header eures

Условия на живот и труд

Германия

Обща информация

Площ: 357 050 кв.км

Население: 82.8 млн

Официален език: немски

Регистрация и установяване

Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”.

Търсене на работа

От 1 януари 2014 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Федералната република.

Обща информация на темата за работа в Германия може да се намери на www.make-it-in-germany.comкакто и на европейския портал www.eures.europa.eu . На този портал трябва Вие да проявите активност - да разгледате оферти, които отговарят на Вашите критерии и на посочените данни за контакт с работодателите да изпратите автобиография, мотивационно писмо, дипломи, преведени на немски език, сертификати, препоръки.

За Германия в повечето случаи се изискват документи на немски език.
Освен това работни места в Германия могат да се търсят на сайта на федералната агенция по труда www.arbeitsagentur.de в рубриката Job Boerse. (https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/ )

Това е база данни, в която са обявени всички работни места и могат да се разгледат и директно да се кандидатства.

Също така обяви за работни места се публикуват във вестници и частни онлайн трудови борси.

В Германия е общо прието т,нар, „инициативно кандидатстване”, при което кандидатите чрез интернет намират лица за контакти в дадена компания или отдел отговарящ за набирането на служители и по своя инициатива изпращат автобиографията и документи за кандидатстване.

Социална сигурност

Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи.

Достъпът до социално – осигурителната система в Германия се осъществява чрез здравните каси. Отговорност на работодателя е да регистрира работниците и служителите си в здравна каса. Здравните каси поемат регистрирането на лицата за осигуряване при безработица и за пенсионно осигуряване. Социалното осигуряване в Германия се финансира предимно от вноските на работниците и работодателите. Около 21 % от нетната заплатата се удържат за социално-осигурителни вноски, които са разделени поравно между работодателя и работника.

Повече информация: www.deutsche-sozialversicherung.de .

Публикувана е нова версия на брошурата на български език "Знанието е защита". Това е ръководство за хората от България, които искат временно или за постоянно в да живеят и работят в Германия. Тя съдържа информация, която ще ви помогне да си намерите законна работа в страната и да работите при справедливи условия. Новото издание е адаптирано към настоящите правни и регулаторни промени и е с преработено съдържание.

Версията на български и немски език можете да намерите тук: www.faire-mobilitaet.de/informationen/publikationen

  

Данъци

Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Доход до 8 004 евро годишно е необлагаем в Германия. Над тази сума доходът се облага с прогресивно нарастващ процент, от 14% до 45% върху дохода. Данъците се удържат при всяко заплащане на заплатата директно от работодателя, който ги внася в данъчната служба. Критериите за облагане се установяват с Данъчна карта за заплащане, издавана ежегодно от общината на база на съхраняваната там документация. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

В края на годината всеки данъкоплатец следва да представи в данъчната служба данъчна декларация, в която се декларират и останалите източници на доход /ако са налице такива/.

Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.comи да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. За възстановяване на данък общ доход от Германия, следва да имате Lohnsteuerbescheinigung - издава се от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година и е обобщение на приходите и платените от вас данъци. 

За да проверите дали имате надвнесени данъци в Германия и каква част от тях може да си възстановите може да проверите в euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-germaniya

За повече информация: www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466

Живот

В сравнение със страните с най-висок стандарт на живот в ЕС, Германия заема 8-мо място.

Повече от половината население живее в жилища под наем. В Германия може да се окаже проблем да се намери евтино жилище за наемане. За тези, които идват в страната сами и са готови да живеят с други хора, добър и евтин вариант е възможността „сподели апартамент”. В много от университетските градове има също така и агенции за недвижими имоти, които могат да предоставят апартаменти за ограничен период от време срещу заплащане на комисионна.  Най-ниски са цените при наемане на апартамент в Източна Германия. Цените не включват потреблението на енергия за отопление, на вода и електричество. В повечето случаи наемодателите искат депозит на стойност 1 или 2 месечни наема, който депозит служи за застраховка при евентуални нанесени щети.

При търсенето на жилище под наем трябва да се внимава дали се предлагат мебелирани, отчасти мебелирани или празни. Много жилища се отдават под наем без кухня.

Съвети за търсене на жилище под наем, можете да получите на : www.justlanded.com

Образование

Предучилищното образование обхваща институции за деца от 3 до 6 години и обикновено не е задължително. Задължителното обучение започва с начално образование /1-4 клас/. Държавното образование е безплатно – заплащат се само учебниците, помагалата и училищните екскурзии. След началното образование родителите и децата трябва да изберат училище за средно образование –основно училище /до 9 или 10 клас/, реално училище /средна степен за завършване след 10 клас/ или гимназия /до 12 или 13 клас/, завършването с матура, на която позволява постъпване в университет.

Начално професионално обучение може да се започне с приключване на задължителното обучение, т.е при нормални обстоятелства – след 15-годишна възраст. Това обучение трае между две и три и половина години. Младежите могат да избират измежду  350 професионални обучения.

Повече информация може да се получи на адрес: www.hochschulkompass.de

Признаване на диплома

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

 1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националния център в Германия можете да намерите на : www.kmk.org/zab.html .
 2. 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:www.europass.cedefop.europa.eu/.

Повечето дипломи придобити от учебни заведения в България се признават автоматично в Германия. Това, което можете да направите е официален превод и нотариална заверка. Добре е, ако имате намерение да работите в Германия да носите и оригиналната си диплома, в случай, че трябва да се направи проверка на място.

Официално признаване на дипломата (Anerkennung) трябва да се направи, ако тя е за някоя от т. нар. регулирани професии (лекар, юрист, архитект и т.н.). Пълна информация относно признаването и местата, на които се подават документи ще намерите на този сайт: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php.

Интернет адреси:

www.deutsche-sozialversicherung.de . – Социално осигуряване

www.arbeitsagentur.de – Федерална агенция по труда

www.hochschulkompass.de - Образование

www.kmk.org/zab.html - Признаване на дипломи и квалификации

www.migra-info.de/startseite.html?L=11 - указания, материал и отговори на тема Работа в Германия. 

Допълнителна информация:

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Конфедерацията на германските синдикати, неправителствената организация от ФР Германия „Труд И Живот”, Синдикалната федерация на работещите в строителството от Румъния и Конфедерацията на синдикатите в Словения започват проект „Европейска мрежа за справедлива мобилност”. В рамките на проекта КНСБ предлага консултации на български граждани, които желаят да работят или вече извършват трудова дейност на територията на ФР Германия, както и след тяхното завръщане в България, в областта на основните трудови и социално осигурителни права.

Консултациите са безплатни и се предоставят на всички заинтересовани лица по телефон, електронна поща или в приемната на КНСБ, в специално създаден център за консултация на адрес гр. София, пл. „Македония” №1.

При посещение на място е желателно предварително да се уточни датата и часа на провеждане на консултацията. КОНСУЛТАЦИИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ:

Г- ЖА НЕЛИ БОТЕВСКA- ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” НА КНСБ. Данни за контакт: Тел.: +02 4010442, 0884117829; Е- Майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Г- ЖА МАЯ ГРАМОВСКА- ЕКСПЕРТ- ЮРИСТ НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” Данни за контакт: Тел.: +02 4010478, 0877280408; Е- Майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

----------------------------------

От 1 януари 2019 г. общата законоустановена минимална работна заплата е 9, 17 € бруто на час съгласно Закона за минималната работна заплата. От 1 януари 2020 г. той ще възлиза на 9,35 евро, като освен това има задължителни минимални заплати съгласно Закона за основните колективни трудови договори, Закона за командированите работници и Закона за временната заетост.

По правило заплатата се изплаща по сметка на служителя в средата или в края на месеца. Според законите работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя отчет за състава на възнаграждението в разбираем текстов вид. От брутната заплата се приспадат и се прехвърля директно от работодателя на отговорните органи, данък върху заплатите, солидарна надбавка, църковна такса, където е приложимо, както и дела на служителя в вноските за социално осигуряване (застраховка за здравеопазване, пенсия, дългосрочни грижи) и осигуряване за безработица.

Основните положения в Закона са следните:

 • Всички  работници/изпълнители имат право на минималното законово заплащане от работодателя
 • Минималното заплащане може да се променя на всеки 2 години по предложение на Комисията  по минималната работна заплата
 • Обезсилват се споразумения, с които
  • се занижава минималното заплащане
  • се ограничава сферата на приложение на минималното заплащане
  • се премахва правото на минимално заплащане

Законът важи за всички работници, както и за работодателите, упражняващи дейност на територията на Германия.

         Единствените изключения при работниците са :

 • младежи без завършено професионално образование
 • чираци
 • работещи на доброволни начала
 • дълготрайно безработни през първите 6 месеца на директното осигуряване поради безработица
 • стажанти/практиканти при определени условия, посочени от закона

 Всички работодатели(включително от чужбина, които упражняват дейност на територията на Германия) са длъжни да уведомят писмено на немски език митническите служби преди започване на работа на наети от тях лица. Минимално необходимо съдържание на съобщението:

 • Име и дата на раждане на работника/служителя;
 • Начало, предполагаема продължителност и населено място на заетостта;
 • Населено място за разглеждане и проверка на документите;
 • Уверение, че минималната работна заплата ще бъде спазена.

Задълженията важат и при предоставяне на работници (от предприятия, осигуряващи временна работа, регистрирани в България съгласно Закона за насърчаване на заетостта) за извършване на дейности в Германия.

В Закона е предвиден облекчен уведомителен режим за всички заети в Германия мобилни изпълнители в:

 • Пътнически превози;
 • Товарни превози.

Всички отчетни документи за заетостта трябва да са на немски език, да се съхраняват минимум 2 години и да са на разположение за проверка от съответните немски власти.

Законът предвижда парични глоби при :

 • умишлени нарушения или по невнимание
  • Нарушения на изплащането на минималната работна заплата
  • Нарушения на задълженията за уведомяване и отчетност
  • Възпрепятстване на проверката на контролните органи
 • Несъзнателно / преднамерено действие
  • На подизпълнител или нает от него подизпълнител, който не изплаща или не изплаща своевременно минималната работна заплата
 • Нарушения срещу
  • Плащане на минимална работна заплата: глоба до 500.000 €
  • задължения за уведомяване и отчетност: глоба до    30.000 €

 Повече информация на интернет страницата на немското Министерство на труда на:www.bmas.de

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES