header eures

Работни места

Информация за работа
Бригадир/Foreman
Преглед
Държава: Германия
Град/Населено място/City: Berlin
Категории на работа: Архитектура и строителство
Диапазон заплата: € 2400 - 2400 Месечно
Размер на работна заплата (бруто/нето)/Salary: from 2.400€ gross per month
Шофьорска книжка/Driving license: 
Езикови умения: German B2
Ниво на владеене: B2 независимо (свободно владеене)
Вид заетост: Пълна заетост
Тип заетост: Постоянна
Период при срочна заетост/Period: 
Работно време/Working time: Monday till Friday 07:00-17:00
Работни часове на седмица/Hours per week: Working hours are 35 per week
Работа на смени и почивни дни/Shifts and days off: 
Заплащане (седмично, месечно)/Way of payment: 
Адрес на месторабота/Location of working place: Niemetzstr. 20 12055 Berlin
Начална дата за започване: 
Настаняване от работодателя/Accommodation: да/yes
Условия на настаняването/Details on accommodation: Accommodation is provided for the beginning, it will cost between 150-300€ per month
Изхранване от работодателя/Meals from employer: не/no
Условия на изхранването/Details about meals: 
Пътни разходи до страната/Travel expences : не се поемат от работодателя/no
Информация-пътни разходи/Info on travel expences: 
Друга информация/Other information: Regarding Covid-19 measures : 1) Division into cohorts 2) Maintain safety distances 3) Personal tool use (no sharing). 4) Implement staggered working, break and meal times to limit the accumulation of people and to ensure that the minimum distance of 1.5 meters is maintained. 5) Require masks to be worn 6) Offer workers a corona test 2 times a week. 7) Hygiene concept (hand washing/disinfection and regular ventilation.
Публикувано: 2021-09-13
Изисквания
Минимално образование : Не е необходимо
Степен:
Минимален опит:
Статус
Брой свободни места: 2
Дата на публикуване: 2021-09-13
Край на публикуване: 2021-10-13
Описание

What we offer:

- Long-term employment

- Low-cost accommodation (150 - 300 EUR per month) can be provided for the beginning and we will also support you in finding a flat in Berlin

- Assistance with formalities

- Further training

- Subsidy for relocation

- Gross salary based on performance, but at least from 2,400 EUR

What we expect from you:

You can lead a construction site, guide and keep the team together and you have  competence and experience in the different trades.

Your profile:

You are a master of your trade and have completed industrial-technical vocational training or further training as a certified foreman, master craftsman or technician.

 

 

Какво предлагаме:

- Дългосрочна заетост

- В началото можем да ви осигурим евтино настаняване (150-300 евро на месец) и ще ви помогнем в търсенето на жилище в Берлин.

- Съдействие за формалностите

- Допълнително обучение

- Субсидия за преместване

- Брутна заплата в зависимост от постигнатите резултати, но поне от 2400 EUR

Какво очакваме от вас:

Можете да ръководите строителен обект, да насочвате и да поддържате екипа заедно и да имате

Компетентност и опит в различните професии.

 

Моля, кандидатствайте на английски език!

Квалификация

completed industrial-technical vocational training or further training as a certified foreman, master craftsman or technician.

Вие сте майстор на своята професия и сте завършили професионално обучение в областта на промишлеността и техниката или допълнително обучение като сертифициран майстор, майстор на занаяти или техник.

Предпочитани умения
Кандидатствай

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES