header eures

Брошури и полезни връзки

Брошури и полезни връзки

Брошури:

Брошура на EURES Чехия: Информирана миграция - сигурна миграция. 

Полезни връзки:

EURES Европейският портал за трудова мобилност: Европейска мрежа за работа

Платформа Европейски дни на труда: динамични събития за подбор на персонал

Europass: създаване на CV и мотивационно писмо в европейски формат

Your Europe: практически насоки за живот, работа, пътуване и бизнес в ЕС

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Агенция по заетостта

Главна инспекция по труда

Национален осигурителен институт

Национална агенция по приходите

Национална здравноосигурителна каса

Национален център за информация и документация

Image

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES