header eures en 5

Company Information
ASFA Wurstproduktion

ASWA Wurstproduktion е фирма със седалище намиращо се на територията на Германия.

Дейността  е свързана със производството на колбаси, кренвирши и салами изцяло от телешко месо. Фирма ASWA функционира вече 10 година на европейския пазар и в продължение на времето е доказала високото качество на произвежданата продукция и е категорично утвърдила  мястото си на пазара! 

Продукцията произвеждана от фирма ASWA е високо квалитетна и изключително търсеща се от потребителите! 

При опаковането на храните се използват само материали и предмети, включително активни материали и предмети, произведени в съответствие с добра производствена практика.

В обектите е подсигурено работно пространство, което позволява извършване на всички дейности свързани с производство, опаковане, етикетиране, съхранениеи транспортиране на храните.Има необходимите условия за прилагане на добрите хигиенни и производствени практики, включително защита от замърсяване и борба с вредителите съгласно европейските изисквания за безопасност на храните.Предоставени са условия и съоръжения за нормалното извършване на целия производствен процес от производство до опковане, съхранение и транспортиране. 


Contact Name: Ergün Eroglu
Contact Phone: +4964728323622
Contact Email: info@asfa-wurst.de
Category : Foods and drinks
URL
Since : 2021-09-02
Company Size: Asfa Wurstproduktion/Einz
Registration Date: 2021-09-02
ЕИК/UIC: DE262670655
Country: Germany
Град/Населено място/City: Weilmünster
Zipcode: 35789

Анкети

Nothing found!

Get up-to-date information on EURES services