header eures

kam От 1 януари 2021 г., разпоредбите във връзка със заплащането на командированите шофьори     следва да се прилагат за фирмите, извършващи каботаж със стоки, при общо допустимо тегло на   моторното превозно средство или камион над 3500 кг, каботаж на автобус или пътната част на   комбинирания транспорт в Дания.

ready to go on bg

На 30 юни ще се проведе онлайн трудова борса "Ready to go on 2021 - EURES Targeted Mobility Scheme Edition" по проект „Целева схема за мобилност на EURES”.
Събитието е насочено към работодатели и търсещи работа лица в Европа и е организирано от мрежата на EURES Италия в партньорство с EURES България.
Целта на проявата е подпомагане на граждани от Европейския съюз, Исландия и Норвегия да намерят работа, възможности за обучение или стаж в друга държава-членка на Европейската общност; както и на работодателите (в частност малки и средни предприятия) да намерят квалифицирани работници за своя бизнес.  

otkrivasht post

 В края на тази седмица любителите на виното могат да празнуват както българския празник „Трифон Зарезан”, така и деня на влюбените „Свети Валентин”.

Това е подходящ повод да обърнем внимание на топ производителите на вино в Европейския съюз. А за да се стигне до винопроизводството, на първо място са необходими работници, които да приберат реколтата и да създадат крайния продукт. Често това са сезонни работници, които пристигат от друга държава. От перспективата на трудовата мобилност, ще Ви представим кратка информация за  сезонната   заетост в топ 6 производителите на вино в Европа – Италия, Испания,  Франция, Португалия, Германия и Унгария.

 Ковид-19 кризата постави редица сериозни предизвикателства пред сезонната заетост. Поради тази   причина е наложително работниците да работят легално с трудов договор и да знаят трудовите си права   в държавата, в която работят или в която искат да работят.

pic новинаДнес EURES мрежата започва информационна и комуникационна кампания за сезонна работа, координирана на общоевропейско равнище от Европейския орган по труда (ЕОТ).

Стартиращата инициатива представлява едно от трите направления на по-широката кампания на ЕОТ за сезонна работа „Права през всички сезони”, в която неотдавна се включи Агенцията по заетостта.  EURES България също се включва в съответното направление на кампанията, което ще продължи от юли до октомври 2021 г. Целта ще бъде да се повиши осведомеността сред търсещите работа и работодателите за техните права, задължения и възможности и да се подкрепи справедливия подбор на персонал в Европа.

pic 4

Европейски онлайн ден на труда в областта на ИКТ на 20 май

На 20 май ще се проведе Европейски онлайн ден на труда, насочен към работодатели от дигиталния и технологичен сектор и кандидати за работа в областта на ИКТ. Платформата за събитието се предоставя за ползване от Европейската комисия и е отворена за кандидати от целия свят.

 

pic az logo 2

Агенцията по заетостта се включва като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници „Права през всички сезони”. Целта е да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от ЕС. Водена от Европейския орган по труда, заедно с Европейската комисия, Европейската платформа за борба с недекларирания труд, мрежата EURES, страните от ЕС и социалните партньори, кампанията стартира официално на 15 юни 2021 г. и ще продължи до октомври 2021 г. Публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rights4AllSeasons.

За реализиране на дейностите по кампанията в страната ни Агенцията по заетостта ще си партнира основно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ), като покани за партньорство ще бъдат отправени и към други институции и организации, които имат отношение към правата на сезонните работници.

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES