header eures en 5

Company Information
ФОКУС МЕНИДЖМЪНТ

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, PR ДЕЙНОСТИ; РЕКЛАМНИ,

ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ,

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ, ТЪРЖЕСТВА И ДРУГИ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКИ

УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В

ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО

ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ,

СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ВЪНШНО-

ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ, ПОКУПКА, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ

ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС

ЗАКОН.

Contact Name: Енгин Сабахтинов
Contact Phone: +4969698009143 / +491607187622
Contact Email: enginsabahtinov@gmail.com
Category : Transport and logistics
URL
Since : 2022-04-07
Company Size:
Registration Date: 2022-04-07
ЕИК/UIC: 206883609
Country: Germany
Град/Населено място/City: Франкфурт ам Майн
Zipcode: 60549

Анкети

Nothing found!

Get up-to-date information on EURES services