header eures

Брошури

Брошури и полезни връзки

Брошури:

Брошура "Вашето ръководство за справедлива сезонна работа", разработена в рамките на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда с наименование „Права през всички сезони”

Сезонна работа в Германия – Информация от Федералната агенция по заетостта в Германия

Брошура „На гурбет: Моите права като командирован работник в Германия” на ИА Главна Инспекция по труда и Берлинския консултативен център „Миграция и достоен труд” (BEMA)

Брошура Вашите права в месопреработвателната промишленост в Германия от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Брошура Шофирате ли за германски работодател? от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Брошура Селското стопанство от консултационната организация Справедлива мобилност – Свободното движение на работници да бъде социално, справедливо и активно (Faire Mobilität)

Брошура на EURES Чехия: Информирана миграция - сигурна миграция. 

Брошура на EURES Гърция: „Мислили ли сте да дойдете или да се върнете обратно в Гърция? Вижте как да се подготвите правилно…”

Брошури на Служба по трудови и социални въпроси към посолството на Република България във Виена, Република Австрия:

 

Полезни връзки:

EURES Европейският портал за трудова мобилност: Европейска мрежа за работа

Платформа Европейски дни на труда: динамични събития за подбор на персонал

Europass: създаване на CV и мотивационно писмо в европейски формат

Your Europe: практически насоки за живот, работа, пътуване и бизнес в ЕС

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Агенция по заетостта

Главна инспекция по труда

Национален осигурителен институт

Национална агенция по приходите

Национална здравноосигурителна каса

Национален център за информация и документация

Image

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES