header eures

Контакти

Агенция по заетостта,
Министерство на труда и социалната политика.

София 1000, бул. Дондуков №3

EURES Национален координационен офис: Адрес: София 1303, ул. Антим I № 14

Агенция по заетостта: 

  • Телефон: 02/ 980 87 19
  • Факс: 986 78 02

EURES Национален координационен офис:

  • Телефон: 02/ 805 68 39, 02 /805 68 41 и 02 /805 68 55

Агенция по заетостта:

Email: az@az.government.bg

Web: www.az.government.bg

EURES Национален координационен офис:

Е-mail: eures@az.government.bg

Web: www.eures.bg

 

 

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES