header eures en 5

Job Information
Warehouse Agent - Frankfurt Flughafen
Overview
Country: Germany
Град/Населено място/City: Франкфурт ам Майн
Job Category: Transport and logistics
Job Salary Range: € 2000 - 2500 Monthly
Размер на работна заплата (бруто/нето)/Salary: 
Шофьорска книжка/Driving license: 
Language skills: Немски
Level: A1 елементарно (начално ниво)
Job Type: Full-Time
Employment type: Постоянна/Permanent
Период при срочна заетост/Period: 
Работно време/Working time: 24/7
Работни часове на седмица/Hours per week: 35
Работа на смени и почивни дни/Shifts and days off: 
Заплащане (седмично, месечно)/Way of payment: 
Адрес на месторабота/Location of working place: Летище Франкфурт ам Майн
Начална дата за започване: 2022-09-01
Настаняване от работодателя/Accommodation: да/yes
Условия на настаняването/Details on accommodation: Срещу 400 евро нашите партньори осигуряват на служителите двойна стая, която включва всички разходи за отопление, ток и вода. Само интернет не е включен. Това, разбира се, зависи от служителя дали иска тази услуга или не.
Изхранване от работодателя/Meals from employer: не/no
Условия на изхранването/Details about meals: 
Пътни разходи до страната/Travel expences : да, поемат се от работодателя/yes
Информация-пътни разходи/Info on travel expences: Нашият партньор осигурява транспорт на служителите до Германия до местоработата/апартамента или адрес по тяхна заявка във Франкфурт. Ежедневното пътуване до работното място се покрива от работен билет, предоставен от работодателя.
Друга информация/Other information: 
Posted: 2022-08-04
Requirements
Minimum Education: Bachelor or College
Degree Title:
Minimum Experience: 1-2 years
Job Status
No of Jobs: 40
Start Publishing: 2022-08-05
Stop Publishing: 2022-11-26
Description

1. Описание на работата (склад в летището)

- Почистване, товарене, съхранение и разпределение на товари
- Проверка на товарите при получаване/издаване
- Обработка на опасни товари и специални товари
- Извършване на складови проверки
- Шофиране на трактори и мотокари
- Товаро-разтоварване на товарни автомобили
- Въвеждане на данни в компютърни системи
- Работа на смени

Qualification
Prefered Skills

Вашият профил

-       Трудов опит в обработката на товари- предимство

-       Валиден лиценз за индустриален камион/ лиценз за мотокар- предимство

-       Проверка по смисъла на член 5, параграф 4 от Регламент 2320/2002 на ЕС (започва на място)

-       Обучение по авиационна сигурност съгласно глава 11.2.3.9 VO (EU) 1998/2015 (извършва се от работодателя)

-       Сертифициране съгласно Правилата на IATA за опасни товари (IATA DGR) (извършва се от работодателя)

-       Валидна книжка за управление на автомобил- предимство

-       Желание за работа на смени и пригодност за редуване на смени (24/7)- задължително

Добро владеене на говорим и писмен немски- предимство

Apply Now

Анкети

Nothing found!

Get up-to-date information on EURES services