header eures

Полезни връзки

Брошури и полезни връзки

Брошури и информация:

Брошура "Вашето ръководство за справедлива сезонна работа", разработена в рамките на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда с наименование „Права през всички сезони”

Видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”идеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”

Сезонна работа в Германия – Информация от Федералната агенция по заетостта в Германия

Брошура „На гурбет: Моите права като командирован работник в Германия” на ИА Главна Инспекция по труда и Берлинския консултативен център „Миграция и достоен труд” (BEMA)

Подробна брошура „Знанието е защита! Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?”, от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität). Вижте линк към този и други информационни материали на организацията

Информация за  правата на работниците в месопреработвателната промишленост в Германия с наименование „Работа в кланицата” от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Информация за правата на работещите в месната индустрия можете да видите и във флаера на организацията Arbeit und Leben NRW.

Брошура Шофирате ли за германски работодател? от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Информация за наети на работа, идващи от чужбина, които работят в селското стопанство с наименование „Селското стопанство” от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Брошура „Не Ви изплащат заплатата? – Проявете активност!” от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Брошура „Уволнение - реагирайте бързо!” от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Брошура на EURES Чехия: Информирана миграция - сигурна миграция. 

Брошура на EURES Гърция: „Мислили ли сте да дойдете или да се върнете обратно в Гърция? Вижте как да се подготвите правилно…”

Брошури на Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия:

 

Полезни връзки:

EURES Европейският портал за трудова мобилност: Европейска мрежа за работа

Платформа Европейски дни на труда: динамични събития за подбор на персонал

Europass: създаване на CV и мотивационно писмо в европейски формат

Your Europe: практически насоки за живот, работа, пътуване и бизнес в ЕС

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Агенция по заетостта

Главна инспекция по труда

Национален осигурителен институт

Национална агенция по приходите

Национална здравноосигурителна каса

Национален център за информация и документация

Image

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES