. Ако се интересувате от апартамент, обикновено трябва да можете да покажете следните документи: формуляр за кандидатстване (често ви се дава по време на обиколката), лична карта, доказателство за доходи, сертификат за свобода от дългове под наем и доказателство за вашата кредитоспособност (Schufa). Обърнете внимание и на това дали апартаментът се предлага необзаведен, частично обзаведен или обзаведен. Много апартаменти се наемат без кухненско оборудване (печка, мивка, хладилник, кухненски шкафове и т.н.).

Можете да намерите оферти за настаняване в секциите за недвижими имоти на местните ежедневници и в Интернет. Наемодателите обикновено очакват еднократен депозит от два до три месеца наем в допълнение към наема. Той служи като застраховка при нанесени щети и се възстановява в края на наемния период, ако няма оплаквания от наемодателя.

Ако идвате сами в Германия и сте готови да живеете в апартамент с други хора, споделените апартаменти са добра алтернатива. В много университетски градове има и центрове за споделяне, които предоставят за ограничен период от време стаи или апартаменти срещу заплащане на комисионна.

Цени на месец за наем в Германия:

Апартамент (1 спалня) в центъра на града

750 EUR (500-1,200)

Апартамент (1 спалня) извън център

563 EUR (400-900)

Апартамент (3 спални) в центъра на града

1,400 EUR (950-2,400)

Апартамент (3 спални) извън център

1,000 EUR (750-1,700)

Цени на комунални услуги (месечно) в Германия:

Basic (ток, парно, вода, отпадъци) за 85 кв.м. апартамент

221 EUR (137-350)

1 мин. на предплатени мобилни тарифни (без отстъпки или планове)

0.10 EUR (0.09-0.11)

Интернет (Мбит / с 60 или повече, неограничен данни, кабелна/ADSL)

31 EUR (25-45)

Цена на квадратен метър за апартамент в центъра на града - 5,200 EUR (3,200-10,000)

Цена на квадратен метър за апартамент извън центъра - 3,500 EUR (2,000-6,500)

В скобите е посочен диапазона, в който могат да варират цените

Съвети за търсене на жилище под наем, можете да получите на: www.justlanded.com

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Германия можете да намерите на : www.kmk.org/zab.html .
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

Повечето дипломи придобити от учебни заведения в България се признават автоматично в Германия. Това, което можете да направите, е официален превод и нотариална заверка. Добре е, ако имате намерение да работите в Германия да носите и оригиналната си диплома, в случай, че трябва да се направи проверка на място.

Официално признаване на дипломата (Anerkennung) трябва да се направи, ако тя е за някоя от т. нар. регулирани професии (лекар, юрист, архитект и т.н.). Пълна информация относно признаването и местата, на които се подават документи ще намерите на този сайт: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php

Процедурата по признаване на професии е свързана с разходи и отнема между 3 и 4 месеца.

От 1 февруари 2020 г. Централната служба за признаване на професии (ZSBA) започна своята работа към Федералната агенция по заетостта (BA), разположена в централната агенция за външно и специализирано настаняване на BА в Бон.

ZSBA има за задача да съветва специалисти, които са в чужбина, относно перспективите и изискванията на процедурата за признаване на професия. ZSBA подкрепя кандидатите при съставянето на необходимите документи и ги препраща на отговорния орган. ZSBA също така организира контакти с работодатели в Германия и всякакви оферти за квалификация, които може да са необходими.

За повече информация https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/zsba.php

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Сериозните работодатели винаги ви изпращат писмен договор. Прочетете внимателно договора, преди да го подпишете. Ако не разбирате нещо, няма проблем: попитайте в отдел „Човешки ресурси” на компанията. Устните трудови договори не са често срещани в Германия.

В писмения договор трябва да има информация за валидността на договора. Срокът трябва да бъде договорен писмено, в противен случай трудовият договор се счита за сключен за неопределен срок. Трябва да е упоменат срока на изпитване, мястото на работа, описание на длъжността, възнаграждението, правото на отпуск, работното време, срокове за предизвестие и т.н.

В допълнение към трудовия договор често се прилагат специални разпоредби. Например сдруженията на работодателите и синдикатите са подписали колективни договори в много сектори на икономиката. Колективните договори могат да регулират например заплатите, бонусите или правата за ваканция. Фирмите също могат сами да сключват ​​фирмени споразумения. Можете да попитате работодателя дали подобни договори важат за вас. Позоваване на това може да се намери и във вашия трудов договор.

В допълнение към „редовната“ работа на непълно работно време, която е обект на социално осигуряване, има и така наречените мини работни места (Minijobs), при които месечната граница на доходите е до 450 евро. Около 7,6 милиона души с мини работни места понастоящем са активни предимно в областта на търговията, поддръжката и ремонта на моторни превозни средства, в хотелиерството, ресторантьорството, в здравеопазването и социалната работа.

Работно време:

Седмичното работно време варира между 38 и 40 часа в зависимост от колективния трудов договор. Дневното работно време обикновено не трябва да надвишава 8 часа и е ограничено до максимум 10 часа по закон. След 6 часа работа почивка от поне 30 минути е задължителна, след 9 часа още 15 минути. След пълен работен ден трябва да се спазва период на почивка от поне 11 часа. По правило служителите не трябва да работят в неделя и на официални празници. В туристическия бранш това правило не важи.

Днес много работници и служители работят по модели на гъвкаво работно време. При него обикновено има фиксиран времеви период, в който всички служители (работници) във фирмата трябва да присъстват. Извънредно отработените часове обикновено се натрупват до определена степен и се компенсират като се използват допълнителни почивни дни или се заплащат като отработени празнични дни. За да се документират отделните работни часове, във фирмите се създават системи за електронно записване на времето и сметки за работно време. Ако такива системи не са налични, трябва сами да документирате работното си време. Информация как да документирате работното си време (примерен лист или приложение) може да намерите на уебсайта на BMAS - https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html

Заплащане:

От 1 януари 2021 г. общата законоустановена минимална работна заплата е 9,50 евро бруто на час в съответствие със Закона за минималната работна заплата. Освен това всеки отрасъл обикновено има задължителни минимални заплати в съответствие с Основния закон за колективното договаряне, Закона за командированите работници и Закона за временна заетост.

По правило заплатата се изплаща по сметка на служителя в средата или в края на месеца. Според законите работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя отчет за състава на възнаграждението в разбираем текстов вид. От брутната заплата се приспадат и се прехвърля директно от работодателя на отговорните органи, данък върху заплатите, солидарна надбавка, църковна такса, където е приложимо, както и дела на служителя в вноските за социално осигуряване (застраховка за здравеопазване, пенсия, дългосрочни грижи) и осигуряване за безработица.

Основни законови положения:

Основните положения в Закона за минималната работна заплата са следните:

 • Всички  работници/изпълнители имат право на минималното законово заплащане от работодателя
 • Минималното заплащане може да се променя на всеки 2 години по предложение на Комисията  по минималната работна заплата
 • Обезсилват се споразумения, с които: се занижава минималното заплащане; се ограничава сферата на приложение на минималното заплащане или се премахва правото на минимално заплащане

Законът важи за всички работници, както и за работодателите, упражняващи дейност на територията на Германия.

         Единствените изключения при работниците са :

 • младежи без завършено професионално образование;
 • чираци;
 • работещи на доброволни начала;
 • дълготрайно безработни през първите 6 месеца на директното осигуряване поради безработица;
 • стажанти/практиканти при определени условия, посочени от закона.

Всички работодатели(включително от чужбина, които упражняват дейност на територията на Германия) са длъжни да уведомят писмено на немски език митническите служби преди започване на работа на наети от тях лица. Минимално необходимо съдържание на съобщението:

 • Име и дата на раждане на работника/служителя;
 • Начало, предполагаема продължителност и населено място на заетостта;
 • Населено място за разглеждане и проверка на документите;
 • Уверение, че минималната работна заплата ще бъде спазена.

Задълженията важат и при предоставяне на работници (от предприятия, осигуряващи временна работа, регистрирани в България съгласно Закона за насърчаване на заетостта) за извършване на дейности в Германия.

В Закона е предвиден облекчен уведомителен режим за всички заети в Германия мобилни изпълнители в:

 • Пътнически превози;
 • Товарни превози.

Всички отчетни документи за заетостта трябва да са на немски език, да се съхраняват минимум 2 години и да са на разположение за проверка от съответните немски власти.

Законът предвижда парични глоби при :

 • умишлени нарушения или по невнимание: нарушения на изплащането на минималната работна заплата; нарушения на задълженията за уведомяване и отчетност; възпрепятстване на проверката на контролните органи
 • Несъзнателно / преднамерено действие: на подизпълнител или нает от него подизпълнител, който не изплаща или не изплаща своевременно минималната работна заплата
 • Нарушения срещу: плащане на минимална работна заплата: глоба до 500.000 €; задължения за уведомяване и отчетност: глоба до    30.000 €

 Повече информация на интернет страницата на немското Министерство на труда на:www.bmas.de

Прекратяване на трудови договори:

В Германия постоянните (безсрочни – unbefristet) трудови правоотношения се прекратяват, по желание на поне една договаряща страна (служител или работодател), но най-късно, при навършване на пенсионна възраст.

Обикновено постоянната (безсрочна) заетост започва с изпитателен период от шест месеца. В тази „фаза на изпитване“ има по-кратък срок на предизвестие от 14 дни. Трудовото правоотношение трябва да бъде прекратено писмено. Законовите срокове за предизвестие са стандартизирани в Гражданския кодекс (BGB). Колкото по-дълго са служителите във фирмата, толкова по-дългите срокове на предизвестие трябва да се спазват от работодателя.

Сроковете за предизвестие според продължителността на заетостта са:

 • 0 до 6 месеца (изпитателен срок) 2 седмици;
 • 7 месеца до 2 години - 4 седмици считано от 15-то или последно число на календарния месец;
 • 2 години 1 месец до края на календарния месец;
 • 5 години 2 месеца до края на календарния месец;
 • 8 години 3 месеца до края на календарния месец;
 • 10 години 4 месеца до края на календарния месец.

Временните трудови правоотношения с писмен трудов договор приключват автоматично след уговорения срок. В тези случаи прекратяването от страна на работодателя не е необходимо.

Сезонна заетост:

Информация за сезонните работници можете да намерите на сайта на Федералната агенция по заетостта в Германия. Запознайте се с информационния материал на български език Сезонна работа в Германия на Федералната агенция по заетостта в Германия, в който ще откриете информация за трудов договор; работна заплата и срок на изплащане; изчисляване на работното време; продължителност на трудовото правоотношение и преждевременно завършване/прекратяване; безопасност на труда; отпуск; наемане на работа с и без социално осигуряване; болест; регистрация за здравно осигуряване/застраховане при злополука; настаняване и храна; данъци; пандемия от коронавирус; важни линкове.

В материала на български език „Често задавани въпроси и дежурни телефонни линии за сезонни работници на различни езици” можете да се запознаете с полезна информация за сезонна заетост в Германия под формата на въпроси и отговори.

Сезонният работник и работодателят могат да договорят отделни ставки в трудовия договор при спазване на минимума.

Работното време за служителите е ограничено (раздел 3 от Закона за работното време, Arbeitszeitgesetz). Когато сезонният работник работи 8 часа на ден, трябва да има 30 минути почивка. Работното време е платено, но не и почивките.

Максимумът е общо 60 часа седмично, което трябва да бъде компенсирано в рамките на 6 месеца, за да се намали средното до 48 часа седмично. Това означава, че сезонният работник работи по 10 часа на ден (плюс 45 минути почивка).

Информацията за законоустановените прекъсвания е регламентирана в раздел 4 от Закона за работното време:

Когато сезонният работник работи 6-9 часа, има 30 минути почивка.

Когато сезонният работник работи повече от 9 часа, има 45 минути почивка (допълнителни 15 минути плюс 30 минути).

По принцип заетостта е в обхвата на социално-осигурителната защита (раздел 2, раздел 3 от 4-та книга на Социалния кодекс, 4. Buch Sozialgesetzbuch, SGB IV).

Заетостта (например сезонна работа) е в обхвата от социалноосигурителната защита, ако е по-дълга от 3 месеца или сезонният работник е безработен или търси работа или сезонният работник ползва неплатени отпуски, тъй като иска да работи в Германия.

Има осигурителни вноски за работодателя и за сезонния работник. Работодателят намалява около 20% от заплатата (за вноските на сезонния работник). Работодателят плаща още 20% вноски.

Сезонният работник е в обхвата на:

 • обществено здравно осигуряване (раздел 5 от книга 5 от Социалния кодекс, SGB V)
 • обществена застраховка за злополука (раздел 2 от книга 7 от Социалния кодекс, SGB VII)
 • осигуряване за безработица (раздел 25 от книга 3 от Социалния кодекс, SGB III) и
 • публично пенсионно осигуряване (раздел 1 от книга 6 от Социалния кодекс, SGB VI)

„Страничната” заетост (Marginal employment) е кодифицирана в раздел 8 от 4-та книга на Социалния кодекс (geringfügige Beschäftigung, § 8 SGB IV). Това е изключение за краткосрочна заетост.

Има “странична” заетост, ако

 • заетостта е по-кратка от 3 месеца или 70 дни и
 • сезонният работник обикновено е студент; домакиня / домакин (който поддържа къщата за себе си и поне за още едно друго лице -обикновено съпругът/съпругата му). Той/тя готви, мие и почиства къщата. Другото лице финансира домакинята/домакинът.); пенсионер или самостоятелно заето лице, което не е фермер или градинар и
 • сезонният работник не плаща издръжката си основно от сезонна заетост.

Няма прекъсвания в заплатите за осигурителни вноски. Сезонният работник получава (поне) пълната минимална работна заплата (Закон за минималната работна заплата, http://www.gesetze-iminternet.de/englisch_milog/englisch_milog.html#p0015, Mindestlohngesetz).

Въпреки това сезонният работник е в обхвата на обществената застраховка за злополука (раздел 2 от 7-ма книга на Социалния кодекс, SGB VII). Работодателят сам заплаща публичната застраховка за злополука (раздел 150 от 7-ма книга на Социалния кодекс, SGB VII).

По принцип плащането на сезонни работници се облага данъчно в Германия (Закон за данъка върху доходите, Lohnsteuergesetz).

Има две възможности за данъчно облагане:

 • Индивидуално данъчно облагане (раздел 1 (4), раздел 49 (1), т. 4 от Закона за данъка върху доходите)

Плащането подлежи на ограничено данъчно облагане по смисъла на раздел 49 от Закона за данъка върху доходите. Индивидуалното данъчно облагане може да бъде привлекателно за сезонния работник, тъй като той / тя обикновено има определен тип разходи (за пътуване до Германия и обратно у дома, за качване и настаняване в Германия).

 • Данък върху дохода с фиксирана ставка (раздел 40 (3), (4), (5) Закон за данъка върху дохода)

Данъкът върху фиксирания доход е 5% от заплатата на сезонен работник. Приложим е само при определени условия. Например сезонният работник трябва да бъде неквалифициран сезонен работник (а не бригадир) и изпълнява временна работа в селскостопанския сектор. Той / тя печели максимум 12 евро на час. Сезонният работник извършва предимно сезонна работа като прибиране на реколтата.

Орган, отговарящ за спазване на трудовото законодателство

Органът, отговарящ за спазване на трудовото законодателство е Министерство на труда и социалната политика на Германия - https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.htmlтелефон за граждани 030 221 911 004 от понеделник до четвъртък от 8:00 до 20:00 ч.

Здравна система и социална сигурност

Ако възнамерявате да работите в Германия, трябва да имате сключена здравна осигуровка като служител (национално здравно осигуряване) веднага щом подпишете трудов договор. За да се гарантира, че заболяването не представлява финансов риск, здравноосигурителните каси осигуряват покритие на членовете и техните семейства в случай на заболяване. Неработещите съпрузи и деца също могат да бъдат включени в здравната осигуровка.

Служителите, включително стажантите, са задължени да плащат осигурителни вноски. Това означава, че всеки месец работодателите и служителите плащат вноска за задължителни пенсии, безработица, здравеопазване и медицинско обслужване. Размерът на вноските зависи от брутната ви заплата. Работодателят плаща половината от вноската, като служителят плаща другата половина. Удръжките от заплати за осигурителни вноски имат горна граница. Тя се нарича таван за оценка на приноса [Beitragsbemessungsgrenze].

Лимитът за задължителна осигуровка се определя ежегодно от законодателя. Служителите, които печелят заплата над тази граница за задължително осигуряване, могат да сключват доброволна осигуровка.

За временно пребиваване в друга държава-членка гражданите на ЕС и гражданите на Европейското икономическо пространство (ЕИП) просто изискват Европейска здравноосигурителна карта (EHIC), за да получат медицинско лечение, ако се разболеят.

Можете да намерите адреси и телефонни номера за лекарски кабинети и стоматологични практики в местния телефонен указател. Първо трябва да си уговорите час по телефона, преди да посетите лекар. При остри заболявания или спешни случаи ще ви бъде назначена среща веднага или в същия ден. В противен случай ще трябва да изчакате няколко дни или дори седмици, особено за специалисти. Малко практики са отворени в събота, а в неделя са достъпни само спешни служби.

Ако след преглед сте получили рецепта за лекарства от лекаря, аптеките обикновено таксуват допълнителна такса от 5 до 10 евро за брой. В случай на леки нарушения ще получите лекарства без рецепта. Можете да получите безплатна консултация във всички аптеки, дори без да посетите лекар.

Можете да се свържете със службите за спешна помощ извън работните часове (от понеделник до петък), през нощта, през уикендите и на официалните празници, като използвате телефонния номер 116117. Освен това имате възможност да отидете до отделението за спешни случаи в болницата. Някои аптеки са отворени и през почивните дни, и в официалните празници. Допълнителна информация можете да намерите онлайн.

За спешни случай или инциденти наберете 112.

Всички работещи лица се считат за социално и здравно осигурени.

Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се осъществява чрез здравните каси. Отговорност на работодателя е да регистрира работниците и служителите си в здравна каса. Здравните каси поемат регистрирането на лицата за осигуряване при безработица и за пенсионно осигуряване. Социалното осигуряване в Германия се финансира предимно от вноските на работниците и работодателите. Около 21 % от нетната заплатата се удържат за социално-осигурителни вноски, които са разделени поравно между работодателя и работника

Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи.

Таванът на вноските за задължителна пенсия и осигуряване за безработица през 2020 г. е 6 900 евро (запад) и 6 450 евро (изток) на месец.

Повече информация: www.deutsche-sozialversicherung.de .

Данъци

Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Данъците се удържат при всяко заплащане на заплатата директно от работодателя, който ги внася в данъчната служба. Критериите за облагане се установяват с Данъчна карта за заплащане, издавана ежегодно от общината на база на съхраняваната там документация. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

В края на годината всеки данъкоплатец следва да представи в данъчната служба данъчна декларация, в която се декларират и останалите източници на доход /ако са налице такива/.

Общата вноска за социално осигуряване възлиза на около 39,8% от брутната заплата. В някои категории може да достигне и до 45% удръжки . Доплащането за солидарност, въведено през 1995 г. за развитието на източногерманската икономика, понастоящем е 5,5% от размера на данъка върху доходите. Освен това членове на църквата трябва да плащат църковен данък, в зависимост от провинцията между 8 и 9% от определения данък върху дохода. Събирането на държавния данък за религиозните общности е немска особеност.

В края на годината данъчната декларация може да бъде подадена в данъчната служба. Подаването на данъчната декларация е доброволно, ако не сте задължени по закон да я подавате.

Тези, които не са задължени да подават данъчна декларация, не трябва да подават такава, но могат да направят това доброволно.
Подаването на доброволна данъчна декларация е особено полезно, ако например служителите е трябвало да плащат високи разходи за реклама, специални разходи или извънредни тежести през годината или ако са сключили брак. В тези случаи може да е възможно възстановяване на данък.

За възстановяване на данък общ доход от Германия, следва да имате Lohnsteuerbescheinigung - издава се от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година и е обобщение на приходите и платените от вас данъци. 

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) за покупка на стоки и ползване на услуги варира между 7% и 19%. За повечето стоки и услуги в Германия се начислява 19% данък върху продажбите. За основните хранителни стоки,  спортните и културни събития се изчислява 7%. 

Образователна система

Предучилищното образование обхваща институции за деца от 3 до 6 години и обикновено не е задължително. Задължителното обучение започва с начално образование /1-4 клас/. Държавното образование е безплатно – заплащат се само учебниците, помагалата и училищните екскурзии. След началното образование родителите и децата трябва да изберат училище за средно образование –основно училище /до 9 или 10 клас/, реално училище /средна степен за завършване след 10 клас/ или гимназия /до 12 или 13 клас/, завършването с матура, на която позволява постъпване в университет.

Начално професионално обучение може да се започне с приключване на задължителното обучение, т.е при нормални обстоятелства – след 15-годишна възраст. Това обучение трае между две и три и половина години. Младежите могат да избират измежду  350 професионални обучения.

Повече информация може да се получи на адрес: www.hochschulkompass.de

Живот

Разходи за живот:

В сравнение с други европейски страни, разходите за живот в Германия са доста ниски. Най-голямата част от разходите е наемът, който варира значително в зависимост от града. В по-малките градове често можете да се справите с по-малко пари. Но големите градове също са различно скъпи. Например хората в Мюнхен, Щутгарт, Хамбург и Франкфурт на Майн ще трябва да планират значително повече пари за наем, отколкото например в Лайпциг.

Голяма част от разходите на едно домакинство се изразходват за наем и отопление на жилищата, следвани от разходите за храна, напитки и дрехи.

Информация за цени на основните стоки можете да намерите на този линк: https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Germany

Културен и социален живот:

В Германия повечето малки градове имат свои театри, оркестри и музеи. Богата и разнообразна културна програма се предлага почти навсякъде. В големите градове имате възможност да посетите различни изложби, театрални представления и филмови прожекции, които могат да бъдат толкова много, че е трудно да се направи избор.

В и около градовете има множество възможни дестинации, които са достъпни чрез добре поддържани колоездачни пътища, пешеходни пътеки и еко пътеки, които си струва да се открият.

Много немци обичат да прекарват свободното си време в клубове (както се казва: „Когато двама германци се срещнат, те създават клуб“). В Германия има 600 000 регистрирани клуба. Има и голям брой нерегистрирани клубове. Най-популярните клубове са спортните.

Характерна особеност на Германия са т.нар. „Kneipen” [кръчми, пъбове], някои от които организират малки изложби, театрални представления, музикални изби и ревю клубове. През лятото много популярни са бирените градини и по-специално винените барове, където можете да седнете до късно вечерта. Заслужава си да посетите някои от различните публични фестивали като Fasching или Karneval през зимата, улични фестивали през лятото и празници на бира и вино през есента.

Интернет адреси:

www.zav.de  - Федералната агенция по заетостта

www.make-it-in-Germany.de – информационен сайт, даващ преглед на най-важните теми за живота в Германия

https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html - Министерство на труда и социалната политика на Германия

www.deutsche-sozialversicherung.de . – Социално осигуряване

www.arbeitsagentur.de – Федерална агенция по труда

www.hochschulkompass.de - Образование

www.kmk.org/zab.html - Признаване на дипломи и квалификации

www.migra-info.de/startseite.html?L=11 - указания, материал и отговори на тема Работа в Германия. 

 

Брошури:

Брошура „На гурбет: Моите права като командирован работник в Германия” на ИА Главна Инспекция по труда и Берлинския консултативен център „Миграция и достоен труд” (BEMA)

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Германия.

 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES