header eures

Условия на живот и труд

Гърция

Обща информацияфлаг Гърция
Площ: 131 957 кв.км
Население: 10.77 млн.
Езици: гръцки
Столица: Атина
Валута: Евро (EUR)
 
Регистрация и установяване
Като гражданин на ЕС/ЕИП, можете да влезете в Гърция, като посочите валидна лична карта или паспорт. Няма изискване за входна виза. Гражданите на ЕС и ЕИП имат право на свободно движение и достъп до пазара на труда в целия Европейски съюз / Европейското икономическо пространство.
Гражданите на ЕС / ЕИП могат да влязат в Гърция, за да търсят работа и да останат в продължение на шест месеца (три месеца и още три месеца, ако търсят работа).
Граждани на ЕС / ЕИП, които желаят да упражняват професия, която в Гърция се регулира от закони, определящи необходимата квалификация и процедура за получаване на разрешително, например за адвокати, лекари, инженери и др., трябва да се свържат с компетентния орган, издаващ необходимите разрешителни за практикуването на съответната професия.
За целите на пътуването в рамките на ЕС, формулярите, които са единни за всички страни от ЕС, се издават от компетентните органи, например: Преносим документ U2 (PDU2): който позволява на безработните лица, търсещи работа в друга държава-членка на ЕС, да прехвърлят обезщетенията си за безработица за срок до три месеца;
U1 е документ, който се издава за получаване на обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС;
Формуляр Е 205, който показва, че търсещият работа е осигурен в страната си на произход и е издаден от компетентния застрахователен орган, напр. IKA.
Горепосочените административни формуляри се издават от последната страна, в която лицето е било заето.
Ако желаете да останете в страната за повече от три месеца, трябва да се свържете с полицейското управление за района, в който живеете, за да получите удостоверение за регистрация. Разрешението за пребиваване потвърждава правото ви да останете в страната като заето лице, което е гражданин на държава от ЕС / ЕИП.
Съществените изисквания за пребиваване в Гърция са лицата да бъдат заети или да докажат наличието на доход.
Ако условията са изпълнени, разрешението за пребиваване се издава за срок от пет години и може да бъде подновено.
/В полицията се представя документ за самоличност, трудов договор, доказателство за наличие на средства и здравна осигуровка - Европейска здравна карта, както и 3 броя снимки./
Всеки жител получава личен регистрационен номер /AFM/ за нуждите на данъчните власти и друг регистрационен номер /AMKA/ във връзка със социалното осигуряване.
За да имате покритие за здравно осигуряване, трябва да имате със себе си европейската здравноосигурителна карта от вашата страна.
 
Търсене на работа
От 1 януари 2009 г. българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда т.е. не се нуждаят от разрешение за работа, за да могат да упражняват заетост по трудов договор на територията на Република Гърция.
Обществената служба за заетост – OAED /http://www.oaed.gr// играе активна роля на пазара на труда. Гражданите на Европейския съюз имат свободен достъп до услугите, които предоставя ОАЕD. В ОАЕD работят и специално обучени EURES съветници, които говорят чужди езици, като основната им дейност е да подпомагат търсещите работа лица да намерят работа в ЕС и/или граждани от ЕС да намерят работа в Гърция. Като предоставят подкрепа, помощ и насоки при търсене на работа, предоставят информация за пазара на труда в страната, а също така действат като посредници между търсещите работа лица и работодателите като част от Европейската мрежа за работни места.
Безработните могат да намерят работа и с помощта на частни трудови посредници, които са получили съответното разрешително от Министерството на труда и социалната сигурност. Те посредничат при намиране на работа като услугите са предимно безплатни за търсещите работа лица, т.к разходите се поемат работодателите. Вестниците също са важен източник, особено за офис служители и за работа на средно ниво. Обявите за ръководни длъжности и длъжности за специалисти обикновено се публикуват и на гръцки, и на английски език.
Също така Вие можете да попитате приятели и познати дали познават работодател, който търси персонал. Напоследък се използват много уебсайтове, рекламиращи оферти за работни места в Гърция, както и социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter). Могат да се използват и уебсайтовете на конкретни компании, където се публикуват обяви за свободни работни места.
Интернет порталът EURES понастоящем е най-развитата платформа за търсене на работа по рода си: http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-
Някои университети или други организации често организират Дни на кариерата главно за завършилите студенти и студенти през последната година от обучението си, на които търсещите работа могат да установят директен контакт със заинтересованите работодатели.
 

Кандидатстване за работа

Автобиография: Когато кандидатствате за работа, трябва да подготвите своето CV, което трябва да бъде кратко (1-2 страници), но в същото време да предоставя ясно описание на вашия образователен и професионален опит. Подгответе автобиографията си за съответното заявено работно място, т.к съдържанието на CV-то Ви, следва да е съобразено с изискванията и спецификациите на работното място, определени от бъдещия работодател.

Автобиографията трябва да включва лични данни като вашето пълно име, възраст, семейно състояние, адрес, телефонен номер, имейл адрес и националност. Трябва да се посочи вашето образование и обучение и да даде подробности за професионалния опит, със заглавията на предишните работни места, подробности за предишни работодатели, дати на работа и описание на изпълняваните задължения.

Трябва да се споменат и познанията на чужди езици с информация за нивото на знания и получените квалификации.

Ако имате допълнителни професионални квалификации, които са във връзка с изискванията за заемане на определеното работно, трябва да ги посочите, като се включат заглавието, темата и продължителността на всички посетени семинари или обучения, като се споменава организационния орган.

Могат да бъдат посочени и познания за компютри и други специализирани знания или сертификати, както и лични интереси, които имат отношение към приложението и казват нещо за вашата личност. Важно е да се споменат всички компетенции или умения, придобити в резултат на академичен или професионален опит.

Участието в работни групи, асоциации или комитети или писането на статии или книги, които имат отношение към заявената работа, са ценни допълнения към автобиография.

Две или три препоръки от лица с признат академичен или професионален статус (напр. бивши учители, мениджъри или работодатели) могат да бъдат включени в края на автобиографията, заедно с техните данни, така че работодателят да може да се свърже с тях, за да получи допълнителна информация за кандидатурата на кандидата за изпълнение или професионално поведение по отношение на определена работа.

Мотивационно писмо:Автобиографията трябва да бъде придружена от мотивационно писмо, но не повече от една страница, свързващо професионалната и образователната квалификация на кандидата с работата. Писмото трябва да бъде подписано. Съдържанието на мотивационното писмо трябва да бъде адаптирано и свързано с кандидатстваната работа, като се избягват общи условия и неясни формулировки.

Всяка публична или частна служба за заетост използва различен шаблон за CV. Най-често срещаната от тях обаче е автобиографията, която може да бъде получена от портала OAED или от европейския шаблон Europass. Много гръцки компании използват формуляри за кандидатстване вместо автобиографии. Тези форми варират по дължина и ниво на детайлност.

Съвет: Проучете пазара и намерете компании, за които бихте искали да работите. Посетете уебсайта им, ако има такъв, за да прегледате техните дейности и да намерите информация, която можете да използвате в мотивационното писмо или възможно интервю. Изпратете им автобиографията си или представете автобиографията си лично като се свържете с лице от човешки ресурси в съответната фирма. Посочете причините, поради които смятате, че сте подходящ кандидат. Имейлът може да бъде лесен начин за осъществяване на контакт.

Жилище

Въз основа на данните, събрани от кредитните институции, през първото тримесечие на 2018 г. се наблюдава намаление от 0,2% на средните номинални цени на апартаментите в сравнение със същото тримесечие на 2017 г.

Изкупни цени:

 • Атина (в центъра): 1 540 евро на м²
 • Атина (предградия): 1 640 евро на м²
 • Пирея: 1 575 EUR на m²
 • Солун (в центъра): 1 695 евро на м²
 • Солун (предградия): 1 295 евро на м²
 • Лариса: 1 220 евро на м²
 • Ираклион (Крит): 1 500 евро на м²
 • Родос: 2 500 евро на м²
 • Патра: 1 515 EUR на m²

В съответствие с национално проучване за наем, проведено от RE / MAX Гърция, през текущия период цените показват увеличение с 8.4% в цяла Гърция в сравнение със съответния период на миналата година.

Наеми:

 • Атина (предградия): 615 евро на месец за тристаен апартамент
 • Атина (в центъра): 560 евро на месец за тристаен апартамент
 • Пирея: 465 евро на месец за тристаен апартамент
 • Солун (в центъра): 535 евро на месец за тристаен апартамент
 • Солун (предградия): 425 евро на месец за тристаен апартамент
 • Лариса: 460 евро на месец за тристаен апартамент
 • Ираклион (Крит): 535 евро на месец за тристаен апартамент
 • Родос: 530 евро на месец за тристаен апартамент
 • Патра: 350 евро на месец за тристаен апартамент

Предлагат се както обзаведени, така и необзаведени квартири. В градските квартали ще намерите стикери „ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ“ [Enikiazete - под наем] Имотите под наем се рекламират във вестници под заглавието Enikiasi Akiniton [Имоти под наем]. Основните вестници, в които ще намерите обяви за недвижими имоти са Ta Nea, Kathimerini, Chryssi Efkeria и местните вестници. Много от тях дори имат и специални уеб страници. Вестник Athens News в Гърция се издава на английски език, в него също може да намерите обяви за имоти. Обикновено договорите за наем са за една или две години, но може да успеете да се договорите и за по-кратък период. Понякога е необходимо да се заплати депозит, който служи като гаранция, че наемателят ще се грижи за имота. Депозитът обикновено се равнява на двумесечен наем и се изплаща в края на договорения период, ако имотът бъде върнат в състоянието, в което е бил, когато наемателят го е поел. Договорите за наем могат да се сключват електронно през портала www.gsis.gr. Договорът за наем и плащането се уреждат директно със собственика.

Признаване на дипломи и квалификация

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация, така че да се следва основният принцип всеки гражданин на ЕС да може да упражнява професията си във всяка държва-членка

 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net Националния център /DOATAP/ в Гърция можете да намерите на: http://www.doatap.gr/en/index.php /.
 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Той е съставен от пет стандартизирани документа:
 • автобиография (автобиография),
 • езиков паспорт,
 • добавки за сертификат,
 • добавки към диплома и
 • документ за Europass-мобилност

Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

Деца под 15 години нямат право да работят в промишлени съоръжения. По време на обучението за чиракуване в професионалните училища стажантите работят, за да придобият трудов стаж след навършване на 16 години.

Най-често срещаната форма на трудов договор е безсрочният трудов договор на пълен работен ден. Заетостта на непълно работно време е малко ограничена в сравнение с другите страни от ЕС. Сезонната заетост е често срещана в туристическите зони и в професиите, пряко свързани с туризма.

Работниците, особено в секторите на строителството и селското стопанство, получават ежедневна заплата на седмична база.

Редица специалисти, като инженери, практикуват професията си като подписват договор за предоставяне на услуги, вместо да се водят на работа и да получават заплата.

Често се сключват и срочни трудови договори, когато е изрично или мълчаливо е уговорено, че заетостта трябва да бъде с определена продължителност (напр. Шест месеца, една година и т.н.) или работата ще приключи.

Трудовите правоотношения възникващи от безсрочни и/или срочни трудови договори с продължителност над един месец са регламентирани с Президентски указ №156/1994

Работодателите са длъжни да уведомят служителите за съществените условия на договора или отношенията, а именно:

 1. данни за договарящите страни (работодател и служител);
 2. мястото, на което ще се извършва работата;
 3. седалището на фирмата или домашния адрес на работодателя;
 4. длъжност на служителя;
 5. категория на заетост;
 6. предмет на работа;
 7. датата на започване на трудовия договор и, ако е договор за определен срок, съответно продължителността му;
 8. продължителността на платения отпуск, на който служителят има право, как и кога да бъде предоставен;
 9. дължимото обезщетение и предизвестието, което работодателят и служителят трябва да дадат, в съответствие с действащото законодателство, в случай на прекратяване на договора;
 10. всички форми на доходи, на които служителят има право;
 11. дневното и седмичното работно време на служителя;
 12. приложимото колективно споразумение, което определя минималните условия за заплащане и наемане на служителя.

Информацията трябва да бъде предоставена от работодателя не по-късно от два месеца след започване на работа на служителя като му предостави трудов договор и/или друг документ съдържащ нужната информация. При непредоставяне на трудовия договор и/или документа съдржащ подробната информация, трудовите правоотношения не се обезсилват но работодателят търпи санкция - глоба.

Паралено с това съществуват и:

 • трудови договори за извършване на дадена работа и/или доставяне на определена стока. При тези договори изпълнителят е длъжен да извърши дейността по договора, когато работата и/или част от нея е доставена и/или извършена услугата следва да се заплати. Договорът се прекратява автоматично, когато работата е свършена и/или стоката е доставена и заплатена;
 • Договори за предоставяне на услуги: този вид договор се използва, когато лицето, предоставящо услугата или работата, не е обект на контрол от работодателя;
 • Договори за представителство: те се използват, когато представителят действа въз основа на общи инструкции от работодателя, без да се налага да работи под надзора на работодателя или да е обвързан с редовно работно време.

Работно време:

Нормалната законова работна седмица е 40 часа, като максимално ежедневно работно време се определя на 10 часа. Съществува система за извънреден труд и възнаграждението за извънреден труд също е ограничено. В предприятията, при които работната седмица е определена на 40 часа, служителите могат да работят по пет допълнителни часа седмично по преценка на работодателя. Тези часове (41-и, 42-и, 43-и, 44-и и 45-и) се считат за допълнителна работа и се заплащат с 20% по-висока от нормалната часова ставка и не се отчитат като част от допустимия извънреден труд.

Работата над 45 часа седмично се счита за извънреден труд. Законният извънреден труд до 120 часа годишно се заплаща с 40% над стандартната тарифа и подлежи на специално разрешение. Законният извънреден труд над 120 часа се възнаграждава с 60% над стандартната ставка. В допълнение, служителите могат да работят два часа на ден в натоварени периоди и два часа по-малко на ден в други периоди или да приемат времето кумулативно като ден за почивка (извън регламентираната почивка).В случай, че се наложи да се удължи с един ден законоустановената петдневната работна седмица, то шестият ден от седмицата се възнаграждава с 30% над дневната заплата.

Максималното седмично работно време на служителите, включително всички извънредни часове, не може да надвишава средно 48 часа за период не повече от четири месеца. Договореностите за работното време на четиримесечна и годишна база се определят по приоритет от колективни трудови договори или споразумения между работодателя и профсъюза или между работодателя и съвета на работниците или между работодателя и асоциациите на физически лица. Периодите на платен годишен отпуск и периоди на отпуск и болест не се включват в изчисляването.

За всеки 24-часов период минималният период на почивка не може да бъде по-малък от 12 последователни часа. Когато работният ден е по-дълъг от 6 часа, трябва да се предостави почивка от поне 15 минути, по време на която работниците трябва да имат право да напуснат работното си място. Служителите имат право на минимален непрекъснат период на почивка от поне 24 часа седмично, който по принцип включва неделя, в зависимост от разпоредбите на трудовото законодателство, които са в сила за всяка категория служители.

Заплащане:

Законно установената минимална работна заплата е 758 евро за 2021 г.

Нетното възнаграждение на широко разпространените професии е следното: Старши ръководители и мениджъри-1 522 евро; специалисти- 1 098; Техници и други свързани професионалисти-1 007; Офис работници- 872; Доставчици на услуги и търговци- 726; Неквалифицирани работници- 633.

Работодателите плащат осигурителните вноски на служителите в органите за социално осигуряване и всички данъци върху заплатите, удържани в данъчната служба, както от страна на работодателя, така и от страна на служителя. Работодателите водят подробна информация за плащанията на заплати. Служителите могат да получат фиш на своите доходи, показващ размера на възнаграждението или заплатата, както и изчислените и осчетоводени надбавки и удръжки.

Обичайна практика е възнаграждението да се определя с колективен трудов договор. Работодателите често изплащат на работниците си по-високо възнаграждение от изискваното в колективния трудов договор, особено в случай на квалифицирани работници, когато има голямо търсене на пазара на труда за конкретна специализация.

Колективните договори се договарят от работодатели и синдикати. Министерството на заетостта може да подпомогне преговорите.

Колективните трудови договори определят минимални нива на възнаграждение за повечето професии всяка година. Семейните надбавки, надбавките за трудов стаж и опит, както и други надбавки, свързани със специфичните изисквания на работата, се добавят към основното възнаграждение на колективния трудов договор, което зависи от специализацията на служителите и ниво на образование. Колективните трудови договори също определят нива на заплащане при извънреден труд / за работа в събота и/или неделя и/или официални празници и др./. Редица организации предоставят плащания под формата бонуси изчислени въз основа на показаните резултати.

Практика е голяма част от частните компании да изплащат тринадесета месечна заплата по Коледа, половин месечна заплата по Великден и/или половин месечна заплата през лятото. Чрез системата за социално осигуряване или чрез колективни трудови договори и/или и двете лицето е защитено и получава възнаграждение при евентуална болест /временна неработоспособност поради заболяване/. Служителите обикновено получават месечната си заплата в края на месеца. В някои организации месечната заплата се изплаща на два пъти в месеца, на петнадесетия ден от месеца и в края на месеца. Предимно дневните възнаграждения се изплащат в края на работната седмицата. Възнаграждението е в брой или се изплаща по банков път.

Отпуск:

В рамките на една година работникът има право на платен годишен отпуск, който е пропорционален на отработеното време. За петдневна работна седмица полагащият се годишен отпуск е в размер на 20 работни дни. Работодателят е длъжен да предостави горепосочената част от годишния отпуск до края на календарната година, през която е нает служителят.

Отпускът се увеличава с един работен ден за всяка отработена година в допълнение към първата година, като максимума е до 26 работни дни или до 22 работни дни, в петдневна работна седмица.

Родителите с бебета на възраст до две и половина години могат да ползват неплатен отпуск за кърмене до три месеца.

Отпуск за временна неработоспособност(след болест):Продължителността на този отпуск зависи от продължителността на стажа на служителя в компанията.

Предоставя се също така отпуск за образование и обучение на лица, които трябва да се явят на изпити.

Отпускът за майчинство: служителката има право на платен отпуск по майчинство 16 седмици: осем седмици преди раждането и осем седмици след раждането. Ако жената не използва цялото си право на отпуск за периода преди раждането, тя може да използва остатъка след раждането.

Работодателите не могат да искат от служителите си да приемат възнаграждение вместо отпуск (освен когато служителят е уволнен или е подал оставка).

Отпускът за майчинство: служителката има право на платен отпуск по майчинство 16 седмици: осем седмици преди раждането и осем седмици след раждането. Ако жената не използва цялото си право на отпуск за периода преди раждането, тя може да използва остатъка след раждането.

Работодателите не могат да искат от служителите си да приемат възнаграждение вместо отпуск (освен когато служителят е уволнен или е подал оставка).

Прекратяване на трудови правоотношения:

Работодателите могат да прекратят безсрочния трудов договор със служителя, като спазват законовите разпоредби и го уведомят писмено за прекратяването на договора и изплатят съответното обезщетение. Прекратяването може да бъде с предизвестие или без предизвестие. В случай, че работодателят е връчил и спазил законовото предизвестие се дължи обезщетение, което се намалява с 50% от дължимото обезщетение при прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя. Служителят има право да прекрати безсрочния договор по всяко време и/или доброволно да се откаже от работата си. Той обаче трябва да уведоми работодателя за прекратяване в предвидените от закона срокове. Служителите могат да подават уведомление за прекратяване писмено или устно. Те трябва да информират работодателите си най-късно три месеца преди прекратяването. Работодателите не са задължени да плащат обезщетение, когато договорът бъде прекратен от служител, а работникът или служителят няма право на обезщетение за безработица от OAED (Manpower организация за заетост), тъй като няма предварително уведомление за прекратяване на договора от работодателя, който е предпоставка за изплащане на обезщетения за безработица.

Когато има съкращения поради финансов или технически недостатък, а не причини, касаещи лицата, или доброволни съкращения, е налице масово уволнение. Границите, над които уволненията се считат за масови съкращения, се определят от броя на служителите в съответния месец и са както следва:

 1. До шест (6) служители за предприятия или стопанства, в които работят двадесет (20) до сто петдесет (150) служители.
 2. Пет процента (5%) от служителите и до тридесет (30) служители за предприятия или стопанства, в които работят повече от сто и петдесет (150) служители.

За масовите уволнения се отнасят същите разпоредби относно изчисляването на обезщетенията.

Във всеки случай работодателят трябва да представи електронно уведомление, че трудовият договор е прекратен чрез информационната система ERGANI в същия ден, независимо дали договорът е безсрочен или за определен срок.

Сезонна работа

Сезонната работа принадлежи към гъвкавия тип договори, тъй като се предоставя само за специален период от време, като по този начин се осигурява решаваща подкрепа или за предприятия, участващи в определени сектори, главно туризъм и селско стопанство, или за целогодишни предприятия за покриване на специални нужди. Значителното нарастване на търсенето обикновено води до наемане и на чуждестранни служители.

Съгласно европейското законодателство сезонните свободни работни места се покриват за предпочитане от местни жители и граждани на ЕС, които имат право на трудова мобилност в рамките на ЕС без ограничения. Що се отнася до гражданите на трети държави, закон 4332/2015 е изменил предишния 4251/2014 (имиграционен кодекс) за адаптиране на гръцкото законодателство към Директива 2014/36 / EE.

Работниците и техниците, особено в сферата на строителството и селското стопанство, често получават заплащане на ден на седмична база.

Гръцкото законодателство предвижда и специфични разпоредби, целящи да защитят правата на сезонните работници.

В туристическия сектор най-важните проблеми, свързани с правото, са повторната им заетост през следващия сезон, при условие че кандидатстват за това в рамките на определеното време. Ако работодателят откаже да поднови трудовия договор или освободи служителя, той има право на определени видове компенсации в зависимост от обстоятелствата. Това право се основава на конституционния принцип за равенство и защита на труда, както и на член 8 от Закон 1346/1983, изменен със Закон 1545/1985 и определен от колективни трудови договори.

Освен това, в зависимост от общата продължителност на трудовите им договори, сезонните работници имат право и на определени финансови помощи и обезщетения от работодателя. По време на така наречения „мъртъв период“ сезонните работници са обект на специални разпоредби относно обезщетението за безработица, предоставяно от гръцката Обществена служба по заетостта (OAED).

Сезонните работници имат право на специална сезонна помощ от OAED, обикновено през есента, в зависимост от тяхната област на специалност и осигурителните им дни през предходния период.

Като специална мярка по време на Covid-19 пандемията в Гърция действа т.нар. „златно правило на 50” по отношение на обезщетенията за безработица на сезонните работници – изискват се само 50 дни на осигуряване за сезон (вместо 100); за тези, работещи за първи път като сезонни работници, само 50 дни на осигуряване са достатъчни, за да ги характеризират като сезонни работници; обезщетенията за безработица за всички сезонни работници са разширени с 50 дни.

Органът, който отговаря за спазване на трудовото законодателство е Инспекцията по труда към Министерството на труда и социалната сигурност. Може да намерите информация на http://www.ypakp.gr/.

Здравна система

Гръцката национална здравна система (NHS) е създадена от 1982 г. Тя има за цел да осигури всичко необходимо за предоставянето на медицински услуги за хора, пребиваващи в Гърция. Основните подразделения са Регионалната здравна мрежа (PEDY - първични здравни звена за профилактика, лечение и рехабилитация) и болници (Общи, Университетски и Регионални болници). За повече информациия: www.moh.gov.gr 

При незабавна нужда от медицинска помощ може да се обърнете и към Националния център за спешна помощ (ЕКАБ) който е спешно звено и осигурява незабавно лечение и помощ, както и услуги за трансфер до най-близките болнични заведения. Тел. за спешни случаи: 166 Повече информация можете да намерите на www.ekab.gr   

Безплатно спешно лечение се предоставя за посетители и/или търсещи работа, които трябва носят със себе си Европейската здравноосигурителна карта от своята страна.

Цялата медицинска помощ е безплатна, с изключение на предписаните лекарства, за които може да се наложи лицето да заплати с лични средства предписаните лекарства в размер до 25% от цената, в зависимост от конкретния случай.

Социална сигурност
Отговорната институция за социално осигуряване на наетите лица /работници и служители/ е Социалният осигурителен институт – IKA-ЕТАМ: http://www.ika.gr Тя е отговорна за всички сфери на социална сигурност, освен осигуряване за безработица и семейни помощи, които се администрират от OAED. Осигуряването чрез IKA е задължително и започва от първия ден на работа. Самонаетите лица се осигуряват чрез Осигурителната организация на самонаетите професионалисти /О.А.Е.Е/, а земеделските производители – чрез Земеделската осигурителна организация /OGA/. На всяко осигурено лице се издава извлечение от индивидуалната осигурителна сметка, от която е видна цялостната схема на осигуряване на съответното лице. Извлечението се изпраща на всеки 4 месеца до работодателя, който е длъжен да го представи на работника. На всяко осигурено лице се издава и здравна книжка, която се подновява всяка година.

Условия за получаване на обезщетения за безработица:

Да сте част от социално-осигурителната система на Гърция, както и:

-          Да не сте освободен от работа поради професионални нарушения;
-          Да имате възможност и желание да работите;
-          Да сте на възраст поне 16 години;
-          Да имате лична регистрация в офис по заетост /OAED/;
-          Да сте готов да приемете работа.
-    Да можете да докажете осигурителен период за безработица за минимален период от 125 дни през 14-те месеца предшестващи освобождаването Ви от работа;
Ако кандидатствате за първи път за обезщетения за безработица Вие се нуждаете, в допълнение, от осигурителен период от 80 дни в една година за две години предшестващи освобождаването Ви от работа. Ако е необходимо могат да се вземат предвид осигурителни периоди от друга страна членка на Европейския съюз.
Размер на обезщетението:
Обезщетението за безработица включва основен размер плюс добавки за всеки зависим член на Вашето семейство. Размерът на основната помощ е 360 евро. Тя се увеличава с 10% за всеки зависим член на Вашето семейство.
Продължителност на обезщетението:
Колко дълго ще получавате обезщетение зависи от броя на дните, за които сте осигурен през последните 14 месеца. Минималният период е 125 дни, които Ви дават право на 5 месеца обезщетение. 150 дни отговарят на 6 месеца, 180 дни на 8, 220 дни на 10 и 250 дни на 12 месеца обезщетение за безработица.     
Когато обезщетението Ви приключи, Вие отново трябва да достигнете необходимете осигурителни дни. Обезщетението за безработица се спира ако започнете нова работа или ако сте във временна нетрудоспособност. Обезщетението се прекратява в случаи на смърт, на придобиване право на пенсия, загуба на трудоспособност или невъзможност за приемане на работа.
Осигуряването за безработица се администрира от Офис за трудова заетост /OAED/, който изплаща обезщетения за безработица и болест на безработни лица. За да получавате обезщетение за безработица, трябва лично да се регистрирате в локален офис на OAED и да подадете искане за обезщетение в рамките на 60 дни от освобождаването Ви от работа.
Обезщетение се изплаща само ако офиса на OAED не може да Ви намери подходяща работа.
Към искането за обезщетение трябва да добавите:
-          Извлечение от вашата лична социалноосигурителна сметка;
-          Документ за прекратяване на трудовия договор;
-          Декларация в уверение на това, че нямате друга работа и обещание да декларирате всички нови обстоятелства пред OAED;
-          Документ /здравен/ за всеки зависим член от семейството.
Ако живеете в Гърция и не сте сигурни за своите права и задължения по отношение на социалното осигуряване, обърнете се към локален офис на IKA-ETAM.
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА НА МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ (ПД ) U1
Безработно лице, движещо се в рамките на Европейския съюз може да кандидатства за обезщетение за безработица в държавата по последната си заетост или в държавата по своето пребиваване, съгласно Регламент 883 /2004 и прилагащия Регламент 987 /2009.
Институцията, в която заявлението е прието, е длъжна да вземе предвид периодите на осигуряване и заетост, завършени в друга държава членка на ЕС и удостоверени с ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ (ПД) U1.
ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ U1 Това е документ относно периодите на осигуряване и заетост, които се вземат предвид при преценка право на обезщетение за безработица в друга държава -членка, различна от тази , която го издава.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Писмено заявление със собственоръчен  подпис на заявителя, което може да изтеглите от  https://www.noi.bg/images/bg/users/forms/ermd/PD1_application_Greece_ENG.pdf
2. Копие на последния трудов договор или колкото е възможно по-подробна информация относно заетостта (име на компанията/работодател, адрес, период на заетостта, наименование на длъжността);
3. Документи, съдържащи I.K.A (социално осигурителен номер ) и А.F.М. (номер от данъчната служба ). Ако това не е възможно, попълнете съответните полета в заявлението;
4. Пълен пощенски адрес на заявителя;
5. Причина за прекратяване на договора, заедно със съответните документи. 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПД U1  Непосредствено след прекратяване на последната заетост и преди  своето  отпътуване от Гърция, този, който има намерение да се премести в друга държава-членка на ЕС, подава заявление за издаване на ПД U1 до териториалното поделение на O.A.E.D, което е най близко до адреса на неговия  последен  работодател. По този начин, при условие, че всички изисквания са изпълнени, мигрантите могат да предоставят ПД U1 пред службата в държавата членка на ЕС, в която те се преместват и да кандидатстват за обезщетение за безработица.
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА: Регламент № 883/2004 и Регламентът по прилагане № 987/2009.
Можете да се запознаете подробно с правата за социално осигуряване в Гърция тук.
 
Данъци
Доходът на физическо или юридическо лице от заетост, пенсия, селскостопанска или стопанска дейност, имоти, дивиденти, лихви, авторски възнаграждения и прехвърляне на капитал е облаган с данък в Гърция.
Необходимо е да получите данъчен регистрационен номер (AFM) от националната агенция за приходи (DOY). Има единна данъчна скала, приложима за доходите, като Вашите доходи са обект на данъчно облагане с т.н. „Income tax”, както следва:
- 22% за доход до 20 000 EUR,
- 29% за доходи от 20 001 до 30 000 EUR,
- 37% за доходи от 30 001 EUR до 40 000 EUR
- за доходи над 40 001 EUR данъчната ставка е 45%.
Доходите на юредическите или физическите лица, занимаващи се със селскостопански дейности, се облагат с отделен данък с единна данъчна ставка от 29% и авансово плащане на данък от 100%, докато всички останали доходи се сумират и облагат на базата на единната скала. По изключение за тези, които подават данъчна декларация с доход от стопанска дейност за първи път, такова авансово плащане на данък е равно на 50%. Данъчните ставки, приложими за доходите от недвижими имоти, варират от 15% до 45%. И накрая, с бизнес данък от 400 до 650 евро се облагат физически лица с търговска дейност. Освен това, специален принос за солидарност се начислява върху доходите на физическите лица над 12 000 евро въз основа на скала от 2,2% до 10%. Съществуват и законоустановени норми, при които се дължи намаление на данъка.

Освен данъците, начислени въз основа на годишните данъчни декларации, гражданите трябва да плащат и други, преки или косвени, общи или местни данъци. По-конкретно, собствениците на имоти подлежат на единна степен на собственост (ENFIA). Също така, данък върху добавената стойност (ДДС) от 24% е включен в цената на повечето стоки и услуги. Някои стоки и услуги обаче, като лекарства и настаняване в хотел, са обект на намалени ставки от 13% и 6%. С акцизи се облага горивото за отопление, а собствениците на автомобили плащат данък за вредни емисии, който варира в зависимост от възрастта и капацитета на двигателя на автомобила. Данъкоплатците плащат местни данъци под формата на такси, наложени от общините за почистване на комунални площи, осветление, събиране на отпадъци и изхвърляне.

Годишните доходи на заетите лица в частния сектор (които се състоят от 12 месечни заплати, коледен бонус, бонус за Великден и надбавка за летен отпуск), също се подлагат на други удръжки освен данъка върху дохода, а именно на удръжки, свързани със здравно, пенсионно осигуряване и осигуряване за безработица.

Образователна система

 1. Предучилищно образование:

Предучилищното образование (детска градина) може да започне, когато детето е на две и половина години и то не е задължително. Децата които са на четири години, трябва да посещават местното детско училище. Децата се записват в годината, в която достигат тригодишна възраст до 1 октомври. За да запишат детето, родителите трябва да подадат заявление за записване заедно със здравна книжка. Изисква се и удостоверение за раждане от общината.

 1. Основно и средно образование:

Задължителното образование в Гърция обхваща период от девет години, шест в начално училище и три в гимназия (задължително прогимназиално образование). Задължителното образование започва през годината, в която децата достигат шестгодишна възраст. След завършване на задължителното училище децата могат да продължат образованието си. За да бъде записано в местно основно училище, детето трябва да е навършило шест години. За записване са необходими здравна книжка на детето и свидетелство за раждане от общината. Всички училища се отварят в рамките на първите десет дни на септември. За да запишат дете в държавно училище, родителите трябва да се свържат с училището, което е най-близо до неговото постоянно местожителство. Родителите, които желаят да запишат детето си в частно училище, могат да изберат всяко частно училище в границите на града, обслужвани от училищни автобуси. Частните училища се срещат главно в големите градски центрове.

 1. Висше образование

В Гърция се осигурява висше образование в университети (AEI) и технологични институти (TEI).

Основното изискване за прием в университет е удостоверение за напускане от професионалното средно общообразователно училище - Lykeio. Тъй като местата са ограничени, всички кандидати трябва да положат общи национални изпити, обикновено през юни. Изключение от системата на националните изпити е процедурата за достъп до Hellenic Open University, която се състои в електронно записване и произволно теглене.

 1. Специални училища

Наред с обикновеното основно и средно образование, има и училища за специфични групи ученици, т.е. междукултурни училища за чужденци и др., и независими училища за специални нужди за деца с увреждания. В сътрудничество с университети, са сформирани и специални училища като - музикални училища, богословски училища и спортни училища.

За повече информация: Министерство на образованието и религиите: www.ypepth.gr/

Живот
Цената на живот, отнесена към доходите, е сравнително висока в Гърция. Цената на живот е по-висока в по-големите и в туристическите населени места и по-ниска в останалите поради наличието на местни селскостопански продукти, по-ниски наеми и разходи за транспорт.
Няколко примера за цени:
 • Режийни разходи (ток, отопление, вода, общински данък) за апартамент от 85 m² 142,55 EUR
 • Предплатени мобилни услуги за минута 0,34 EUR
 • Месечен абонамент за интернет връзка 26.94 EUR
 • Билет за обществен транспорт 1.40 евро
 • Начална цена за таксита 3.40 EUR с такса 0.80 EUR на километър
 • Безоловен бензин 1,57 EUR
 • Бутилка минерална вода (500 ml) 0,5 EUR
 • Бутилка мляко (1 литър) от супермаркет 1.1 EUR
 • Бутилка вино (750 мл) от супермаркет 6 EUR
 • Хляб (500 гр.) 0,80 EUR
 • Храна за 1 човек в ресторант 10 EUR
 • Кафе 2.90 EUR
 • Местна бира (500 ml) 3,5 EUR
 • Питие в бар от 5 евро
 • Хот-дог от 0,90 евро

Гърците като цяло са изключително горди от тяхната история, тяхното културно наследство и приносът им към науката, литературата, изкуството, философията и политиката. Богатото минало на Гърция оказва голямо влияние върхусъвременния начин на живот. Гръцкият поглед и виждане за света, музиката, храната, обичаите и традициите, дори и начинът гърците да правят бизнес, са със специфичен нюанс и културен идиом. Относно историята и забележителностите на Гърция може да посетите следните сайтове: http://www.visitgreece.gr/en/history , http://livingingreece.gr/Гърция има важно културно и историческо наследство, с голям брой обекти, артефакти, фестивали и изложби, които интегрират миналото в настоящето. В цяла Гърция има археологически обекти и интересни музеи. През лятото има много музикални фестивали и театрални представления на класически комедии и трагедии, както и съвременни творби, в различни градове. Град Атина има 120 театри и 130 кина.

Гърция също има много дискотеки, таверни, ресторанти и нощни клубове и предлага като цяло бурен нощен живот. Има голямо разнообразие от театри, кина, местни културни центрове, художествени изложби и изложби на съвременна скулптура.

Гръцката култура е с примес от изток, запад, север и юг. Пътеките на великите цивилизации на Средиземноморието се пресичат в Гърция и оставят своя незаличим отпечатък. Ходът на историята и пресичането на елинския дух с влияния на други култури са създали богата мозайка от традиции, художествени постижения и перспективи, които правят гръцката цивилизация уникална.

Културното наследство на Гърция включва всички онези паметници, които се отличават със своята оригиналност, автентичност и историческо значение и с качеството на посланието, което те предават от една епоха в друга. Историческите, християнските и археологическите паметници с голям художествен интерес, както и всички материални и духовни елементи на традиционната култура, като обичаи и традиции, са част от това наследство. Повечето райони на Гърция имат важни музеи, съдържащи богатство от археологически експонати.

Има много начини да се възползвате максимално от свободното време в Гърция. Магазините са отворени от 8.30 до 15.00 часа в понеделник, сряда и събота, а във вторник, четвъртък и петък са отворени и следобед, от 17.00 до 20.30 часа. В туристическите зони магазините остават отворени през целия ден. Освен да отидете на традиционните пазари и супермаркети, хапването на открито в традиционна таверна или кафе на плажа винаги е голямо удоволствие.

Шофиране на автомобил
Европейската комисия е определила редица общи правила, регулиращи взаимното признаване на свидетелства за управление на МПС, валидността на автомобилното застраховане и възможността за регистриране на автомобила в приемащата страна.
Понастоящем няма действащо европейско свидетелство за управление, но държавите-членки на ЕС въведоха общопризнато свидетелство за управление на МПС. Този общ модел гарантира, че свидетелствата за управление, издадени от различни държави-членки на ЕС, са лесно разпознаваеми в други държави-членки. Като цяло се прилага принцип на взаимно признаване. Свидетелството се издава в съответствие с националното законодателство, но следва да включва разпоредби относно модела на Общността.
Свидетелствата, издадени преди 1996 г., не трябва да се заменят за нови и са валидни до изтичането им.
Ако гражданин на ЕС пребивава в друга държава-членка, не е необходимо да се сменя свидетелството за управление, въпреки че много от тях често правят това по практически съображения. Също така някои държави-членки изискват в лиценза да се въвеждат допълнителни данни за изпълнение на определени административни изисквания.
В случай на изтичане срока на валидност, загуба или кражба може да бъде издадено ново свидетелство за управление в държавата-членка по пребиваване или да се издаде ново от държавата по местоживеене.
Гражданите на ЕС могат да застраховат автомобила си в която и да е страна от ЕС, стига избраната застрахователна компания да е лицензирана от националния орган на приемащата държава за издаване на съответните застрахователни полици
ДДС върху моторните превозни средства обикновено се плаща в страната, в която е закупен автомобилът, въпреки че при определени условия се заплаща ДДС в страната по местоназначение.
В случай, че пребивавате в друга държава-членка на ЕС и карате колата си там за повече от шест месеца, сте задължени да регистрирате автомобила си пред местните власти и да заплатите таксата за регистрация в страната домакин.
 
Препоръки

За да се подготвите правилно, преди да пътувате до Гърция:

 • Не забравяйте да съберете предварително информация за страната;
 • Търсете информация от подходящи уебсайтове, като например портала EURES за професионална мобилност - https://ec.europa.eu/eures
 • Разгледайте свободните работни места в портала EURES и регистрирайте своето CV, така че да е видимо за работодателите, които посещават портала. Можете да се свържете със съветник на EURES във вашия регион на пребиваване;
 • Свържете се с познати в Гърция, които може да са в състояние да ви помогнат или да ви посъветват, а също така да ви свържат с потенциални работодатели;
 • Преведете квалификацията си, за да улесните бъдещите работодатели. Носете със себе си всички документи: като дипломи, свидетелства за професионална квалификация, езикови познания, шофьорска книжка и др;
 • Ако имате деца в училищна възраст, трябва да посетите уебсайта на Министерството на образованието, за да проверите кои подкрепящи документи са необходими за записването им в училище, за да можете да организирате официален превод. Можете да се свържете със Службата за преводи към Министерството на външните работи или с адвокат за преводи.

След като пристигнете в Гърция, вижте за:

 • Намиране на квартира;
 • Регистрация в местното полицейско управление;
 • За да намерите работа се свържете с най-близкия офис на OAED (Manpower Organization Organisation) или частни посреднически агенции;
 • Да имате подготвено CV;
 • При наемане на квартира, е необходимо да се обърнете към Public Power Corporation, за да ви свърже с електромер;
 • Също така ще трябва да се обърнете към най-близкия клон на В и К, за да кандидатствате за ново водоснабдяване и/или за прехвърляне на всякакви права за водоснабдяване;
 • Предвидете разходи за ток, интернет, телевизия, местни данъци и такси.
Полезни сайтове:
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep - център за услуги на гражданите
http://www.mopocp.gov.gr/main.php- въпроси, касаещи чуждестранни граждани - министерство на образованието и религиите
http://www.doatap.gr/ - за признаване на дипломи и квалификации
www.ypepth.gr – Министерство на образованието и религиите
www.ika.gr- Социалният осигурителен институт
www.oaed.gr - Обществената служба за заетост – OAED
www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures- EURES -Гърция 
www.eopyy.gov.gr - Национална организация за предоставяне на здравни услуги
https://www.ypakp.gr/ - Министерство на труда, социалното осигуряване и социалната солидарност
https://www.efka.gov.gr/el - Единния фонд за социално осигуряване (EFKA)
https://www.synigoros.gr/?i=stp.en- Омбудсман на Гърция

Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Гърция.

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES