header eures

Информация за работа
Работник в строителството /Construction Worker
Преглед
Държава: Германия
Град/Населено място/City: Берлин
Категории на работа: Архитектура и строителство
Диапазон заплата: € 1600 - 1700 Месечно
Размер на работна заплата (бруто/нето)/Salary: 1.700€ gross per month
Шофьорска книжка/Driving license: 
Езикови умения: German language skills would be an advantage
Ниво на владеене: 
Вид заетост: Пълна заетост
Тип заетост: Постоянна
Период при срочна заетост/Period: 
Работно време/Working time: Monday till Friday 07:00-17:00
Работни часове на седмица/Hours per week: Working hours are 35 per week
Работа на смени и почивни дни/Shifts and days off: 
Заплащане (седмично, месечно)/Way of payment: 
Адрес на месторабота/Location of working place: Niemetzstr. 20 12055 Berlin
Начална дата за започване: 
Настаняване от работодателя/Accommodation: да/yes
Условия на настаняването/Details on accommodation: Accommodation is provided for the beginning, it will cost between 150-300€ per month
Изхранване от работодателя/Meals from employer: не/no
Условия на изхранването/Details about meals: 
Пътни разходи до страната/Travel expences : не се поемат от работодателя/no
Информация-пътни разходи/Info on travel expences: 
Друга информация/Other information: Regarding Covid-19 measures: 1) Division into cohorts 2) Maintain safety distances 3) Personal tool use (no sharing). 4) Implement staggered working, break and meal times to limit the accumulation of people and to ensure that the minimum distance of 1.5 meters is maintained. 5) Require masks to be worn 6) Offer workers a corona test 2 times a week. 7) Hygiene concept (hand washing/disinfection and regular ventilation.
Публикувано: 2021-09-13
Изисквания
Минимално образование : Бакалавър или колеж
Степен:
Минимален опит: 1-2 години
Статус
Брой свободни места: 10
Дата на публикуване: 2021-09-13
Край на публикуване: 2021-10-13
Описание

What we offer:

- Long-term employment

- Low-cost accommodation (150 - 300 EUR per month) can be provided at the beginning and we will also support you in your search for accommodation in Berlin.

- Assistance with formalities

- Further training

- Subsidy for relocation

- Gross salary based on performance, but at least from 1700 EUR

What we expect from you:

Important for us, besides punctuality and reliability, is the ability to work independently and to see for yourself what work needs to be done.

Exemplary tasks:

Careful handling of machines

Experience with caulking hammer, Flex, drilling machines

Assembly work, facade work, experience in sorting

 

Какво предлагаме:

- Дългосрочна заетост

- В началото можем да ви осигурим евтино настаняване (150-300 евро на месец) и ще ви помогнем в търсенето на жилище в Берлин.

- Съдействие за формалностите

- Допълнително обучение

- Субсидия за преместване

- Брутна заплата в зависимост от резултатите, но поне от 1700 EUR

Какво очакваме от вас:

Освен точността и надеждността, за нас е важна способността да работите самостоятелно и да виждате сами каква работа трябва да се свърши.

Примерни задачи:

Внимателно боравене с машините

Опит с чук за уплътняване, флекс, пробивни машини

Монтажни работи, фасадни работи, опит в сортирането

 

Моля, кандидатствайте на английски език!

Квалификация

Basic knowledge of masonry, dry construction, plastering, concreting, concrete renovation, jointing, reinforced concrete construction, formwork work

Предпочитани умения
Кандидатствай

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES