header eures

Контакти

Агенция по заетостта,
Министерство на труда и социалната политика.

София 1000, бул. Дондуков №3

EURES Национален координационен офис: Адрес: София 1303, ул. Антим I № 14

Работно време: от понеделник до петък от 9:00 до 17:30

Агенция по заетостта: 

  • Телефон: 02/ 980 87 19
  • Факс: 986 78 02

EURES Национален координационен офис:

  • Телефон: 02/ 805 68 39 и 02 /805 68 55
  • Работно време: понеделник до петък от 9:00 до 17:30

Агенция по заетостта:

Email: az@az.government.bg

Web: www.az.government.bg

EURES Национален координационен офис:

Е-mail: eures@az.government.bg

Web: www.eures.bg

 

 

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES